بایگانی بخش بازدید هیات دانشگاهی از دانشگاه سیام تایلند

img_yw_news
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ -

بازدید هیات دانشگاهی از دانشگاه سیام تایلند

گزارش بازدید هیات دانشگاهی از دانشگاه سیام تایلند  روز دوشنبه مورخ 94/10/07 یک هیات دانشگاهی از دانشگاه سیام تایلند به دعوت اداره همکاری های علمی و بین المللی جهت بازدید و برگزاری جلسه با معاون پژوهشی وارد دانشگاه امام صادق علیه السلام شد. این هیات در بدو ورود خود مورد استقبال رسمی حجه الاسلام حبیبیان مدیر روابط عمومی و آقای روحانی کارشناس اداره همکاری های علمی و بین المللی قرار گرفت و سپس از بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آورد.