جلسه شماره ۲۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علی اکبر فضل اللهی آقاملکی (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «ارزیابی نظام کیفری حاکم بر جرائم بورسی در قانون اوراق بهادار از منظر بازدارندگی واکنشی؛ چالش ها و راهکارها» به راهنمایی دکتر کاظم کوهی اصفهانی و مشاوره دکتر غلامرضا میرزایی منفرد، مشروط به اصلاح موارد زیر به تصویب رسید: الف)‌ سوال اصلی اصلاح شود: وضعیت نظام کیفری ایران بر جرائم بورسی تا چه میزان اهداف بازدارندگی حقوق جزا را محقق می کند؟ ب) در پلان و پایان‌نامه در هر فصل و مبحث، پس از ارزیابی حتماً پیشنهادهای اصلاحی ارائه شود.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای امیرحسین مسجدسرایی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «مسئولیت مدنی و قراردادی سکوهای تبادل رمزارز با گریزی به حقوق اتحادیه اروپا» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب زاده و مشاوره دکتر مهدی محمدزاده، مشروط به اصلاح موارد زیر به تصویب رسید: فرضیه های پژوهش اصلاح شود؛ به ازای هر سوال، فرضیه متناظر با آن، با استفاده از گزاره های کوتاه نوشته شود.
۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای میثم اقربایی فام (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «نظام حاکم بر تأمین بار مالی قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران در پرتو آراء مراجع نظارتی؛ چالش ها و راهکارها» با راهنمایی دکتر هادی طحان نظیف و مشاوره دکتر سیدمحمدهادی راجی، مشروط به اصلاح موارد زیر به تصویب رسید: الف) سوال های فرعی افزوده شود و متناسب با هر سوال، فرضیه متناسب و متناظر به صورت گزاره های کوتاه ارائه شود. ب) علاوه بر چالش ها، راهکارهای اصلاحی پیشنهادی در هر بخش، به صورت منجز ارائه شود. پلان بر همین اساس، اصلاح شود و راهکارها در آن، جای‌گذاری شود.
۴- پیشنهاد پایان‌نامه آقای روح الامین آخوندی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «امکان سنجی انقلاب ید ضمانی به ید امانی و آثار و احکام آن بر اساس نظام حقوقی ایران و فقه امامیه» به راهنمایی دکتر محسن اسماعیلی و مشاوره دکتر یاسین پورعلی، مشروط به لحاظ موارد زیر به تصویب رسید: سوال اصلی و سوالات فرعی به صورت تفکیک شده ذکر شود و برای هر سوال، فرضیه متناسب و متناظر، در قالب گزاره های کوتاه ارائه شود.
۵- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علیرضا دهقانی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «بررسی حضانت کودک آزمایشگاهی در وضعیت چندوالدی: مطالعه تطبیقی فقه،‌ حقوق موضوعه ایران، حقوق انگلستان و آمریکا» به راهنمایی دکتر مهدی محمدزاده و مشاوره دکتر مهدی دادمرزی، مشروط به لحاظ موارد زیر به تصویب رسید: الف) ادبیات پیشینه پژوهش، تلطیف شود. ب) سوال اصلی متناسب با عنوان پژوهش اصلاح شود. پ) سوالات فرعی به دو یا سه سوال محدود شود ت) فرضیه متناظر با سوال اصلی و سوالات فرعی، به صورت مجزا در قالب گزاره های کوتاه بیان شود.
۶- پیشنهاده پایان‌نامه آقای هادی رضوان (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «آسیب شناسی قوانین کیفری در خصوص عملیات ورزشی و طبی نسبت به اطفال با رضایت اولیاء در پرتو فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی» به راهنمایی دکتر غلامحسین الهام و مشاوره دکتر محمد کاظمیان، مشروط به لحاظ موارد زیر به تصویب رسید: الف) موضوع «مصالح عالیه کودک» در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک بررسی و در پلان ذکر شود. ب) قوانین عامه ناظر بر آسیب رسانی به اشخاص و همچنین قواعد عامه مربوط به رعایت غبطه کودک در اقدامات والدین، در پلان ذکر شود و در پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد.
۷- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدعلی آخوندی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «بازخوانی انتقادی تکوین حقوق عمومی در ایران در پرتو آرای محمدعلی فروغی و مصطفی عدل» به راهنمایی دکتر علی صابری تولایی و مشاوره دکتر سید محمدمهدی غمامی به تصویب رسید و مقرر شد پیشنهاده متناسب با اصلاح عنوان زیر نظر استاد راهنما اصلاح شود.
۸- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدرضا طوطی‌زاده (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «ارزیابی نقش شورای نگهبان در تحولات تقنینی احکام ناظر بر حقوق متهم و محکوم علیه (مطالعه موردی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴)» با راهنمایی دکتر کاظم کوهی اصفهانی و مشاوره دکتر غلامحسین الهام به تصویب رسید.
۹- پیشنهاده پایان‌نامه آقای رضا بیات (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «الزامات حقوقی زیست محیطی سد سازی؛ مطالعه موردی: سد گتوند در خوزستان و سد ایلیسو در ترکیه» با راهنمایی دکتر سید محمدمهدی غمامی و مشاوره دکتر توکل حبیب زاده به تصویب رسید.

 توجه:
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به ارائه مدارک زیر است و بدیهی است مسئولیت عدم تحویل مدارک به عهده دانشجو خواهد بود:
  • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
  • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
  • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
  • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
  • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش
- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- ایمیل آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده: 5karimpooorgmail.com

کلیدواژه ها: مصوبات | شورای تحصیلات تکمیلی | پایان‌نامه | دانشگاه امام صادق علیه السلام | رساله | دانشکده معارف اسلامی و حقوق |CAPTCHA

دفعات مشاهده: 451 بار   |   دفعات چاپ: 84 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر