اداره تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۹ | 

وظایف محوری اداره تحصیلات تکمیلی

 1. پذیرش پذیرفته‌شدگان در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 2. ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 3. انجام امور مرتبط با نظام وظیفه دانشجویان و دانش‌آموختگان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 4. ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری (صدورکارت دانشجویی،گواهی‌ها و ...)
 5. انجام امور مربوط به دانشجویان بورسیه سایر مراکز در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 6. انجام امور مالی آموزش (تعهدات مالی دانشجویان، امورمالی آزمونهای خاص، داوطلبان و دانشجویان دکتری در کلیه مقاطع)
 7. برنامه‌بندی درسی (برنامه دروس نیمسال تحصیلی) برای تمامی رشته‌ها، گرایشها با مشارکت دانشکده‌ها و گروه‌های مستقل آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 8. نظارت بر روند تحصیلی دانشجویان، اعمال مستمر مقررات آموزشی، ارتباط و اطلاع‌رسانی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 9. نظارت بر فرآیند اجرایی پایان‌نامه‌ها و رسالات از تصویب تا دفاع (به انضمام کارهای تکمیلی) در کلیه مقاطع
 10. امور دانش‌آموختگان (انجام امور اداری فراغت از تحصیل دانش‌آموختگان و ارائه خدمات آموزشی به آنها) در کلیه مقاطع
 11. انجام امور مربوط به کمیسیون‌های آموزشی، بررسی موارد خاص دانشگاه، بررسی موارد خاص استانی و بررسی موارد خاص مرکزی وزارت علوم در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 12. تخصیص سالن‌های کلاس و آزمون به برنامه‌های فوق‌العاده در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 13. برنامه‌ریزی و مدیریت فرآیند آزمون‌های عمومی دانشگاه با همکاری دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی مستقل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 14. برنامه‌ریزی و مدیریت فرآیند آزمون‌های خاص دانشگاه (مانند معارف اسلامی، تافل زبان ورود به دکتری، دکتری، جامع ارشد، جامع دکتری، استعداد درخشان و ...)
 15. مدیریت فرآیند انجام ، پیگیری و نظارت بر ثبت نمرات (آزمون‌های عمومی/ آزمون‌های خاص) و ثبت غیبتها در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 16. بایگانی اسناد مربوط به: لیست حضور و غیاب، گزارش‌های کلاس‌ها و آزمون‌ها، اوراق آزمون‌های عمومی و خاص، اسناد اداری، مقرراتی و ... در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 17. بایگانی اسناد و مدارک دانشجویان (پرونده آموزشی دانشجویان) و انجام امور کمیسیونها (آموزشی، موارد خاص، پایان نامه و رسالات) در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری

دفعات مشاهده: 496 بار | دفعات چاپ: 57 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

اداره تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۹ | 

وظایف محوری اداره تحصیلات تکمیلی

 1. پذیرش پذیرفته‌شدگان در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 2. ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 3. انجام امور مرتبط با نظام وظیفه دانشجویان و دانش‌آموختگان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 4. ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری (صدورکارت دانشجویی،گواهی‌ها و ...)
 5. انجام امور مربوط به دانشجویان بورسیه سایر مراکز در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 6. انجام امور مالی آموزش (تعهدات مالی دانشجویان، امورمالی آزمونهای خاص، داوطلبان و دانشجویان دکتری در کلیه مقاطع)
 7. برنامه‌بندی درسی (برنامه دروس نیمسال تحصیلی) برای تمامی رشته‌ها، گرایشها با مشارکت دانشکده‌ها و گروه‌های مستقل آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 8. نظارت بر روند تحصیلی دانشجویان، اعمال مستمر مقررات آموزشی، ارتباط و اطلاع‌رسانی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 9. نظارت بر فرآیند اجرایی پایان‌نامه‌ها و رسالات از تصویب تا دفاع (به انضمام کارهای تکمیلی) در کلیه مقاطع
 10. امور دانش‌آموختگان (انجام امور اداری فراغت از تحصیل دانش‌آموختگان و ارائه خدمات آموزشی به آنها) در کلیه مقاطع
 11. انجام امور مربوط به کمیسیون‌های آموزشی، بررسی موارد خاص دانشگاه، بررسی موارد خاص استانی و بررسی موارد خاص مرکزی وزارت علوم در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 12. تخصیص سالن‌های کلاس و آزمون به برنامه‌های فوق‌العاده در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 13. برنامه‌ریزی و مدیریت فرآیند آزمون‌های عمومی دانشگاه با همکاری دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی مستقل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 14. برنامه‌ریزی و مدیریت فرآیند آزمون‌های خاص دانشگاه (مانند معارف اسلامی، تافل زبان ورود به دکتری، دکتری، جامع ارشد، جامع دکتری، استعداد درخشان و ...)
 15. مدیریت فرآیند انجام ، پیگیری و نظارت بر ثبت نمرات (آزمون‌های عمومی/ آزمون‌های خاص) و ثبت غیبتها در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 16. بایگانی اسناد مربوط به: لیست حضور و غیاب، گزارش‌های کلاس‌ها و آزمون‌ها، اوراق آزمون‌های عمومی و خاص، اسناد اداری، مقرراتی و ... در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری
 17. بایگانی اسناد و مدارک دانشجویان (پرونده آموزشی دانشجویان) و انجام امور کمیسیونها (آموزشی، موارد خاص، پایان نامه و رسالات) در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری

دفعات مشاهده: 488 بار | دفعات چاپ: 59 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر