دفتر سیاستگذازی، برنامه ریزی و ارزشیابی

وظایف:
 1. سیاستهای مهم تاثیر گذار بر ساختار سازمانی (دفتر برنامه‌ریزی و پشتیبانی)
 2. انتقال کلیه فعالیت های مرتبط با دبیری و دبیرخانه‌ای شورای پژوهشی از مدیرکل پژوهش به مدیر دفتربرنامه‌ریزی
 3. تجمیع و پیگیری امور واصله از کلیه شوراهای بالاسری یا موازی مرتبط با پژوهش در دانشگاه(شورای دانشگاه، هیئت رئیسه، شورای طرح و برنامه و ...) و پیگیری مصوبات ذیربط، تهیه گزارشها و تامین محتواهای درخواستی آنها
 4. انجام امور دبیرخانه ای و مدیریت کمیسیون برنامه‌ریزی معاونت، شورای هماهنگی معاونت﴿با عضویت مدیران کل ، رئیس مرکز تحقیقات و مدیر دفتر برنامه ریزی به عنوان دبیر جلسه﴾
 5. تمرکز کلیه فعالیتهای اجرایی درون معاونتی و هماهنگ کننده با سایر واحدهای دانشگاه و پردیس خواهران با صبغه اجرایی، پشتیبانی، پیگیری به منظور ارتقاء پاسخ دهی و خدمات رسانی
 6. ایجاد تمرکز، تسریع و شفافیت در امور مالی و حسابهای حوزه پژوهش با استقرار نیروی ذیحسابی معاونت اداری و مالی در پژوهش (الگوی جدید مالی و تعامل با اداری و مالی بر اساس بند 8 از مصوبات جلسه شماره 737 هیات رئیسه در تاریخ 25/12/1392)
 7. مدیریت و نظارت بر جمیع امور مربوط به تعهدات و قراردادهای حوزه پژوهش در تعامل با ادارات کل، مرکز تحقیقات و امور حقوقی و اداری– مالی دانشگاه و تمرکز بایگانی مستندات
 8. استقرارفرآیند ارزیابی وعارضه‌یابی فرآیندها، برنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها‌ودستورالعملها و... در حوزه پژوهش با‌همکاری ادارات کل دانشگاه
 9. استقرار نظام اطلاعاتی(research data ware house)، فراوری داده ها و مستند سازی و ثبت تجربه ها
 10. مدیریت و راهبری فرآیند اخذ مشاوره و ارتباط با نخبگان در باب تحقیق و توسعه ناظر بر حوزه پژوهش
 
ماموریت ها:
 1. مدیریت دبیرخانه شورای پژوهشی دانشگاه + کمیسیون برنامه‌ریزی + شورای هماهنگی و... تغذیه شوراهای بالاسری و موازی پژوهش
 2. انجام امور مربوط به «برنامه و بودجه» حوزه معاونت
 3. ارتباط مالی با دانشکده‌ها در حوزه بودجه
 4. انجام کلیه «امور مالی» حوزه معاونت
 5. مدیریت فرایند ارزیابی‌ها و عارضه‌یابی‌های مورد نیاز حوزه پژوهش، تهیه گزارشها و ارائه پیشنهادهای بهبود
 6. مدیریت نظام اطلاعاتی، فراوری داده‌ها، تهیه شاخص‌ها، مستند سازی و ثبت تجربه‌های موجود حوزه پژوهش
 7. انجام امور کارشناسی مربوط به برنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها، روش‌نامه‌ها، مکانیزمهای حوزه پژوهش
 8. تغذیه شوراهای بالاسری به واسطه وظایف فوق
 9. برون سپاری و تمهید امور کارشناسی مربوط به تفکر، تولید ایده، نوآوری، آینده‌پژوهی، بررسی تجربیات دانشگاه‌های پیشرو
 10. برون سپاری و تمهید امور کارشناسی مربوط به راهبری توسعه علوم اسلامی و انسانی
 11. تعامل برنامه‌ای با سایر واحدهای دانشگاه
 12. راهبری امور قراردادها و مدیریت تعهدات،مطالبات و بدهی کل معاونت پژوهش
 13. انجام کلیه امور اجرایی، دفتری و پشتیبانی مربوط به معاونت پژوهشی و اداره کل پژوهش و نشر

دفعات مشاهده: 3818 بار | دفعات چاپ: 478 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر