جلسه شماره ۱۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶

 | تاریخ ارسال: 1399/4/22 | 

۱- درخواست آقای محمد مقنی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد گزارشی از تفاوت این پایان‌نامه با پایان‌نامه‌های مشابه به شورای دانشکده ارائه شود.

۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای مجتبی دهقانی فیروزآبادی با عنوان «بررسی ماهیت و شروط قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی» به راهنمایی دکتر پورسید و مشاوره دکتر جعفریان به تصویب رسید و مقرر شد موارد ذیل زیر نظر استاد راهنما اصلاح و به تایید مدیر گروه برسد: الف) یک سوال اصلی و دو سوال فرعی ارائه شود و به ازای هر سوال یک فرضیه نظیر مکتوب گردد. ب) گزارش ایران‌داک تحویل شود. پ) پایان‌‌نامه آقای هادی دهنوی در پیشنهاده و پایان‌نامه مورد توجه قرار گیرد.

۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد سماوی با عنوان «ماهیت، وضعیت و احکام استفاده از تمثال فیزیک ایده‌آل انسان (مدلینگ) در تبلیغات بازرگانی مبتنی بر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا» به راهنمایی دکتر طاهر حبیب‌زاده مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از اصلاح موارد زیر مجدداً در شورای دانشکده مطرح شود: الف) عنوان زیر نظر استاد راهنما اصلاح شود. (از عبارت مدلینگ استفاده شود) ب) سوالات و فرضیات مطابق با عنوان بازنویسی شود. یک سوال اصلی و دو سوال فرعی به همراه فرضیه‌های نظیر هر یک ارائه شود. پ) بیان مساله بازنویسی شده و به ابعاد حقوقی و فقهی موضوع اشاره شود. ت) در بیان مساله به سابقه پژوهش در حقوق آمریکا پرداخته شود. ث) استاد مشاور با رویکرد فقهی به شورای دانشکده پیشنهاد شود.

۴- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدرضا رحمتی با عنوان «نیابت قضایی در دعاوی حقوقی و آثار آن» به راهنمایی دکتر پورسید و مشاوره دکتر حمدالهی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از تایید اصلاحات زیر توسط استاد راهنما مجدداً در شورای دانشکده مطرح شود: الف) نوآوری پژوهش برجسته گردیده و وجوه تمایز آن با عناوین مشابه (اعم از دعاوی حقوقی و کیفری) در بیان مساله تشریح شود. ب) پلان پایان‌نامه آقای سعید نادری مطلق و پایان‌نامه‌های مشابه به ضمیمه پیشنهاده به شورای دانشکده ارائه شده و تمایز آنها با عنوان پیشنهادی مشخص شود. پ) روش پژوهش بازنویسی شود.

۵- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدمحمد حسینی با عنوان «صاحبان شهرت و مناسب در سنجه حریم خصوصی از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه» به راهنمایی دکتر الهام و مشاوره دکتر پورعلی به تصویب رسید و مقرر شد اصلاحات زیر به تایید استاد راهنما برسد: الف) سوال اصلی پژوهش و فرضیه نظیر آن مشخص گردد. حداکثر دو سوال فرعی ارائه شده و فرضیه‌های نظیر آنها بازنویسی شود. ب) ابهام موجود در سوال اصلی مرتفع شود. پ) روش پژوهش بازنویسی شود. ت) در پلان «بخش» به «مبحث» تغییر کند.

۶- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد حقانی‌فر با عنوان «نقد و ارزیابی تحولات قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷» به راهنمایی دکتر عالی‌پناه و مشاوره دکتر طاهر حبیب‌زاده به تصویب رسید و مقرر شد فرضیه‌های نظیر سوالات پژوهش ارائه شود.

۷- طرح پیشنهادی پایان‌نامه آقای محمد شبعانی با عنوان «بیمه مسئولیت حرفه‌ای وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا» به راهنمایی دکتر اسماعیلی و مشاوره دکتر عسکری به تصویب رسید و مقرر شد از تعداد سوالات فرعی کاسته شود.

۸- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدعلی پالوج با عنوان «بررسی چارچوب و نقش حقوقی صندوق‌های ضمانت صادرات بر توسعه تجارت و مقایسه آن بیمه‌های بازرگانی» به راهنمایی دکتر پورسید و مشاوره دکتر عیوضلو به تصویب رسید و مقرر شد اصلاح زیر با نظر استاد راهنما اصلاح و به تایید مدیر گروه برسد: الف) پلان بازنویسی شده و با جزپیات ارائه شود. ب) فرضیات به صورت نظیر به نظیر سوالات ارائه شود.

 ۹- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد قاری با عنوان «امکان‌سنجی و سازوکار جمع‌سپاری قانون‌نویسی در نظام حقوقی ایران» به راهنمایی دکتر طحان نظیف و مشاوره دکتر غمامی به تصویب رسید.

۱۰- پیشنهاده پایان‌نامه آقای وحید حیدری با عنوان «مبانی و سازوکارهای تطبیق مصوبات شوراهای عالی با قوانین در نظام حقوقی ایران» به راهنمایی دکتر طحان نظیف و مشاوره دکتر غمامی به تصویب رسید.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 151 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر