سومین همایش ملی سواد رسانه ای و اطلاعاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۶/۳۰ | 

:: معرفی همایش

 

مقدمه

اهمیت موضوع سواد رسانه ای و اطلاعاتی در شرایط کنونی جهان با وجود رسانه های مختلف و تاثیرات فراوان آنها بر جامعه بر هیچکس پوشیده نیست. از سوی دیگر، گرایش وسیع جامعه کشور به اینترنت و شبکه های اجتماعی با همه خوبی ها و بدی های آن، ضرورت و حساسیت موضوع  سواد رسانه ای و اطلاعاتی را صد چندان کرده است.

با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به سواد رسانه ای و اطلاعاتی در کشور، تا کنون دو همایش ملی توسط مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری بسیاری از دانشگاه ها، مراکز علمی، پژوهشگاه ها، انجمن ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی مرتبط برگزار شده اند که نتایج بسیار خوبی را داشته اند.

با تغییر رویکردهای مدیریتی در آن مرکز و به منظور کاهش تصدی­گری­های غیرضرور در دستگاه­های دولتی، تصمیم بر آن شد که همایش مزبور در یکی از مراکز علمی و دانشگاهی کشور برگزار شود. با عنایت به این رویکرد جدید که می تواند موضوع سواد رسانه ای و اطلاعاتی را به یک امر اجتماعی تبدیل کند، مرکز مزبور به دانشگاه ها و پژوهشگاه های مختلف کشور اعلام نمود که نسبت به ارسال طرح اجرایی در این زمینه اقدام نمایند. پس از دریافت و بررسی پیشنهادهای ارسالی، دانشگاه امام صادق (ع) با توجه به حضور مؤثر در دو همایش قبلی و نیز با توجه به ظرفیت­های انسانی، نرم­افزاری و سخت­افزای مناسب، انتخاب و مورد وفاق سایر پیشنهاد دهندگان نیز قرار گرفت.
 

افق و اهداف پیش­رو

برای تبدیل همایش به مهم ترین رویداد علمی  فرهنگی سالانه در سطح کشور در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی، اهداف زیر در دستورکار همایش قرار دارد :  

 1. مفهوم سازی و تحلیل موضوعات مرتبط با سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛
 2. سیاست پژوهی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای موفق در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛
 3. توصیف و تجویزهای علمی و کاربردی ناظر به مسائل سواد رسانه ای اطلاعاتی گرو­های مختلف اعم از کارگزاران حاکمیتی، نخبگان و اهالی رسانه و اقشار مختلف مردم؛
 4. توانمندسازی گروه های مختلف جامعه (با اولویت دهی به خانواده­ها و جوانان) از طریق معرفی فرصت ها و تهدیدهای رسانه های جمعی، رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای و نیز گسترش شناخت، چگونگی دسترسی و کاربرد هدفمند و مدیریت مصرف رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی.

با این توصیف، این همایش، نه تنها «تولید و تعمیق ادبیات نظری و علمی حوزه سواد رسانه­ای» را هدف اصلی خود می­داند، بلکه بر آن است تا با «فرآوری مباحث نظری همایش و پشتیبانی فعالیت­های ترویجی حوزه سواد رسانه­ای و اطلاعاتی» مسئولیت اجتماعی همایش را تقویت نماید.

 

:: محورهای همایش

 
 1. نسبت حکمرانی نوین و سواد رسانه ای (کلیات)
  1. سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛ افول و احیای تمدن های معاصر
  2. آینده پژوهی و آینده نگاری حکمرانی در حوزه سواد رسانه ای
  3. ابعاد و بایسته های نقش های حمایتی و نظارتی حاکمیت در حوزه سواد رسانه‌ای
  4. حکمرانی در ایران و کشورهای اسلامی، سواد رسانه ای و احیای تمدن نوین اسلامی
  5. اصول سیاست‌گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوع سواد رسانه‌ای
  6. چهارچوب قانون‌گذاری در حوزه سواد رسانه‌ای
  7. نسبت مردم و دولت در حکمرانی سواد رسانه‌ای
  8. تأثیرمتقابل سواد رسانه‌ای و حکمرانی کشور
  9. مداخلات بین المللی از مدخل ضعف سواد رسانه ای
  10. جنگ شناختی و پدافند از طریق ارتقاء سواد رسانه ای

 1. مردمی سازی سواد رسانه ای
  1. نقش خانواده در ترویج و نهادینه سازی سواد رسانه ای و اطلاعاتی
  2. نقد و نقش عملکرد نظام آموزشی رسمی کشور در زمینه ترویج و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی
  3. نقد و نقش عملکرد نهادهای سنتی و مذهبی تعلیم و تربیت در زمینه ترویج و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی : مساجد، هیئات، نماز جمعه و جماعات، حوزه های علمیه، ...
  4. مرور تجارب جهانی در مردمی سازی سواد رسانه ای و اطلاعاتی
  5. "مردم نهادها" و مردمی سازی ترویج سواد رسانه ای
  6. نقش علوم شناختی در تبیین و ترویج سواد رسانه ای
  7. ضعف سواد رسانه­ای، بستر رشد اخبار جعلی و شایعات
  8. سواد رسانه ای در کودکان و نوجوانان

 1. کارگزاران و سواد رسانه ای
  1. بایسته های حکمرانان و کارگزاران در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی
  2. نقد و ارزیابی عملکرد رسانه ای مدیران دستگاهها و نهادهای کشور از منظر سواد رسانه ای و اطلاعاتی
  3. راهکارهای روزآمدی و ارتقای دانش رسانه ای کارگزاران و کارشناسان حاکمیتی
  4. بررسی و مطالعه تطبیقی رویکرد و عملکرد مدیران بخش های عمومی و دولتی و خصوصی در زمینه سواد رسانه ای و اطلاعاتی
  5. نقش دانش و سواد رسانه ای کارگزاران و کارشناسان حاکمیتی بر بهینه سازی فرایندهای برنامه ریزی، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی
  6. مرور تجارب جهانی در روزآمدی و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی مدیران
  7. معرفی و تحلیل الگوهای موفق عملکرد مدیریتی کشور در زمینه بهره مندی و کاربری سواد رسانه ای و اطلاعاتی
  8. انتخابات و سواد رسانه ای

 1. بومی سازی ادبیات نظری سواد رسانه ای
  1. مفهوم سازی و تبیین مبانی نظری سواد رسانه ای و اطلاعاتی بومی
  2. مطالعات تطبیقی فلسفه سواد رسانه ای
  3. معرفی، نقد و تحلیل مبانی فکری و معرفتی مسلط جهانی در عرصه سواد رسانه ای و اطلاعاتی
  4. آموزه های اسلامی در حوزه تبیین و ترویج سواد رسانه ای و اطلاعاتی
  5. تبیین رابطه زیست و تربیت اخلاقی اسلامی با سواد رسانه ای
  6. ارائه الگوهای بومی آموزش و ترویج سواد رسانه ای

 1. سواد رسانه ای و فعالیت رسانه ها
  1. آسیب شناسی شیوه تنظیم گری (رگولاتوری) نظام رسانه ای کشور درنسبت با سواد رسانه ای و اطلاعاتی
  2. نقد و تحلیل محصولات و فعالیت های رسانه ها از منظر سواد رسانه ای و اطلاعاتی
  3. معرفی و تحلیل الگوهای موفق محصولات و فعالیت های رسانه ها در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی
  4. سیاستگذاری و مقررات گذاری رسانه ای در نسبت با سواد رسانه ای و اطلاعاتی
  5. تحلیل سیاست ها و عملکردهای تقنینی و اجرایی و قضایی کشور در مواجهه با رسانه های مهاجم از منظر سواد رسانه ای و اطلاعاتی
  6. تحلیل و بررسی کارکرد ها و کاربردهای رسانه های نوین در ترویج سواد رسانه ای
  7. تأثیرات متقابل تحولات همگرای فناوری های رسانه ای و سواد رسانه ای و اطلاعاتی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
  8. ضعف سواد رسانه­ای، عامل گسترش محتوای آسیب رسان
  9. اطلاعات، رسانه ها و نقش درمانی آنها (اطلاع درمانی و رسانه درمانی)
  10. کارکرد سلبریتی ها در امر سواد رسانه ای

 1. کاربرد‌سازی سواد اطلاعاتی
  1. سواد اطلاعاتی و جریان آزاد داده و اطلاعات در جامعه دانش محور
  2. سواد اطلاعاتی و حکمرانی داده و اطلاعات
  3. سواد اطلاعاتی و خودتوانمند سازی مردم در درک، تفسیر و کاربرد اطلاعات
  4. سواد اطلاعاتی در زندگی روزمره مردم( بهداشت و سلامت، یادگیری، تجارت، ... )
  5. موانع توسعه سواد اطلاعاتی
  6. چالش های آموزش سواد اطلاعاتی در نظام آموزشی کشور
  7. بومی سازی استانداردها، رویکردها، تجربه ها و نرم افزارهای سواد اطلاعاتی
  8. نقش نهادهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و شهری در توسعه کاربردهای سواد اطلاعاتی
 

:: تاریخ های مهم


مهلت ارسال چکیده: 1398/12/29
مهلت ارسال اصل مقالات : 1399/4/31
برگزاری کنفرانس : آبان ماه 1399
 

:: راهنمای نگارش مقاله

 

1. توصیه‌های کلی پیش از ارسال مقاله

 • مطالعه دقیق فراخوان مقاله همایش
 • مطالعه مجموعه ملاحظات ساختاری و نگارشی مقاله (بند سوم متن حاضر)
 • مطالعه و رعایت اصول اخلاق پژوهشی و علمی در نگارش مقاله (به عنوان نمونه برای دیدن منشور اخلاقی نشریات دانشگاه امام صادق علیه السلام اینجا کلیک کنید)
 • توجه به برنامه ریزی زمانی همایش و ارسال چکیده و اصل مقاله در بازه های زمانی اعلام شده

2. مهمترین شاخص‌های ارزیابی مقاله

 • ارتباط وثیق موضوع و محتوای مقاله با عناوین و محورهای اعلامی در فراخوان
 • ارتباط منطقی چکیده، متن، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری؛
 • اتقان و انسجام مطالب و پرهیز از مباحث حاشیه‌ای؛
 • بیان مستدل و علمی مطالب؛
 • نوآوری در انتخاب موضوع و یا زاویه و نوع نگاه به آن؛
 • استفاده مطلوب از منابع اصلی و جدید؛
 • رعایت اصول ویراستاری علمی و ادبی؛

<span font-size:14px"="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">3. ملاحظات ساختاری و نگارشی مقاله

 • ارسال فایل مقاله، صرفاً از طریق سامانه اختصاصی سومین همایش ملی سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • درج عنوان مقاله به زبان اصلی و انگلیسی
 • رعایت حجم چکیده حداکثر 300  واژه و واژگان کلیدی 4 تا 7 واژه
 • رعایت حجم مقاله حداکثر  9000 واژه
 • ارسال فایل ورد (word) مقاله
 • استفاده از روش‌‌های استناددهی بین‌المللی APA  در ارجاعات و مأخذنویسی
 • درج عبارت «نویسنده مسئول» در مقابل نام یکی از نویسندگان در مواردی که مقاله بیش از یک نویسنده دارد.
 •  خودداری از نوشتن عنوان‌هایی مانند دکتر، پروفسور، مهندس، حجت‌الاسلام و موارد مشابه برای نویسندگان در متن مقاله
 • درج عنوان، آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه در فوت نت صفحه اول مقاله
 • پرهیز از ارسال مقاله به طور هم‌زمان به دیگر نشریات و یا همایش های داخلی و خارجی

4- چند نکته :

 • دبیرخانه همایش، مقالات رسیده را برای پیش‌گیری از تخلفات پژوهشی در سامانه سمیم‌نور، مشابه‌یابی می‌کند.
 • کلیه حقوق مادی و معنوی پس از پذیرش برای همایش محفوظ است.
 • همایش در اصلاح و ویرایش مقاله برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات آزاد است.

 

دفعات مشاهده: 591 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر