فهرست جوایز و افتخارات انتشارات

 | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
جوایز کسب شده انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
ردیف برگزیده در رتبه سال کسب رتبه سطح رقابت
1 بیست و چهارمین جشنواره کتاب سال دانشجویی ایران ناشر برگزیده 1396 ملی
2 دومین جشنواره ملی کتاب مقاومت ناشر برگزیده 1392 ملی
3 جشنواره ناشر برتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشر برگزیده 1391 ملی
4 اولین جشنواره ملی کتاب مقاومت ناشر برگزیده 1390 ملی


جوایز کسب شده در جشنواره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
ردیف نام اثر مؤلف مترجم سال نشر برگزیده در رتبه سال کسب رتبه سطح رقابت
1 فقه الحدیث: مباحث نقل به معنا دکتر احمد پاکتچی 1395 سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران اثر برگزیده حوزه علوم قرآن و حدیث 1395 ملی
2 ترجمه‌شناسی قرآن کریم دکتر احمد پاکتچی 1393 سی‌ودومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شایسته تقدیر حوزه علوم قرآن و حدیث 1393 ملی
3 جنبش‌های اجتماعی چالز تیلی دکتر علی مرشدی‌زاد 1389 بیست و نهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شایسته تقدیر حوزه علوم اجتماعی 1390 بین‌المللی
4 حریم خصوصی اطلاعات دکتر فرید محسنی 1389 بیست و نهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران اثر برگزیده حوزه حقوق 1390 بین‌المللی
5 متدولوژی علوم قرآنی دکتر ابراهیم فتح‌اللهی 1389 بیست و هشتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شایسته تقدیر حوزه علوم قرآن و حدیث 1390 ملی


جوایز کسب شده در جشنواره کتاب سال دانشگاهی
ردیف نام اثر مؤلف سال نشر برگزیده در رتبه سال کسب رتبه سطح رقابت
1 مبانی کلامی اصول فقه امامیه؛ مکتب شیخ مفید دکتر حسین بیرشک 1396 چهارمین جشنواره کتاب سال دانشگاهی شایسته تقدیر گروه حوزه فلسفه و کلام 1397 ملی
2 نخستین اندیشه‌های حدیثی شیعه دکتر محمدهادی گرامی 1396 چهارمین جشنواره کتاب سال دانشگاهی شایسته تقدیر گروه علوم قرآن و حدیث 1397 ملی
3 فقه الحدیث: مباحث نقل به معنا دکتر احمد پاکتچی 1395 سومین جشنواره کتاب سال دانشگاهی اثر برگزیده حوزه علوم قرآن و حدیث 1396 ملی


جوایز کسب شده در جشنواره کتاب فارابی
ردیف نام اثر مؤلف سال نشر برگزیده در رتبه سال کسب رتبه سطح رقابت
1 نخستین اندیشه‌های حدیثی شیعه دکتر محمدهادی گرامی 1396 دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی اثر برگزیده بخش علوم قرآن و حدیث 1397 بین‌المللی
2 نظریه‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی دکتر ابراهیم برزگر 1391 هفتمین جشنواره بین‌المللی فارابی اثر برگزیده بخش بزرگسالان ـ در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) 1393 بین‌المللی
3 رویکردی نوین در بانکداری اسلامی دکتر سید حسن قوامی 1390 هفتمین جشنواره بین‌المللی فارابی اثر برگزیده بخش بزرگسالان ـ در حوزه علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری 1393 بین‌المللی
4 نظریه اعتماد سیاسی دکتر محسن ردادی 1390 هفتمین جشنواره بین‌المللی فارابی اثر برگزیده بخش جوان ـ در حوزه علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای 1393 بین‌المللی
5 عهدنامه‌ امیر علیه‌السلام؛ جان‌مایه خرد معنوی در حکمرانی و سنت انبیاء دکتر علی‌اصغر پورعزت 1390 ششمین جشنواره بین‌المللی فارابی شایسته‌ تقدیر بخش بزرگسال ـ گروه علمی علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری 1391 بین‌المللی
6 صورت‌بندی گفتمان اسلامی در روابط بین‌الملل دکتر هادی آجیلی 1390 ششمین جشنواره بین‌المللی فارابی سوم بخش جوان ـ گروه علمی علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای 1391 بین‌المللی
7 اخلاق در جنگ؛ تحلیل محتوای مکاتبات امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و معاویه محمد جانی‌پور 1390 ششمین جشنواره بین‌المللی فارابی سوم بخش جوان ـ گروه علمی فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث 1391 بین‌المللی
8 بنیادهای اجتماعی وقوع انقلاب اسلامی در نظریه علامه مرتضی مطهری (ره) مهدی جمشیدی 1390 ششمین جشنواره بین‌المللی فارابی شایسته تقدیر
بخش جوان ـ گروه مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)
1390 بین‌المللی
9 مبانی تحلیل کارگفتی در قرآن کریم دکتر محمدحسن صانعی‌پور 1390 پنجمین جشنواره بین‌المللی فارابی رتبه اول بخش جوان ـ گروه زبان و ادبیات 1390 بین‌المللی
10 متدولوژی علوم قرآنی دکتر ابراهیم فتح‌اللهی 1389 پنجمین جشنواره بین‌المللی فارابی سوم بخش بزرگسال ـ گروه علمی فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث 1391 بین‌المللی
11 مصلحت و سیاست: رویکردی اسلامی دکتر اصغر افتخاری 1384 پنجمین جشنواره بین‌المللی فارابی شایسته تقدیر
بخش بزرگسال گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
1390 بین‌المللی


جوایز کسب شده در جشنواره کتاب سال دانشجویی
ردیف نام اثر مؤلف سال نشر برگزیده در رتبه سال کسب رتبه سطح رقابت
1 رویکردهای نوین در حدیث‌پژوهی مرتضی سلمان‌نژاد 1397 بیست و ششمین جشنواره کتاب سال دانشجویی برگزیده حوزه علوم قرآن و حدیث 1398 ملی
2 عربستان سعودی داریوش درویشی 1397 بیست و ششمین جشنواره کتاب سال دانشجویی شایسته تقدیر حوزه علوم سیاسی 1398 ملی
3 اسلام‌هراسی در رسانه‌های غربی عباس عیسی‌زاده 1397 بیست و ششمین جشنواره کتاب سال دانشجویی شایسته تقدیر حوزه رسانه 1398 ملی
4 پرونده ایجابی عملکرد انقلاب اسلامی ایران: عملکرد اقتصادی: 1357-1395 دکتر علی طاهری فرد و همکاران 1396 بیست و پنجمین جشنواره کتاب سال دانشجویی شایسته تقدیر در گروه اقتصاد 1397 ملی
5 حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران دکتر علی غلامی
و امیرحسین اصل زعیم
1396 بیست و چهارمین جشنواره کتاب سال دانشجویی شایسته تقدیر در گروه حقوق 1396 ملی
6 ظرفیت‌های پژوهش سبک زندگی از منظر آیات و روایات سید محمدتقی موسوی فر 1396 بیست و چهارمین جشنواره کتاب سال دانشجویی شایسته تقدیر در گروه مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم 1396 ملی
7 پایش اقتصاد مقاومتی علی‌اصغر سعدآبادی و همکاران 1396 بیست و چهارمین جشنواره کتاب سال دانشجویی شایسته تقدیر در گروه اقتصاد مقاومتی 1396 ملی
8 نهادها و توسعه محمود متوسلی و دکتر مصطفی سمیعی‌نسب 1393 بیست و دومین جشنواره کتاب سال دانشجویی شایسته تقدیر در حوزه علوم اقتصادی 1394 ملی
9 نخستین مناسبات فکری تشیع؛
بازخوانی مفهوم غلو در اندیشه جریان‌های متقدم امامی
سید محمدهادی گرامی 1391 نوزدهمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی برگزیده گروه علوم انسانی و اجتماعی 1391 ملی
10 اقتصاد انرژی علی طاهری فرد، سید جعفر حسینی، جلال دهنوی 1390 نوزدهمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی شایسته تقدیر گروه علوم انسانی و اجتماعی 1391 ملی
11 اقتصاد دینی از منظر اندیشمندان اقتصادی مسلمان و مسیحی محمدجواد نوراحمدی 1389 کتاب سال دانشجویی جمهوری اسلامی برگزیده گروه علوم انسانی- اجتماعی 13 ملی


جوایز کسب شده در جشنواره کتاب سال سبک زندگی 
ردیف نام اثر مؤلف سال نشر برگزیده در رتبه سال کسب رتبه سطح رقابت
1 تربیت اقتصادی دکتر عادل پیغامی 1395 اولین دوره کتاب سال سبک زندگی برگزیده حوزه اقتصاد 1396 ملی


جوایز کسب شده در جشنواره بین‌المللی کتاب مقاومت
ردیف نام اثر مؤلف سال نشر برگزیده در رتبه سال کسب رتبه سطح رقابت
1 سیر تحول جنبش‌های اسلامی از نهضت سلفیه سید جمال تا بیداری اسلامی دکتر حمید احمدی 1390 دومین جشنواره بین‌المللی کتاب مقاومت برگزیده ـ کارگروه نقد، پژوهش و ادبیات تحقیق 1392 بین‌المللی
2 نظریه‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی دکتر ابراهیم برزگر 1391 دومین جشنواره بین‌المللی کتاب مقاومت شایسته تقدیر ـ کارگروه نقد، پژوهش و ادبیات تحقیق 1392 بین‌المللی
3 تأملی در ابعاد اسلام‌هراسی در بریتانیا پس از 11 سپتامبر سید محمد مهدی حسینی فائق 1391 دومین جشنواره بین‌المللی کتاب مقاومت شایسته تقدیر ـ حوزه استراتژیک 1392 بین‌المللی
4 قدرت نرم و انقلاب رنگی؛ انقلاب رنگی به مثابه تهدید جمهوری اسلامی ایران حامد عبدوس 1390 اولین جشنواره بین‌المللی کتاب مقاومت شایسته تقدیر ـ محور تألیف کتاب 1391 ملی


جوایز کسب شده در جشنواره ملی گام اول
ردیف نام اثر مؤلف سال نشر برگزیده در رتبه سال کسب رتبه سطح رقابت
1 معناداری گزاره‌های دینی محسن نقد علی 1391 هفتمین دوره جایزه ملی «گام اول» شایسته تقدیر ـ بخش علوم قرآنی و روایی در محور علم کلام 1392 ملی
2 فقه قرآنی با نفس رحمانی علیرضا خیراللهی کوهانستانی 1391 هفتمین دوره جایزه ملی «گام اول» برگزیده ـ بخش علوم قرآنی و روایی در محور علوم قرآنی 1392 ملی
3 ایمان در قرآن کریم، مفهوم و گونه‌ها دکتر سید مجتبی رضوی 1390 هفتمین دوره جایزه ملی «گام اول» برگزیده ـ بخش علوم قرآنی و روایی در محور علوم قرآنی 1392 ملی
4 منبع کنترل در مدیریت آموزشی با تاکید بر دیدگاه امام علی (ع) مهدیه قدسی 1390 ششمین دوره جایزه ملی «گام اول» شایسته تقدیر محور دین (اخلاق و عرفان) 1391 ملی

 

دفعات مشاهده: 1638 بار | دفعات چاپ: 357 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر