دکتر ناصر جمالزاده
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
دكتر ناصر جمالزاده (متولد 1343) دانش آموخته دكتري علوم سیاسی _گرایش مسائل ایران _دانشگاه تربيت مدرس(1376)و كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق عليه السلام (1369) در رشته معارف اسلامي و علوم سياسي- است.حوزه مطالعاتي ايشان «مسائل ایران »و «انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی ایران» ميباشد.تاكنون حدود 8 عنوان كتاب، تعداد24 مقاله علمي پژوهشي و 16 عنوان مقاله علمی ترویجی از ايشان منتشر گرديده است. عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد ايشان «تئوري هاي جنگ و ستيز در روابط بين الملل» و رساله دكتري ايشان «اندیشه سیاسی علمای شیعه در زمینه مشروطه خواهی» مي باشد.
دكتر جمالزاده داراي سوابقي چون،‌رییس دفتر تحقیقات سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، معاونت پژوهشي دانشكده، معاون تحصيلات تكميلي دانشكده و رييس دانشكده معارف اسلامي و علوم سياسي را در كارنامه خود دارند.