رزومه دکتر ابوذر گوهری مقدم

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
دکتر ابوذر گوهری مقدم

مرتبه علمی: استادیار

عضو هیئت علمی

معاون پژوهشی

گروه روابط بین الملل

شماره تماس داخلی: 355

ایمیل:
nimroozelenoon.ir

 


 
 
آخرین بروز رسانی: 1397/02/22
 


فعالیت‌های علمی پژوهشی
 
الف- کتب
 
 1. ترجمه کتاب «احزاب سیاسی و انتخابات»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1395.
 2. «درآمدی بر انقلاب اسلامی»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1388
 3. تألیف کتاب «سیاست خارجی آمریکا پس از 11 سپتامبر»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1386.
 4. ترجمه کتاب« سیاست در ایالات‌متحده آمریکا»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1384.
 
ب – مقالات
 
 1. «بی ثبات سازی، رویکرد جدید آمریکا در غرب آسیا:ریشه‌یابی حمایت آمریکا از گروههای تروریستی تکفیری» در سعیدی و شهسواری (تدوین)، روزنه ای به آگاهی، انتشارات نهضت نرم افزاری، 1396
 2.  «کاربست نظریات همگرایی در طراحی مدل همگرایی منطقه‌ای در حوزه همسایگی جمهوری اسلامی ایران» فصلنامه علمی-پژوهشی دانش سیاسی، دوره 13، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 71-98.
 3. «تهدیدات هویتی انقلاب اسلامی از منظر رهبران جمهوری اسلامی ایران »، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال هفتم- شماره 23، تابستان 1396.
 
 1. "The Idea of Ommah in Imam Khomeini’s Political Thoughts", Islamic Political Thought, Vol. 2, No.1, spring& summer 2015
 
 1. «سازمانهای اطلاعاتی و مساله نفوذ (بابهره گیری از دیدگاه مقام معظم رهبری)» دوفصلنامه علمی دانش امنیتی، سال سوم، شماره چهار، بهار و تابستان 1395
 2. «سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران» فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، سال هفتم شماره اول، بهار 1395، 53-68
 3. «ریشه های عثمانی گرایی در سیاست خارجی ترکیه (2002-2015)»، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال پنجم- شماره 17، تابستان 95
 
 1. "A Cost-Benefit Analysis of Diplomatic Relations between Iran and the United Kingdom (1989-2011)", Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 4, No.4, winter 2014
 
 1. «مؤلفه‌های دیپلماسی فرهنگی ایالات‌متحده در عراق جدید» فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، دوره 5، شماره 11، بهار 1393
 2. «الگوی رفتاری آمریکا در قبال بیداری اسلامی:عمل‌گرایی محتاطانه»، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال دوم- شماره 6، پاییز 1392
 3. «بیداری اسلامی و سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا» در اصغر افتخاری (تدوین)، بیداری اسلامی و تحولات منطقه‌ای، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1391.
 4. «جایگاه سیاست‌های حمایتگرایانه آمریکا در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال اول- شماره 3، تابستان 1391.
 5. «جایگاه رفتارهای حمایتگرایانه در سیاست خارجی کشورها» در کاووس سید امامی (تدوین) انفاق و کمک‌های بین‌المللی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1391.
 6. «بیداری اسلامی یا انقلاب‌های عربی؟رویکردی اجتماعی» در اصغر افتخاری (تدوین)، بیداری اسلامی در نظر و عمل، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1391.
 7. «مکتب انگلیسی در روابط بین‌الملل: تحول پارادایمی؟» فصلنامه علمی-تخصصی پژوهش‌های سیاسی، سال دوم، شماره اول، بهار 1391.
 8. «رسانه‌های اجتماعی و انقلاب‌های اخیر خاورمیانه؛ ارائه مدلی مفهومی» فصلنامه عملی-ترویجی رسانه، سال بیست و دوم، شماره 3و4، پاییز و زمستان 1390، صص 5-22.
 9. «تروریسم مبتنی بر ایدئولوژی:چارچوبی برای تحلیل»، در حمیدرضا اسماعیلی(تدوین)، تروریسم در ایران مطالعه موردی پس از انقلاب اسلامی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی،1390.
 10. «جهانی‌شدن و تروریسم جدید»، فصلنامه علمی-پژوهشی دانش سیاسی، سال هفتم، 1390، صص 177-206
 11. «تأثیر رسانه‌های مجازی بر جنبش اشغال وال‌استریت»، فصلنامه عملی-ترویجی رسانه، سال بیست و دوم، شماره 1و2، بهار و تابستان 1390، صص 5-19.
 12. «تأثیر ایدئولوژی بر شکل‌گیری تروریسم جدید»، فصلنامه علمی-پژوهشی آفاق امنیت، سال سوم،1389، شماره هشتم. صص 121-142
 13. «انقلاب‌های رنگی؛ بازخوانی نقش و اهداف قدرت‌های بزرگ» نشریه دانشگاه تمدن ساز، ویژه‌نامه جنگ نرم، خرداد 1390، وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری.
 14. «دکترین سیاست خارجی ایالات‌متحده: بازشناسی محتوایی» فصلنامه مطالعات آمریکا، سال اول،شماره اول، زمستان 1389
 15. «رویکردی آسیب‌شناسانه به فقدان نظریه روابط بین‌الملل بومی در کشور»، دوماهنامه فارابی، شماره هفدهم، مهر و آبان 1389.
 16. «آسیب‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی»، دوماهنامه فارابی، شماره نهم، خرداد و تیر 1388.
 17. «استراتژی آمریکا در قبال جهان تشیع؛مطالعه موردی عراق»، پژوهشنامه سیاست خارجی، اسفند 1387، شماره 20، صص  143-164
 18. «آسیب‌شناسی نظریه‌پردازی علوم انسانی در کشور»، دوماهنامه فارابی، شماره چهارم، مرداد و شهریور 1387.
 19. «دیپلماسی دیجیتالی: تحول مفهومی و عملی»فصلنامه، علمی-ترویجی راهبرد یاس، شماره 13، بهار87.
 20. «مروری بر تغییر پارادایمی در سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش» فصلنامه راهبرد یاس، 1387 ، شماره 16
 21. ترجمه فصل دوم از کتاب «چشم‌اندازهای منطقه‌ای و بین‌المللی عراق پس از صدام» با عنوان «پس از صدام:ناامنی‌ منطقه‌ای، فشارهای کشتارجمعی و فشارهای فزاینده در عراق پس از جنگ»، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ، پاییز 1386
 22. «ایران و استراتژی گسترش مناسبات با نهادهای بین‌المللی»، درکتاب«بسیج،دولت اسلامی،همبستگی ملی، معاونت سیاسی نمایندگی ولی‌فقیه در نمسا، بهمن 1384.
 23. «نظریه فمینیستی در روابط بین‌الملل‌»، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشنامه حقوق و سیاست،،شماره 4، پاییز 1384.
 24. «نظریه انتقادی و فرانوگرایی: چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات راهبردی، بهار 1384.
 25. نقد و بررسی کتاب «سیاست و حکومت در ایالات‌متحده» فصلنامه دانشنامه حقوق و سیاست، بهار 1384.
 26. «دفتر بودجه کنگره آمریکا»، فصلنامه مجلس و پژوهش،پاییز 1382.
 27. «تصمیم‌گیری در سیاست خارجی:رهیافت تجربی»، فصلنامه علوم سیاسی، موسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)،شماره 20 ، زمستان 1381
 28. « الگوهای راهبردی آمریکا در شرایط کنونی» فصلنامه مطالعات راهبردی، بهار 1381.
 
ج- کرسیهای نظریه پردازی
 1. نقد کرسی ترویجی با موضوع «اولویت منافع جمعی بر منافع فردی و نقش آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، دانشگاه امام صادق (ع)، آذرماه 1394
 2. ارائه کرسی ترویجی با عنوان «بایسته های سیاست خارجی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، دانشگاه امام صادق (ع)، دی ماه 1394
 3. نقد کرسی ترویجی باموضوع «نظریه منافع مشترک به عنوان سازوکاری برای همگرایی جهان اسلام»، شورای عالی انقلاب فرهنگی، 29 دی ماه 1394
 4. ارائه کرسی ترویجی با عنوان «مقدمه ای بر نظریه پردازی بومی در روابط بین الملل»، شورای عالی انقلاب فرهنگی، 11 بهمن 1394

 
 
د- گزارش‌های علمی راهبردی
 
 1. ریاست جمهوری ترامپ: آثار و پیامدهای داخلی، منطقه‌ای و  بین‌المللی، اندیشه سازان نور، پاییز 1395
 2. فرصت‌ها و چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در استفاده از ظرفیت مسلمانان آمریکا، موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور، آبانماه 1392
 3. ماهیت و مطالبات جنبش اشغال وال‌استریت، گاهنامه آمریکا پژوهی، شماره 3 آذرماه 1390.
 4. جنبش اشغال وال‌استریت(ماهیت و اهداف)، مرکز پژوهش‌های مجلس، آبانماه 1390 .
 5. بررسی تغییرات در تیم امنیت ملی آمریکا، تحلیل سیاسی هفته، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل 26010783، اردیبهشت 90.
 6. استراتژی جدید ناتو و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس، فرودین 1390 .
 7. «عضویت در سازمان‌های بین‌المللی: فرصت‌ها  و تهدیدها» مرکز پژوهش‌های مجلس خرداد 1387
 8. «بررسی روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2008»، مرکز پژوهش‌های مجلس اردیبهشت 1387
 9. »استراتژی نفوذ چین در نظام تک‌قطبی»، مرکز پژوهش‌های مجلس اسفند 1386
 10. «آمریکا و آینده سیاسی پاکستان پس از ترور بی‌نظیر بوتو»، مرکز پژوهش‌های مجلس بهمن 1386
 11. »پیمان لیسبون: اصلاح ساختار اتحادیه اروپا»، مرکز پژوهش‌های مجلس دی 1386
 12. «سیاست آمریکا در قبال ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس آذر 1386
 13. »رویکردهای سیاسی به طرح سپردفاع موشکی»، مرکز پژوهش‌های مجلس آذر 1386
 14. »نقض حقوق بشر و ناهنجاری‌های اجتماعی در آمریکا»، مرکز پژوهش‌های مجلس آبان 1386
 15. «مشکلات سیاسی- امنیتی استان سیستان و بلوچستان»، مرکز پژوهش‌های مجلس محرمانه
 16. «مشروعیت تحریم‌های بین‌المللی از منظر حقوق بشر»، مرکز پژوهش‌های مجلس شهریور 1386
 17. »رویکرد قدرت‌های بزرگ به بحران دارفور»، مرکز پژوهش‌های مجلس شهریور 1386
 18. »تحلیل گفتمان سرمقاله‌های روزنامه‌های آمریکایی در قبال پرونده هسته‌ای ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس مرداد 1386
 19. »معرفی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (2008)»، در دو بخش، مرکز پژوهش‌های مجلس مرداد 1386
 20. »جایگاه چین در سیاست نگاه به شرق ایران» ، مرکز پژوهش‌های مجلس تیر 1386
 21. «روابط هند و ایران: راه میانه دهلی‌نو»، مرکز پژوهش‌های مجلس خرداد 1386
 22. «اهداف آمریکا از مذاکره با ایران درباره عراق» ، مرکز پژوهش‌های مجلس خرداد 1386
 23. «سناریوهای سیاسی- امنیتی عراق و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایران» ، مرکز پژوهش‌های مجلس اردیبهشت 1386
 24. «تحولات پرونده هسته‌ای ایران: از قطعنامه 173 تا 1747 »، مرکز پژوهش‌های مجلس فروردین 1386
 25. «نگرانی‌های سیاسی- امنیتی عربستان در قبال ایران: راهکارها» ، مرکز پژوهش‌های مجلس اسفند 1385
 26. ترجمه گزارش‌های »گروه‌های فشار در ایالات‌متحده آمریکا» و »گروه‌های فشار در نظام‌های غربی» پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 27. «روابط آمریکا و روسیه پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره»، انتشار در سایت موسسه مطالعات روسیه،آسیای میانه و قفقاز.
 

 
 
سخنرانی در همایش و نشست‌های علمی
 
 
 1. «بررسی تاثیر تحولات دولت آمریکا در سیاست خارجی این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران» مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور. 4/2/97
 2. «نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانهای اطلاعاتی» همایش ملی اطلاعات و مردم، 15 آبانماه 1395، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
 3. «زمینه‌ها و ریشه‌های شکل‌گیری و تکوین افراط‌گرایی دینی با تاکید بر داعش» سومین همایش بین‌المللی نظام بین‌الملل، تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اول و دوم آذرماه 1395، دانشگاه علامه طباطبایی
 4. «پارادایم دیپلماسی اسلامی در بستر اقتصاد مقاومتی»، اولین کنگره ملی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران، 5 آبانماه 1395، دانشگاه امام صادق (ع)
 5. ارائه ایده در کرسی ترویجی نظریه پردازی با عنوان « مقدمه‌ای بر نظریه‌ پردازی بومی در روابط بین‌الملل»، شورای عالی انقلاب فرهنگی، 11 بهمن 1394.
 6. نقد ایده در کرسی ترویجی نظریه پردازی با عنوان «نظریه منافع مشترک  به عنوان ساز و کاری برای همگرایی جهان اسلام»، شورای عالی انقلاب فرهنگی، 29 دی 1394.
 7. سخنرانی و ارائه مقاله علمی در همایش «نظام جهانی در حال تغییر، فرصت‌ها و تهدیدها»، دانشگاه تهران، 21/2/94 با عنوان: « الزامات و رویکردهای منطقه‌گرایی جدید در سیاست خارجی امریکا
 8. سخنرانی علمی با عنوان «سنن الهی و تاریخ روابط بین‌الملل»، دانشگاه امام صادق (ع)، اردیبهشت 1394
 9. سخنرانی علمی در نشست  تخصصی «الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای» با عنوان «نقش فرهنگ و الگوهای فرهنگ بومی در توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای»، وزارت کشور-  دانشگاه امام صادق (ع)، 5/12/93
 10. »سخنرانی و ارائه مقاله علمی در همایش بین‌المللی «بیداری اسلامی و بسیج جهانی مستضعفین»، دانشگاه تهران، 7/12/92 با عنوان: «راهبردهای ایالات‌متحده در قبال بیداری اسلامی»
 11. سخنرانی و ارائه مقاله علمی در همایش ملی «نظریات روابط بین‌الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه»، دانشگاه علامه طباطبایی، 19/9/92 با عنوان: «تحولات بیداری اسلامی و سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا»
 12. سخنرانی علمی با عنوان «بررسی توافق هسته‌ای ژنو و آثار آن بر جمهوری اسلامی ایران» دانشگاه امام صادق ﴿ع﴾ ۱۳/9/92
 13. سخنرانی علمی با عنوان «بررسی تأثیر تعطیلی دولت آمریکا بر سیاست خارجی این کشور»، پژوهشکده مطالعات آمریکا، مهرماه 1392
 14. سخنرانی در «نشست تخصصی بیداری اسلامی و تحولات خاورمیانه» با عنوان تأثیر رسانه‌ها در تحولات بیداری اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، اردیبهشت‌ماه نودویک (27/2/1391).
 15. ارائه مقاله در همایش «نظریه‌پردازی اسلامی ـ ایرانی در روابط بین‌الملل»، انجمن ایرانی روابط بین‌الملل، آذر 1390.
 16. ارائه مقاله و سخنرانی علمی با عنوان «جایگاه رفتارهای حمایتگرایانه در سیاست خارجی کشورها» در پنجمین همایش بین‌المللی امام خمینی و سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، 11 خرداد 1390
 
 
سمتهای علمی:
 1. سردبیر دو فصلنامه لاتین (Islamic Political Thought)، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
 
همکاری علمی و پژوهشی با مراکز ذیل:
 
 1. دبیر میز مطالعاتی آمریکا-اروپا مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی (فروردین 1393 تا اسفندماه 1396)
 2. رئیس پژوهشکده مجازی مطالعات آمریکا،  (مهرماه 1391 تا1393  )
 3. دبیر علمی سلسله نشست‌های کرسی مطالعات راهبردی «مقاومت، بیداری و انسجام اسلامی»، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)
 4. عضو شورای پژوهشی معاونت بین‌الملل سازمان بسیج مستضعفین
 5. مدیر گروه سیاست داخلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (مهرماه 1387 تا خردادماه 1392)
 6. پژوهشگر گروه سیاست خارجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (اسفند 1385 تا مهرماه 1387)
 7. پژوهشگر گروه تاریخ و روابط خارجی مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 8. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
 9. پژوهشکده مطالعات راهبردی .
 10. پژوهش‌های کاربردی معاونت برون‌مرزی صداوسیما .
 11. موسسه مطالعات فلسطین.
 
 

 

کلیدواژه ها: ابوذر گوهری مقدم | رزومه |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 3176 بار   |   دفعات چاپ: 303 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر