نقشه دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 

درب اصلی دانشگاه امام صادق علیه السلام: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت
درب دوم دانشگاه امام صادق علیه السلام: تهران، بزرگراه همت(به سمت غرب)، میدان صنعت، خیابان خوردین، خیابان ایران زمین، روبروی بیمارستان بهمن