دوره دکتری دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 
دوره دکتری در دانشکده شامل رشته‌های مدیریت مالی، مدیریت دولتی (تصمیم گیری و خط مشی‌گذاری عمومی) و مدیریت آموزشی است. داوطلبان ورود به این دوره‌ها بایستی علاوه بر مصاحبه، حدّ نصاب لازم در آزمون معارف اسلامی(اسما) را کسب نمایند.
عناوین دروس دوره دکتری به تفکیک رشته عبارتند از:

رشته‌ی مدیریت مالی
گرایش­‌های مهندسی مالی، بانکداری، مالی بین‌المللی، بیمه، حقوق مالی

(مصوب جلسه ۳۷۳ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۷ شورای دانشگاه)

جدول دروس جبرانی
ردیف نام درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ روش تحقیق ۲ -
۲ تحلیل آماری ۲ -
۳ مدیریت مالی ۲ -

این دروس برحسب نوع مدرک کارشناسی‌ارشد و فاصله زمانی اخذ مدرک، توسط گروه آموزشی برای هریک از دانشجویان به‌صورت جداگانه مشخص و ارائه می‌گردد.
 

جدول دروس پیش‌نیاز
ردیف نام درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ اصول و قواعد کاربردی تفسیر قرآن ۲ -
۲ قواعد فقهیه ۲ -
۳ مبانی فلسفی نظریه‌های رفتار سازمانی ۲ -
۴ تحلیل فلسفی نظریه‌های اقتصادی ۲ -
۵ سمینار در مسایل مالی ۲ -
۶ فقه مالی پیشرفته ۲ -
۷ بررسی تطبیقی آینده‌پژوهی از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب ۲ -
جمع کل ۱۴


جدول دروس اصلی مشترک
ردیف نام درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ تئوری‌های مالی پیشرفته ۲ -
۲ مدیریت ریسک مالی پیشرفته ۲ -
۳ اقتصادسنجی مالی پیشرفته ۲ -
۴ حقوق مالی ۲ -
جمع کل ۸
 

جدول دروس تخصصی گرایش مهندسی مالی
ردیف نام درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ مباحث پیشرفته در ابزارهای مالی اسلامی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
۲ قیمت‌گذاری پیشرفته ابزارهای مشتقه ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته- مدیریت ریسک مالی پیشرفته
۳ سمینار تخصصی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته- مدیریت ریسک مالی پیشرفته
جمع کل ۶
 

جدول دروس تخصصی گرایش بانکداری
ردیف نام درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ مباحث پیشرفته در بانکداری اسلامی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
۲ مدیریت دارایی و بدهی در بانک‌ها ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته- مدیریت ریسک مالی پیشرفته
۳ سمینار تخصصی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته- مدیریت ریسک مالی پیشرفته
جمع کل ۶
 

جدول دروس تخصصی گرایش بیمه
ردیف نام درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ مباحث پیشرفته در بیمه اسلامی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
۲ بیمه در تئوری و عمل ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته- مدیریت ریسک مالی پیشرفته
۳ سمینار تخصصی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته- مدیریت ریسک مالی پیشرفته
جمع کل ۶
 

جدول دروس تخصصی گرایش مالی بین المللی
ردیف نام درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ مباحث پیشرفته در مالی اسلامی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
۲ مالی بین‌المللی در بنگاه‌های اقتصادی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته- مدیریت ریسک مالی پیشرفته
۳ سمینار تخصصی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته- مدیریت ریسک مالی پیشرفته
جمع کل ۶
 

جدول دروس تخصصی گرایش حقوق مالی
ردیف نام درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ حقوق مالی در بنگاه‌های اقتصادی  ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
۲ حقوق مالی در بازار پول و سرمایه ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
۳ سمینار تخصصی ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته
جمع کل ۶
 

جدول دروس اختیاری
ردیف نام درس تعداد واحد پیش‌نیاز
۱ سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر   ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته- مدیریت ریسک مالی پیشرفته
۲ فرآیندهای تصادفی پیشرفته  ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته- مدیریت ریسک مالی پیشرفته
۳ مدیریت ریسک اعتباری پیشرفته ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته- مدیریت ریسک مالی پیشرفته
۴ بانکداری بین‌المللی پیشرفته ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته- مدیریت ریسک مالی پیشرفته
۵ ریاضیات بیمه پیشرفته ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته- مدیریت ریسک مالی پیشرفته
۶ مبانی فلسفی مدیریت اسلامی ۲ -
۷ ادغام و اکتساب ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته- مدیریت ریسک مالی پیشرفته
۸ تئوری پرتفوی و تخصیص دارایی‌ها ۲ تئوری‌های مالی پیشرفته- مدیریت ریسک مالی پیشرفته
جمع کل ۱۶

دانشجو موظف به گذراندان ۴ واحد از دروس اختیاری فوق یا سایر دروس از رشته‌های دیگر، با نظر گروه هست.

 
مرحله پژوهشی رساله دکتری ۲۰ واحد
 رشته دولتی تصمیم گیری- خط مشی گذاری
 
رشته مدیریت آموزشی
دروس جبرانی (تا سقف 6 واحد به تشخیص گروه
پیش نیاز ساعت واحد نام درس کد درس
عملی نظری جمع
- - 32 32 2 مبانی منطق و روش‌شناسی
 1.  
- - 32 32 2 تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد  تعلیم و تربیت
 1.  
- - 32 32 2 اصول فقه
 1.  
- - 32 32 2 مدیریت راهبردی
 1.  
- - 32 32 2 سیاستگذاری عمومی
 1.  
- - 32 32 2 آمار پیشرفته
 1.  
- - 32 32 2 مدلسازی در علوم رفتاری
 1.  
- - 32 32 2 زبان تخصصی
 1.  
- - 32 32 2 قواعد فقهیه
 1.  
- 288 288 18 جمع
 

دروس پیش­نیاز
پیش­نیاز ساعت واحد نام درس کد درس
عملی نظری جمع
- - 32 32 2 نقد و بررسی فلسفه‌های تعلیم و تربیت
 1.  
- - 32 32 2 روش‌شناسی مطالعات اسلامی در علوم انسانی
 1.  
- - 32 32 2 فقه التربیه
 1.  
- - 32 32 2 روش‌های کمی در تصمیم گیری (تحقیق در عملیات)
 1.  
- - 32 32 2 اقتصاد آموزش و پرورش پیشرفته
 1.  
- - 32 32 2 آموزش و پرورش تطبیقی 
 1.  
- - 32 32 2 کاربرد فناوریهای نوین آموزشی و ارتباطات در مدیریت آموزشی
 1.  
- 224 224 14 جمع
 
 

دروس  الزامی
پیش نیاز ساعت واحد نام درس کد درس
عملی نظری جمع
- - 32 32 2 تئوری‌های نوین مدیریت و سازمان
 1.  
- - 32 32 2 مدیریت اسلامی پیشرفته
 1.  
- - 32 32 2 روش‌های پژوهش پیشرفته در مدیریت آموزشی
 1.  
- - 32 32 2 تحلیل رفتار در سازمان‌های آموزشی از دیدگاه اسلام و غرب
 1.  
- - 32 32 2 فقه الاداره
 1.  
- - 32 32 2 سمینار تحلیل مسائل نظام آموزشی ایران
 1.  
- - 32 32 2 سیاستگذاری در نظام‌های آموزشی
 1.  
- - 32 32 2 برنامه‌ریزی آموزشی در توسعه ملی –  منطقه‌ای
 1.  
- - 32 32 2 مدیریت مالی در آموزش و پرورش
 1.  
- 288 288 18 جمع
 
سقف ساعت تدریس دروس اصلی، حسب تصمیم گروه ‌می‌تواند حداکثر تا دو برابر میزان واحدهای درس افزایش یابد.

 

دفعات مشاهده: 984 بار | دفعات چاپ: 179 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر