کنفرانس، کارگاه و همایش های دانشگاه امام صادق علیه السلام

رویدادهای پیش رو

 • گذشته
 • جاری
 • آینده

سومین همایش ملی سواد رسانه ای و اطلاعاتی

تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۹/۶/۳۰
سومین همایش ملی سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • دبیر علمی کنفرانس : دکتر حسن بشیر
 • دبیر اجرایی کنفرانس : دکتر محمدصادق نصرالهی
 • وبسایت همایش : http://milconf.ir/fa
 • مهلت ثبت نام : 1399/4/31
 • شماره تماس دبیرخانه : 02188094913
 • پست الکترونیک همایش : info@milconf.ir
اطلاعات بیشتر

سومین همایش ملی سواد رسانه ای و اطلاعاتی-تست2

تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۹/۲/۳۰
سومین همایش ملی سواد رسانه ای و اطلاعاتی-تست2
 • دبیر علمی کنفرانس : دکتر حسن بشیر
 • دبیر اجرایی کنفرانس : دکتر محمدصادق نصرالهی
 • وبسایت همایش : http://milconf.ir/fa/
 • مهلت ثبت نام : 1399/4/31
 • شماره تماس دبیرخانه : 02188094913
 • پست الکترونیک همایش : info@milconf.ir
اطلاعات بیشتر
آرشیو رویدادها