کارشناس جذب، ارتقاء و ترفیعات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 

کارشناس جذب، ارتقاء و ترفیعات

محمد حقی کهلیشاغل این پست در محدوده شرح وظایف مقرر با توجه به پست و جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مافوق سازمانی انجام می‌دهد. لازم به ذکر است وظایف مذکور دربردارنده اهم وظایف اصلی این پست می‌باشد. بدیهی است با توجه به شرایط و اقتضائات، مسئول مستقیم با تائید عالیترین مقام مسئول حوزه (معاون) می‌تواند در راستای اهداف واحد و در چارچوب پست سازمانی سایر وظایف مرتبط را تعریف نماید.
  1. انجام فرآیند امور اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی و پیگیری‌های لازم با دانشکده‌ها و وزارت علوم جهت اخذ مجوزهای لازم و ارائه گزارشات و پاسخگوئی به مکاتبات ارسالی 
  2. انجام امور اجرایی مربوط به تشکیل و تکمیل پرونده قراردادی و طرح سربازی اعضای هیات علمی و استعلامهای مربوط به آن
  3. تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی ارزیابی اعضای هیات علمی جهت اعلام به معاون آموزشی دانشگاه
  4. هماهنگی و انجام کلیه امور مربوط به دوره های دانش افزایی اعضای هیأت علمی واساتید دانشگاه (مکاتبات، برگزاری و صدور گواهی)
  5. انجام کلیه امور اداری، تماسها و مکاتبات مربوط به دبیرخانه جذب، ارتقاء و ترفیعات هیأت علمی
  6. انجام امور مربوط به بایگانی و اسکن مستندات پرونده‌های جذب، ارتقاء و ترفیعات هیأت علمی
  7. تهیه و به‌روز رسانی پایگاه اطلاعات از سوابق آموزشی‌ـ پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی
  8. تهیه و پاسخ به استعلامهای مورد نیاز داخل و خارج از دانشگاه  
  9. انجام مکاتبات مورد نیاز با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت اخذ مجوزهای لازم و ارائه گزارشات و پاسخگویی به مکاتبات  ارسالی از سوی آن‌وزارت انجام
  10. سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در حیطه‌ی وظایف شغلی

دفعات مشاهده: 3919 بار | دفعات چاپ: 491 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر