انتشار کتابی دیگر با موضوع مرجعیت علمی کتاب «ساخت دانشگاه در افق مرجعیت علمی» منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1399/10/21 | 
کتاب «ساخت دانشگاه در افق مرجعیت علمی» به اهتمام معاونت طرح و برنامه و با همکاری معاونت پژوهشی، روانه بازار نشر گردید.

این کتاب که دارای شش فصل است، عناوین زیر را به خود اختصاص داده است:
فصل اول: تبیین مرجعیت علمی
فصل دوم: دانشگاه و برون دادهای علمی مرجع
فصل سوم: چرخه علم و عوامل مرجعیت ساز
فصل چهارم: علوم اجتماعی اسلامی و مولفه های مرجعیت ساز
فصل پنجم: شاخص های مرجعیت علمی
فصل ششم: راهبردهای دانشگاه در نیل به مرجعیت علمی

 
داستان شکل گیری و تولید این کتاب در پیشگفتار آن به این صورت تبیین شده است:
با کنکاش صورت گرفته پیرامون مفهوم مرجعیت علمی، روشن شد که جمهوری اسلامی ایران، صِرف مرجعیت علمی را مدنظر قرار نداده بلکه مرجعیت علمیِ برگرفته از فرهنگ و آموزه های اسلامی را نقطه هدف خویش قرار داده است. بنابراین نمی توان دنباله رو مکتب علمی رایج غرب در علوم انسانی و اجتماعی بود و به صرف پیشی گرفتن از دیگران در همین تولیدات رایج، مدعی تحقق این چشم انداز مبارک در جمهوری اسلامی ایران شد. به همین ترتیب، منظور از دانشگاه در عنوان کتاب نیز دانشگاه ایرانی اسلامی است که ضمن فعالیت و حیات در زیست‌بوم جامعه ایرانی، همواره نظری به آموزه ها و معارف اسلامی داشته و به دنبال تولید، نشر، انتقال و مصرف علومی است که در انطباق معناداری با جهان بینی توحیدی هستند. از همین روی، دانشگاه هایی که رشته ها و گرایش های علوم انسانی و اجتماعی را ارائه می دهند به دلیل ارتباط تنگاتنگ نظریه های این علوم با آموزه های دینی، مخاطب ویژه این اثر به شمار می آیند.
 
مخاطبین این کتاب، سه دسته خواهند بود: دسته اول، پژوهشگران حوزه علم و آموزش عالی به خصوص حوزه مرجعیت علمی بوده که با نظر به مطالب این کتاب می توانند یافته های نظری پژوهش صورت گرفته را ملاحظه کرده و با طرح سوالات و مسائل پیرامون موضوع که در اینجا بدانها پرداخته نشده، حوزه دانشی مرجعیت علمی را ارتقاء دهند. دسته دوم، تصمیم‌گیران و سیاست گذاران حوزه علم و فناوری در عرصه ملی هستند. همانها که با تصمیم ها و سیاست های خویش، رفتارهای کنشگران علمی را به سویه ای خاص جهت داده و کارآمدی و عدم کارآمدی این رفتارها در گرو درستی جهت انتخاب شده توسط آنان است. دسته سوم نیز سیاستگذاران، تصمیم گیران، مجریان و مدیران دانشگاهی هستند که می توانند با التفات به دقت های علمی لازم و همچنین راهبردهای ارائه شده در تحقق مرجعیت علمی، میزان موفقیت خود را بهبود و افزایش دهند.
 
در این اثر سعی شده است مطالب بدست آمده در یک چیدمان منسجم و منطقی به مخاطب عرضه شده تا استفاده حداکثری از آن ممکن شود. به طوری که فصول کتاب از مفاهیم اخیر عنوان کتاب، شروع می شود. به این ترتیب، ابتدا مفهوم «مرجعیت علمی» مورد کاوش قرار گرفته، سپس چرخه تولید، توزیع و مصرف علم به خصوص در حوزه علوم اجتماعی، بیان و بررسی شده است. اما فصول مربوط به ساخت دانشگاه، در قسمت های پایانی کتاب قرار گرفته اند. علت این انتخاب، ابتناء ساخت دانشگاه بر مبنای مرجعیت علمی بوده است. لذا بنا به اقتضای منطقی موضوع، لازم بود ابتدا خود این مبانی مورد کاوش قرار بگیرد و سپس ساخت دانشگاه بر آن مبانی، استوار شود.
 
فصول کتاب به گونه ای نظم داده شده اند که یک خواننده یک حرکت نظریه به عمل را تجربه کند. بدین گونه که هر چقدر از فصول ابتدایی به سمت فصول انتهایی، حرکت می کنیم، جنس مباحث از سنخ نظری به سوی موضوعات عملی، تبدیل می شود. در واقع نگارنده از این طریق خواسته، بین نظریه و عمل، پل زده و عملیات را بر اساس دقت های نظری، استوار سازد.
 
 فصل اول، ابتدا کاوشی مفهومی در معنای مرجعیت علمی کرده و از آنجا که یکی از تعاریف ارائه شده این بوده که دانشگاه مرجع، دانشگاهی است که برون دادهای آن، بالاترین اثرگذاری و بیشترین مراجعه کننده را دارد، لذا در فصل دوم به کاوش برون دادهای علمی مرجع پرداخته و در فصل سوم، از طریق کاوش چرخه علمی، به نحوه مرجعیت یافتن (عوامل مرجعیت سازِ) آن برون دادها پرداخته است. فصل چهارم نیز به این مسئله پاسخ داده که چنانچه مرجعیت علمی در علوم انسانی اسلامی مدنظر است، نحوه مرجعیت یافتن در این علوم چگونه خواهد بود و دانشگاه چه مبنای علم دینی را باید انتخاب کند تا در عین اسلامیت و حرکت در تولید علوم انسانی اسلامی، به سوی مرجعیت علمی نیز گام بردارد. فصل پنجم نیز با تولید شاخص‌های مرجعیت علمی به دنبال اندازه گیری و سنجش موقعیت دانشگاه در افق مرجعیت علمی بوده و در نهایت فصل ششم راهبردهای عملیاتی دانشگاه در نیل به آن اهداف و شاخص ها را بیان کرده است.کلیپ زیر، به معرفی کتاب و ارتباط آن با سیاست های کلی علم و فناوری، می پردازد:

 

این کتاب به قلم «حسین قلی پور» و مقدمه دکتر محمد هادی زاهدی وفا، در قطع رقعی و در ۲۹۲ صفحه توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام به چاپ رسیده است. علاقه مندان جهت تهیه کتاب می توانند به فروشگاه انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام به آدرس http://press.isu.ac.ir مراجعه نمایند.
 

دفعات مشاهده: 574 بار | دفعات چاپ: 118 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

معرفی کتاب « دانشگاه و مرجعیت علمی » مبتنی بر تجربه ی دانشگاه امام صادق علیه السلام

 | تاریخ ارسال: 1399/12/2 | 

معرفی کتاب « دانشگاه و مرجعیت علمی » مبتنی برتجربه ی دانشگاه امام صادق علیه السلام
این کتاب به قلم کمیل رودی و با مقدمه ای از دکتر غلامرضا گودرزی به چاپ رسیده است.

در نگاه نخست، به نظر می رسد مرجعیت علمی، واژه ایست که همه از آن مفهوم واحدی دارند، اما در حقیقت هر کسی جنبه یا بخشی از آن را درک کرده و در صورت اراده به اقدام، مبتنی بر همان عمل می کند. واژه‌ی مرجعیت علمی در ذهن هر فردی شبکه معنائی (مفاهیم و روابط آنها) ویژه‌ای را فعال می سازد. این تصویر ذهنی گاه از منابع تاریخی و از دنیای کلمات و گاه از دنیای پیرامون واقعی و گاه از حرکت ذهنی و تصویرسازی بر می‌آید.

این شبکه معنائی از هر کجا نشات گرفته باشد، بی تردید شیوه تعامل با این پدیده را رقم می زند.

موفقیت یک نهاد علمی در دستیابی به مرجعیت علمی برآمده از میزان هم پوشانی تصاویر ذهنی اعضاء از آن است.

هرچه این هم پوشانی کمتر و آراء و نظرات در خصوص این پدیده گوناگون باشد، اقدام نیز مختلف، گاه موازی و گاه مخرب یکدیگر و در نتیجه با برآیندی کمتر از مجموع تلاش ها یا صفر خواهد بود.رسالت کتاب « دانشگاه و مرجعیت علمی »، افزایش هم پوشانی شبکه معنائی و ایجاد درکی مشترک در ذهن اعضاء یک نهاد علمی از مرجعیت علمی با استفاده از مفهوم سازی آن است. در واقع،  این کتاب، با ارائه مدل مفهومی مرجعیت علمی، توصیف و تشریح مفاهیم و روابط میان آنها، زمینه ساز برداشتن گام هائی استوار به سمت آن است.

در بخش اول، به مفاهیم اساسی پرداخته شده است.

مولف در فصل اول، دانشگاه را به عنوان یک نهاد علمی و بستر تحقق مرجعیت علمی مورد بررسی قرار  داده است. در فصل دوم، با سیری اجمالی در مفهوم مرجع و پدیده هائی که به این صفت وصف می شوند، ویژگیهای مرجعیت را برشمرده است. در فصل سوم، علم و تعاریف آن را مورد بررسی قرار می دهد. در فصل چهارم، به مفهوم پردازی مرجع علمی می پردازد.

در بخش دوم، به موضوع مدل سازی مفهومی مرجعیت علمی پرداخته شده است.

این بخش شامل سه فصل روش دستیابی به مدل، مدل مرجعیت علمی و نتیجه گیری می‌گردد. فصل پنجم، فصلی است که در آن روش دستیابی به مدل مفهومی مرجعیت علمی تشریح می گردد. فصل ششم، حاصل تلاش نگارنده را در بکارگیری شیوه پژوهش به منظور مفهوم سازی مرجعیت علمی ارائه می‌کند. جمع بندی و نتیجه گیری از تلاش حاضر در فصل هفتم ارائه خواهد شد.
مطالعه ۳۵ صفحه اول کتاب

جهت تهیه این کتاب به سایت انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام مراجعه بفرمایید


دفعات مشاهده: 511 بار | دفعات چاپ: 105 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

مقاله کاربردی تبیین مرجعیت علمی برای نهاد های علمی کشور با رویکرد تئوری مفهوم سازی بنیادی

 | تاریخ ارسال: 1400/2/1 | 
 مقاله کاربردی با موضوع « تبیین مرجعیت علمی   برای   نهاد های علمی کشور    با    رویکرد   تئوری مفهوم سازی  بنیادی » یکی از معتبر ترین مقالاتی است

که به موضوع مرجعیت علمی پرداخته است. این مقاله توسط جناب آقای دکتر گودرزی و آقای کمیل رودی نگاشته شده است.
 

در چکیده این مقاله آمده است:

اول بار توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه امام صادق (علیه السلام ) در عید غدیر سال ۱۳۸۴ عنوان گردید. گرچه در نگاه نخست به نظر می رسد واژه ای است که همه از آن مفهوم واحدی در ذهن دارند، اما در حقیقت هر کسی جنبه یا بخشی از آن را درک کرده ، در صورت اراده به اقدام، مبتنی بر همان عمل می نماید. در واقع، بر اساس همین مساله ناهمگونیِ برداشت ها، مقاله حاضر رسالت خود را شفاف سازی موضوع به منظور برداشتن گام هائی استوار به سمت آن می داند. مفهوم مرجع و ویژگی های آن، علم و رویکردهای آن به منظور تبیین خطوط کلی پژوهش و حوزه اقدام، مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن با مراجعه به نخبگان، داده های بدست آمده از مصاحبه های نیمه رهنمودی با بکارگیری استراتژی تئوری مفهوم سازی بنیادی، تجزیه و تحلیل شده و با استفاده از این استراتژی، مدل مفهومی مرجعیت علمی در قالب  هفت مقوله و  بیست و پنج مفهوم ، تبیین می گردد.

جهت دریافت فایل کامل این مقاله، روی عبارت زیر کلیک نمایید:

تبیین مرجعیت علمی برای نهاد های علمی کشور با رویکرد تئوری مفهوم سازی بنیادی

دفعات مشاهده: 491 بار | دفعات چاپ: 102 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

معرفی کتاب پارادوکس اقتدار علمی ( نقش مشاوره علمی در دموکراسی ها )

 | تاریخ ارسال: 1400/2/5 | 
معرفی کتابِ پارادوکس اقتدار علمی
( نقش مشاوره علمی در دموکراسی ها )


عنوان انگلیسی:
The Paradox Of Scientific Authority
( The Role Of Scientific Advice in Democracies )

نویسندگان این کتاب عبارتند از:
Wiebe E. Bijker
Roland Bal
Ruud Hendriks

خلاصه کتاب:
ارزیابی تاثیر مشاوره و توصیه های علمی در جوامعی که به طور فزاینده، اقتدار و تخصص علمی را زیر سوال می‌برند.

امروزه، مشاوره های علمیِ فراوانی، در موضوعات مختلف، از سلول های بنیادین گرفته تا مواد غذایی و اصلاح ژنتیک، ارائه می‌گردد و در موضوعات گوناگون نیز توصیه های علمی متنوعی داده می‌شود.

آنچه امروزه به نظر می‌رسد این است که با وجود اهمیت مشاوره های علمی در زمینه های مختلف، قدرت علمی توسط برخی از سیاست‌گذاران، ذینفعان و شهروندان زیر سوال می‌رود!

این کتاب، یک پارادوکس را بررسی می‌کند:
چگونه مشاوره های علمی می‌توانند در جامعه تاثیر گذار باشند در زمانی که وضعیت علم و دانشمندانِ آن جامعه، در سطح و مرتبه‌ی پایینی قرار دارد؟!


نویسندگان با استفاده از مطالعات قوم نگاری به مطالعه درباره‌ی چگونگی ایجاد اقتدار علمی در عرصه‌ی علم، سیاست و جامعه و نحوه‌ی تعامل آن‌ها، می‌پردازند و در تلاش‌اند تا ایجاد و تاسیسِ کمیته‌های مشاوره علمی را تئوریزه نمایند.

مساله اقتدار علمی از حیث سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است.

🔴 مطالعات علوم و فناوری با یک سوال اصلی رو به رو هستند و آن عبارت است از اینکه:
( چگونه می‌توان اقتدار علم را شناخت و به ماهیت ساختار اجتماعیِ آن پِی برد؟ )

جهت دانلود فایلِ کاملِ این کتاب، روی لینک زیر کلیک نمایید:
️The Paradox Of Scientific Authority ( The Role Of Scientific Advice in Democracies )

دفعات مشاهده: 475 بار | دفعات چاپ: 94 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

معرفی مقاله چراغ خاموش! گفتاری در زوالِ اقتدار علمی

 | تاریخ ارسال: 1400/2/22 | 

معرفی مقاله ی


( چراغ خاموش! گفتاری در زوالِ اقتدار علمی )

انگلیسی:

lights out: the ebb of Scientific authority
نویسنده:
Robert P.Crease
خلاصه مقاله:
براساس موعظه ی سِنت پل (۱) در اَفسس(۲) ، اثرِ حلق آویز در موزه لوور پاریس، یک نقاشی تحمیل کننده است! یعنی اینکه در این اثر، رسول دست راست خود را بلند می کند ، انگار که مخاطب را سرزنش می کند ، در حالی که کتاب مقدس را در سمت چپ خود گرفته است. در میان شنوندگان خشن و ترسناک، افرادی هستند که با شلوغی، کتاب ها را در آتش می اندازند( زیر پا گذاشتن ارزش ها و معیارهای علمی!)

پیام نه چندان ظریفِ این اثر، به گفته معروف گالیله که کتاب طبیعت با ارقام ریاضی نوشته شده است، عبارت است از اینکه کسانی که به دنبال رمزگشایی(اهل تفکر و تحقیق) هستند، به اندازه ی روحانیون( اسقف کلیسا) باید مقتدرانه صحبت کنند . این برداشتِ گالیله از آن نقاشی، در آن زمان، یک برداشته بدعت آمیز بود. گالیله در دورانی زندگی می کرد که کلیسا و ایالت، دو منبع اصلی قدرت بودند. او در تلاش بود تا نشان بدهد که دانشمندان و اندیشمندان دارای توانایی ها هستند که سیاستمداران و بزرگان کلیسا، به آن توانایی ها نیازمند هستند. گالیله در زمان حیات خود، پیروز نشد و تا زمان مرگ، در حبس خانگی بود. اما درنهایت، دولت های اروپایی به این نتیجه رسیدند که باید از آکادمی های علمی ، کارگاه ها، دانشمندان و اندیشمندان، حمایت کنند.

 

امروزه ما شاهد آن هستیم که پاره ای از سیاستمداران و قدرتمندان در نقاط مختلف جهان، با تصمیمات و دخالت های نا به جای خودشان، برخی از ادعاها ی علمی را خدشه دار می کنند. نویسنده ی این مقاله، ۵سال از عمر خود را صرف این کرده است که چرا این اتفاق افتاده است و چه کار باید انجام داد؟ 

در نظر نویسنده، فریادِ این شعار که علم کار می‌کند ، به همراهِ نشان دادنِ آمار ها و نمودار ها، به تنهایی، کمکی نخواهد کرد. او بهترین روش برای پاسخ به آن سوال را، بررسی تجربیات طرفداران اولیه ی مرجعیت علمی می داند. کسانی که در ابتدای مسیر، از جانب سیاستمداران و قدرتمندان، با مقاومت شدیدی علیه اقتدار علم مواجه شدند و شغل و زندگی خود را به خطر انداختند و مجبور به تدابیر متقابل شدند.
 

در ادامه‌ی این نوشتار، نویسنده این نکته را تذکر می‌دهد که اگر فکر کنیم که اقتدار علمی ، امری ابدی است، دچار سو تفاهم شده‌ایم؛ چرا که اگر این قایق، دچار غرور بشود، موجی سرکش آن را غرق خواهد کرد!
 

نویسنده، علم را به فیس‌ بوک تشبیه می‌کند؛ از این جهت که حتی ویژگی های مثبت آن نیز آسیب‌زا و خطرناک است و اگر در چهارچوبی مشخص قرار نگیرد، ارزش های ما را تغییر خواهد داد.
 

عقیده نویسنده این است که اگر در بررسی جنبه‌های فنی علم و تفسیر داده‌ها، به متخصصان مراجعه نکنیم و علم را از راه دور مشاهده کنیم، آن را به حالت انتزاعی و تجریدی نگاه خواهیم کرد؛ و چنین امری باعث می‌شود که سایر ابعاد زندگی که مرتبط با عرصه‌ی علم است، نادیده گرفته بشود. مثلا در سال۲۰۱۴، رهبر اکثریت سنای ایالات متحده، میچ مک کانل، در پاسخ به این سوال:( آیا تغییر اقلیم یک مشکل واقعی است یا خیر؟!)، بیان می‌کند:( من دانشمند نیستم و کاری با دانشمندان ندارم! من علاقه مند به محافظت از اقتصاد کنتاکی هستم.)

نویسنده این نکته را بیان می‌کند که یافته های علمی، تحت بررسی های گسترده‌ای قرار می‌گیرند و این باعث می‌شود که تاثیر علم بر ارزش های خاص، آن را در معرض افرادی قرار بدهد که چنین ارزش هایی برای آن‌ها اهمیتی ندارد!

نویسنده بیان می‌کند که انکار علم و تجربیات علمی، جرم است ؛ و باید به راهکار های کوتاه مدت و بلند مدت متوسل شد تا در عرصه های مختلف علمی، به اقتدار رسید.


جهت دانلود متن کامل مقاله، روی لینک زیر کلیک نمایید:
lights out: the ebb of Scientific authority

پانویس:

۱) سنت استفان
با نام یونانی پولس یا سِنت پل ، براساس کتاب اعمال رسولان از کتب عهد جدید ، یکی از پیروان اولیه‌ی عیسی مسیح بود که توسط یهودیان، سنگسار شد.

۲) افسس ، شهری باستانی و یونانی که به عنوان شهر بزرگ روم در سواحل غربی آسیای صغیر، در استان ازمیر ترکیه واقع شده است. اَفسِس، دومین شهر بزرگ امپراتوری روم بود. شهرت اصلی این شهر به دلیل داشتن  معبد آرتمیس [از عجایب هفتگانه دنیای باستان] بود.


دفعات مشاهده: 477 بار | دفعات چاپ: 105 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر