مسئول دفتر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 
کارشناس دفتر معاونت 

آقای حمیدرضا رستگارراد 
شاغل این پست در محدوده شرح وظایف مقرر با توجه به پست و جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مافوق سازمانی انجام می‌دهد. لازم به ذکر است وظایف مذکور دربردارنده اهم وظایف اصلی این پست می‌باشد. بدیهی است با توجه به شرایط و اقتضائات، مدیر مستقیم با تائید عالیترین مقام مسئول حوزه (معاون) می‌تواند در راستای اهداف واحد و در چارچوب پست سازمانی سایر وظایف مرتبط را تعریف نماید.
 1. انجام امور مربوط به منشی‌گری از قبیل پاسخگویی به تلفنها، دورنگار و مراجعین
 2. انجام امور مربوط به تایپ، تکثیر، اسکن و ...
 3. تنظیم و تعیین وقت جلسات معاون
 4. هماهنگی امور اجرایی جلسات معاون در داخل و خارج از دانشگاه (تعیین وقت، هماهنگی های خودرو و ....)
 5. تهیه و تدارک اسناد و مدارک مورد نیاز جهت طرح در جلسات معاون
 6. انجام امور مربوط به دریافت، صدور، ثبت و بایگانی نامه‌های اداری دفتر معاون
 7. انجام امور مربوط به گواهی‌های دانشجویی (اخذ امضا، شماره و ممهور کردن نامه‌ها)
 8. انجام امور دریافت و ارسال مکاتبات در سامانه ERP (وزارت عتف)
 9. انجام امور نرم افزاری و پشتیبانی سالن تدبیر
 10. تحویل و حفظ اموال اداری حوزه‌ی دفتر معاونت
 11. انجام امور بروز رسانی و بارگذاری صفحه‌سرای دفتر معاونت با هماهنگی مدیر اداره
 12. نظارت بر حسن انجام وظایف نیروهای خدماتی معاونت
 13. همکاری در اجرا و برگزاری مراسمات حوزه معاونت
 14. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در حیطه‌ی وظایف شغلی

دفعات مشاهده: 3364 بار | دفعات چاپ: 476 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر