سامانه پاسخگویی به سوالات پرسش از گروه ادبیات فارسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 
در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن ها برایتان ارسال گردد.

جهت تسریع پاسخ گویی در انتهای پیام ها ایمیل خود را درج فرمایید. 
گروه ادبیات فارسی

دفعات مشاهده: 439 بار | دفعات چاپ: 91 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

سامانه پاسخگویی به سوالات پرسش از گروه زبان عربی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 
​در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن ها برایتان ارسال گردد.

جهت تسریع پاسخ گویی در انتهای پیام ها ایمیل خود را درج فرمایید. 
گروه زبان عربی

دفعات مشاهده: 453 بار | دفعات چاپ: 86 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

سامانه پاسخگویی به سوالات پرسش از گروه زبان های خارجی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 

​در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن ها برایتان ارسال گردد.

جهت تسریع پاسخ گویی در انتهای پیام ها ایمیل خود را درج فرمایید.
گروه زبان های خارجی


دفعات مشاهده: 434 بار | دفعات چاپ: 87 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

سامانه پاسخگویی به سوالات پرسش از دفتر مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 
در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن ها برایتان ارسال گردد.

جهت تسریع پاسخ گویی در انتهای پیام ها ایمیل خود را درج فرمایید. 
دفتر مرکز آموزش زبان

دفعات مشاهده: 423 بار | دفعات چاپ: 81 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر