دانش آموختگان مقطع دکتری

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
سال ورود نام نام خانوادگی گرایش
1389 میثم بشیری لحاقی مسایل ایران
1389 روح اله فرهادی اندیشه سیاسی
1389 مهدی نادری اندیشه سیاسی
1389 امید شفیعی قهفرخی اندیشه سیاسی
1389 مصطفی غفاری ساروی جامعه شناسی سیاسی
1389 حسین محمدی سیرت مسایل ایران
1389 کسری صادقی زاده جامعه شناسی سیاسی
1389 سیدمهدی میرعابدینی اندیشه سیاسی
1389 مهدی اسدی جامعه شناسی سیاسی
1389 امیر محمدی جامعه شناسی سیاسی
1389 محمد حسنی تبار مسایل ایران
1389 مجتبی باباخانی مسایل ایران
سال ورود نام نام خانوادگی گرایش
1386 حمید هوشنگی اندیشه سیاسی
1386 محسن ردادی اندیشه سیاسی
1386 مرتضی فخاری اندیشه سیاسی
1386 محمدصادق نصرت پناه اندیشه سیاسی
1386 علی خلیلی اندیشه سیاسی
1386 محمدرضا طاهری اندیشه سیاسی
سال ورود نام نام خانوادگی گرایش
1381 سیدمحمدتقی آل غفور جامعه شناسی سیاسی
1381 محمدرضا اخضریان کاشان جامعه شناسی سیاسی
1381 رشید جعفرپورکلوری جامعه شناسی سیاسی
1381 محمدطیب صحرائی جامعه شناسی سیاسی
1381 منصور طبیعی جامعه شناسی سیاسی
1381 عبدالله عبدالمطلب جامعه شناسی سیاسی
1381 محمدجواد نوروزی فرانی جامعه شناسی سیاسی
سال ورود نام نام خانوادگی گرایش
1378 یوسف ترابی کنجین مسایل ایران
1378 احمد درستی مسایل ایران
1378 محمود شفیعی مسایل ایران
1378 نقی طبرسا مسایل ایران
1378 نجف لکزائی مسایل ایران
1378 محمدرضا مرندی مسایل ایران
1378 سیدمرتضی هزاوه ای مسایل ایران
1378 یوسف ترابی کنجین مسایل ایران
سال ورود نام نام خانوادگی گرایش
1373 اصغر افتخاری علوم سیاسی
1373 جهاندار امیری علوم سیاسی
1373 کاظم جلالی علوم سیاسی
1373 غلامرضا خواجه سروی علوم سیاسی
1373 فرشاد شریعت علوم سیاسی
1373 علی محسنی علوم سیاسی
1373 زاهد غفاری هشتجین علوم سیاسی
سال ورود نام نام خانوادگی گرایش
1372 اصغر پرتوی علوم سیاسی
سال ورود نام نام خانوادگی گرایش
1371 محمدجواد آقاجری علوم سیاسی
1371 سیدمحمدرضا احمدی طباطبائی علوم سیاسی
1371 مسعود اسدالهی علوم سیاسی
1371 محمد تقی زاده انصاری علوم سیاسی
1371 مجید توسلی رکن آباد علوم سیاسی
1371 سعید جلیلی علوم سیاسی
1371 محمدرضا حاتمی علوم سیاسی
1371 جلال درخشه علوم سیاسی
1371 علی صباغیان علوم سیاسی
1371 محمدرحیم عیوضی علوم سیاسی
1371 هادی فرجوند علوم سیاسی
1371 علی اکبر قضاوی خوراسگانی علوم سیاسی
1371 ایرج میر علوم سیاسی
1371 حمید وحید علوم سیاسی

دفعات مشاهده: 2136 بار | دفعات چاپ: 431 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر