تشویق-تست3

 | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
 
درباره این سند
نوع سند: آیین نامه/ دستورالعمل/ ...
تاریخ اجرا:
مدت اعتبار:
دامنه کاربرد:
حوزه مربوطه:  مرکز/ اداره/ ...

 
فهرست مطالب
 
هدف
دامنه کاربرد
مراحل اجرا
یادداشت
لینک دانلود فایل FPD
تعاریف
.............................................................................................................
.............................................................................................................
هدف این آیین نامه/ دستورالعمل/ شیوه نامه
...............................................................................................
  • ....................................................................
  • .....................................................................
  • .....................................................................
دامنه کاربرد این آیین نامه/ دستورالعمل/ شیوه نامه

 
اسناد مرتبط
.......................... ماده ... بند ...
............................................. ماده ...
............................. بند ...

 
مراحل اجرای این آیین نامه/ دستورالعمل/ شیوه نامه
 
ضمائم (قابلیت دانلود)
کاربرگ ..........................................
فرم درخواست ..............................
یادداشت
این شیوه نامه از تاریخ تصویب به مدت 2 سال به صورت آزمایشی قابل اجرا می‌باشد.
متقاضیان دریافت حمایت می‌توانند با مراجعه به صفحه ............... و تکمیل کاربرگ ........................... به اداره ....................... مراجعه نمایند.

 دفعات مشاهده: 3110 بار   |   دفعات چاپ: 245 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر