جلسه شماره ۲۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳

۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد ابراهیم رجبی خضرآباد (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «هبه دین: با مطالعه تطبیقی فقه امامیه و حقوق ایران با تکیه بر رویه قضایی» با راهنمایی دکتر سعادت مصطفوی و مشاوره دکتر روشن ، با توجه به برجسته کردن وجوه نوآوری از جمله تاکید بر رویه قضایی به تصویب رسید.
۲- پیشنهاده رساله دکتری آقای سید حسین هاشمی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «الگوی مطلوب ساختاری تنظیم‌گری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران؛ از منظر حقوق عمومی و با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی فدرال آمریکا و فرانسه» مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد: الف) فرضیه های پژوهش در قالب گزاره‌های بسیط و مختصر ارائه شود. ب) ایده مشخص و نوآورانه رساله دقیقاً تبیین شود. پ) در پیشینه تحقیق وجه تمایز این پیشنهاده با رساله دکتری تنظیم گری محتوای دفاع شده در دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۹) تبیین شود. ت) با توجه به ابتنای ساختار بر محتوا و یکپارچه نبودن محتوای فضای مجازی، و بالنتیجه تعدد الگوی مطلوب ساختار برای حوزه های متعدد، چگونگی تلقی ساختار واحد مشخص نیست. ث) تمایز میان معضلات اجرایی با ساختارها روشن نیست. ج) در روش پژوهش، بازنگری شود. با مطالعه اسناد، امکان ارائه الگوی مطلوب وجود ندارد. پیشنهاد می شود از روش تحقیق، دلفی استفاده شود و با بهره گیری از نظرات متخصصان الگوی مطلوب ارائه شود. چ) دانشجو برای اصلاح پیشنهاده،‌ ضمن مراجعه به دکتر طاهر حبیب‌زاده، ابعاد مختلف موضوع را بررسی و پس از بازنگری در پیشنهاده، برای طرح دوباره در شورای دانشکده ارائه شود.
۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای حسین خاشع (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «مطالعه تحلیلی-انتقادی آراء وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور در زمینه حدود تصرفات راهن در مال مرهونه» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب زاده و مشاوره دکتر سیدمصطفی سعادت مصطفوی، مشروط به اصلاح موارد ذیل زیر نظر استاد راهنما به تصویب رسید: الف) سوالات فرعی محدود شود. ب)‌ به ازای هر سوال (اعم از اصلی و فرعی)، یک فرضیه در قالب گزاره بسیط و مختصر ذکر شود. پ) در فرضیه، حدس علمی محقق، به صورت یک گزاره مشخص (فاقد تردید)، ذکر شود.
۴- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علیرضا پوربافرانی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «بررسی حقوقی و فقهی ماهیت و آثار قرارداد بازخرید اوراق (ریپو) در بازار معاملات بین بانکی ریالی» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب زاده و مشاوره دکتر صادق الهام،‌ مشروط به ملاحظه موارد زیر به تصویب رسید: الف) مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص قوانین ناظر بر بازخرید اوراق دیده شود. ب)‌ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ ملاحظه شود.
۵- پیشنهاده پایان‌نامه آقای امیرحسین معتمدی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «ماهیت، احکام و آثار قرارداد تولینگ در نظام حقوقی ایران (Tolling Contract)» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب زاده و مشاوره دکتر بهزاد پورسید به تصویب رسید.

 

توجه:

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به طی فرآیند تصویب در سامانه گلستان و ارائه مدارک زیر است:

  • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
  • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
  • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
  • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
  • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش

- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- شناسه آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده در پیام‌رسان بله: karimpooor


کلیدواژه ها: مصوبات | شورای تحصیلات تکمیلی | پایان‌نامه | دانشگاه امام صادق علیه السلام | رساله | دانشکده معارف اسلامی و حقوق |CAPTCHA

دفعات مشاهده: 636 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر