اداره فناوری اطلاعات- خدمات اداره
فرم درخواست ایمیل افراد حقیقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 
لطفا قبل از تکمیل فرم قوانین مرتبط با ایمیل دانشگاه را مطالعه بفرمایید.


نشانی مطلب در وبگاه اداره فناوری اطلاعات:
http://isu.ac.ir/find.php?item=20.733.2622.fa
برگشت به اصل مطلب