معرفی هسته (ضرورت و اهداف)

 | تاریخ ارسال: 1398/11/19 | 
 این هسته دو مسئله اساسی دارد:
 • مسئله پژوهشی: به نظر میرسد حوزه میان رشتهای فرهنگ و ارتباطات و حقوق، حوزه مسئله خیز، پر خلاء و چالشبرانگیز است. بر همین اساس، لزوم تمرکز مطالعاتی و پژوهشی روی این حوزه، به شکل جدی، امری بدیهی و تردیدناپذیر است. مباحثی همچون آزادی اطلاعات، حقوق رسانه، حقوق فرهنگ، حقوق تبلیغات بازرگانی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق فضای مجازی، فرهنگ حقوق  و ... سرفصلها و موضوعاتی هستند مملو از مسائل و مشکلاتی که جهان و ایران را به خویش مشغول کرده است.  شاید استخراج نظام مسائل مشترک حقوق و فرهنگ و ارتباطات، خود یک دستاورد مهم هسته حقوق فرهنگ و ارتباطات باشد؛ اگرچه تحلیل و پاسخگویی به مسائل اولویتدار نیز مجال خاص خود را میطلبد.
 • مسئله آموزشی: از بدو تدوین و تصویب رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات یکی از گرایشها مطالعات حقوقی بوده که علیرغم اهمیت آن تنها یک دوره تشکیل شده است. با توجه به تأمین نیروی انسانی مدرس و همچنین و ضرورت و اهمیت موضوع آن لازم است که بسترهای لازم برای احیای آن فراهم شود. یکی از مأموریتهای راهاندازی هسته حقوق فرهنگ و ارتباطات بر این اساس تعریف شده است. در این هسته تلاش میشود که ضمن انجام مطالعات و پژوهشهای لازم و همچنین تبلیغات و بصیرتافزایی در دانشجویان، بستر تشکیل گرایش فراهم شود.  
۳-هدف هسته:
 1. انجام پژوهشهای مرتبط حقوق فرهنگ و ارتباطات و تولید علم بومی در این حوزه
 2. توانمندسازی پژوهشی دانشجویان عضو
 3. ایجاد شناخت و بصیرت نسبت به گرایش مطالعات حقوقی و انگیزهبخشی جهت انتخاب آن توسط دانشجویان
۴-خروجی هسته:
 1. استخراج نظام مسائل مشترک حقوق و فرهنگ و ارتباطات
 2. ترسیم نقشه محتوایی حقوق فرهنگ و ارتباطات
 3. تدوین درسنامه حقوق فرهنگ و ارتباطات
 4. سیر مطالعاتی و تلخیص کتب مرتبط
 5. راهاندازی گرایش مطالعات حقوقی
 6. برگزاری مناظرهها و نشستهای علمی مرتبط
 7. جذب پروژههای پژوهشی دستگاههای اجرایی کشور
 

دفعات مشاهده: 1785 بار | دفعات چاپ: 258 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر