بایگانی بخش گروه ادبیات فارسی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ -

روز شعر و ادبیات فارسی

27 شهریور؛ روز شعر و ادب پارسی

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ -

معرفی گروه زبان و ادبیات فارسی

معرفی گروه زبان و ادبیات فارسی مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام