محورهای پژوهشی هسته

 | تاریخ ارسال: 1399/2/21 | 
۱- هنر متعهد: «هنر دینی و اسلامی»، «هنر انقلاب اسلامی» و «هنر انقلابی»
۲-هنر مشرق زمین: «هنر ایرانی» و «هنر شرقی»
۳-هنرهای دیجیتال و یارانه ای: «پویانمایی» و «بازی های رایانه ای»
۴-سینمای داستانی و فیلم مستند
۵-معماری و شهرسازی
۶-هنرهای تجسمی و صناعی
۷-هنر کودک و نوجوان
۸-هنر مغرب زمین: «هنر مدرن» و «هنر پست مدرن»
 عرصه ادبیات به مثابه هنر متن خبر مورد نظر (شعر، داستان و...)، به صورت تخصصی در بستر و محملی دیگر در دانشکده فرهنگ و ارتباطات دنبال خواهد شد، لکن به حیث ارتباط با سایر شاخه های هنری، در هشت بهشت نیز محل توجه خواهد بود.
ارتباط با مراکز بیرون دانشگاهی:
با رایزنی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته، بستر تعامل و استفاده از ظرفیتهای مراکز تخصصی آموزش و پژوهش هنر مانند دانشگاه هنرهای زیبا، حوزه هنری انقلاب اسلامی، مؤسسه آموزش عالی اندیشه و هنر اسلامی، دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، مؤسسه شهرستان ادب و... از مسیر هشت بهشت فراهم آمده است و این ظرفیتهای بیرون از دانشگاه، در حال توسعه و افزایش است. پس از پیوستن اعضاء و حضور عزیزان در هشت بهشت، به اقتضاء علاقه و نیاز و اهداف اعضاء، این ظرفیتها به کار گرفته خواهند شد.

دفعات مشاهده: 1103 بار | دفعات چاپ: 149 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر