درس اختیاری ارتباطات سیاسی

 | تاریخ ارسال: 1398/12/3 | 
    محورهای اصلی درس:Enter your news text here
  • سیر مفهومی
  •     پارادایم افکارعمومی: از ماشین رضایت تا زیست قدرت
  • مباحث تاریخی افکارعمومی
  • سنجش افکارعمومی؛ از پایش تا داده کاوی
  • افکارعومی و ارتباطات میان فردی
  • افق راهبری افکارعمومی: در ساحت های تغییرات فرهنگی، امنیت و ثبات فرهنگی و فهم منطق تغییرات اجتماعی                      
  • یکشنبه ها ساعت 18-20
  • قابل اخذ برای تمام کدرشته ها
  • مدرس دکتر سیدمجید امامی

دفعات مشاهده: 1411 بار | دفعات چاپ: 160 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر