مدیر کل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ | 
مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی


دکتر حسن مجیدی
مدیرکل آموزش و تحصیلات تکمیلی
عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی 

تحصیلات:
1- دیپلم ریاضی فیزیک- 1365
2- کارشناسی ارشد پیوسته
 معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام سال 75 
3- دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس گرایش اندیشه سیاسی  سال 1383 

 
سوابق آموزشی و تدریس:
 
 تدریس در دوره دکتری : 
- روش و نظریه در علم سیاست ، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان معاصر ، فلسفه سیاسی اسلام
 دروس متون کلاسیک اندیشه سیاسی در غرب
تدریس در دوره کارشناسی ارشد: 
- کابرد نظریات سیاسی در غرب
  سمینار اندیشه سیاسی در غرب  مبانی فکری جنبش های اسلامی 
تدریس در دوره کارشناسی :
-دروس ریشه های انقلاب اسلامی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران سال 74-75 دانشکده علوم و فنون فارابی ارتش
 -دروس مبانی علم سیاست و تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران (2) دانشگاه شیراز سال 83
-دروس حقوق اساسی ایران تاریخ تحولات سیاسی ایران دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب سال های 84-85
-دروس مبانی علم سیاست و روش تحقیق در علم سیاست و اندیشه سیاسی غرب سال 1386-1387 دانشگاه اصفهان
- درس اندیشه سیاسی در غرب، مبانی علم سیاست ، نوسازی و دگرگونی سیاسی ، نظامهای سیاسی تطبیقی ، سیاست و حکومت درجمهوری اسلامی ایران،شناخت ماهیت امپریالیزم 

مقالات علمی پژوهشی:
1- اخلاق انتخاباتی در مردمسالاری دینی فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی شماره 17
2- از جنبش تا نهاد بازخیزی شیعیان خارمیانه فصلنامه مطالعات جهان اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین بهار 91
3- جایگاه شورا در اندیشه سیاسی متفکران عرب معاصر اهل سنت همایش مردمسالاری دینی مهر92
4- سعادت در اندیشه فارابی و توماس آکوییناس فصلنامه دانش سیاسی پاییز و زمستان 92 
5- تحلیل گفتمان مناظرات امام رضا علیه السلام فصلنامه فرهنگ رضوی شماره 2
6-بازنمایی تحولات داخلی ایران در شبکه بی بی سی فارسی در سال 1388 به همراه جواد نوری زاده- فصلنامه فرهنگ و ارتباطات   بهار 90
7تقابل با فراهم اسلامی در آثار مسیحیان عرب - فصلنامه فرهنگ و ارتباطات تابستان 92
8دین ودولت در اندیشه ابن رشد و آکوییناس به همراه امید شفیعی دانش سیاسی بهار و تابستان 91
9مناسبات دولت موقت با نیروهای سیاسی به همراه امید شفیعی‌پژوهشنامه انقلاب اسلامی‌بهار92 
10دین وخبر ارزش های دینی دراخبار دینی سیما در سال 88 به همراه محمد نیک ملکی فصلنامه دین وارتباطات
11رویکرد سایت شورای روابط خارجی امریکا به تحولات جمهوری اسلامی ایران به همراه سید محمد مهد ی زاده و مریم منوچهری
12سیاست درحکمت عملی ابن رشد قرطبی به همراه امید شفیعی فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر پاییز92
13شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و هویت ملی و اسلامی جوانان به همراه محمد نیک ملکی فصلنامه مطالعات ملی 92
14امکان دانش سیاسی اسلامی در اندیشه شهید مطهری و داوری به همراه سجاد چیث فروش فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 
15مردم سالاری دینی در اندیشه رهبران جمهوری اسلامی و قرضاوی به همراه مهدی خزاعی فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی شماره 25
16نقد سنت و تجدد و رابطه آن با اندیشه سیاسی عابدالجابری به همراه دکتر افتخاری و سجادچیت فروش فصلنامه سیاست دانشگاه تهران پاییز 93
17تاثیرشبکه های ماهواره ای برفرهنگ سیاسی به همراه محمد نیک ملکی مطالعات ملی تابستان 94 
18گذاربه دموکراسی در تونس به همراه محسن رحیمی نیا فصلنامه مطالعات سیاسی اسلام سال 94
19-تحول انگاره«آزادی»در ساخت دولت و نظام سیاسی تسنن به همراه دکتر مهدی نادری باب اناری دو فصلنامه جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام نیمه دوم 1393
20گفتمان های هویتی در خاورمیانه بر پایه نتایج نظر سنجی پیو پژوهش های سیاسی جهان اسلام
 
مقالات علمی ترویجی :
1-مقایسه رابطه اخلاق و سیاست دراندیشه کانت و امام خمینی(ره) به همراه محسن قربانی فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی شماره 16
2-دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در امریکای لاتین به همراه امیر میراب زاده فصلنامه سیاست خارجی
3-گفتمان اسلام هراسی در امریکا مطالعه موردی شبکه فاکس نیوز فصلنامه رسانه
4- چارچوب ها و سیاست های رسانه های غربی در قبال جنبش مردمی در خاورمیانه با تاکید بر مصر و بحرین – فصلنامه رسانه 
5- جایگاه مخاطب در سیاست گذار ی خبری به همراه راهله قنبری در فصلنامه رسانه
6-تحلیل محتوای اخبار مصر در خبرگزاری های غربی در زمستان 89 به همراه محمد نیک ملکی فصلنامه رسانه

تالیفات و مشارکت در تدوین کتاب :
-کتاب عقلانیت سیاسی فارابی و توماس آکوییناس انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام سال 94
-نظام انتخاباتی وحزبی جمهوری اسلامی ایران در مجموعه مقالات سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران به کوشش دکتر غلامرضا خواجه سروی انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام
 
مقالات در مجلات علمی تخصصی : 
- حکومت مطلوب از دیدگاه آکوییناس مطالعات سیاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
- آسیب شناسی اخلاق انتخاباتی فصلنامه افق اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیما 
- تحزب و اتحاد ملی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق به سفارش وزارت کشور
- انتخابات و اتحاد ملی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
- سیاست و هویت در فضای مجازی فصلنامه افق اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیما

مقاله در همایشهای ملی و بین المللی:
 -عدالت وپیشرفت و تحقق اهداف سند چشم انداز از منظر رهبر انقلاب همایش سی سالگی انقلاب اسلامی دانشگاه شریف بهمن 87
-اعتماد به نفس ملی در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله در همایش فرهنگ عمومی و اعتماد به نفس ملی دانشگاه تهران 1387(مقاله برتر همایش)
-از جنبش تا نهاد بازخیزی شیعیان خاورمیانه درهمایش بین المللی تغییرات جهان؛ دانشگاه امام خمینی(ره)قزوین 88
-بازخوانی تبلیغات سیاسی و قانون در همایش بازخوانی نهادهای جمهوری اسلامی دانشگاه تهران 1391
-اخلاق و رقابتهای انتخاباتی در همایش ملی اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز خرداد 91
-عقلانیت سیاسی در آرائ محمد عابدالجابری و محمد ارکون همایش بین المللی موسسه آرکانت آلمان و پردیس قم دانشگاه تهران آذر85
-نوسازی سیاسی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانشگاه امام صادق علیه السلام 1390
گفتمان های هویتی در خاورمیانه بر پایه نتایج نظر سنجی موسسه پیو کنفرانس بین المللی تفکر اجتماعی در غرب آسیا و شمال آفریقا اسفند92
جایگاه شورا در اندیشه سیاسی متفکران عرب معاصر اهل سنت همایش سوم مردم سالاری دینی مهر92
چشم انداز صلح دموکراتیک در آسیای غربی همایش ژئوپلتیک آسیای غربی دانشگاه پیام نور طالقان 
-تحلیل مناظرات امام رضا در جشنواره رضوی دانشگاه امام صادق علیه السلام واحد خواهران اردیبهشت 93
-بایسته های صلح جهانی در فلسفه سیاسی کانت در همایش فلسفه و صلح جهانی خرداد 93 بنیاد حکمت و فلسفه 
-دولت حمایت گر در عصر جهانی شدن در همایش رفتارهای حمایتی در عصر جهانی شدن آبان 93 تهران 

چکیده مقالات درهمایش ها:
دیپلماسی عمومی و ایران فرهنگی در همایش ملی ایران فرهنگی موسسه مطالعات ملی
هویت شیعی و جهانی شدن موسسه مطالعات ملی همایش هویت وجهانی شدن
تحول گفتمان سیاسی و نظام تابع جدید خلیج فارس همایش بین المللی خلیج فارس دوازده اسفند 91 بندر عباس
آیت الله طالقانی حلقه وصل مکتب نجف و قم در همایش ملی صدمین سال تولد ایت الله طالقانی تهران
دیپلماسی عمومی و جنگ نرم در همایش ملی رسانه وجنگ نرم دانشکده صدا و سیما سال 90
جایگاه شورا در نظریه ونظام مردمسالاری در آرائ متفکران عرب اهل سنت معاصر دانشگاه امام صادق علیه السلام  اسفند 91
انگاره تمدن شیعی و انقلاب اسلامی همایش انقلاب اسلامی و تمدن سازی دانشگاه امام صادق علیه السلام سال 89
عقلانیت و عدالت در سیاست خارجی امام خمینی(ره) اولین همایش امام و سیاست خارجی دفتر مطالعات وزارت خارجه
سخنرانی های علمی:
 –نقش فرهنگ در سیاست خارجی ایران در قبال کشورهای حوزه ایران فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات 12 مرداد90
 –سیاست و رسانه در سه موج مدرنیته اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیما
 –نقش کانون های تصمیم سازو نفوذ در سیاست خارجی امریکا
 –قومیت و سرمایه اجتماعی در ایران 
 –جنبش بیداری اسلامی از منظر هویت
 –قدرت و رسانه با تاکید بر فضای مجازی در اداره کل آموزش پژوهش صدا و سیما
 –گرایش ها و تمایلات مردم خاورمیانه تحلیل نظر سنجی موسسه پیو دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام اسفند 91
 –آرایش سیاسی نیروها و تشکل های سیاسی ایران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جمع معاونان سیاسی مراکز صدا و سیما :مشهد بهمن 90 
 –ابعاد حقوقی و قانونی توسعه پایدار و منطقه ای مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور ارائه شده در دانشگاه امام صادق علیه السلام
 
راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه امام صادق علیه السلام
راهنمایی پاین نامه ها :
1- فعالیت انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم امیر حسین صفاریان 1388
2- رویکرد دولت و طبقه متوسط در جمهوری اسلامی ایران محمد رستم پور 1390
3- روش ونظریه سیاسی در دستگاه فکری فارابی سجاد چیت فروش 1390
4-اندیشه سیاسی و اجتماعی آیت الله شاه آبادی هادی میرانی مقدم 
5-ابعاد سیاسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله) سید مجتبی هاشمی 
6-مطالعه تطبیقی ساخت دولت در لبنان و عراق جدید رضا نرگسیان 
7- مقایسه مردم سالاری دینی در اندیشه رهبران جمهوری اسلامی و متفکران عرب معاصر مهدی خزاعی گسک 1392
8- جایگاه مخاطب در سیاستگذاری خبری راهله قنبری دانشکده صدا و سیما 
9- مقایسه نظریه دولت در اندیشه ابن رشد و آکوییناس امید شفیعی 
10- اعتماد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مجید احسانیان 
11- انسان شناسی سیاسی در نظریه مردمسالاری دینی احمد شریعتمداری 
12-مبانی آزادی در دوره جمهوری اسلامی مشاوره رساله دکتری مهدی نادری باب آناری دفاعیه 93/12/2
13- عدالت و آزادی در اندیشه رالز و شهید مطهری مشاوره رساله دکتری علی خلیلی
14- دلالت های خوشبختی دراندیشه لاک و شهید مطهری مشاوره رساله دکتری امید شفیعی قهفرخی
15- نسبت اخلاق و سیاست در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت راهنمای رساله دکتری روح ا... فرهادی

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد:
1- بیداری اسلامی و خاورمیانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی
2- سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی در ج.ا.ا
3- تحلیل سیاست خارجی ج.ا.ا در دولت نهم
4- عقلانیت سیاسی در سیره امام علی علیه السلام
5- نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی و ماکیاولی
6- اسلام‌گرایی معاصر در سودان و بازتاب انقلاب اسلامی بر آن
7- انقلاب اسلامی ایران در اندیشه مقام معظم رهبری: اصول، اهداف و ویژگی ها
8- علل، زمینه‌ها و آثار رویکرد تمرکز قدرت در بازنگری قانون اساسی سال 68
9- سیاست های قومی دولت ج.ا.ا. : مطالعه موردی قوم عرب خوزستان از سال 84 تا90
 
مسئولیت های اجرایی علمی و پژوهشی:
 - معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی و عضو شورای آموزشی دانشگاه امام صادق علیه السلام از سال 87 تا کنون

عضو شورای آموزشی دانشگاه امام صادق علیه السلام از سال 87 و عضو کمیسیون سیاستگذاری و بررسی پایاننامه ها و رسالات از سال 87 تا کنون
سردبیر فصلنامه علمی تخصصی افق اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی صدا سیما از 1386 تا 1392
- مدیر گروه سیاسی شبکه دو سیما 1384-138
سرپرست گروه تاریخ شبکه چهار سیما سال 94
عضو شورای سیاسی اجتماعی رادیو ایران سال های 91تا 93 

شرح وظایف جاری پست مدیرکل:

شاغل این پست در محدوده شرح وظایف مقرر در شناسنامه پست مربوط با توجه به پست و جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مافوق سازمانی انجام می‌دهد.
1.   برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر انجام امور اجرایی آموزش و تحصیلات‌تکمیلی
2.   ارزیابی مستمر حوزه تحت سرپرستی، شناسایی مشکلات و ارائه طرح جهت ارتقاء
3.   تدوین، اصلاح و ارتقاء فرایندهای امور اجرایی آموزش و تحصیلات‌تکمیلی و اطلاع‌رسانی به دانشجویان، اساتید و دانشکده‌ها
4.   پیشنهاد تدوین یا اصلاح آیین‌نامه‌های آموزشی و رویه‌های اجرایی مربوط به حوزه کاری اداره‌کل آموزش و تحصیلات تکمیلی با همکاری مدیران زیر مجموعه
5.   هدایت و نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و برنامه‌ریزی جهت ارتقاء عملکرد آن ها
6.   شناسایی نیازهای محوری اداره‌کل آموزش و پیگیری جهت تحقق آن
7.   هماهنگی فرآیند پاسخگویی به دانشجویان، درخواستها و استعلامات گروههای داخل و خارج دانشگاه
8.   انجام امور مربوط به دبیری شورای سیاست‌گذاری پایان‌نامه‌ها و رسالات و مدیریت کارگروه‌های تخصصی شورا
9.   مشارکت در تعیین اولویت موضوعات پایان‌نامه‌ها و رسالات با معاونت پژوهشی
10.  مدیریت فرایند امور اجرایی پایان‌نامه‌ها و رسالات (اعم از بررسی، تصویب، مجوز دفاع، نظارت بر صحت شکلی و ...)
11.  ارزیابی موضوعات پایان‌نامه‌ها و رسالات از حیث ارتباط با اهداف و اولویتهای دانشگاه و ارائه طرح‌های مورد نیاز جهت ارتقاء اثربخشی 
12.  نظارت بر فرآیند ارائه خدمات آموزشی از قبیل ثبت نام، انتخاب واحد، صدور کارت دانشجویی، گواهی‌های آموزشی، فراغت از تحصیل و ...
13.  هدایت و نظارت بر فرآیند پذیرش دانشجویان مهمان، انتقالی، ممتاز و خارجی
14.  نظارت بر فرایند تنظیم برنامه‌ درسی (دفترچه دروس) هر نیمسال بر اساس ساعت حضور اساتید هیات علمی و مدعو (برنامه‌بندی درسی)
15.  نظارت بر نحوه ارئه واحدهای درسی طبق برنامه ترم‌بندی مصوب
16.  هدایت و نظارت بر فرایند اجرایی آموزش طبق تقویم مصوب در هر نیمسال تحصیلی
17.  هدایت و نظارت بر تهیه دفترچه راهنما و فرمهای مربوط به ثبت‌نام دفترچه آزمون سراسری
18.  هدایت و نظارت بر فرآیند برگزاری کلاسها
19.  هدایت و نظارت فرآیند برگزاری آزمون‌های عام (ماهانه، میان نیم‌سال، پایان نیم‌سال و تحت‌نظر) و آزمون‌های خاص (آزمون معارف، آزمون زبان و دکتری)
20.  نظارت بر روند اعمال مقررات آموزشی برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی
21.  برنامه‌ریزی برای ارائه تسهیلات به دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان
22.  دبیری کمیسیون موارد خاص و پیگیری امور مرتبط با آن
23.  مدیریت امور کمیسیونهای مرتبط در حوزه اداره‌کل آموزش و تحصیلات تکمیلی مانند کمیسیون آموزشی و ...
24.  انجام سایر وظایف محوله مرتبط با پست مورد تصدی از سوی مافوق


دفعات مشاهده: 3760 بار | دفعات چاپ: 653 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر