بایگانی بخش ریاست

img_yw_news
پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸ -

ریاست

دکتر میثم لطیفی پنجمین رییس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت صنعتی پس از آقایان مهندس زاهد، مهندس سیدمنصور رضوی، دکتر علی رضاییان و دکتر غلامرضا گودرزی است.