ارتباط با دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/12/8 | 
نام سمت شماره داخلی
دکتر عباس مصلایی پور رئیس دانشکده ۳۷۲ و ۳۷۳
دکتر حسین هوشنگی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۶۹
دکتر مهدی ایزدی معاون پژوهشی دانشکده ۳۷۴
دکتر سید جواد حسینی سرپرست گروه معارف اسلامی و دروس عمومی  
آقای مهدی نیکخوی متین دفتر دانشکده ۳۷۲ و ۳۷۳
آقای علی امینیان دفتر گروه معارف اسلامی ۲۷۵
آقای صالح کریمی کارشناس مسئول دانشکده  
آقای حمیدرضا کدخدا کارشناس آموزش ۳۷۵
حجه الاسلام والمسلمین قنواتی کارشناس گروه فقه ۳۶۸
آقای امین عباس پور کارشناس پژوهش ۳۷۴