کارشناس برنامه و بودجه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۳۱ | 
شاغل این پست در محدوده شرح وظایف مقرر با توجه به پست و جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مافوق سازمانی انجام می‌دهد. لازم به ذکر است وظایف مذکور دربردارنده اهم وظایف اصلی این پست می‌باشد. بدیهی است با توجه به شرایط و اقتضائات، مدیر مستقیم با تائید عالیترین مقام مسئول حوزه (معاون) می‌تواند در راستای اهداف واحد و در چارچوب پست سازمانی سایر وظایف مرتبط را تعریف نماید.
 1. تهیه، تدارک، ثبت و پی‌گیری کلیه اسناد مالی، مدارک و پیوست های مورد نیاز آن
 2. پیگیری تمامی امور بودجه‌ای، اسناد مالی و تنخواه معاونت طی تعامل با معاونت سرمایه انسانی و مدیریت منابع تا حصول نتیجه
 3. تهیه و ارائه گزارشات مالی بصورت مداوم به مدیر مستقیم و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 4. تعامل و پاسخگوئی به ارباب رجوع(اساتید، دانشکده‌ها و دانشجویان) در خصوص امور مالی مربوط به حیطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 5.  انجام امور مربوط به حسابهای معاونت (تنخواه، دریافتها، پرداختها و .....)
 6. بررسی، تهیه پیش‌نویس و تجمیع بودجه درخواستی سالیانه با مشارکت ادارات حوزه معاونت و پیگیریهای لازم تا تصویب بودجه نهایی
 7. انجام امور مالی مربوط به کارکنان حوزه معاونت از قبیل: اضافه‌‌کاری، حق‌الزحمه همکاران پاره وقت، قراردادها و ...
 8. بررسی و کنترل میزان پرداخت‌های مطابق متن توافق‌نامه‌ها و قراردادها و پیگیری آن‌‌ها تا حصول نتیجه و استعلام از معاونت اداری و مالی در خصوص پرداختهای انجام شده
 9. بررسی و نظارت بر نحوه عملکرد بودجه مصوب حوزه معاونت (از حیث کسری بودجه، جابجائی و .......)
 10. ارائه گزارش‌های آماری درخواستی از سوی مدیر مستقیم و یا معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 11. جمع‌آوری آمار و داده‌های آماری و آموزشی مورد نیاز و پردازش آنها به صورت جداول و نمودارهای آماری
 12. تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات آموزش و ارائه راهکارهای بهبود و ارتقاء
 13. تلفیق برنامه‌های سالانه قسمت‌های مختلف آموزش و تدوین برنامه سالانه در راستای اهداف کلان آموزش (برنامه سالانه)
 14. همکاری در اجرا و برگزاری مراسمات حوزه معاونت
 15. جایگزینی انجام امور دفتری در زمان عدم حضور کارشناس دفتر معاونت
 16. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در حیطه‌ی وظایف شغلی

دفعات مشاهده: 365 بار | دفعات چاپ: 46 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر