گزارش عملکرد سال 90-89

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 

گزارش عملکرد پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد در سال تحصیلی 90-1389

در یک نگاه

1) دانشجویان قبول شده در دوره دکتری سال 1390

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل پذیرش

1

مهدی احمدی

دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی

2

طه رمضانی

دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی

3

صادق کریمی

دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی

4

مهدی قائمی اصل

دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

5

مرتضی درخشان

دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان

6

نجفی علمی

دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور

7

مهدی اخوان

دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز، دانشگاه امام صادق علیه السلام

8

مهدی ایثاری نیا

دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز، دانشگاه امام صادق علیه السلام

9

حجت الله برامکی یزدی

دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز، دانشگاه امام صادق علیه السلام

10

سید مهدی پاک ذات

دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز، دانشگاه امام صادق علیه السلام

11

سجاد سیفلو

دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز، دانشگاه امام صادق علیه السلام

12

علی سیفیان

دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز، دانشگاه امام صادق علیه السلام

13

احمد کارگر مطلق

دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز، دانشگاه امام صادق علیه السلام

14

مهدی نعمتی

دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز، دانشگاه امام صادق علیه السلام

15

مهدی نوراحمدی

دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز، دانشگاه امام صادق علیه السلا

2) پایان نامه های دفاع شده در سال تحصیلی90-1389

2-1) کارشناسی ارشد

1. آقای مهدی حسن نیا، تحلیل فقهی- اقتصادی عملکرد بانک های ایران در اجرای عقد مضاربه، استاد راهنما: دکتر عوضلو

2-2) دکتری

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

1

عادل پیغامی

تحلیل انتقادی نظریه های حقیقی پولی و انگیزه های بین زمانی در موضوع شناسی بهره

آقای دکتر زاهدی وفا

2

سیدحسن قوامی

انطباق نظریه بازیها(الگوی مدیر-عامل) درعقود مشارکتی (مضاربه، مشارکت مدنی) در نظام بانکداری بدون ربای ایران

آقای دکتر زاهدی وفا

3

علی باقری

رفتار اقتصادی اوپک و دورنمای تحولات آن

آقای دکتر درخشان

4

منصور اعتصامی

سرمایه اجتماعی، محور پیشنهادی الگوی توسعه اقتصادی اسلامی- ایرانی

آیت الله مهدوی کنی و آقای دکتر درخشان

3) حمایت های مالی

3-1) حمایت از پایان نامه های اقتصاد اسلامی توسط معاونت پژوهشی دانشکده

3-1-1) پایان نامه های اقتصاد اسلامی دکتری

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

1

طغیانی

2

سمیعی نسب

ارزیابی آثار اقتصادی حقوق مالکیت معادن نفت و گاز مبتنی بر نظام های حقوقی متعارف و فقه شیعه

آقای دکتر زاهدی وفا

3

علوی

4

توحیدی نیا

موضوع مدل اسلامی-ایرانی عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع پایان پذیر؛ مطالعه موردی منابع نفت ایران

آقای دکتر زاهدی وف

3-1-2) پایان نامه های اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

1

کریمی

2

حسین متولی

3

موحدی کیا

4

سید محسن نیکخواه

5

مجید عنان پور

6

محمد تقی نظریان

7

حسن حقیقی

8

مصطفی شیخانی

9

دلیلی

10

موسی شهبازی

11

غفورزاده

12

مجتبی مصون

13

وحید بیگدلی

14

عظیم زاده

3-2) حمایت از مقالات چاپ شده دانشجویان در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام مقاله

نوع مجله

نام مجله و شماره مربوطه

1

حسین میسمی

رویکردهای میان رشته ای مالیه اسلامی

علمی پژوهشی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ش 3

2

مهدی قائمی اصل

رویکردهای میان رشته ای مالیه اسلامی

علمی پژوهشی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ش 3

3

محمدجواد رضائی

ضرورت گفتگوی میان علم اقتصاد و روان شناسی

علمی پژوهشی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ش 3

4

مهدی موحدی

ضرورت گفتگوی میان علم اقتصاد و روان شناسی

علمی پژوهشی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ش 3

5

مرتضی درخشان

ارائه یک مدل مفهومی برای مطالعات میان رشته ای

علمی پژوهشی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ش 3

6

محمدحسین متقی زاده

ارائه یک مدل مفهومی برای مطالعات میان رشته ای

علمی پژوهشی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ش 3

7

حمیدرضا مقصودی

سنجش سرمایه اجتماعی استان های کشور

علمی پژوهشی

دانش سیاسی ش12

8

سیدجواد جهرمی

سلطه بر نفت جهان

علمی ترویجی

راهبرد یاس - ش 24

9

محسن رضائی

سلطه بر نفت جهان

علمی ترویجی

راهبرد یاس - ش 24

10

احسان آقاجانی

درس هائی برای سند چشم انداز

علمی ترویجی

ترویجی راهبرد یاس

ش 22

11

مهدی قائمی اصل

درس هائی برای سند چشم انداز

علمی ترویجی

ترویجی راهبرد یاس

ش 22

12

حسین میسمی

مالیه تورمی و هدفمندی یارانه ها

همایش ملی

همایش مالیات های اسلامی

13

عبدالمحمد کاشیان

بسندگی خمس و زکات در رفع فقر

همایش ملی

همایش مالیات های اسلامی

14

محمد جواد رضائی

فدرالیسم اقتصادی در اقتصاد اسلامی

همایش ملی

همایش مالیات های اسلامی

15

مهدی موحدی بک نظر

فدرالیسم اقتصادی در اقتصاد اسلامی

همایش ملی

همایش مالیات های اسلام

4) طرح های پژوهشی

4-1) طرح های پژوهشی در دست انجام

ردیف

مدیر طرح

عنوان طرح

1

آقای دکتر زاهدی وفا (همکاری مشترک با وزارت صنایع)

تعیین الگوی بهینه بازتوزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در جهت تامین حداکثر اشتغال صنعتی

2

آقای ایمان حقیقی

دوره آموزشی پژوهشی مدلسازی اقتصاد ایران و تجهیز کارگاه

3

آقای دکتر کامران ندری

تألیف کتاب مدل داده و ستانده

4

آقای سید حسین رضوی پور

ترجمه کتاب فلسفه اقتصاد

5

آقای دکتر لاجوردی

تألیف کتاب لغه الأعلام الاقتصادیه

6

آقای دکتر لاجوردی

تألیف کتاب متون اقتصادی به زبان عربی

7

آقای دکتر عادل پیغامی

جمع آوری و تدوین آثار مرحوم آقای دکتر مشکوه

8

آقای مهدی طغیانی

طرح بازنگری در برنامه آموزشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

9

آقای دکتر داوود منظور

مدل سازی و حل مسأله در اقتصاد با استفاده از نرم افزارهای محاسباتی

10

آقای دکتر عادل پیغامی

تدوین نظام جامع طبقه بندی موضوعات و مدیریت دانش در ادبیات اقتصاد اسلامی.

11

آقای دکتر کامران ندری

تألیف کتاب مدل داده و ستانده

12

آقای دکتر عبدالملکی

تدوینِ ویرایش اولِ دانش نامه اقتصاد اسلامی

13

آقای مرتضی مرتضوی

ارزیابی نظریه عدالت رونالد دورکین (برابری در منابع) ودلالت های آن از منظر مستندات اسلامی

14

آقای دکتر شریف زاده

حقوق و اقتصاد در اسلام(مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی اسلامی- با تأکید بر تاریخ صدر اسلام)

15

آقایان دکتر زاهدی وفا و علی اکبر ناسخیان

تحلیل ساختار بازار با تأکید بر نقش تحولات رنسانس و انقلاب صنعتی

16

آقای سید مصطفی مصطفوی

طرح پژوهشی فقه نفت و گاز

17

مهدی محمدی

طرح ترجمه مجموعه مقالات با عنوان انسان شناسی اقتصادی

18

محمد جواد رضائی

طرح ترجمه مجموعه مقالات با عنوان پیش بینی و تبیین در علم اقتصاد؛ جستاری در روش شناسی علم اقتصاد

19

آقای دکتر زاهدی دوفا

تألیف کتاب کلیات فقه و اصول متناسب با رشته معارف اسلامی و اقتصاد

20

آقای دکتر زاهدی وفا

تألیف کتاب فقه الاقتصاد(1)

21

آقای محمد سلیمانی

طرح ترجمه کتاب مقررات گذاری و توسعه

22

آقای محمد جواد نوراحمدی

تحلیل رابطه عدالت اقتصادی با حقوق مالکیت در تاریخ اندیشه اقتصادی

4-2) طرح های پژوهشی پایان یافته

ردیف

مدیر طرح

عنوان طرح

1

آقای دکتر عسگری

شناخت وضعیت موجود اقتصاد اسلامی در ایران و خارج از کشور

2

آقای دکتر صادقی

ترجمه کتاب اقتصاد بازارهای مالی.

3

آقای ایمان حقیقی

دوره آموزشی پژوهشی مدلسازی اقتصاد ایران و تجهیز کارگاه

4

آقای دکتر شریف زاده

معرفی ظرفیت های پژوهش در حقوق و اقتصاد

5

آقای دکتر عسگری

تدوین درسنامه الکترونیکی اقتصاد خرد

6

آقای دکتر عسگری

ترجمه مجموعه مقالات دین و اقتصاد

7

آقای دکتر زاهدی وفا

طرح گستره مباحث فقهی در اقتصاد

8

آقای علی طاهری

ترجمه کتاب اقتصاد انرژی

9

آقای دکتر شعبانی

ترجمه کتاب اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی

5) تأسیس نهادهای وابسته و تجهیز منابع

5-1) دفتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دفتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانشگاه مستقر در این دانشکده آغاز بکار کرده است و قصد دارد تا فضای همکاری بیشتری را در بین دانشکده ها و مدیریت پژوهش های مرتبط انجام دهد. یکی از برنامه های طراحی شده در این دفتر برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی و دکتری تخصصی رشته های علوم انسانی از میان دانش آموختگان کارشناسی ارشد اقتصاد، فلسفه ، سیاست و حقوق می باشد که مراحل انعقاد قرارداد بین دفتر مذکور و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در حال پیگیری می باشد. طرح دیگر در دست اجرای دفتر مذکور برگزاری سلسله نشست های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت می باشد که طبق قرارداد منعقده با مراکز خارج از دانشگاه در سال تحصیلی آتی برگزار خواهد گردید.

5-2) کارگروه قرآن و اقتصاد

با عنایت به پتانسیل علمی موجود در دانشگاه و آشنایی با مباحث قرآنی از سوی اساتید و دانشجویان، ایجاد کارگروهی به منظورعملی ساختن خواسته های مقام معظم رهبری در علوم انسانی-اسلامی متکی به مبانی قرآنی، این کارگروه پی ریزی شده است. فعالیت های مورد نظر برای این کارگروه تهیه نقشه هوایی رشته و حیطه کار، استخراج کلیدواژه های قرآنی، یافتن نقشه قرآنی رشته و یافتن مبانی و ریشه ها و اصول موضوعه رشته براساس آموزه های قرآن می باشد.

5-3) تجهیز اتاق دانشجویان دکتری دانشکده، تعمیرات و بهسازی دفاتر اساتید و نقاشی ساختمان دانشکده

5-4) کمیته حمایت از مطالعات اقتصاد اسلامی

به منظور حمایت از دانشجویان دکتری اقتصاد اسلامی و تمرکز یافتن مطالعات و آثار پ‍‍ژوهشی مرتبط با اولویت های دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد و در راستای رسالت دانشگاه امام صادق علیه السلام، کمیته حمایت از مطالعات اقتصاد اسلامی برنامه هایی در راستای این امر مهم برعهده گرفته است. مهمترین طرح انجام شده در این کمیته حمایت از دانشجویان دکتری ورودی 1389(گرایش اقتصاد اسلامی) می باشد که به شکل اجرای آیین نامه حمایت از دانشجویان دکتری در قالب پژوهانه صورت گرفته است. شروع این حمایت از مهر سال 1389 تا شهریور 1390 بوده که به شکل ماهیانه مبلغ شش میلیون ریال به دانشجویان فوق پرداخت شده است.

5-5) دبیرخانه قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دبیرخانه قراردادهای بین المللی نفت و گاز به عنوان متولی اصلی برگزاری دوره دکتر مدیریت قراردادهای نفت و گاز از نهادهای وابسته به دانشکده بوده که در طی سال تحصیلی به فعالیت می پرداخته است.

6) سخنرانی علمی

 1. سخنرانی علمی آقای جوان با موضوع قیمت گذاری گاز طبیعی
 2. سخنرانی علمی آقای عرشی با موضوع مکانیسم فروش نفت خام
 3. سخنرانی علمی آقای دکتر یاوری با موضوع نرخ ارز در اقتصاد ایران
 4. سخنرانی علمی دکتر اردهالی استاد دانشگاه ایلنویز امریکا با موضوع کارآفرینی در اقتصاد ایران
 5. سخنرانی علمی دکتر چشمی با موضوع شرکت های دولتی در اقتصاد ایران
 6. سخنرانی علمی دکتر جزایری با موضوع آینده تولید غیر اوپک
 7. سخنرانی علمی آقای اخوان با موضوع قیمت گذاری سایه
 8. سخنرانی علمی آقای بیک علیزاده با موضوع تاثیر بازارهای مالی بر قیمت نفت خام
 9. سخنرانی علمی آقای امینی فر با موضوع رژیم های مالی در نفت
 10. سخنرانی علمی آقای جهانبخش با موضوع
 11. سخنرانی علمی آقای مهدی نعمتی با موضوع سوآپ نفت خام
 12. سخنرانی علمی آقای شیخی با موضوع مدل های برنامه ریزی منطقه ای
 13. سخنرانی علمی دکتر سبحانی با موضوع دولت در اقتصاد اسلامی
 14. سخنرانی علمی آقای پیله فروش با موضوع بودجه 90 کل کشور
 15. سخنرانی علمی دکتر قاسمی با موضوع بودجه و قوه مقننه(2 جلسه)
 16. سخنرانی علمی دکتر جمعه پور با موضوع توسعه روستایی
 17. سخنرانی علمی دکتر خاکساری با موضوع اقتصاد حمل و نقل
 18. سخنرانی علمی آقای میثم قاسم نژاد با موضوع سیاست های تکنولوژی کشور
 19. سخنرانی علمی آقای مخلص الائمه با موضوع فساد در اقتصاد ایران
 20. سخنرانی علمی آقای کردبچه با موضوع بوجه در اقتصاد ایران و سیر تحول نظام بودجه ریزی(4 ساعت)
 21. سخنرانی علمی دکتر نصیری اقدم با موضوع اقتصاد نهادگرائی(به مدت 6 ساعت)
 22. سخنرانی علمی آقای خاندوزی با موضوع اقتصاد ایران
 23. سخنرانی علمی دکتر مردوخی با موضوع برنامه ریزی توسعه(به مدت 6 ساعت)
 24. مجموعه سخنرانی های علمی دکتر اسدزمان با موضوع اقتصاد اسلامی(به مدت 3 روز)
 25. سخنرانی علمی آقای غرجی با موضوع برنامه پنجم توسعه
 26. سخنرانی علمی آقای قاسمی با موضوع برنامه پنجم توسعه
 27. سخنرانی علمی آقای سامان قاسمی با موضوع سرمایه گذاری خارجی
 28. سخنرانی علمی آقای خاری با موضوع حساب های ملی
 29. سخنرانی علمی دکتر نصیری اقدم با موضوع اقتصاد نهادگرا و فضای کسب و کار ایران
 30. سخنرانی علمی آقای صالح آبادی با موضوع بورس و اقتصاد ایران
 31. سخنرانی علمی دکتر عبدی با موضوع بخش تعاون در اقتصاد ایران

7) سلسله نشست های علمی

ردیف

عنوان سلسله نشست

سخنرانان

1

سلسله نشست های عدالت اقتصادی

آقایان دکتر پیغامی، دکتر عالی پناه، دکتر عیوضلو، دکتر اکبری

2

سلسله نشست های اقتصاد اسلامی

آقایان دکتر مصباحی مقدم، دکتر عیوضلو، دکتر آهنگران، دکتر الهی، دکتر عبدالمکی و با حضور دکتر درخشان

3

سلسله نشست های نظریات عقلانیت

آقای دکتر سعید زیباکلام

4

سلسله نشست های تدوین درسنامه اصول فقه متناسب با نیاز رشته معارف اسلامی و اقتصاد

آقایان سمیعی نسب و رشیدی

8) تولیدات چندرسانه ای

 1. مجموعه آموزشی تصویری دوره مدل سازی
 2. مجموعه تصویری دورس آیات الاحکام اقتصادی حضرت آیت الله مهدوی کنی و حضرت آیت الله باقری کنی
 3. مجموعه آموزشی تصویری آشنایی با اقتصاد نفت و گاز

9) کارگاه ها

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

1

برگزاری دوره مدل سازی CGE

2

کارگاه مقاله نویسی

آقای دکتر لطیفی

3

کارگاه آموزشی MATLAB

آقای نوری

4

کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

آقای رجبی

5

کارگاه آموزشی نرم افزار I think

آقای ترابی

6

کارگاه آموزشی نرم افزار IO

آقای حقیقی

7

کارگاه آموزشی نرم افزارGIS

آقای دکتر احمدآبادی

8

کارگاه آموزشی پنل دیتا

آقای دهنوی

10) بازدیدهای علمی

10-1) بازدید از بورس کالا

25 نفر از دانشجویان دانشکده در این بازدید علمی شرکت داشتند. زمان این بازدید، به خاطر وقت کم دانشجویان، کافی نبود اما فرصت مناسبی شد برای شناخت فواید، نحوه عملکرد و جایگاه بورس در اقتصاد ایران. ضمناً بیانات مدیران محترم بخش های مختلف بورس کالا، کمک مؤثری در آشنائی بهتر و بیش تر با مفاهیم بنیادی بورس بود.

10-2) بازدید از بانک مرکزی

با موافقت آقای دکتر قضاوی ، معاون محترم اقتصادی بانک، در تاریخ یک شنبه 25/7/1389 تعداد 27 نفر از دانشجویان همراه با معاون پژوهشی دانشکده، عازم بانک شدند. در این دیدار یک روزه، دانشجویان علاوه بر ساختار این بانک، قوانین آن و نحوه اعمال نظر بر بانک های دیگر کشور، با ترازنامه بانک مرکزی نیز آشنا شدند.

10-3) بازدید از شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

مدیر عامل محترم شرکت، آقای عشقی، به بیان ساختار شرکت، فعالیت های اقتصادی آن و چگونگی تعامل با بورس کشور پرداختند. یکی دیگر از قسمت های این دیدار که مورد توجه دانشجویان قرار گرفت نمایش الکترونیکی خرید و فروش سهام بود که به صورت عملی و ملموس انجام داده شد.

11) انتشار مجله

شماره دوم و سوم دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی: دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از افتخارات دانشکده و تلاشی در جهت شناساندن و کاربردی شدن معارف قرآن و اهل بیت عصمت سلام الله علیهم در زمینه اقتصاد منتشر می شود که شماره دوم مجله مشتمل بر مقالات ذیل می باشد:

 1. تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیربخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام.تألیف: دکتر مهدی صادقی شاهدانی و احمد عاملی
 2. ابعاد شناخت ربای جاهلی. تألیف: دکتر مصباحی مقدم و خلیل الله حمدوند

 3. مقایسه کارائی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: بانک ملت استان کرمانشاه . تألیف: دکتر کیومرث سهیلی، دکتر مجتبی الماسی، الهام لرستانی
 4. سنجش و رتبه بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان های کشور. تألیف: دکتر احمد شعبانی، محمد سلیمانی
 5. بررسی نقش عقلانیت قرآنی در سلامت تصمیمات مدیران و ارائه یک الگوی مفهومی. تألیف: دکتر حیدر تورانی
 6. بررسی چالش های مالیاتی تأمین مالی از طریق اوراق صکوک اجاره. تألیف: نیکو دولتی، ابوالفضل جعفری
 7. ساز و کار اثر بخشی اخلاق در مدیریت پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی. تألیف: ابوالقاسم توحیدی نیا.

شماره سوم مجله نیز مشتمل بر مقالات زیر می باشد:

 1. پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی، تالیف دکتر محمد هادی زاهدی وفا و عادل پیغامی
 2. طراحی اوراق وقف، تالیف حجه الاسلام دکتر سید عباس موسویان و داود نصرآبادی
 3. بررسی فقهی-تطبیقی اوراق بلایای طبیعی تالیف سجاد سیفلو
 4. قرارداد آتی و چالش های فقهی آن، تالیف دکتر سید محمد حسینی
 5. تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات، تالیف دکتر محمد مهدی عسکری و مهدی اسماعیل پوردره
 6. جستاری پیرامون معیارها و چارچوبهای نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی، تالیف دکتر کامران ندری و وهاب قلیچ
 7. بررسی آیات ربا و احکام آن، تالیف دکتر حسین غفوری چرخابی

دفعات مشاهده: 3070 بار | دفعات چاپ: 1111 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر