مقالات اساتید هیأت علمی دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/12/9 | 
مقالات منتشر شده توسط اساتید در سال تحصیلی ۹۷ - ۹۸
 
نام و نام خانوادگی عنوان مقاله سال فعالیت
حسین هوشنگی هستی شناسی صدرایی و حکمت زندگی ۱۳۹۸
حسین هوشنگی فلسفه دین تطبیقی و مسئله کلی ۱۳۹۷
احمدعلی قانع منطق حصول پیشرفت در مبانی علوم اجتماعی اسلامی؛ مبتنی بر شواهد قرآنی و روایی ۱۳۹۸
احمدعلی قانع تربیت تشکیلاتی در شجره صالحین کودکان شهرستان دزفول: اقدام و موانع ۱۳۹۸
احمدعلی قانع استخراج و اولویت بندی مولفه های موثر بر کاهش انتشار محتوای مجرمانه اخلاق عمومی در تلگرام ۱۳۹۸
احمدعلی قانع مبانی فقهی حمایت حکومت اسلامی از کشورهای اسلامی ۱۳۹۷
احمدعلی قانع مطالعه تطبیقی مصونیت جانی غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه بین المللی ۱۳۹۸
احمدعلی قانع بررسی فقهی تبلیغات تجاری ۱۳۹۸
عباس مصلایی پور تحلیل انتقادی آراء فرد دانر در باره جمع قرآن کریم ۱۳۹۷
عباس مصلایی پور بازخوانی اعجاز قرآن کریم با تاکید بر تحلیل وجوه هدایتی آن ۱۳۹۷
عباس مصلایی پور ریشه یابی ماده صلی و نقش آن در فرآیند ترجمه و تفسیر قرآن کریم ۱۳۹۷
رضا محمدزاده تحلیلی بر مفهوم نسبی گرایی معرفتی ۱۳۹۸
علی اصغر خندان علامه طباطبایی و اصول هستی شناختی برگرفته از لفظ «حق» در قرآن کریم ۱۳۹۷
علی اصغر خندان جستاری تحلیلی بر نظریات متعارف انگیزش در سازمان و ارائه الگوی جایگزین مبتنی بر اندیشه های شهید مطهری ۱۳۹۷
محمود کریمی بنادکوکی از هرمنوتیک توحیدی تا پارادایم توحبدی ۱۳۹۷
محمود کریمی بنادکوکی مبانی فقهی مداخله دولی در قانون کار ۱۳۹۸
محمود کریمی بنادکوکی  ظرفیت ادعیه اهل بیت در مبانی انسان شناختی علوم انسانی ۱۳۹۷
محمود کریمی بنادکوکی Shira?&#۳۹;, an Unfair Barter Exchange in the Holy Qur&#۳۹;an: A Linguistic Study ۱۳۹۸
محمود کریمی بنادکوکی نقد و تحلیل مقاله عایشه در دایره المعارف قرآن لیدن ۱۳۹۷
محمود کریمی بنادکوکی زبان مجاز در قرآن و نقش آن در هرمنوتیک ۱۳۹۷
غلامرضا مصباحی مقدم مقاله با عنوان اقتصاد مقاومتی مفهوم ضرورت ظرفیت ها راهکارها و الزامات آن ۱۳۹۷
غلامرضا مصباحی مقدم جایگاه زکات در فقه حکومتی ۱۳۹۷
محمود جمال الدین (زنجانی) مبانی فقهی - حقوقی کناره گیری ولی فقیه از ولایت امر ۱۳۹۸
محمدکاظم فرقانی بازخوانی اصول انسان شناختی در نظریه معاد جسمانی ملاصدرا ۱۳۹۷
مهدی سپهری انسان جهانی الهی ۱۳۹۷
مهدی سپهری تمایز "معرفه النفس" از "علم النفس" در انسان شناسی علامه طباطبایی (رحمه الله علیه) و پیامد آن در نگاهی دیگر به "سلامت" ۱۳۹۸
رضا اکبری هستی شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی ۱۳۹۷
رضا اکبری پدر ناکارآمد بررسی علل گرایش به الحاد از دیدگاه جان جی. پاسکویینی ۱۳۹۸
رضا اکبری the role of coceptual metaphor in the fruitfulness of interreligious dialogues. Interreligious dialouge as friendly cotravelling ۱۳۹۸
رضا اکبری The Place of Hell: Mulla Sadra&#۳۹;s View in Contrast to the Strong View of Hell and Its Alternatives ۱۳۹۷
رضا اکبری تحلیل پاسخ مرتضی مطهری و ونسن برومر در مسئله شفاعت و خیرخواهی خداوند ۱۳۹۸
رضا اکبری دیدگاه الیزابت فریکر درباره توجیه باورهای مبتنی بر گواهی: بررسی انتقادی ۱۳۹۸
رضا اکبری تجربه در فلسفه ابن سینا با مراجعه به کاربست عملی آن در آثار طبیعی او ۱۳۹۷
رضا اکبری Active Objectivism: Analyzing Tabatabai&#۳۹;s View on the Meaningful Life ۱۳۹۷
سیدعلی حسینی کاوشی در رجعت با تاکید بر انحرافات شیخیه بهائیت و احمد اسماعیل بصری ۱۳۹۸
صادق الهام واکاوی جایگاه اراده در عقود بانکی ۱۳۹۷

دفعات مشاهده: 1025 بار | دفعات چاپ: 142 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر