پیوند دانشگاه و جامعه از طریق دانش آموختگان

 | تاریخ ارسال: 1400/4/15 | 
دانش آموختگان عضو هیات علمی سایر دانشگاه ها
این دانشگاه تاکنون، تعداد قابل توجهی دانش آموخته را به جامعه تحویل داده است. بخشی از این دانش‌آموختگان، توانسته اند مسیر علمی خود را ادامه داده و پس از کسب درجه دکتری به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، مشغول به کار شوند، بخش دیگر و قابل توجهی از دانش آموختگان به عرصه عملی فعالیت در جامعه، وارد شده اند. از این گروه، تعدادی از آنها وارد بدنه کارشناسی بخش دولتی و خصوصی شده اند و بخشی از آنها توانسته اند به سطوح ارشد مدیریتی و حکمرانی دست پیدا کنند.

« تعداد دانش آموختگان عضو هیات علمی به تفکیک نوع دانشگاه »
نوع دانشگاه تعداد درصد از کل
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۳۰۷ %۳۳
موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ۲۱۲ ۲۲.۸%
دانشگاه پیام نور ۲۰۱ ۲۱.۶%
دانشگاه آزاد اسلامی ۹۹ ۱۰.۶%
دانشگاه جامع علمی کاربردی ۸۶ ۹.۲%
سایر دستگاه های اجرایی ۱۲ ۱.۳%
دانشگاه فنی و حرفه ای ۱۰ ۱.۱%
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳ ۰.۳%
مجموع ۹۳۰ ۱۰۰%

در نمودار زیر، نحوه توزیع دانش آموختگان عضو هیأت علمی سایر دانشگاه ها در دانشگاه های وزارت عتف، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و... به نمایش گذاشته شده است.
 

دفعات مشاهده: 2168 بار | دفعات چاپ: 120 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر