کتاب های فارسی در حوزه اخلاق و تخلفات پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1398/6/16 | 
  1. آلبنیز، جی اس(1393).سرقت و کلاهبرداری مالکیت فکری(ترجمه حمید رضا دانش نادری و سید امین روح الامینی). تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد
  2. پیم، آنتونی( 1395). اصول اخلاقی مترجم) ترجمه زهرا فلاح شاهرودی و فرزانه معمار). تهران: نشر مرکز
  3. جوادی، محسن(1390).  اخلاق پژوهش: مبانی و مسائل. تهران" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  4. حری، عباس(1390).  اخلاق انتشارات علمی. شیراز: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
  5. خالقی، نرگس(1390).  اخلاق پژوهش و نگارش. تهران: نشر کتابدار
  6. ذاکر صالحی، غلامرضا(1396). تقلب علمی: جنبه های اجتماعی و حقوقی. تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
  7. شامو، عادل؛ رزینک، دیوید(1394).  جایگاه اخلاق در پژوهش علمی(ترجمه عباس کاردان). تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
  8. فاطمی راد، محمد حسن( 1395). اخلاق در پژوهش. تهران: وانیا
  9. کاروئانا، لوییس(1396). علم و فضیلت: جستارهای در باره تاثیر ذهنیت علمی بر منش اخلاقی) ترجمه محمد ابراهیم محجوب). تهران: نشر نی
  10. لیپسون، چارلز(1396). صداقت دانشگاهی: چگونگی ارجاع دهی، اجتناب از سرقت علمی و دستیابی به موفقیت علمی واقعی در دانشگاه( ترجمه پیمان اسحاقی). تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

دفعات مشاهده: 2080 بار | دفعات چاپ: 432 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر