انجمن های علمی دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
انجمن های علمی دانشجویی
حرکت و رشد در دانشگاه منحصر به کلاس درس نیست بلکه دانشجویان می‌توانند در ساخت‌ها و زمینه‌های مختلف و متنوع به پرورش استعدادهای خود بپردازند و داشته‌های خود را در حوزه‌های علمی و فرهنگی در معرض دید و نقد دیگران قرار داده و ارتقاء بخشند.
انجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌هایی است کهفضایی را فراهم می‌آورد تا دانشجویان ابعاد دیگر علم ‌آموزی و پژوهش را با فعالیت‌های دانشجویی در هم آمیزند و فضایی نو و تازه را در دانشگاه خلق و تجربه کنند.
برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های علمی و مهارتی، برگزاری جلسات نقد و آزاداندیشی، بازدیدهای علمی، دعوت از اهالی فرهنگ و اندیشه و برگزاری نشست‌ در نسبت با موضوعات و مسائل روز جامعه و انقلاب، انتشار مجلات دانشجویی و تخصصی، انتشار مقالات علمی و... از نمونه‌ فعالیت‌های انجمن‌هاست. خلاقیت، نوآوری و ابتکار شاخصه کار انجمن‌هاست که در حوزه مسائل تخصصی هر رشته با توجه به نیازهای جامعه و انقلاب و با هدایت اساتید راهنما به گونه‌ای که مکمل فعالیت‌های دانشکده/بخش باشد، فعالیت‌های انجمن را سامان می‌دهد.
انجمن‌های علمی دانشجویی با همراهی معاونت دانشجویی و فرهنگی، معاونت پژوهشی دانشکده‌ها و مرکز زبان و با مشارکت فعال و خودجوش دانشجویان اداره می‌شود. شورای مدیریت انجمن‌ها هر سال با کاندیداتوری دانشجویان علاقمند و با صلاحیت و با رأی مستقیم تمامی دانشجویان تشکیل می‌شود.

1. انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام
http://iseu-isu.blog.ir/
2. انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام
http://seddiq.mihanblog.com/
http://blagh.ir/
3. انجمن علمی دانشجویان معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام
http://isulaw.mihanblog.com/