منشور و موازین اخلاق پژوهش

 | تاریخ ارسال: 1398/6/16 | 
با توجه اینکه رعایت اصول و رفتارهای اخلاقی در انجام و انتشار پژوهش یکی از عوامل اصلی اعتماد به یافته های آن است و نادیده گرفتن موازین اخلاقی در پژوهش آگاهانه یا ناگاهانه موجب افت یافته های علمی است و روند تولید علم را با مشکل مواجه می سازد ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با هدف حفظ منزلت ، سلامت و امنیت ، رعایت حقوق مادی و معنوی پژوهشگران و ارج نهادن به اصول اخلاق علمی ،ترویج رفتارهای مطلوب پژوهشی و انجام پژوهش هایی با اعتبار بیشتر، مبادرت به تدوین منشور و موازین اخلاق پژوهش کرده است. براساس این گزارش این منشور در نه فصل جداگانه به تبیین صلاحیت تخصصی، انتخاب موضوع پژوهش ،ویژگیهای فردی پژوهشگر ، تعهد و مسئولیت نسبت به ذیفعان ،حقو ق آزمودنی ها ، رفتارهای سوء پژوهشی ، استناد به منابع پژوهش ، مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش های انجام شده و ضوابط انتشار پژوهش پرداخته است.

دفعات مشاهده: 1922 بار | دفعات چاپ: 522 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر