بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ -

نشست نقدو بررسی کتاب درآمدی بر سیاست گذاری فرهنگی

​نشست نقدو بررسی کتاب درآمدی بر سیاست گذاری فرهنگی

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

جلسه کمیته دستگاهی