سامانه پاسخگویی به سوالات پرسش از گروه ادبیات فارسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 
در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن ها برایتان ارسال گردد.

جهت تسریع پاسخ گویی در انتهای پیام ها ایمیل خود را درج فرمایید. 
گروه ادبیات فارسی

دفعات مشاهده: 1313 بار | دفعات چاپ: 248 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

سامانه پاسخگویی به سوالات پرسش از گروه زبان عربی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 
​در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن ها برایتان ارسال گردد.

جهت تسریع پاسخ گویی در انتهای پیام ها ایمیل خود را درج فرمایید. 
گروه زبان عربی

دفعات مشاهده: 1218 بار | دفعات چاپ: 191 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

سامانه پاسخگویی به سوالات پرسش از گروه زبان های خارجی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 

​در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن ها برایتان ارسال گردد.

جهت تسریع پاسخ گویی در انتهای پیام ها ایمیل خود را درج فرمایید.
گروه زبان های خارجی


دفعات مشاهده: 1207 بار | دفعات چاپ: 197 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

سامانه پاسخگویی به سوالات پرسش از دفتر مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 
در قسمت ارسال نظرات، سوالات خود را درج فرمایید تا در اسرع وقت پاسخ آن ها برایتان ارسال گردد.

جهت تسریع پاسخ گویی در انتهای پیام ها ایمیل خود را درج فرمایید. 
دفتر مرکز آموزش زبان

دفعات مشاهده: 1214 بار | دفعات چاپ: 210 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر