مقالات فارسی در حوزه اخلاق پژوهش و مالکیت های فکری و مادی مقالات فارسی در حوزه اخلاق پژوهش و مالکیت های فکری و مادی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 
  1. بیگ زاده، صفر؛ رسولی، بهروز.حق مالکیت بر پایان نامه ها و رساله های دانشجویی از منظر حقوق مالکیت فکری (مطالعه تطبیقی). فصلنامه مدیریت اطلاعات، تابستان و پاییز ۱۳۹۵، ۲(۳و۴).
  2. کیایی طالقانی؛ زین آبادی، حسن رضا؛ آراسته، حمید رضا؛ عباسیان، حسین. شناسایی کژکاردهای پژوهش در نظام آموزش عالی ایران: تحلیل کیفی دیدگاه ها و تجربیات پژوهشگران برتر،‌خبرگان و سیاست گذاران پژوهش در کشور. فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، بهار ۱۳۹۹، ۱۰(۳۴).
  3. نعمتی، احسان؛ حسینی مقدم، سید حسن. مطالعه تطبیقی سرقت علمی در قوانین کشور ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا. پژوهشنامه حقوق تطبیقی، تابستان ۱۳۹۹.

دفعات مشاهده: 153 بار | دفعات چاپ: 16 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر