رزومه دکتر محمد امین تقوی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/20 | 
رزومه مختصر محمدامین تقوی فردود (عضو هیأت علمی (استادیار) دانشگاه امام صادق علیه السلام)
 تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۷۹۷۸۱۴
آدرس ایمیل: Dr.Ma.Tfisu.ac.ir / Dr.Ma.TfGmail.Com 
وبسایت: www.AlShaza.ir
آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران (ره) ، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق ، (ع) مرکز زبان، گروه زبان و ادبیات عربی، طبقه بالا، دفتر مدیر گروه زبان عربی.
تحصیلات
دکتری تخصصی (Ph.D) زبان و ادبیات عربی؛ عنوان رساله: جایگاه شریف مرتضی ( ره) در نقد ادبی سده ی پنجم هجری، .۹۳
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی؛ عنوان پایان نامه: ترجمه و تحلیل ادبی و موضوعی سروده های دکتر احمد الوائلی در باره ی پیامبر(ص ) .۸۹
کارشناسی زبان و ادبیات عربی، .۸۷
دیپلم و پیش دانشگاهی علوم تجربی، .۸۴
مسئولیتهای علمی و اجرایی
- مدیر گروه زبان و ادبیات عربی مرکز زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام از سال ۹۸تا کنون.
- معاون بخش زبان و ادبیات عربی و جانشین مدیر گروه در دانشگاه امام صادق علیه السلام از سال تا ۹۸. ۹۵
- مترجم رسمی قوه قضائیه.
- طراح سؤالات عربی کنکور کارشناسی ارشد رشته ی تاریخ پزشکی وزارت بهداشت .۹۴
- مدیر واحد متون و ادبیات عربی شرکت تحقیقات و پژوهش های بین المللی دانش پژوهان زیست پزشکی ایرانیان، از سال .۸۹
داور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «المنفی و أثره علی الشعر الوطنی عند محمود سامی البارودی» دانشجو: سلمان آزمون، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی، .۹۷
داور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تحلیلی ترجمه استعاره در جزء های تا ۱۵ ۱۲قرآن کریم بر اساس نظریه پیتر نیومارک بررسی موردی
ترجمه های مکارم شیرازی، بهاء الدین خرمشاهی و طاهره صفار زاده» دانشجو: عباس خندان، گروه زبان و ادبیات عربی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی،
.۹۷
داور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تأکید در جزء ۳۰قرآن کریم با تکیه بر تفاسیر روح المعانی و جوامع الجامع» دانشجو : مریم علیپور پلنگ ،کل گروه زبان و
ادبیات عربی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، .۹۷
- داور مقاله علمی پژوهشی با عنوان « التشظی فی روایه أحیاء فی البحر المیت لمؤنس الرزاز » در مجله علمی پژوهشی "دراسات فی السردانیه العربیه"
دانشگاه خوارزمی، .۹۸
داور مقاله علمی پژوهشی با عنوان «الردود الشعریه علی شبهات الوهابیه دراسه وتحلیل »،  در مجله علمی پژوهشی «آفاق الحضاره الإسلامیه» پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، .۹۹

داور ترجمه جلد اول کتاب "الشامل ابن نفیس قرشی" دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، .۹۴
رئیس کمیته داوران و عضو هیأت داوران محتوایی جشنواره های بین المللی وبلاگنویسی قرآنی (منظومه آیات) ، معاونت قرآن و عترت ( ع) وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی، -۹۱. ۹
سابقه تدریس
- دانشگاه امام صادق (ع) تهران، مقطع کارشناسی.
- دانشکده ی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران، تبریز و زنجان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ..Ph.D
- حوزه ی علمیه ی رفیعه المصطفی (علیهما السلام) تهران، مقطع سطح ۳و سطح  ۴ (معادل کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی .)
- دانشگاه امام صادق ( ع) تهران، دوره ی آمادگی ورود به مقطع دکتری (اسما).
- دانشگاه پیام نور تبریز، مقطع کارشناسی و دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ مرکز آموزش عالی محمد رسول االله(ص) تهران، مقطع کاردانی.

تدریس دروس
- متون عربی طب سنتی و تاریخ پزشکی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی. (Ph.D) طب سنتی، داروسازی سنتی، تاریخ پزشکی.
- تصحیح نسخ خطی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد تاریخ پزشکی.
- مکالمه عربی و قواعد عربی ۱تا ۷ (صرف و نحو) ؛  نحو تکمیلی (شرح ابن عقیل) ؛ مغنی الأدیب، پایه ها و اصول ترجمه از عربی به فارسی؛ آیین نگارش به زبان عربی؛
- اسالیب جمله های عربی ۲و ۱؛ زبان رسانه (لغه الإعلام)؛ تاریخ ادبیات عربی دوره معاصر ، تجوید قرآن کریم ۱و۲ ، تحلیل ادبی نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، تصحیح
نسخ خطی پزشکی و ...
مقاله ها و کتاب ها
۱- مؤلف مقاله ی«فرانقد ادبی در آثار سیدمرتضی (ره) ، » دوره ی ۷شماره ( ۱سال)۱۳۹۵مجله ی علمی پژوهشی نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی
۲- مؤلف مقاله علمی پژوهشی «واکاوی سیر تحولی ترجمه قرآنکریم به زبان فرانسه براساس سطوح ساختاری، محتوایی و گفتمانی، با تکیه بر سوره
مبارکه حجرات» با مشارکت با دکتر زهرا تقوی و دکتر نعیمه تقوی دوره ی ۳شماره ( ۵سال ) ۱۳۹۵مجله ی علمی پژوهشی دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن
و حدیث دانشگاه تربیت مدرس.
۳- عضو گروه تألیف و تدوین کتابهای"مجموعه آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم بر محور سوره ها(فهم زبان قرآن)" در مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج
فعالیتهای قرآنی کشور-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - (جلد ۱، ۲ و ۳)
۴- عضو گروه تألیف و تدوین کتاب المقتبسات (آموزش متون پزشکی عربی طب ایرانی برای مقطع کارشناسی ارشد و ، Ph.D) وزارت بهداشت (در دست تألیف).
۵- ترجمه مقاله "جایگاه روایات طبی در گفتمان عصر و رویکردهای پسینیان"، محمد عطار، چاپ شده در کتاب "جستارهایی در اعتبار سنجی و فهم
روایات طبی"، انتشارات طب سنتی ایران، ،۱۳۹۶از صفحه ۱۶۱تا .۱۹۶
۶- ترجمه جلد اول کتاب "الحاوی فی الطب" محمد ابن زکریای رازی( ۲۹۰صفحه) ، مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی، (زیر چاپ).
۷- عضو گروه مترجمین کتاب "الشکوک علی جالینوس" محمد بن زکریای رازی (حدود ۳۲۰صفحه )، ( زیر ویرایش نهایی ...و ).
۸- مترجم و محقق کتاب "نامه ای از جنس طلا" –رساله ی ذهبیه ی امام رضا (ع) (زیر ویرایش نهایی).
۹- مؤلف مقاله ی "سلامت اقتصادی از دیدگاه قرآن و اهل بیت (ع) " همایش ملی قرآن پژوهی و سلامت، گناباد، سال .۹۱
۱۰- مؤلف مقاله ی "بیداری، جوان و بیدارگری در سنّت قرآن" اجلاس بین المللی جوانان و بیداری اسلامی، تهران، سال ۹۱
۱۱- مؤلف مقاله ی "حقیقت علم از دیدگاه قرآن و معصومین (ع) " کنگره ی بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، سال .۹۱
۱۲- مؤلف "درسنامه روانخوانی و تجوید قرآن کریم ۲و " ۱به همراه نسخه الکترونیکی ، دانشگاه امام صادق علیه السلام، (در دست تألیف)
۱۳- مترجم کتاب "السیاسه الخارجیه الأمریکیه تجاه حرکات الإسلام السیاسی فی مرحله ثورات الربیع العربی"، مهند حسن شکارنه، بامشارکت محمدامین
حضرتی،(در مرحله ویرایش و آماده سازی چاپ)
۱۴- مترجم کتاب "سفینه العقل، رحله باحث عن الحقیقه"، دکتر أکرم برکات (در دست ترجمه)
۱۵- مترجم کتاب "الإمام الحسین صوت الإنسانیه الخلاق"، دکتر مصطفی بیرم (در دست ترجمه)

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1448 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر