انتشار کتابی دیگر با موضوع مرجعیت علمی کتاب «ساخت دانشگاه در افق مرجعیت علمی» منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1399/10/21 | 
کتاب «ساخت دانشگاه در افق مرجعیت علمی» به اهتمام معاونت طرح و برنامه و با همکاری معاونت پژوهشی، روانه بازار نشر گردید.

این کتاب که دارای شش فصل است، عناوین زیر را به خود اختصاص داده است:
فصل اول: تبیین مرجعیت علمی
فصل دوم: دانشگاه و برون دادهای علمی مرجع
فصل سوم: چرخه علم و عوامل مرجعیت ساز
فصل چهارم: علوم اجتماعی اسلامی و مولفه های مرجعیت ساز
فصل پنجم: شاخص های مرجعیت علمی
فصل ششم: راهبردهای دانشگاه در نیل به مرجعیت علمی

 
داستان شکل گیری و تولید این کتاب در پیشگفتار آن به این صورت تبیین شده است:
با کنکاش صورت گرفته پیرامون مفهوم مرجعیت علمی، روشن شد که جمهوری اسلامی ایران، صِرف مرجعیت علمی را مدنظر قرار نداده بلکه مرجعیت علمیِ برگرفته از فرهنگ و آموزه های اسلامی را نقطه هدف خویش قرار داده است. بنابراین نمی توان دنباله رو مکتب علمی رایج غرب در علوم انسانی و اجتماعی بود و به صرف پیشی گرفتن از دیگران در همین تولیدات رایج، مدعی تحقق این چشم انداز مبارک در جمهوری اسلامی ایران شد. به همین ترتیب، منظور از دانشگاه در عنوان کتاب نیز دانشگاه ایرانی اسلامی است که ضمن فعالیت و حیات در زیست‌بوم جامعه ایرانی، همواره نظری به آموزه ها و معارف اسلامی داشته و به دنبال تولید، نشر، انتقال و مصرف علومی است که در انطباق معناداری با جهان بینی توحیدی هستند. از همین روی، دانشگاه هایی که رشته ها و گرایش های علوم انسانی و اجتماعی را ارائه می دهند به دلیل ارتباط تنگاتنگ نظریه های این علوم با آموزه های دینی، مخاطب ویژه این اثر به شمار می آیند.
 
مخاطبین این کتاب، سه دسته خواهند بود: دسته اول، پژوهشگران حوزه علم و آموزش عالی به خصوص حوزه مرجعیت علمی بوده که با نظر به مطالب این کتاب می توانند یافته های نظری پژوهش صورت گرفته را ملاحظه کرده و با طرح سوالات و مسائل پیرامون موضوع که در اینجا بدانها پرداخته نشده، حوزه دانشی مرجعیت علمی را ارتقاء دهند. دسته دوم، تصمیم‌گیران و سیاست گذاران حوزه علم و فناوری در عرصه ملی هستند. همانها که با تصمیم ها و سیاست های خویش، رفتارهای کنشگران علمی را به سویه ای خاص جهت داده و کارآمدی و عدم کارآمدی این رفتارها در گرو درستی جهت انتخاب شده توسط آنان است. دسته سوم نیز سیاستگذاران، تصمیم گیران، مجریان و مدیران دانشگاهی هستند که می توانند با التفات به دقت های علمی لازم و همچنین راهبردهای ارائه شده در تحقق مرجعیت علمی، میزان موفقیت خود را بهبود و افزایش دهند.
 
در این اثر سعی شده است مطالب بدست آمده در یک چیدمان منسجم و منطقی به مخاطب عرضه شده تا استفاده حداکثری از آن ممکن شود. به طوری که فصول کتاب از مفاهیم اخیر عنوان کتاب، شروع می شود. به این ترتیب، ابتدا مفهوم «مرجعیت علمی» مورد کاوش قرار گرفته، سپس چرخه تولید، توزیع و مصرف علم به خصوص در حوزه علوم اجتماعی، بیان و بررسی شده است. اما فصول مربوط به ساخت دانشگاه، در قسمت های پایانی کتاب قرار گرفته اند. علت این انتخاب، ابتناء ساخت دانشگاه بر مبنای مرجعیت علمی بوده است. لذا بنا به اقتضای منطقی موضوع، لازم بود ابتدا خود این مبانی مورد کاوش قرار بگیرد و سپس ساخت دانشگاه بر آن مبانی، استوار شود.
 
فصول کتاب به گونه ای نظم داده شده اند که یک خواننده یک حرکت نظریه به عمل را تجربه کند. بدین گونه که هر چقدر از فصول ابتدایی به سمت فصول انتهایی، حرکت می کنیم، جنس مباحث از سنخ نظری به سوی موضوعات عملی، تبدیل می شود. در واقع نگارنده از این طریق خواسته، بین نظریه و عمل، پل زده و عملیات را بر اساس دقت های نظری، استوار سازد.
 
 فصل اول، ابتدا کاوشی مفهومی در معنای مرجعیت علمی کرده و از آنجا که یکی از تعاریف ارائه شده این بوده که دانشگاه مرجع، دانشگاهی است که برون دادهای آن، بالاترین اثرگذاری و بیشترین مراجعه کننده را دارد، لذا در فصل دوم به کاوش برون دادهای علمی مرجع پرداخته و در فصل سوم، از طریق کاوش چرخه علمی، به نحوه مرجعیت یافتن (عوامل مرجعیت سازِ) آن برون دادها پرداخته است. فصل چهارم نیز به این مسئله پاسخ داده که چنانچه مرجعیت علمی در علوم انسانی اسلامی مدنظر است، نحوه مرجعیت یافتن در این علوم چگونه خواهد بود و دانشگاه چه مبنای علم دینی را باید انتخاب کند تا در عین اسلامیت و حرکت در تولید علوم انسانی اسلامی، به سوی مرجعیت علمی نیز گام بردارد. فصل پنجم نیز با تولید شاخص‌های مرجعیت علمی به دنبال اندازه گیری و سنجش موقعیت دانشگاه در افق مرجعیت علمی بوده و در نهایت فصل ششم راهبردهای عملیاتی دانشگاه در نیل به آن اهداف و شاخص ها را بیان کرده است.
 
این کتاب به قلم «حسین قلی پور» و مقدمه دکتر محمد هادی زاهدی وفا، در قطع رقعی و در ۲۹۲ صفحه توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام به چاپ رسیده است. علاقه مندان جهت تهیه کتاب می توانند به فروشگاه انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام به آدرس http://press.isu.ac.ir/ مراجعه نمایند.
 

دفعات مشاهده: 10 بار | دفعات چاپ: 0 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر