کاربرگ ارزیابی طرح نامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 

دفعات مشاهده: 1389 بار | دفعات چاپ: 213 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

کاربرگ پرسشنامه طرح های پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 

دفعات مشاهده: 1319 بار | دفعات چاپ: 199 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

کاربرگ انعقاد قرارداد طرح و پروژه پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 

دفعات مشاهده: 1203 بار | دفعات چاپ: 161 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

کاربرگ ارزیابی اثر لاتین/ترجمه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 

دفعات مشاهده: 1202 بار | دفعات چاپ: 149 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

کاربرگ ارزیابی اثر تالیفی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 

دفعات مشاهده: 1153 بار | دفعات چاپ: 147 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

کاربرگ درخواست انعقاد قرارداد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 

دفعات مشاهده: 1157 بار | دفعات چاپ: 127 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر