دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
به همت هسته پژوهشی فقه نظام اجتماعی برگزار شد؛

سلسله جلسات مبانی فقه نظام اجتماعی؛ نظریه فیزیک اجتماعی در عصر حاضر؛ کارکردها و چالش ها

 | تاریخ ارسال: 1400/12/13 | 
دفعات مشاهده: 102 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
به همت هسته پژوهشی فقه نظام اجتماعی برگزار شد؛

سخنرانی علمی با موضوع «بررسی سیر تحولات جمعیت در ایران»

 | تاریخ ارسال: 1400/9/27 | 
دفعات مشاهده: 160 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 142 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
به همت هسته پژوهشی فقه نظام اجتماعی؛

سخنرانی علمی با موضوع «فهم اجتماعی نص در حوزه فقه و حقوق عمومی» برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1400/5/3 | 
دفعات مشاهده: 112 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
به همت هسته پژوهشی فقه نظام اجتماعی برگزار شد؛

وبینار علمی با موضوع نسبت شناسی «الگو» و «مسئله اجتماعی»؛ با تاکید بر روش اکتشاف مکتب

 | تاریخ ارسال: 1400/3/10 | 
دفعات مشاهده: 126 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
به همت هسته پژوهشی فقه نظام اجتماعی؛

وبینار علمی «رئالیسم تأویلی به مثابه مکتب دانش اجتماعی اسلام» برگزار شد.

 | تاریخ ارسال: 1399/12/25 | 
دفعات مشاهده: 194 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
به همت هسته پژوهشی فقه نظام اجتماعی برگزار شد؛

وبینار علمی با موضوع «تحلیلی بر قرائت ها و گفتمان های فقه اجتماعی معاصر»

 | تاریخ ارسال: 1399/12/11 | 
دفعات مشاهده: 235 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 422 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر