گرایش جامعه شناسی سیاسی

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 

«جامعه شناسی سیاسی»، علمی تلفیقی بر بنیاد دو حوزه مهم دانشی- یعنی "علوم سیاسی" و "جامعه شناسی" - است که مهمترین رسالت آن بررسی و تحلیل نحوه تعامل دوگونه از قدرت - یعنی قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی - است. بر این اساس جامعه شناسی سیاسی عمدتاً به دنبال شناخت، تحلیل و مدیریت تأثیراتی است که قدرت اجتماعی بر عملکرد قدرت سیاسی می گذارد. این در حالی است که «علم سیاست» صرفاً به بررسی ساخت و عملکرد قدرت سیاسی؛ و جامعه شناسی به شناخت بدنه اجتماعی و نحوه عملکرد قدرت اجتماعی می پردازند و حوزه تعاملی این دو قدرت، در دستور کار این دو رشته علمی نیست.

 


دفعات مشاهده: 2956 بار | دفعات چاپ: 386 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر