جلسه شماره ۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای مهدی ساقی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «مطالعه تطبیقی ساختار نهادهای تنظیم‌گر و قواعد حقوقی حاکم بر انتشار رمزارزش‌ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا» با راهنمایی دکتر سیدمحمدهادی راجی، با توجه به ملاحظات زیر به تصویب نرسید. پس از اصلاحات، مجدداً برای بررسی به شورای دانشکده ارسال شود. الف) با توجه به مقررات اخیرالتصویب قانون بانک مرکزی مصوب آذر ۱۴۰۲ در خصوص رمزپول و آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها مصوب ۱۴۰۱ هیئت وزیران، لازم است پیشنهاده به صورت کامل بازنگری شود. ب) با توجه به پایان‌نامه دفاع شده در ۱۴۰۲ دانشکده (آقای امیرحسین صمدی) در خصوص تنظیم‌گری رمزارزها، نوآوری و تفاوت این دو پژوهش، به صورت دقیق تبیین شود.

۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدجواد حیدری هرستانی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «تحلیل ماهوی مسئولیت متقابل بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان در عقود مشارکتی از منظر حقوق موضوعه با مطالعه در فقه امامیه» با راهنمایی دکتر بهزاد پورسید مشروط به اصلاح موارد زیر، تحت نظر استاد راهنما و تأیید مدیر محترم گروه به تصویب رسید: الف) در بیان مسئله به قانون خاص بودن حاکم بر روابط بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان اشاره شود و نسبت آن با قانون مسئولیت مدنی بیان شود. ب) سؤال اصلی محدود و منحصر به یک سؤال و به صورت تک‌گزاره بیان شود. سؤالات فرعی، حداکثر در سه سؤال محدود شود. پ) ‌فرضیه‌ها متناسب با اصلاح سؤالات، اصلاح شود. ت) پلان پژوهش اصلاح شود. ث)‌ پژوهش‌های مندرج در گواهی پیشینه پژوهش ایرانداک، در بیان مسئله و پیشینه‌ها ذکر شود و نوآوری پژوهش نسبت به آن‌ها بیان شود. همچنین ذکر پژوهش فعلی در شمار پژوهش‌های پیشین، صحیح نیست؛ حذف شود.

۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای جواد عابدی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «مسئولیت قراردادی و قهری ناشی از خرید و فروش و مصرف داروهای تقلبی یا غیرمجاز» با راهنمایی دکتر مهدی محمدزاده و مشاوره دکتر علیرضا جعفریان، مشروط به اعمال اصلاحات زیر، تحت نظر استاد راهنما به تصویب رسید. الف) بیان مسئله تقویت شود. ب) در بیان مسئله تقابل میان رویکردها و نظرات مختلف تقریر شود و محل نزاع دقیقاً روشن شود.

۴- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدتقی شیری (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «وجه التزام گزاف و تأثیر آن بر نظم عمومی اقتصادی» با راهنمایی دکتر بهزاد پورسید و مشاوره دکتر محمد روشن، مشروط به اعمال اصلاحات زیر، تحت نظر استاد راهنما و تأیید مدیر محترم گروه به تصویب رسید: الف) با توجه به پژوهش ایرانداک، لازم است در قسمت سابقه پژوهش، ذکر شود و نوآوری پیشنهاده نسبت به کار قبلی، تبیین شود. ب) سؤالات اصلی در یک سؤال ادغام شود. پ) فرضیه اصلاح شود. در صورت اکتشافی بودن، حذف شود.

۵- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سجاد فضل زرندی (گرایش حقوق بین‌الملل) با عنوان «کاربست عرف و اصول کلی حقوقی در دیوان دعاوی ایران ایالات متحده آمریکا» با راهنمایی دکتر توکل حبیب‌زاده و مشاوره دکتر مشکان مشکور، به تصویب رسید.

۶- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدرضا قنبریان بادی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «اصول و قواعد حاکم بر ورزش‌های الکترونیک رقابتی؛ با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب‌زاده و مشاوره دکتر امیر ساعد وکیل، مشروط به اعمال اصلاح زیر، تحت نظر استاد راهنما به تصویب رسید: پاسخ ارائه شده ذیل سؤال اصلی، حذف شود.

۷- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد آذرنوش (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «بررسی چالش‌های قوانین مقابله با تکدی‌گری اطفال و نوجوانان از دیدگاه حقوق ایران و اسناد بین‌الملل» با راهنمایی دکتر غلامحسین الهام و مشاوره دکتر علی غلامی، به تصویب رسید.

۸- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علیرضا الیکایی آهاری (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «اصول حاکم بر قراردادهای تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی لایحه تجارت و اصول حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی (PICC)» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب‌زاده و مشاوره دکتر مهدی عبدالملکی به تصویب رسید.

۹- پیشنهاده پایان‌نامه آقای عباس امیرحسینی (گرایش حقوق بین‌الملل) با عنوان «آثار حقوقی ناشی از اشغال طولانی مدت و مستمر با مطالعه موردی اشغال سرزمین فلسطین» با راهنمایی دکتر توکل حبیب‌زاده و مشاوره دکتر عبدالله عابدینی،‌ مشروط به اعمال اصلاح زیر، تحت نظر استاد راهنما به تصویب رسید: فصول یک و دو با هم ادغام شود. فصول سه و چهار با هم ادغام شود.

۱۰- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سجاد امیرزاده قاسمی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «حل تعارض منفعت عمومی و خصوصی در داوری سرمایه‌گذاری مبتنی بر معاهدات دوجانبه» با راهنمایی دکتر توکل حبیب‌زاده و مشاوره دکتر مجتبی اصغریان، با توجه به ناقص بودن پیشنهاده، با نظر استاد راهنما، بازنگری و اصلاح شود و مجدداً برای بررسی به شورای دانشکده ارائه شود.

۱۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدامیرعباس طباطبایی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «معیار ارزش‌گذاری و خطرسنجی در بیمه اموال فکری و رقومی و آثار آن در تعیین میزان مسئولیت» با راهنمایی دکتر سعید حبیبا با توجه به ناقص بودن پیشنهاده، با نظر استاد راهنما، بازنگری و اصلاح شود و مجدداً برای بررسی به شورای دانشکده ارائه شود.

۱۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای روح‌الله سعادتی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «واکاوی چارچوب حقوقی حمایت از سبک زندگی خانواده محور؛ مطالعه موردی قانون حمایت از خانواده و جوانب جمعیت (۱۴۰۰)» با راهنمایی دکتر سیدمحمدمهدی غمامی و مشاوره دکتر میثم صداقت‌زاده، با توجه به ناقص بودن پیشنهاده، با نظر استاد راهنما، بازنگری و اصلاح شود و مجدداً برای بررسی به شورای دانشکده ارائه شود. در اصلاحات به موارد زیر به طور ویژه توجه شود: الف)‌ تفاوت‌ها و نوآوری پیشنهاده با پایان‌نامه خانم زارع خورمیزی به صورت دقیق بیان شود. ب) پلان بازنگری و اصلاح شود. پ) فرضیه در ضمن یک گزاره بسیط و به اختصار بیان شود.

۱۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علی حسن کافی (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «بررسی چگونگی تشخیص اسناد و حدود مسئولیت شرکای در جنایت از منظر کارشناسی و رویه قضایی ایران» با راهنمایی دکتر غلامحسین الهام و مشاوره دکتر محمد کاظمیان، با توجه به اصلاح عنوان، با نظر استاد راهنما، بازنگری و اصلاح شود و مجدداً برای بررسی به شورای دانشکده ارائه شود.

۱۴- پیشنهاده اصلاحی پایان‌نامه آقای محمدحمید شهریور (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «الگوی مطلوب تنظیم‌گری در مواجهه با اخبار جعلی در ایران؛ با نگاهی به مقررات اتحادیه اروپا» با راهنمایی دکتر سیدمحمدمهدی غمامی و مشاوره دکتر محسن اسماعیلی، مشروط به اعمال اصلاح زیر به تصویب رسید: فرضیه در ضمن یک گزاره بسیط و به اختصار بیان شود.

توجه:

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:

- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به طی فرآیند تصویب در سامانه گلستان و ارائه مدارک زیر است:

  • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
  • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
  • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
  • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
  • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش

- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- شناسه آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده در پیام‌رسان بله: karimpooo
r


کلیدواژه ها: مصوبات | شورای تحصیلات تکمیلی | پایان‌نامه | رساله | دانشکده معارف اسلامی و حقوق | دانشگاه امام صادق علیه السلام |CAPTCHA

دفعات مشاهده: 519 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر