گزارش عملکرد سال ٨٨-١٣٨٧

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 

گزارش عملکرد سال ٨٨-١٣٨٧  دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

فهرست مطالب:

مقدمه---------------------------------

اهم فعالیت‌های انجام شده-------------------------

 حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات‌تکمیلی-------------

حوزه آموزش---------------------------
حوزه تحصیلات تکمیلی-------------------
 

حوزه معاونت پژوهشی  ---------------------------

طرح‌های پژوهشی تصویب شده درحال اجرا-----
 طرح‌های پژوهشی انجام شده---------------

کتب تآلیفی وترجمه -----------------------
سخنرانی‌‌های انجام شده------------------
سفرهای علمی خارج از کشور--------------
 دوره‌های برگزار شده --------------------
قراردادها و تفاهم نامه---------------------
استفاده از توان کارشناسی دانشجویان----------
نشریات------------------------------
 اهداف و برنامه‌های سال 88------------------------

ضمیمه: گزارش سفر مالزی 
اهم فعالیت‌های انجام شده:

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات‌تکمیلی


حوزه آموزش:

برگزاری دوره هشتم آموزش از راه دور (DLC)  درس موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی
تهیه و تدوین سرفصل دروس تخصصی اقتصاد با توجه به منابع جدید
تعیین اساتید راهنمای کدها
تعیین گروه‌های تخصصی دانشکده
حوزه تحصیلات تکمیلی:
حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد در حوزه اقتصاد اسلامی (8 مورد)
 

« امکان سنجی استفاده از اوراق غیرقرضه ای به عنوان ابزار عملیات بازار باز در سیاست پولی» ابوالفضل عباسی مقدم
 « بررسی روش های پوشش ریسک منابع ارزی بانک ها از منظر فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا » احمد بهاروندی
امکان سنجی ارائه روش های بانکداری اسلامی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور » احمد کارگر مطلق
« مقایسه ابزارهای سیاست پولی پیشنهادی اهل سنت با فقه امامیه و نحوه عملیاتی کردن آن ها » حسن کیایی
«تحلیل نظری مقایسه ای بیمه متعارف و تکافل » سیمحمدجواد سراج زاده
« تبیین اصول موضوعه نهادهای مالی اسلامی» عبدالمجید کجوری نژاد
«تحلیل فقهی- اقتصادی استفاده از بیمه سرمایه در نظام بانکداری اسلامی با تاکید بر عقد مضاربه» مهدی احمدی
« الگوی ارزیابی کفایت سرمایه در نظام بانکداری اسلامی: مورد مطالعه ایران »  مهدی یادی پور
 

حمایت مالی از پایان نامه‌های دکتری در حوزه اقتصاد اسلامی (1 مورد)
«تحلیل انتقادی نظریه‌های حقیقی – پولی و انگیزه‌های بین زمانی در موضوع شناسی بهره» - دانشجو:آقای عادل پیغامی
 

فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری ورودی 85 به مالزی جهت گذراندن دروس اقتصاد اسلامی (گزارش به پیوست)
 

پایان‌نامه‌های دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد (16 مورد)
قبولی دانشجویان در مقطع دکتری
حسن کیایی؛ دانشگاه تهران (اقتصاد)
سید عقیل حسینی؛   دانشگاه اصفهان )( اقتصاد)
محمد سلیمانی؛ دانشگاه تربیت مدرس (اقتصاد)
جعفر قاسمی؛  دانشگاه تربیت مدرس (اقتصاد)
محمد طاهری فرد؛ دانشگاه فردوسی مشهد (اقتصاد)
محمد امین علینقی لنگری؛ دانشگاه امام صادق (ع) ( مدیریت مالی)
یاسر موهبتی؛ دانشگاه پیام نور ( اقتصاد)
علی قاسمی؛ دانشگاه پیام نور ( اقتصاد)
مهدی فدایی؛ دانشگاه پیام نور ( اقتصاد)
 

حوزه معاونت پژوهشی

طرح‌های پژوهشی تصویب شده درحال اجرا:

عقد جعاله و عملیاتی کردن آن در بخش صنعت                                                  مجری دکتر مهدی صادقی
تالیف کتاب"تجزیه و تحلیل داده- ستانده"                                                          مجری دکتر کامران ندری
تدوین درسنامه الکترونیکی اقتصاد مالیه بین الملل                                             مجری آقای عادل پیغامی
تدوین سرفصل های گروه‌های درسی تخصصی مقطع کارشناسی ارشد                 مجری آقای حجت اله عبدالملکی
طرح تدوین بانک اطلاعات دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده                          مجری آقای محمد نعمتی
ترجمه کتاب "ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی"                       مجری آقای محمد نعمتی
کتاب مباحثی در اقتصاد اسلامی، مجموعه سخنرانی‌های دوره پژوهشی- آموزشی شهید صدر
اصول مالیه بین الملل، تألیف آقای محمود فتوحی
نظریات اقتصادی- مذهبی اندیشمندان مسلمان و مسیحی در عصر حاضر              مجری آقای محمد مهدی نور‌احمدی
مدل سازی و حل مسأله در اقتصاد،                                                                مجری آقای دکتر منظور
شناخت وضعیت موجود اقتصاد اسلامی در ایران و خارج از کشور،                         مجری آقای دکتر عسکری
بررسی عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان،                                                 مجری آقای دکتر شعبانی
طرح‌های پژوهشی انجام شده:
تعامل سه حوزه معرفتی، فلسفه، سیاست و اقتصاد (PPE)                                مجری آقای دکتر محمدهادی زاهدی وفا
راهنمای موضوعی مکاتب اقتصاد کلان                                                           مجری آقای دکتر محمدهادی زاهدی وفا
سریهای زمانی، مفاهیم و کاربردهای آن‌                                                        مجری آقای دکتر کامران ندری
تدوین درسنامه الکترونیکی اقتصاد خرد                                                          مجری دکترمحمدمهدی عسکری
 

کتب تآلیفی و ترجمه:
تألیف:
"پول، بهره و تورم"   آقای دکتر شعبانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"بانکداری بدون ربا، چالش‌ها و راه‌کارها" آقای سید یحیی علوی رضوی
 

ترجمه:
"اقتصاد خرد نیکلسون" (ترجمه) آقای دکتر عسکری
"تأمین مخارج دولت از دیدگاه اسلام " (ترجمه) آقایان عبدالحسین جلالی و مسلم بمان پور
"حاکمیت شرکتی در موسسات مالی اسلامی" (ترجمه) آقای حسین میسمی
"ربا، بهره بانکی و حکمت تحریم آن در اسلام" آقایان مسلم بمان پور و حسین میسیمی
"مدیریت ریسک ساختارهای مالی صکوک" (ترجمه) آقایان علی سعیدی و مصطفی زه‌تابیان
"چالش‌های پیش‌روی بانکداری اسلامی" (ترجمه) آقایان حسین میسمی و مسلم بمان‌پور
"آتی های اسلامی با بازارهای آن" آقایان دکتر عسکری، محمد میرزاده و محمد بیگدلی
"مهندسی مالی اسلامی"  آقایان مسلم بمان پور و سجاد سیفلو

سخنرانی‌‌های علمی

"سیاست های بهره برداری بهینه از منابع هیدورکربوری (نفت و گاز)" (سخنران آقای دکتر درخشان)
 "پیرامون اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واقتصاد رانتی" (آقای دکتر الیاس نادران)
 " عملکرد نظام بانکی و چالش های نظام بانکی و کشور و راه کارهای رفع آن" ( آقای علی خورسندیان)
"مالیات و کسری بودجه در اقتصاد ایران" (آقای محمد پاریزی)
"جایگاه اقتصاد نهادگرایی در علم اقتصاد" ( آقای نصیری اقدم)
"مشتقات مالی" ( آقای حجت‌اله صادقی)
"نظام توزیع کالا و خدمات" (آقای موحدی)
"نظام یارانه (با تاکید بر هدفمندکردن یارانه‌ها)" ( آقای دکتر سیدرضا عظیمی)
"کسری بودجه در سه دهه پس از انقلاب" ( آقای میثم پیله فروش)
"استقلال بانک مرکزی با تکیه بر حساب سود و زیان"‌ ( آقای دکتر مظاهری)
"تحلیل‌های سه دهه پس از انقلاب در خصوص نظام بهره‌وری" (آقای میرزایی )
" نظام تامین مالی علم و فنآوری در کشور" ( آقای روح اله ابوجعفری)
"آثار بحران مالی امریکا بر اقتصاد ایران و راهکارهای مقابله با آن" (آقای دکتر دانش جعفری)
"بحران مالی در نظام سرمایه داری ریشه ها، پیامدها و تاثیر آن بر اقتصاد ایران" (آقای دکتر درخشان)
"بحران مالی آمریکا" (آقای دکتر اصغر شاهمرادی)
"بحران در اقتصاد" (آقای عادل پیغامی )
"اجلاس گروه بیست‌(‌‌G20) در مورد بحران مالی" (آقای دکتر درخشان)
"سیستم‌های هشداردهنده بحران مالی و اقتصادی" (آقای دکتر کاظم یاوری)
"ماهیت بحران‌های نظام سرمایه‌داری" (آقای دکتر توتونچیان)
"مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری" (آقای اکبر شاهمرادی)
"گستره پژوهش در موضوع اصلاح الگوی مصرف" (آقای دکتر درخشان )
"بومی‌سازی علم اقتصاد" ( آقای دکتر درخشان )
"اجرای سیاست‌های کلی اصل 44" (آقای دکتر داود دانش جعفری)
"سیاست‌های امور علمی و فناوری" (آقای منصور اعتصامی)
"اصلاح ساختار بانک‌‌ها" (آقای دکتر قضاوی)
"تعاونی و تعاونی‌ها" (آقای دکترعبدی)
 "سیاست گذاری های و برنامه ریزی های کلان کشور در حوزه نفت وگاز" (آقای مهندس ترکان)
" ریشه تورم در اقتصاد ایران گذشته و حال"  (آقای دکتر فرهاد نیلی)
"برنامه و سیاست های کلی نظام در خصوص حمایت تولید و عرضه مسکن" (آقای محفوظی)
"بررسی مالیات بر ارزش افزوده" (آقای طهماسبی)
"اقتصاد ایران با محوریت برنامه پنجم توسعه" (آقای دکتر زاهدی‌وفا )
 

  دوره اقتصاد نفت:

سفرهای علمی خارج از کشور و ارائه مقالات در سمینارها:
نگارش مقاله در مجلات علمی و بین المللی و شرکت در همایش‌ها (5 مورد)
سفر علمی دانشجویان ورودی 1384 برای درس اقتصاد کشاورزی و بازدید از مراکز اقتصادی و صنعتی قم و کاشان


دوره‌های برگزار شده:

دوره آموزشی- پژوهشی اقتصاد اسلامی (یادواره شهید صدر) به مدت 11 روز با ارائه 17 سخنرانی تعداد شرکت کنندگان 32 نفر
سلسله نشست های اقتصاد ایران(دو دوره با دعوت از حدود 15 نفر از صاحب‌نظران اقتصادی)
اولین دوره آموزشی – پژوهشی اقتصاد ایران با محوریت برنامه پنجم(با حضور 12 نفر از مسئولان اقصادی کشور)
دوره آموزشی – پژوهشی کتاب "اقتصادنا شهید صدر" توسط حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم
دوره کاوش در اینترنت  توسط آقای رجبی
برگزاری دوره نرم افزار تخصصی کامفار توسط آقای فاضل مریدی
برگزاری دوره SPSS توسط آقای حسن کیائی
سلسله نشست های تخصصی جایگاه ریاضیات در اقتصاد توسط آقای دکتر درخشان( 32 ساعت)
دوره آموزشی Matlab توسط آقای دکتر ندری
سلسله نشست‌های سیر تحول اندیشه‌های اقتصادی توسط آقای دکتر درخشان(18 ساعت)
 

قراردادها و تفاهم نامه‌ها:

عقد قرارداد با دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی با عنوان«بحران مالی سال 2008، پیامدها و راهکارها
عقد قرارداد با معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان »تدوین بسته سیاستی توسعه اقتصادی زنجان»‌
عقد قرارداد با معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت برگزاری همایش بین المللی با عنوان «بازنگری گزارش توسعه جهانی 2009»
عقد قرارداد با معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی «الگوی توسعه یافتگی روستایی (مطالعه موردی روستاهای زنجان)»
عقد قرارداد با معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی «نقش مقررات گذاری و نهادهای ضد انحصار در بانکداری جمهوری اسلامی »
عقد قرارداد با معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی «مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر برای ایران »
عقد قرارداد با معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در طرح "تحلیل رویکرد اسلام در تخصیص منابع از منظر هزینه مبادله"

استفاده از توان کارشناسی دانشجویان:
همکاری در جهت راه اندازی دبیرخانه اقتصاد اسلامی
همکاری جهت تدوین برنامه استراتژی دانشکده
جمع‌آوری و تدوین مجموعه سخنرانی‌های دکتر درخشان با موضوعات اقصاد اسلامی، نظام‌های اقصادی و تاریخ عقاید اسلامی
 

نشریات :
فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 2 شماره
 تعداد مقالاتی که در شماره(1 و2) به تأیید نهایی رسیده است. به شرح ذیل می باشد:

بررسی سرمایه‏گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان   دکتر رضا اکبریان و سارا استدلال

  جایگاه اعتباریات در روابط اقتصادی- اجتماعی    دکتر حسن‌آقا نظری

  معرفی روشهای بیمه سرمایه‌گذاریهای مالی و امکان‌سنجی تطبیق آنها با فقه اسلامی ...... دکتر رضا تهرانی و مجتبی تقی‌پور

چالشهای بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود زیان و راهکارهای آن  داوود نصرآبادی و دکتر احمد شعبانی

  مقایسه تئوریک کارایی بانکداری غیرربوی و بانکداری ربوی در تجهیز و تخصیص منابع   دکتر کیومرث سهیلی

درآمدی بر معرفی ارکان و هسته سخت اقتصاد اسلامی..   دکتر حسین عیوضلو

تحلیل مبادی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی مسئله عدالت در اندیشه استاد شهید مطهری(ره)  عادل پیغامی

«آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی» / دکتر محمد نجات‌الله صدیقی   دکتر محمدرضا شاهرودی

نشریه دانشجویی صدر4 شماره
راه اندازی سایت جدید دانشکده 

در بخش پایانی این گزارش اهم اعداف و برنامه‌های سال تحصیلی جاری ارائه می‌شود.

اهداف و برنامه‌های سال 88 به صورت ذیل ترسیم شده است:
الف) هویت بخشی به فعالیت های پژوهشی دانشکده

حلقه مطالعاتی جایگاه ریاضیات در اقتصاد                                                                     
حلقه مطالعاتی مبانی اندیشه‌ای اقتصاد پول و بانکداری                                                        
حمایت از پایان نامه‌های حوزه خاص اقتصاد اسلامی (کارشناسی‌ارشد 5 مورد)                        
حمایت از پایان نامه‌های حوزه خاص اقتصاد اسلامی (دکتری 3 مورد)                                   
کارگاه ترجمه در معرفت شناسی اقتصاد                                                                                  
کارگاه تخصصی در زمینه اقتصاد ریاضی و معرفت شناسی                                                 
30 سخنرانی علمی در حوزه‌های دارای اولویت برای دانشکده                                            
تصویب 7 طرح پژوهشی در حوزه‌های اولویت دار دانشکده                                             
نشست‌های تخصصی (5 نشست)                                                                               
10- ارائه و نقد مقالات اساتید (7 عنوان)                                                                         

ب) تربیت نیروی انسانی پژوهشی

1-  بورس پژوهشی دو نفر از فارغ التحصیلان                                                                       

2- ساماندهی تحقیقات درسی                                                                                               

3- استفاده از پژوهشیار                                                                                                  

4- فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی (2 نفر)                                                                     

5- فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری (5 مورد)                                                                      

6- اعزام دانشجویان دکتری به پژوهشگاه بین‌المللی آموزش مالیه اسلامی مالزی (4 نفر)                    

ج- افزایش دسترسی به سابقه علمی (آموزشی و پژوهشی) اساتید و دانشجویان

1- بروز رسانی پایگاه اطلاعاتی اساتید                                                                              

2- تکمیل پایگاه اطلاعات دانشجویان                                                                           

3- تکمیل  پایگاه اطلاعات دانش آموختگان                                                                    

د- آگاهی از وضعیت و تحولات علمی  در حوزه اقتصاد

1- شرکت در همایش‌های تخصصی اقتصاد                             

2- جمع آوری مجموعه مقالات همایش‌های دارای اولویت برای دانشکده (10 مورد)                     

3- شرکت دانشجویان در کارگاه های تخصصی سایر مراکز آموزشی و پژوهشی (15 مورد)          

هـ- افزایش مشارکت در تولیدات علمی

1- طراحی سامانه معرفی همایش‌های مرتبط به اعضاء                                                         

2- حمایت از شرکت در همایش‌های خارجی (2 نفر)                                                           

3- چاپ 2 شماره از فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دانشکده                                                 

4- راه اندازی مجله علمی  ترویجی                                                                          

5- برگزاری کارگاه روش چاپ مقالات ISI و علمی – پژوهشی                                           

6- حمایت و تشویق چاپ مقاله در مجلات علمی (20 تشویق)                                               

7- ترجمه متون (1000 صفحه)                                                                                    

8- سفارش تألیف حداقل (5 کتاب)


دفعات مشاهده: 2780 بار | دفعات چاپ: 495 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر