کاربرگ ارزیابی طرح نامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 

دفعات مشاهده: 2968 بار | دفعات چاپ: 333 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

کاربرگ پرسشنامه طرح های پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 

دفعات مشاهده: 2855 بار | دفعات چاپ: 328 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

کاربرگ انعقاد قرارداد طرح و پروژه پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 

دفعات مشاهده: 2660 بار | دفعات چاپ: 280 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

کاربرگ ارزیابی اثر لاتین/ترجمه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 

دفعات مشاهده: 2689 بار | دفعات چاپ: 272 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

کاربرگ ارزیابی اثر تالیفی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 

دفعات مشاهده: 2638 بار | دفعات چاپ: 282 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

کاربرگ درخواست انعقاد قرارداد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 

دفعات مشاهده: 2660 بار | دفعات چاپ: 239 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر