برگزاری کارگاه پژوهشی نوآورانه نقشه راه جامع روش‌شناسی در علوم انسانی و اجتماعی با ارائه آقای دکتر حمزه‌پور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 
کارگاه پژوهشی نوآورانه نقشه راه جامع روش‌شناسی در علوم انسانی و اجتماعی با ارائه آقای دکتر حمزه‌پور در روز پنج‌شنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۸ با محور های تبیین و تحلیل کلان نقشه روش‌شناسی در علوم انسانی و اجتماعی و تبیین و تحلیل خرد نقشه روش‌شناسی در علوم انسانی و اجتماعی برگزار شد.در این  کارگاه نقشه راه جامع به چهار کلان روش مطرح و کاربردی اشاره گردید و ذیل هریک از آن‌ها توضیحات و تحلیل‌های مبسوطی بیان شد؛ از جمله:
روش‌شناسی‌های پژوهش کمی
روش‌شناسی پژوهش آماری:
در این بخش اشاره کاملی به نقشه تبیینی و تحلیلی آمار توصیفی، آمار استنباطی، تحلیل مسیر و مد‌ل‌یابی معادلات ساختاری گردید.
روش‌شناسی پژوهش تحقیق در عملیات:
در این بخش پارادایم‌های مطرح در این حوزه به طور کامل تبیین و تحلیل گردید؛ از جمله:
 
  • پارادایم تحقیق در عملیات سخت و زیرمجموعه‌های آن با تمام جزئیات
 
  • پارادایم تحقیق در عملیات نرم و زیر مجموعه‌های آن با تمام جزئیات
 
  • پارادایم تحقیق در عملیات رهایی بخش و زیرمجموعه‌های آن با تمام جزئیات
 
  • پارادایم تحقیق در عملیات انتقادی و زیرمجموعه آن با تمام جزئیات
 
  • پارادایم تحقیق در عملیات چندگانه و زیرمجموعه آن با تمام جزئیات
 
  • پارادایم تحقیق در عملیات پست مدرن و زیرمجوعه آن با تمام جزئیات
 
  • پارادایم تحقیق در عملیات رفتاری با توضیحات مبسوط
 
  • روش‌های تصمیم‌گیری تک‌معیاره (تک هدفه و تک شاخصه) و چند معیاره (چند هدفه و چند شاخصه) و تکنیک های متعدد ذیل آنها
 
روش‌شناسی پژوهش‌های کیفی:
در این بخش ۲۲ روش مستقل پژوهش کیفی معرفی و تبیین و تحلیل گردید؛ از جمله:
تحلیل مضمون، تحلیل محتوا (آشکار و پنهان)، تحلیل گفتمان، نظریه داده بنیاد (کلاسیک و نوین)، روش‌شناسی پژوهش تاریخی، پدیدارشناسی، قوم‌شناسی، اقدام‌پژوهی، مطالعات موردی، شالوده‌شکنی یا واسازی، سنت‌پژوهی، روش‌شناسی اجتهادی، دلالت‌پژوهی، فمینیسم، نشانه شناختی، تحلیل روایت، مطالعات تطبیقی، تبارشناسی و ...
 
روش‌شناسی پژوهش ترکیبی یا آمیخته:
در این بخش روش‌های موجود و مطرح ذیل، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت؛ از جمله:
روش‌شناسی مدل‌سازی (کیفی-کمی و کمی-کیفی)، روش‌شناسی پژوهشی فرامطالعه (فرا تحلیل-فراترکیب-فراروش و فرا نظریه)، روش کیو (Q)
 
روش‌شناسی آینده‌پژوهی:
در این بخش ۴۱ روش موجود و مطرح و کاربردی تببین و تحلیل گردید؛ از جمله
تحلیل روند کمی، تحلیل روند کیفی، تحلیل لایه‌ای علت‌ها، میک مک، دلفی، تحلیل سیگنال‌های ضعیف، بارش فکری، تحلیل تاثیر بر روند، تحلیل تاثیر متقاطع، مدل‌سازی آماری، تحلیل محتوا، تحلیل جایگزین، چشم‌اندازهای سیستم، پنل خبرگان، تحلیل قوت و ضعف، روش استیپ، فناوری‌های کلیدی، مکتور، مدل‌سازی تصمیم، تصمیم‌گیری پابرجا، شبیه‌سازی، نظریه بازی، آرامش نامتعارف زمینه، مدل‌سازی عامل بنیان، کاربردهای تحلیل آشوب در پیش‌بینی، شاخص وضعیت آینده، چرخ آینده، چندضلعی آینده، درخت ارتباط، برنامه‌ریزی سناریو، پویش محیطی، جعبه ابزار سناریو، پس‌نگری، چشم‌اندازهای چندگانه، بازار پیشگویی، چشم‌انداز سازی، تحلیل ریخت‌شناسی، ره‌نگاشت علم و فناوری، تحلیل توالی فناوری، شگفتی‌ساز، مدل‌سازی ابتکاری، روش‌های مشارکتی، پیشگویی هوشمندانه، پیشگویی هنجاری
 
مدت این کارگاه از ۷:۳۰ صبح تا ساعت ۱۲ ظهر برنامه‌ریزی شده بود که به درخواست فراگیران دوره، بعد از نماز جماعت ظهر و عصر تا ساعت ۱۴:۱۵ ادامه یافت.

 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 1029 بار   |   دفعات چاپ: 143 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر