جلسه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۷

۱- پیشنهاده اصلاحی پایان‌نامه آقای روح الله سعادتی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «واکاوی چارچوب حقوقی حمایت از سبک زندگی خانواده محور؛ مطالعه موردی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۱۴۰۰)» با راهنمایی دکتر سیدمحمدمهدی غمامی و مشاوره دکتر میثم صداقت‌زاده، مشروط به اصلاح موارد زیر و اخذ تاییدیه مدیر گروه به تصویب رسید: الف)‌ سوال پژوهش، اصلاح شود. ب) فرضیه نارساست؛ اصلاح شود و در قالب جملات کوتاه و گزاره های بسیط بیان شود. پ)‌ در روش پژوهش، بهره گیری از مصاحبه های نخبگانی سخن به میان آمده است. شیوه اخذ مصاحبه و حدود و ثغور آن، لازم است در پیشنهاده ذکر شود. ت) با توجه به معیار بودن «سبک زندگی خانواده محور» در این پیشنهاده، مولفه‌های این سبک زندگی باید در پیشنهاده بیان شود و کلیه فصول پژوهش، مبتنی بر این سبک، تحلیل و ارزیابی شود. ث) پایان‌نامه آقای محسن نوروزی (گرایش حقوق عمومی دانشکده معارف اسلامی و حقوق) با عنوان «حدود و کیفیت مداخله قانون در حوزه زنان بر اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران با مطالعه موردی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار»، ملاحظه شود و در پیشینه پژوهش ذکر شود.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدکمیل شهبازی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «مطالعه تحلیلی_انتقادی دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران مصوب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مصوب ۱۴۰۲ (با نگاهی به حقوق ایران و سند GDPR)» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب‌زاده و مشاوره آقای امیرحسین جلالی فراهانی، مشروط به اصلاح موارد زیر و اخذ تاییدیه استاد راهنما به تصویب رسید: الف) سوال اصلی پژوهش اصلاح شود. ب) فرضیه اصلی (در مقابل سوال اصلی) ذکر نشده است. به ازای هر سوال اعم از اصلی و فرعی، فرضیه متناظر آن نوشته شود.
۳- با درخواست تغییر استاد مشاور پایان‌نامه دانشجو آقای محمد حقیقی موافقت شده و آقای دکتر محمدحسین رجبی دوانی به عنوان استاد مشاور تعیین شد.

 

توجه:

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:

- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به طی فرآیند تصویب در سامانه گلستان و ارائه مدارک زیر است:

 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش

- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a۷ef
- شناسه آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده در پیام‌رسان بله: karimpooor


دفعات مشاهده: 221 بار | دفعات چاپ: 15 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳

۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای مهدی ساقی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «مطالعه تطبیقی ساختار نهادهای تنظیم‌گر و قواعد حقوقی حاکم بر انتشار رمزارزش‌ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا» با راهنمایی دکتر سید محمدهادی راجی و مشاوره دکتر محسن رضایی صدرآبادی به تصویب رسید.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدرضا مرادیان نیری (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «تحلیل حقوقی انگاره گروه‌های مرجع از قانون اساسی، به هنگامه نگارش قانون اساسی ۱۳۵۸» با راهنمایی دکتر توکل حبیب‌زاده و مشاوره دکتر سید احمد حبیب‌نژاد، مشروط به اصلاح موارد زیر به تصویب رسید: ۱- دامنه موضوع زیر نظر استاد راهنما محدود شود. ۲- سوال فرعی نخست حذف شود. ۳- پژوهش با توجه به موضوع آن، فرضیه پذیر نیست و اکتشافی است. فرضیات حذف شود.
۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدفاضل سیدی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «ماهیت رمزپول در پرتو قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ و آثار آن در حقوق تعهدات» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب‌زاده و مشاوره دکتر محمد سلیمانی به تصویب رسید.
۴- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدحسین حسینی پهناب محله (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی) با عنوان «اقتضائات و چالش‌های رسیدگی ترافعی در دادسرا و دادگاه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲» با راهنمایی دکتر غلامحسین الهام و مشاوره دکتر محمدعلی حبیب علیزاده اشکلک به تصویب رسید.
۵- پیشنهاده اصلاحی آقای علی حسن‌کافی (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی) با عنوان «بررسی چگونگی تشخیص اسناد جنایت جمعی و حدود مسئولیت شرکا از منظر حقوق کیفری، رویه قضایی و نظرات کارشناسی» با راهنمایی دکتر غلامحسین الهام و مشاوره دکتر محمد کاظمیان به تصویب رسید.
۶- درخواست تغییر عنوان پیشنهاده پایان‌نامه دانشجو آقای محمدابراهیم رجبی خضرآباد (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «هبه دین: با مطالبه تطبیقی فقه امامیه و حقوق ایران با تکیه بر رویه قضایی (مطالعه موردی بذل مهریه)»، به تصویب رسید.
۷- پایان‌نامه آقای محمدجواد حیدری هرستانی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان مصوب «تحلیل ماهوی مسئولیت متقابل بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان در عقود مشارکتی از منظر حقوق موضوعه با مطالعه در فقه امامیه»، با مشاوره دکتر صادق الهام به تصویب رسید.
۸- پایان‌نامه آقای علیرضا الیکایی آهاری (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان مصوب «اصول حاکم بر قراردادهای تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی لایحه تجارت و اصول حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی (PICC)»، با مشاوره دکتر علیرضا جعفریان به تصویب رسید.
۹- پایان‌نامه آقای محمد آذرنوش (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی) با عنوان مصوب «بررسی چالش های قوانین مقابله با تکدی گری اطفال و نوجوانان از دیدگاه حقوق ایران و اسناد بین الملل» با مشاوره دکتر محمدمهدی رحیمی به تصویب رسید.
۱۰- پایان‌نامه آقای محمدتقی شیری (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان مصوب «وجه التزام گزاف و تاثیر آن بر نظم عمومی اقتصادی» با راهنمایی دکتر محسن اسماعیلی به تصویب رسید.
۱۱- پایان‌نامه آقای محمدرضا قنبریان بادی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان مصوب «اصول و قواعد حاکم بر ورزش‌های الکترونیک رقابتی؛ با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران»، با مشاوره دکتر امین پورنقی و دکتر نادر شکری به تصویب رسید.
۱۲- پیشنهاده پایان‌نامه اصلاحی آقای سیدامیرعباس طباطبایی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «ارزیابی تحلیلی-انتقادی معیارهای ارزش‌گذاری و خطرسنجی در بیمه اموال فکری و آثار آن در تعیین میزان مسئولیت با تأکید بر تحولات فناوری و انتخاب روش مطلوب» با راهنمایی دکتر سعید حبیبا و مشاوره دکتر محسن اسماعیلی به تصویب رسید.

 

توجه:

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:

- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به طی فرآیند تصویب در سامانه گلستان و ارائه مدارک زیر است:

 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش

- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/۶۱d۳d۳c۸۹a۷ef
- شناسه آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده در پیام‌رسان بله: karimpooor


دفعات مشاهده: 356 بار | دفعات چاپ: 31 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای مهدی ساقی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «مطالعه تطبیقی ساختار نهادهای تنظیم‌گر و قواعد حقوقی حاکم بر انتشار رمزارزش‌ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا» با راهنمایی دکتر سیدمحمدهادی راجی، با توجه به ملاحظات زیر به تصویب نرسید. پس از اصلاحات، مجدداً برای بررسی به شورای دانشکده ارسال شود. الف) با توجه به مقررات اخیرالتصویب قانون بانک مرکزی مصوب آذر ۱۴۰۲ در خصوص رمزپول و آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها مصوب ۱۴۰۱ هیئت وزیران، لازم است پیشنهاده به صورت کامل بازنگری شود. ب) با توجه به پایان‌نامه دفاع شده در ۱۴۰۲ دانشکده (آقای امیرحسین صمدی) در خصوص تنظیم‌گری رمزارزها، نوآوری و تفاوت این دو پژوهش، به صورت دقیق تبیین شود.

۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدجواد حیدری هرستانی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «تحلیل ماهوی مسئولیت متقابل بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان در عقود مشارکتی از منظر حقوق موضوعه با مطالعه در فقه امامیه» با راهنمایی دکتر بهزاد پورسید مشروط به اصلاح موارد زیر، تحت نظر استاد راهنما و تأیید مدیر محترم گروه به تصویب رسید: الف) در بیان مسئله به قانون خاص بودن حاکم بر روابط بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان اشاره شود و نسبت آن با قانون مسئولیت مدنی بیان شود. ب) سؤال اصلی محدود و منحصر به یک سؤال و به صورت تک‌گزاره بیان شود. سؤالات فرعی، حداکثر در سه سؤال محدود شود. پ) ‌فرضیه‌ها متناسب با اصلاح سؤالات، اصلاح شود. ت) پلان پژوهش اصلاح شود. ث)‌ پژوهش‌های مندرج در گواهی پیشینه پژوهش ایرانداک، در بیان مسئله و پیشینه‌ها ذکر شود و نوآوری پژوهش نسبت به آن‌ها بیان شود. همچنین ذکر پژوهش فعلی در شمار پژوهش‌های پیشین، صحیح نیست؛ حذف شود.

۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای جواد عابدی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «مسئولیت قراردادی و قهری ناشی از خرید و فروش و مصرف داروهای تقلبی یا غیرمجاز» با راهنمایی دکتر مهدی محمدزاده و مشاوره دکتر علیرضا جعفریان، مشروط به اعمال اصلاحات زیر، تحت نظر استاد راهنما به تصویب رسید. الف) بیان مسئله تقویت شود. ب) در بیان مسئله تقابل میان رویکردها و نظرات مختلف تقریر شود و محل نزاع دقیقاً روشن شود.

۴- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدتقی شیری (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «وجه التزام گزاف و تأثیر آن بر نظم عمومی اقتصادی» با راهنمایی دکتر بهزاد پورسید و مشاوره دکتر محمد روشن، مشروط به اعمال اصلاحات زیر، تحت نظر استاد راهنما و تأیید مدیر محترم گروه به تصویب رسید: الف) با توجه به پژوهش ایرانداک، لازم است در قسمت سابقه پژوهش، ذکر شود و نوآوری پیشنهاده نسبت به کار قبلی، تبیین شود. ب) سؤالات اصلی در یک سؤال ادغام شود. پ) فرضیه اصلاح شود. در صورت اکتشافی بودن، حذف شود.

۵- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سجاد فضل زرندی (گرایش حقوق بین‌الملل) با عنوان «کاربست عرف و اصول کلی حقوقی در دیوان دعاوی ایران ایالات متحده آمریکا» با راهنمایی دکتر توکل حبیب‌زاده و مشاوره دکتر مشکان مشکور، به تصویب رسید.

۶- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدرضا قنبریان بادی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «اصول و قواعد حاکم بر ورزش‌های الکترونیک رقابتی؛ با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب‌زاده و مشاوره دکتر امیر ساعد وکیل، مشروط به اعمال اصلاح زیر، تحت نظر استاد راهنما به تصویب رسید: پاسخ ارائه شده ذیل سؤال اصلی، حذف شود.

۷- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد آذرنوش (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «بررسی چالش‌های قوانین مقابله با تکدی‌گری اطفال و نوجوانان از دیدگاه حقوق ایران و اسناد بین‌الملل» با راهنمایی دکتر غلامحسین الهام و مشاوره دکتر علی غلامی، به تصویب رسید.

۸- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علیرضا الیکایی آهاری (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «اصول حاکم بر قراردادهای تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی لایحه تجارت و اصول حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی (PICC)» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب‌زاده و مشاوره دکتر مهدی عبدالملکی به تصویب رسید.

۹- پیشنهاده پایان‌نامه آقای عباس امیرحسینی (گرایش حقوق بین‌الملل) با عنوان «آثار حقوقی ناشی از اشغال طولانی مدت و مستمر با مطالعه موردی اشغال سرزمین فلسطین» با راهنمایی دکتر توکل حبیب‌زاده و مشاوره دکتر عبدالله عابدینی،‌ مشروط به اعمال اصلاح زیر، تحت نظر استاد راهنما به تصویب رسید: فصول یک و دو با هم ادغام شود. فصول سه و چهار با هم ادغام شود.

۱۰- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سجاد امیرزاده قاسمی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «حل تعارض منفعت عمومی و خصوصی در داوری سرمایه‌گذاری مبتنی بر معاهدات دوجانبه» با راهنمایی دکتر توکل حبیب‌زاده و مشاوره دکتر مجتبی اصغریان، با توجه به ناقص بودن پیشنهاده، با نظر استاد راهنما، بازنگری و اصلاح شود و مجدداً برای بررسی به شورای دانشکده ارائه شود.

۱۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدامیرعباس طباطبایی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «معیار ارزش‌گذاری و خطرسنجی در بیمه اموال فکری و رقومی و آثار آن در تعیین میزان مسئولیت» با راهنمایی دکتر سعید حبیبا با توجه به ناقص بودن پیشنهاده، با نظر استاد راهنما، بازنگری و اصلاح شود و مجدداً برای بررسی به شورای دانشکده ارائه شود.

۱۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای روح‌الله سعادتی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «واکاوی چارچوب حقوقی حمایت از سبک زندگی خانواده محور؛ مطالعه موردی قانون حمایت از خانواده و جوانب جمعیت (۱۴۰۰)» با راهنمایی دکتر سیدمحمدمهدی غمامی و مشاوره دکتر میثم صداقت‌زاده، با توجه به ناقص بودن پیشنهاده، با نظر استاد راهنما، بازنگری و اصلاح شود و مجدداً برای بررسی به شورای دانشکده ارائه شود. در اصلاحات به موارد زیر به طور ویژه توجه شود: الف)‌ تفاوت‌ها و نوآوری پیشنهاده با پایان‌نامه خانم زارع خورمیزی به صورت دقیق بیان شود. ب) پلان بازنگری و اصلاح شود. پ) فرضیه در ضمن یک گزاره بسیط و به اختصار بیان شود.

۱۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علی حسن کافی (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «بررسی چگونگی تشخیص اسناد و حدود مسئولیت شرکای در جنایت از منظر کارشناسی و رویه قضایی ایران» با راهنمایی دکتر غلامحسین الهام و مشاوره دکتر محمد کاظمیان، با توجه به اصلاح عنوان، با نظر استاد راهنما، بازنگری و اصلاح شود و مجدداً برای بررسی به شورای دانشکده ارائه شود.

۱۴- پیشنهاده اصلاحی پایان‌نامه آقای محمدحمید شهریور (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «الگوی مطلوب تنظیم‌گری در مواجهه با اخبار جعلی در ایران؛ با نگاهی به مقررات اتحادیه اروپا» با راهنمایی دکتر سیدمحمدمهدی غمامی و مشاوره دکتر محسن اسماعیلی، مشروط به اعمال اصلاح زیر به تصویب رسید: فرضیه در ضمن یک گزاره بسیط و به اختصار بیان شود.

توجه:

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:

- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به طی فرآیند تصویب در سامانه گلستان و ارائه مدارک زیر است:

 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش

- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- شناسه آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده در پیام‌رسان بله: karimpooo
r


دفعات مشاهده: 518 بار | دفعات چاپ: 35 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای حنیف تقوایی (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «تأثیر اعتیاد به فضای مجازی بر ارتکاب جرم بی حجابی و بد پوششی توسط بانوان با میانجی گری دو عاملی خودکنترلی و تعلق به مظاهر مادی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز)» با راهنمایی دکتر سلمان عمرانی و مشاوره دکتر محمود مهدوی و دکتر مهدی‌یار، مشروط به اصلاح موارد زیر، تحت نظر استاد راهنما به تصویب رسید: الف) در پلان یک فصل تحت عنوان داده های تحقیق اضافه شود. ب) سوال تحقیق اصلاح شود.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدطاهر صفرزاده عربی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «ارزیابی توسعه حقوق ملت و آزادی های مشروع در رویه تفسیری کمیته حقوق بشر و شورای نگهبان» با راهنمایی دکتر هادی طحان‌نظیف و مشاوره دکتر محمد آدمی، مشروط به اصلاح موارد زیر، تحت نظر استاد راهنما به تصویب رسید: الف) رویکرد پژوهش بر ارزیابی رویه تفسیری این دو نهاد متمرکز شود. بر این اساس،‌ پیشنهاده بازنگری و اصلاح شود. ب) رویکرد تفسیری هر یک از این دو نهاد، باید روشن شود و چنانچه این دو نهاد، تفاوت مبنای تفسیری دارند، در ارزیابی مد نظر قرار گیرد. پ) ‌فرضیه اصلاح شود. ت) پلان پژوهش اصلاح شود.
۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد قاضی‌خانلو (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «ماهیت و امکان طرح دعاوی پیشگیرانه در نظام حقوقی ایران با تحلیل رویه قضایی کنونی و مطالعه فقه امامیه و حقوق فرانسه» با راهنمایی دکتر محمد روشن و مشاوره دکتر علیرضا یزدانیان به تصویب رسید.
۴- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدمحمد رضوی قهفرخی (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «ارزیابی ضرورت دادرسی افتراقی جرایم ارتکابی از سوی کارکنان دولت و پیشنهاد ساختار متناسب، با نگاهی به سیر تطور دادرسی در این زمینه» با راهنمایی دکتر غلامحسین الهام و مشاوره دکتر حبیب محمدعلیزاده اشکلک به تصویب رسید.
۵- پیشنهاده پایان‌نامه آقای احمد عابد صالح‌فعل (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با راهنمایی دکتر علی غلامی و مشاوره دکتر جلیل محبی به تصویب رسید.
۶- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علی شکرالهی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «بررسی انتقادی جایگاه حقوقی و نظام حقوقی حاکم بر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و عملکرد آن» با راهنمایی دکتر سیدمحمدهادی راجی و مشاوره دکتر فرهاد بیات، مشروط به اعمال اصلاحات زیر، تحت نظر استاد راهنما به تصویب رسید: الف) با توجه به ماهیت پژوهش، در روش تحقیق، مصاحبه با صاحب نظران مختلف جهت ارزیابی عملکرد انجام شود. ب) در تاریخچه بررسی ستاد، شورای عالی اشتغال و کارکرد آن نیز بررسی شود.
۷- پیشنهاده پایان‌نامه آقای ابوالفضل میرفخرالدینی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «تحلیل مبانی و نظام حقوقی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت» با راهنمایی دکتر هادی طحان‌نظیف به تصویب رسید.
۸- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدعلی اشراقی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «قانون اساسی از انسجام منطقی تا انسجام موقعیت‌مند؛ مطالعه موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با راهنمایی دکتر هادی طحان‌نظیف و مشاوره دکتر اباصالح تقی‌زاده طبری به تصویب رسید.
۹- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدجواد فرح زادی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «جریان اصل لزوم قراردادها در شبهه حکمیه و موضوعیه در حقوق ایران» با راهنمایی دکتر سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی و مشاوره دکتر دلاور برادران زره شوران به تصویب رسید.
۱۰- پیشنهاده پایان‌نامه آقای حسین فاریاب (گرایش حقوق بین‌الملل) با عنوان «حق طرح دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در حمایت از منافع جمعی؛ مطالعه موردی دعوای آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی» با راهنمایی دکتر توکل حبیب‌زاده و مشاوره دکتر عبدالله عابدینی به تصویب رسید.
۱۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدحمید شهریور (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «الگوی مطلوب تنظیم‌گری در مواجهه با اخبار جعلی در ایران؛ با نگاهی به مقررات اتحادیه اروپا» با راهنمایی دکتر سیدمحمدمهدی غمامی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از اصلاح پیشنهاده بر اساس تغییر عنوان، مجدداً به شورای دانشکده ارائه شود.
۱۲- با توجه به عدم پذیرش استاد مشاور (دکتر میثم مطیعی) برای پایان‌نامه آقای محمد حقیقی، آقای دکتر مجتبی عزیزی جهت مشاوره پایان‌نامه، جایگزین شد.

توجه:

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به طی فرآیند تصویب در سامانه گلستان و ارائه مدارک زیر است:

 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش

- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/۶۱d۳d۳c۸۹a۷ef
- شناسه آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده در پیام‌رسان بله: karimpooor


دفعات مشاهده: 455 بار | دفعات چاپ: 36 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

۱- پیشنهاده رساله دکتری آقای محمدامین ولیخانی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «مبانی و آثار وحدت و تعدد مطلوب در حقوق تعهدات در حقوق ایران و فقه امامیه» با راهنمایی حجت‌الاسلام دکتر سید مصطفی سعادت مصطفوی و مشاوره دکتر طاهر حبیب زاده و دکتر علیرضا یزدانیان به تصویب رسید.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد حقیقی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «بررسی فقهی حقوقی قاعده‌ی ید در واقعه‌ی فدک» با راهنمایی حجت‌الاسلام دکتر سید مصطفی سعادت مصطفوی و مشاوره دکتر میثم مطیعی، به تصویب رسید.
۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای مصطفی قدسی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «تحلیل انتقادی نظام حقوقی حاکم بر صندوق توسعه ملی» با راهنمایی دکتر سید محمدهادی راجی و مشاوره دکتر حسین عیوضلو مشروط به اصلاح موارد زیر، تحت نظر استاد راهنما به تصویب رسید: الف)‌ سوالات فرعی ناظر بر سه موضوع ماهیت حقوقی، ساختار و صلاحیت صندوق توسعه ملی به مجموعه سوالات اضافه شود و فرضیه های متناظر با هر سه سوال نیز ارائه شود. ب) در فصل نخست پلان، علل تحول و تغییر از حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی به عنوان یک مبحث بیاید.
۴- پیشنهاده پایان‌نامه آقای مهدی محمددوست (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «مطالعه تحلیلی انتقادی اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، فقه امامیه و مقررات اتحادیه اروپا» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب‌زاده و مشاوره دکتر اصغرآقا مهدوی، مشروط به اصلاحات ذیل، زیر نظر استاد راهنما به تصویب رسید: ۱- پیشنهاده بسیار موجز است. لازم است بیان مسئله و سایر اجزای پیشنهاده به نحو تفصیلی بیان شود. ۲- سابقه پژوهش (از جمله پژوهش‌های مذکور در گواهی پیشینه موضوع ایرانداک) تبیین شود و نوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش‌های قبلی، به صورت دقیق تبیین شود. ۳- تمرکز اصلی پایان‌نامه به تحلیل انتقادی اعطای شخصیت حقوقی منحصر شود و بحث مسئولیت مدنی و کیفری داخل در موضوع نشود.
۵- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علیرضا عقیلی بهنام (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «ارزیابی اصلاحات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲، در پرتو سیاست‌های کلی انتخابات» با راهنمایی دکتر هادی طحان نظیف و مشاوره دکتر امین‌الله زمانی، مشروط به اعمال اصلاحات زیر، تحت نظر استاد راهنما به تصویب رسید: ۱- متناسب با اصلاح عنوان، پیشنهاده اصلاح شود. ۲- سوال فرعی دوم، حذف یا اصلاح شود و فرضیه متناظر با آن نیز اصلاح شود.
۶- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علی ترابی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «مسئولیت مدنی امین تجاری در قبال حفاظت از اموال در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه» با راهنمایی دکتر محسن اسماعیلی و مشاوره دکتر علیرضا یزدانیان، مشروط به اعمال اصلاحات زیر، تحت نظر استاد راهنما و تایید مدیر گروه به تصویب رسید: پیشنهاده بسیار موجز است. لازم است بیان مسئله و سایر اجزای پیشنهاده به نحو تفصیلی بیان شود و ابعاد مختلف موضوع، تبیین شود.

توجه:

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به طی فرآیند تصویب در سامانه گلستان و ارائه مدارک زیر است:

 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش

- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- شناسه آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده در پیام‌رسان بله: karimpooor


دفعات مشاهده: 407 بار | دفعات چاپ: 33 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۷

 ۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدامیرحسین شاکری (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «جایگاه تشریفات در عقود مدنی و ضرورت به کارگیری آن در نظام حقوقی ایران با مطالعه موردی مصوبه الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با راهنمایی دکتر محسن اسماعیلی و مشاوره دکتر عاصف حمداللهی، مشروط به اصلاح موارد زیر تحت نظر استاد راهنما و تأیید مدیر محترم گروه به تصویب رسید: الف) تفکیک میان حوزه «اثبات» و «ثبوت» و تفاوت‌های مبنایی این دو حوزه، در پیشنهاده و پلان، پر رنگ شود. ب) پیشینه پژوهش به صورت دقیق ملاحظه شود و در پیشنهاده ذکر شود (از جمله پایان نامه با موضوع جایگاه تشریفات در عقود در دانشگاه شهید بهشتی) ملاحظه شود. پ) سوالات اصلی و فرعی بازنگری شود. ت) به ازای هر سوال (اعم از اصلی و فرع)، یک فرضیه متناظر ارائه شود. ث) روش پژوهش، بازنگری و به صورت دقیق مشخص شود. اگر قرار است از مصاحبه استفاده شود، دقیقاً مشخص شود در کدام حیطه و از چه کسانی قرار است مصاحبه شود. همچنین اگر در فصول مختلف پژوهش، روش پژوهش متفاوت است، روش هر فصل به صورت مجزا ذکر شود.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدحسن حیدری (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «بررسی موضوعی و حکمی سوء استفاده از حق در فقه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» با راهنمایی دکتر مهدی محمدزاده و مشاوره حجت الاسلام دکتر محمدحسین بیاتی، به تصویب رسید.
۳- پیشنهاده رساله دکتری آقای علی صابری دمنه (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «مبانی، مفهوم و شاخصه‌های نظریه نظام اداری صحیح و نسبت آن با اداره خوب و بروکراسی» با راهنمایی دکتر سیدمحمدهادی راجی و مشاوره دکتر هادی طحان‌نظیف و دکتر فرامرز عطریان، مشروط به اصلاح موارد زیر، تحت نظر استاد راهنما به تصویب رسید: الف)‌ پیشنهاده و پلان مطابق با تغییر عنوان، اصلاح شود. چیستی نظریه نظام اداری صحیح با بهره گیری از قانون اساسی و مبانی آن، به علاوه نظرات شورای نگهبان، به عنوان یک نظریه مطرح شود. ب) به دست آوری شاخصه‌ها در نظریه، نمی‌تواند از دل سیاست‌های کلی نظام و آرای دیوان عدالت اداری برآید، بلکه خود می‌تواند با شاخصه‌های این نظریه در اندیشه قانونگذار اساسی، مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. از این رو، پلان فصل اول بخش سوم اصلاح شود. پ) عنوان فصل دوم بخش سوم، به شرح زیر اصلاح شود: «شاخصه‌های نظام اداری صحیح».
۴- پیشنهاده اصلاحی رساله دکتری آقای سیدحسین هاشمی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «الگوی مطلوب ساختاری تنظیم‌گری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران؛ از منظر حقوق عمومی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی فدرال آمریکا» با راهنمایی دکتر سید محمدمهدی غمامی و مشاوره دکتر سید محمدهادی راجی و دکتر طاهر حبیب زاده به تصویب رسید.


توجه:

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به طی فرآیند تصویب در سامانه گلستان و ارائه مدارک زیر است:

 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش

- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- شناسه آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده در پیام‌رسان بله: karimpooor


دفعات مشاهده: 374 بار | دفعات چاپ: 24 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای احمد فرشادیان (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «بنیادهای نظریه عدالت توزیعی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با راهنمایی دکتر محسن اسماعیلی و مشاوره دکتر مصطفی زالی، به تصویب رسید. کلید واژگان در پیشنهاده ذکر شود.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدصادق داریوند (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «ولایت فقیه و حدود اختیارات آن در منظومه فکری شهید بهشتی مبتنی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» با راهنمایی دکتر هادی طحان‌نظیف و مشاوره دکتر سیدمحمدهادی راجی، به تصویب رسید.
۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدعلیرضا شمس دولت آبادی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «مسئولیت مدنی ناشی از اخلال در عملیات‌های امدادی و انتظامی و امنیتی در پرتو مقررات خاص مربوطه» با راهنمایی دکتر مهدی محمدزاده و مشاوره دکتر علیرضا جعفریان مشروط به اصلاح موارد زیر تحت نظر استاد راهنما به تصویب رسید: الف) فرضیه اصلاح شود. ب) تبصره ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملاحظه و در پیشنهاده لحاظ شود. پ) پیشینه منابع مذکور در سابقه پژوهش ایرانداک، در قسمت سابقه پژوهش پیشنهاده ذکر و نوآوری موضوع نسبت به آن‌ها بیان شود.
۴- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدحسین حسینی پهناب محله (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «اقتضائات و چالش‌های رسیدگی ترافعی در دادسرا و دادگاه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲» با راهنمایی دکتر غلامحسین الهام و مشاوره دکتر حبیب محمدعلیزاده اشکلک مشروط به اصلاح زیر به تصویب رسید: در پیشنهاده، پلان به صورت تفصیلی تحت نظر استاد راهنما ذکر شود.
۵- پیشنهاده اصلاحی پایان‌نامه آقای سیدمحمدحسین قاسمپور (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «خلاف شرع بیّن در امور حقوقی از منظر آرای دیوان عالی کشور و نظر رئیس قوه قضائیه» با راهنمایی دکتر سید مصطفی سعادت مصطفوی و مشاوره دکتر غلامحسین الهام به تصویب رسید.
۶- عنوان اصلاحی پیشنهاده پایان‌نامه آقای مهدی قربانی مبین (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «اصول و قواعد حاکم بر مدیریت مال غیر به عنوان امین با مطالعه موردی تولیت و وصایت» با راهنمایی دکتر محسن اسماعیلی و مشاوره دکتر محمد روشن به تأیید رسید.
۷- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محسن قاسم‌نژاد (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه اتکایی مشترک (کنسرسیوم) در حقوق ایران» با راهنمایی دکتر بهزاد پورسید و مشاوره دکتر منصور امینی مشروط به اصلاح موارد زیر به تصویب رسید: الف) نوع پژوهش مشخص شود. ب) گزارش پیشینه پژوهش ایرانداک دوباره اخذ شود. پ) سؤال اصلی اصلاح شود. سؤالات فرعی محدود شود و متناظر با هر سؤال،‌ یک فرضیه نوشته شود. موارد اصلاحی به تأیید مدیر محترم گروه برسد.

توجه:

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به طی فرآیند تصویب در سامانه گلستان و ارائه مدارک زیر است:

 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش

- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- شناسه آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده در پیام‌رسان بله: karimpooor


دفعات مشاهده: 446 بار | دفعات چاپ: 33 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدمحسن حسینی داورانی (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «ارزیابی انتقادی مداخله نظام کیفری در جرایم مربوط به حوزه خانواده با تاکید بر لایحه "پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار"» با راهنمایی دکتر کاظم کوهی اصفهانی و مشاوره دکتر مهدی محمدزاده به تصویب رسید.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سید محسن امامی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «امکان سنجی تحقق شرکت مدنی تملیکی در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی بر حقوق مصر» با راهنمایی دکتر سید مصطفی سعادت مصطفوی و مشاوره دکتر جعفر عسکری، مشروط به اصلاح مورد زیر به تصویب رسید: فصل بندی زیر نظر استاد راهنما بازنگری شود.
۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدمحمدحسین قاسمپور (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «خلاف شرع بین در امور حقوقی از منظر آرای دیوان عالی کشور و نظر رئیس قوه قضائیه» با راهنمایی دکتر سید مصطفی سعادت مصطفوی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از اصلاح موارد ذیل دوباره به شورای دانشکده ارائه شود: الف) پیشینه پژوهش به صورت دقیق بررسی شود و ممیزات پژوهش و نوآوری آن نسبت به موارد پیشین بیان شود. ب)‌ تفاوت میان مفاهیم «خلاف شرع»، «خلاف بیّن شرع» و «خلاف شرع بیّن» و آثار آن تبیین شود. پ) مشروح مذاکرات شورای نگهبان در ذیل مواد مربوطه قانونی (به ویژه آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) ملاحظه و در پیشنهاده و پلان متجلّی شود. ت) پیشنهاده و پلان بر اساس موضوع مصوب، بازنگری کامل شود.
۴- پیشنهاده پایان‌نامه آقای مهدی قربانی مبین (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «اصول و قواعد حاکم بر اداره مال غیر با مطالعه موردی تولیت و وصایت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران» با راهنمایی دکتر محسن اسماعیلی و مشاوره دکتر محمد روشن به تصویب رسید و مقرر شد: سوال اصلی و فصول پیشنهاده به حسب موضوع اصلی پژوهش (اداره مال غیر)، بازنویسی شود.
۵- پیشنهاده پایان‌نامه آقای احمد فرشادیان (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «بازخوانی مولفه‌های عدالت اجتماعی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به دلیل پاره‌ای ابهامات و نیاز به توضیح، به جلسه بعد موکول شد.
۶- پیشنهاده پایان‌نامه آقای امیرحسین رجبی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «قیمت‌گذاری نجش (صوری) در حقوق ایران و فقه امامیه (مطالعه موردی معاملات بورسی)» با راهنمایی دکتر محمد روشن و مشاوره دکتر اصغرآقا مهدوی،‌ مشروط به ملاحظه موارد زیر به تصویب رسید: الف) بازنگری مجدد پیشنهاده بر اساس نظرات استاد راهنما و تأیید مدیر گروه ب) روش تحقیق، اصلاح شود.

توجه:

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به طی فرآیند تصویب در سامانه گلستان و ارائه مدارک زیر است:

 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش

- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- شناسه آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده در پیام‌رسان بله: karimpooor


دفعات مشاهده: 456 بار | دفعات چاپ: 64 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳

۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد ابراهیم رجبی خضرآباد (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «هبه دین: با مطالعه تطبیقی فقه امامیه و حقوق ایران با تکیه بر رویه قضایی» با راهنمایی دکتر سعادت مصطفوی و مشاوره دکتر روشن ، با توجه به برجسته کردن وجوه نوآوری از جمله تاکید بر رویه قضایی به تصویب رسید.
۲- پیشنهاده رساله دکتری آقای سید حسین هاشمی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «الگوی مطلوب ساختاری تنظیم‌گری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران؛ از منظر حقوق عمومی و با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی فدرال آمریکا و فرانسه» مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد: الف) فرضیه های پژوهش در قالب گزاره‌های بسیط و مختصر ارائه شود. ب) ایده مشخص و نوآورانه رساله دقیقاً تبیین شود. پ) در پیشینه تحقیق وجه تمایز این پیشنهاده با رساله دکتری تنظیم گری محتوای دفاع شده در دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۹) تبیین شود. ت) با توجه به ابتنای ساختار بر محتوا و یکپارچه نبودن محتوای فضای مجازی، و بالنتیجه تعدد الگوی مطلوب ساختار برای حوزه های متعدد، چگونگی تلقی ساختار واحد مشخص نیست. ث) تمایز میان معضلات اجرایی با ساختارها روشن نیست. ج) در روش پژوهش، بازنگری شود. با مطالعه اسناد، امکان ارائه الگوی مطلوب وجود ندارد. پیشنهاد می شود از روش تحقیق، دلفی استفاده شود و با بهره گیری از نظرات متخصصان الگوی مطلوب ارائه شود. چ) دانشجو برای اصلاح پیشنهاده،‌ ضمن مراجعه به دکتر طاهر حبیب‌زاده، ابعاد مختلف موضوع را بررسی و پس از بازنگری در پیشنهاده، برای طرح دوباره در شورای دانشکده ارائه شود.
۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای حسین خاشع (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «مطالعه تحلیلی-انتقادی آراء وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور در زمینه حدود تصرفات راهن در مال مرهونه» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب زاده و مشاوره دکتر سیدمصطفی سعادت مصطفوی، مشروط به اصلاح موارد ذیل زیر نظر استاد راهنما به تصویب رسید: الف) سوالات فرعی محدود شود. ب)‌ به ازای هر سوال (اعم از اصلی و فرعی)، یک فرضیه در قالب گزاره بسیط و مختصر ذکر شود. پ) در فرضیه، حدس علمی محقق، به صورت یک گزاره مشخص (فاقد تردید)، ذکر شود.
۴- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علیرضا پوربافرانی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «بررسی حقوقی و فقهی ماهیت و آثار قرارداد بازخرید اوراق (ریپو) در بازار معاملات بین بانکی ریالی» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب زاده و مشاوره دکتر صادق الهام،‌ مشروط به ملاحظه موارد زیر به تصویب رسید: الف) مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص قوانین ناظر بر بازخرید اوراق دیده شود. ب)‌ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ ملاحظه شود.
۵- پیشنهاده پایان‌نامه آقای امیرحسین معتمدی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «ماهیت، احکام و آثار قرارداد تولینگ در نظام حقوقی ایران (Tolling Contract)» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب زاده و مشاوره دکتر بهزاد پورسید به تصویب رسید.

 

توجه:

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به طی فرآیند تصویب در سامانه گلستان و ارائه مدارک زیر است:

 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش

- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- شناسه آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده در پیام‌رسان بله: karimpooor


دفعات مشاهده: 635 بار | دفعات چاپ: 49 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱

۱- پیشنهاده اصلاحی پایان‌نامه آقای محمد آدمی (گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی) «امکان‌سنجی مداخله کیفری در حوزه ارسال داده‌پیام انبوه و تبلیغات دیجیتال» به راهنمایی دکتر علی غلامی و مشاوره آقای امیرحسین جلالی فراهانی، به تصویب رسید.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدابراهیم رجبی خضرآباد (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «هبه دین: با مطالعه تطبیقی فقه امامیه و حقوق ایران با تکیه بر رویه قضایی» با راهنمایی حجت‌الاسلام دکتر سیدمصطفی سعادت مصطفوی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از اصلاح موارد زیر مجدداً در شورای دانشکده طرح شود: الف) با توجه به پایان نامه های مشابه کار شده در دانشگاه های دیگر، علاوه بر ذکر این منابع در پیشینه پژوهش، نوآوری این پیشنهاده و تفاوت بنیادین آن با دیگر پژوهش ها روشن شود. ب) در پلان پایان نامه، تکیه بر رویه قضایی تقویت و تصریح شود.

 

توجه:
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به ارائه مدارک زیر است و بدیهی است مسئولیت عدم تحویل مدارک به عهده دانشجو خواهد بود:

 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش
- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/۶۱d۳d۳c۸۹a۷ef
- شناسه آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده در پیام‌رسان بله: karimpooor


دفعات مشاهده: 584 بار | دفعات چاپ: 54 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷

۱- با درخواست تغییر استاد مشاور دوم رساله دکتری آقای حسین امینی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «الگوی مطلوب ساختار سبک نگارش نظرات شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات؛ با رویکرد تطبیقی» موافقت و آقای دکتر محسن اسماعیلی به عنوان استاد مشاور دوم تعیین شد.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد یاوری (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «چالش‌های احیای اراضی موات در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با نگاهی به حقوق انگلستان و آمریکا» با راهنمایی حجت‌الاسلام دکتر سیدمصطفی سعادت مصطفوی و مشاوره دکتر طاهر حبیب‌زاده، مشروط به اصلاحات زیر به تصویب رسید: با توجه به تغییر عنوان، پلان و فصول، بازنویسی شود و از مشورت آقای دکتر مهدی محمدزاده بهره‌گیری شود.
۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد آدمی (گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی) «امکان‌سنجی مداخله کیفری در حوزه ارسال داده پیام انبوه و تبلیغات دیجیتال» به راهنمایی دکتر علی غلامی و مشاوره آقای امیرحسین جلالی فراهانی، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از تأیید مکتوب استاد راهنما و دکتر طاهر حبیب‌زاده نسبت به اصلاح موارد زیر مجدداً برای بررسی به شورای دانشکده ارسال شود: الف) پیشنهاده و پلان، با توجه به تغییر عنوان، بازنگری کلّی شود. ب) اسناد مورد بررسی در پیشنهاده در خصوص حفاظت داده‌ها است، اما موضوع مورد بحث پایان‌نامه ارسال داده‌ها است که لازم است اصلاح شود. پ) بین دو مفهوم داده پیام انبوه با بیگ دیتا در پیشنهاده خلط شده و تفکیک نشده است. ت) در پلان، به وسایل ارتباطی الکترونیکی (از جمله پیامک، سایت‌ها، ایمیل و...) تصریح شود.


توجه:

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به ارائه مدارک زیر است و بدیهی است مسئولیت عدم تحویل مدارک به عهده دانشجو خواهد بود:

 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش

- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- شناسه آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده در پیام‌رسان بله: karimpooor


دفعات مشاهده: 553 بار | دفعات چاپ: 63 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲

۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای حسین مسعودی مرغملکی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «مسئولیت مدنی تزریق واکسن کرونا در فرض اختیاری و اجباری بودن تزریق» با راهنمایی دکتر مهدی محمدزاده و مشاوره دکتر احمدعلی قانع، مشروط به اصلاحات زیر به تصویب رسید: ۱- گستره موضوع علاوه بر تولید کننده به سایر عوامل تسری یابد. ۲- عنوان فصل نخست، به مفهوم شناسی و مبانی نظری و فصل سوم در فصل دوم یا سوم ادغام شود. ۳- فرضیه های پژوهش اصلاح شود؛ به ازای هر سوال، فرضیه متناظر با آن، با استفاده از گزاره های کوتاه نوشته شود. ۴- پیشنهاده متناسب با اصلاحات، زیر نظر استاد راهنما بازنویسی کلی شود.
۲- پیشنهاده پایان نامه آقای محمد امامی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «تعارض منافع در حقوق شرکت‌ها و راهکارهای پیشنهادی بر اساس نظریه استیمان در فقه و حقوق ایران» با راهنمایی دکتر محسن اسماعیلی و مشاوره دکتر سعید سیاه‌بیدی کرمانشاهی، مشروط به اصلاحات زیر به تصویب رسید: ۱- فرضیه‌های پژوهش اصلاح شود؛ به ازای هر سوال، فرضیه متناظر با آن، با استفاده از گزاره های کوتاه نوشته شود. ۲- نوع پژوهش، به صرفاً «نظری» اصلاح شود.
۳- پیشنهاده پایان نامه آقای علیرضا عزیزی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «تعیین حدود حق والدین بر منع فرزندان از حقوق و آزادی‌های متعارف؛ مطالعه موردی حضور در فضای مجازی» با راهنمایی دکتر محسن اسماعیلی و مشاوره دکتر میثم صداقت زاده، مشروط به اصلاح زیر به تصویب رسید: ۱- پیشنهاده و پلان، متناسب با اصلاح عنوان، بازنگری شود. ۲- فرضیه‌های پژوهش اصلاح شود؛ به ازای هر سوال، فرضیه متناظر با آن، با استفاده از گزاره های کوتاه نوشته شود.
۴- پیشنهاده رساله آقای حمیدرضا حبیبی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «واکاوی نظریه نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان» به راهنمایی دکتر بهزاد پورسید و مشاوره دکتر علیرضا عالی‌پناه و دکتر طاهر حبیب‌زاده، مشروط به اصلاحات زیر به تصویب رسید: ۱- سوالات فرعی پژوهش اضافه شود. ۲- فرضیه‌های پژوهش اصلاح شود؛ به ازای هر سوال (اعم از اصلی و فرعی)، فرضیه متناظر با آن، با استفاده از گزاره های کوتاه نوشته شود.
۵- پیشنهاده پایان نامه آقای سید محمدرضا موسوی‌یار (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «چالش های حقوقی رایج در خدمات مسافرت هوایی ایران و راهکارهای پیشنهادی (با اشاره‌ای بر اسناد بین‌المللی)» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب‌زاده مشروط به اصلاحات زیر به تصویب رسید: ۱- سوالات اصلی و فرعی از هم تفکیک شود. ۲- فرضیه های پژوهش اصلاح شود؛ به ازای هر سوال (اعم از اصلی و فرعی)، فرضیه متناظر با آن، با استفاده از گزاره‌های کوتاه نوشته شود.

 توجه:
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به ارائه مدارک زیر است و بدیهی است مسئولیت عدم تحویل مدارک به عهده دانشجو خواهد بود:

 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش

- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- ایمیل آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده: 5karimpooorgmail.com


دفعات مشاهده: 697 بار | دفعات چاپ: 69 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۸

۱- پیشنهاده رساله آقای حمیدرضا حبیبی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «واکاوی و بررسی نظریه نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان» به راهنمایی دکتر بهزاد پورسید و دکتر سیدمصطفی سعادت مصطفوی و مشاوره دکتر علیرضا عالی پناه و دکتر طاهر حبیب زاده، با توجه به وجه نوآوری رساله که تأکید بر وجه فقهی موضوع نمایندگی ظاهری است، بیان مسئله، سوال، فرضیه و پلان پیشنهاده به کلی بازنگری شده و با رویکرد فقهی نگارش شود و مجدداً برای بررسی به شورای دانشکده ارسال شود. همچنین انعکاس موضوع نمایندگی ظاهری در مواد لایحه تجارت که در مجلس مطرح است نیز در بیان مسئله و پلان منعکس شود.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای مهدی مدرس (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «انسان مدرن در حقوق کیفری؛ از تعریف نظری تا جلوه های عملی در حوزه های جرم و مجازات» با راهنمایی دکتر علی صابری تولایی و مشاوره دکتر عطاءالله بیگدلی، مشروط به اصلاح زیر به تصویب رسید: فرضیه های پژوهش اصلاح شود؛ به ازای هر سوال، فرضیه متناظر با آن، با استفاده از گزاره های کوتاه نوشته شود.
۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای رضا ابراهیمی غیاث آبادی (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «آسیب شناسی حقوق کیفری ایران در مبارزه با فساد ناشی از تعارض منافع در معاملات بانک ها و شرکت های تابعه آن» با راهنمایی دکتر غلامحسین الهام و مشاوره دکتر سیاه بیدی، به تصویب رسید.
۴- پیشنهاده پایان‌نامه آقای امیرحسین شانجانی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «بازگشت حضانت در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک» به راهنمایی دکتر مهدی محمدزاده و مشاوره دکتر محمد روشن، مشروط به لحاظ موارد زیر به تصویب رسید: ۱- سوالات اصلی و فرعی متناسب با عنوان، بازنویسی و اصلاح شود. ۲- برای هر سوال، فرضیه متناسب و متناظر، در قالب گزاره های کوتاه ارائه شود.
۵- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محسن نوروزی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «حدود و کیفیت مداخله قانون در امور زنان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با مطالعه موردی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» به راهنمایی دکتر مهدی محمدزاده و مشاوره دکتر هادی طحان نظیف، مشروط به لحاظ موارد زیر به تصویب رسید: سوالات اصلی و فرعی به صورت مجزا ذکر شود و فرضیه متناظر با هر سوال، به صورت مجزا در قالب گزاره های کوتاه بیان شود.

 توجه:
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به ارائه مدارک زیر است و بدیهی است مسئولیت عدم تحویل مدارک به عهده دانشجو خواهد بود:

 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش

- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- ایمیل آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده: 5karimpooorgmail.com


دفعات مشاهده: 475 بار | دفعات چاپ: 76 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علی اکبر فضل اللهی آقاملکی (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «ارزیابی نظام کیفری حاکم بر جرائم بورسی در قانون اوراق بهادار از منظر بازدارندگی واکنشی؛ چالش ها و راهکارها» به راهنمایی دکتر کاظم کوهی اصفهانی و مشاوره دکتر غلامرضا میرزایی منفرد، مشروط به اصلاح موارد زیر به تصویب رسید: الف)‌ سوال اصلی اصلاح شود: وضعیت نظام کیفری ایران بر جرائم بورسی تا چه میزان اهداف بازدارندگی حقوق جزا را محقق می کند؟ ب) در پلان و پایان‌نامه در هر فصل و مبحث، پس از ارزیابی حتماً پیشنهادهای اصلاحی ارائه شود.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای امیرحسین مسجدسرایی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «مسئولیت مدنی و قراردادی سکوهای تبادل رمزارز با گریزی به حقوق اتحادیه اروپا» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب زاده و مشاوره دکتر مهدی محمدزاده، مشروط به اصلاح موارد زیر به تصویب رسید: فرضیه های پژوهش اصلاح شود؛ به ازای هر سوال، فرضیه متناظر با آن، با استفاده از گزاره های کوتاه نوشته شود.
۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای میثم اقربایی فام (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «نظام حاکم بر تأمین بار مالی قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران در پرتو آراء مراجع نظارتی؛ چالش ها و راهکارها» با راهنمایی دکتر هادی طحان نظیف و مشاوره دکتر سیدمحمدهادی راجی، مشروط به اصلاح موارد زیر به تصویب رسید: الف) سوال های فرعی افزوده شود و متناسب با هر سوال، فرضیه متناسب و متناظر به صورت گزاره های کوتاه ارائه شود. ب) علاوه بر چالش ها، راهکارهای اصلاحی پیشنهادی در هر بخش، به صورت منجز ارائه شود. پلان بر همین اساس، اصلاح شود و راهکارها در آن، جای‌گذاری شود.
۴- پیشنهاد پایان‌نامه آقای روح الامین آخوندی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «امکان سنجی انقلاب ید ضمانی به ید امانی و آثار و احکام آن بر اساس نظام حقوقی ایران و فقه امامیه» به راهنمایی دکتر محسن اسماعیلی و مشاوره دکتر یاسین پورعلی، مشروط به لحاظ موارد زیر به تصویب رسید: سوال اصلی و سوالات فرعی به صورت تفکیک شده ذکر شود و برای هر سوال، فرضیه متناسب و متناظر، در قالب گزاره های کوتاه ارائه شود.
۵- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علیرضا دهقانی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «بررسی حضانت کودک آزمایشگاهی در وضعیت چندوالدی: مطالعه تطبیقی فقه،‌ حقوق موضوعه ایران، حقوق انگلستان و آمریکا» به راهنمایی دکتر مهدی محمدزاده و مشاوره دکتر مهدی دادمرزی، مشروط به لحاظ موارد زیر به تصویب رسید: الف) ادبیات پیشینه پژوهش، تلطیف شود. ب) سوال اصلی متناسب با عنوان پژوهش اصلاح شود. پ) سوالات فرعی به دو یا سه سوال محدود شود ت) فرضیه متناظر با سوال اصلی و سوالات فرعی، به صورت مجزا در قالب گزاره های کوتاه بیان شود.
۶- پیشنهاده پایان‌نامه آقای هادی رضوان (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «آسیب شناسی قوانین کیفری در خصوص عملیات ورزشی و طبی نسبت به اطفال با رضایت اولیاء در پرتو فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی» به راهنمایی دکتر غلامحسین الهام و مشاوره دکتر محمد کاظمیان، مشروط به لحاظ موارد زیر به تصویب رسید: الف) موضوع «مصالح عالیه کودک» در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک بررسی و در پلان ذکر شود. ب) قوانین عامه ناظر بر آسیب رسانی به اشخاص و همچنین قواعد عامه مربوط به رعایت غبطه کودک در اقدامات والدین، در پلان ذکر شود و در پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد.
۷- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدعلی آخوندی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «بازخوانی انتقادی تکوین حقوق عمومی در ایران در پرتو آرای محمدعلی فروغی و مصطفی عدل» به راهنمایی دکتر علی صابری تولایی و مشاوره دکتر سید محمدمهدی غمامی به تصویب رسید و مقرر شد پیشنهاده متناسب با اصلاح عنوان زیر نظر استاد راهنما اصلاح شود.
۸- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدرضا طوطی‌زاده (گرایش حقوق جزا و جرم شناسی) با عنوان «ارزیابی نقش شورای نگهبان در تحولات تقنینی احکام ناظر بر حقوق متهم و محکوم علیه (مطالعه موردی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴)» با راهنمایی دکتر کاظم کوهی اصفهانی و مشاوره دکتر غلامحسین الهام به تصویب رسید.
۹- پیشنهاده پایان‌نامه آقای رضا بیات (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «الزامات حقوقی زیست محیطی سد سازی؛ مطالعه موردی: سد گتوند در خوزستان و سد ایلیسو در ترکیه» با راهنمایی دکتر سید محمدمهدی غمامی و مشاوره دکتر توکل حبیب زاده به تصویب رسید.

 توجه:
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به ارائه مدارک زیر است و بدیهی است مسئولیت عدم تحویل مدارک به عهده دانشجو خواهد بود:
 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش
- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- ایمیل آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده: 5karimpooorgmail.com

دفعات مشاهده: 450 بار | دفعات چاپ: 84 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

۱- پیشنهاده رساله آقای رضا بکشلو (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «نظام حقوقی مطلوب مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی در جمهوری اسلامی ایران» به راهنمایی دکتر هادی طحان‌نظیف و مشاوره دکتر سید محمدهادی راجی و دکتر سیدمجتبی عزیزی، مشروط به لحاظ نکات زیر به تصویب رسید: الف) به طور خاص، سازوکارهای رفع تعارض (تزاحم) در اندیشه دینی (اصول فقه و کلام اسلامی)، در بخش مربوطه ذکر شود. ب) علاوه بر تبیین تفاوت تعارض منافع با تضاد منافع، نسبت این مفاهیم با «تزاحم منافع» نیز بیان شود. پ) فصلی مستقل در خصوص ارزیابی نظام حقوقی موجود و رویه‌های فعلی اختصاص پیدا کند. ت)‌ به لوایح مرتبط قانونی در فصول و طرح مسئله اشاره شود. ث) برای ارائه الگوی مطلوب، از روش مناسب کیفی بهره‌گیری شود. ج) عناوین فصول و بخش‌های رساله، متناسب با عنوان اصلاحی، تغییر یابد و یکسان‌سازی شود. چ) کلید واژگان، بازنگری شود و با ادبیات حقوقی متناسب شود.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علیرضا حاجی حسینی (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی) با عنوان «رابطه طبایع بر میزان ارتکاب جرایم خشن، مطالعه موردی زندان یزد» با راهنمایی دکتر سلمان عمرانی و مشاوره دکتر مجید نوغانی، مشروط به لحاظ موضوع زیر به تصویب رسید: لحاظ طبایع در خصوص نوع مجازات، به ویژه مجازات‌های تکمیلی و جایگزین نیز بررسی شود.


 توجه:
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به ارائه مدارک زیر است و بدیهی است مسئولیت عدم تحویل مدارک به عهده دانشجو خواهد بود:
 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش
- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- ایمیل آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده: 5karimpooorgmail.com

دفعات مشاهده: 397 بار | دفعات چاپ: 54 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱

 ۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدحسین انوری (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی) با عنوان «امکان‌سنجی اطلاق عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی به جرایم بازار سرمایه، بورس و اوراق بهادار و آثار آن: با تأکید بر مطالعه موردی وقایع سالهای ۹۸-۹۹» به راهنمایی دکتر غلامحسین الهام و مشاوره دکتر آقایی میبدی، مشروط به لحاظ نکات زیر به تصویب رسید: الف) پلان با توجه به تغییر عنوان، اصلاح شود، ضمن اینکه فصل سوم پلان نمی‌تواند عیناً عنوان پایان نامه باشد. ب) سوالات اصلی و فرعی با عنایت به اصلاح عنوان، اصلاح شود. فرضیه ها متناظر با سوالات اصلی و فرعی، بازنویسی شود.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدمحمدرضا قلم‌شاهی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «تفسیر قرارداد از منظر رهیافت‌های هرمنوتیک حقوقی» به راهنمایی دکتر علی صابری توالایی و مشاوره دکتر طاهر حبیب زاده، مشروط به لحاظ موضوعات زیر به تصویب رسید: الف) قواعد فقهی ناظر به تفسیر قراردادها همچون «العقود تابعه للقصود» در پیشنهاده و پلان مدّ نظر قرار گیرد ب) مفاهیم و اصطلاحات، متناسب با حقوق خصوصی و طرفین قرارداد، اصلاح شود.
۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علی آریان‌نژاد (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «نگرش نظام مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن» به راهنمایی دکتر هادی طحان نظیف به تصویب رسید.
۴- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد خزائی (گرایش حقوق عمومی) با عنوان «بایسته‌های نظام مالیاتی مطلوب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مطالعه موردی قانون مالیات‌های مستقیم» به راهنمایی دکتر هادی طحان نظیف و مشاوره دکتر سید محمدهادی راجی، مشروط به لحاظ موضوع زیر به تصویب رسید: ارزیابی قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس بایسته ها در پلان، به عنوان یک فصل مجزا انعکاس داده شود.
۵- تقاضای آقای سیدمحمد میرناصر (گرایش حقوق عمومی) جهت تغییر استاد مشاور پایان‌نامه با عنوان «گزینش مدیران سیاسی در نظام حقوقی ایران و الزامات آن» (به جهت قبول نکردن آقای دکتر اکبر طلابکی)، به تصویب رسید و آقای دکتر میثم نعمتی به عنوان استاد مشاور تعیین شد.


توجه:
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به ارائه مدارک زیر است و بدیهی است مسئولیت عدم تحویل مدارک به عهده دانشجو خواهد بود:
 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش
- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- ایمیل آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده: 5karimpooorgmail.com

 

دفعات مشاهده: 427 بار | دفعات چاپ: 90 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدمهدی علوی با عنوان «امکان‌سنجی اعمال خیارات مشترک در قراردادهای  مالکیت‌های فکری» به راهنمایی دکتر طاهر حبیب‌زاده و مشاوره دکتر سید مصطفی سعادت مصطفوی، به تصویب رسید.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علی بهرامی با عنوان «نظام حقوقی حاکم بر نظارت دولت بر شرکت‌های دارای سهام دولتی» به راهنمایی دکتر سید محمدهادی راجی و مشاوره دکتر غلامرضا مولابیگی، مشروط به لحاظ موضوع زیر به تصویب رسید: الف) سوال اصلی به شرح زیر اصلاح شود: «آسیب‌شناسی حقوقی نظارت دولت بر شرکت‌های دولتی چیست و نظام مطلوب حاکم بر آن چه می‌باشد» ب) فرضیه متناسب با سوال اصلی اصلاح شود. پ) سوالات فرعی ذکر شود و فرضیه متناظر ذکر شود.

توجه:
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به ارائه مدارک زیر است و بدیهی است مسئولیت عدم تحویل مدارک به عهده دانشجو خواهد بود:
 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش
- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- ایمیل آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده: 5karimpooorgmail.com

دفعات مشاهده: 557 بار | دفعات چاپ: 83 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۱

- پیشنهاده پایان نامه آقای حسین سلیمانی با عنوان «مبانی و بایسته‌های جرم‌انگاری جعل عمیق (دیپ فیک) در نظام حقوقی ایران» به راهنمایی دکتر عمرانی و مشاوره دکتر طاهر حبیب‌زاده  به تصویب رسید.

توجه:
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به ارائه مدارک زیر است و بدیهی است مسئولیت عدم تحویل مدارک به عهده دانشجو خواهد بود:
 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش
- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- ایمیل آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده: 5karimpooorgmail.com

دفعات مشاهده: 515 بار | دفعات چاپ: 60 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۹

۱- پیشنهاده پایان نامه آقای سیدمحمد میرناصر با عنوان «گزینش مدیران سیاسی در نظام حقوقی ایران و الزامات آن» به راهنمایی دکتر سیدمحمدمهدی غمامی و مشاوره دکتر اکبر طلابکی، مشروط به نظرداشت موارد زیر به تصویب رسید: الف)‌ متناسب با اصلاح عنوان، پیشنهاده اصلاح شود. ب) مباحث فقهی و روایی، به اختصار، صرفاً در مبحث کلیات ذکر شود. پ) تکیه اصلی پایان‌نامه و پیشنهاده بر آسیب‌شناسی قوانین و مقررات موجود گزینش به ویژه با تأکید بر الزامات تخصصی مدیران سیاسی تنظیم شود. ت) به طرح­های قانونی مربوطه که در مجلس مطرح است از جمله طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام اسلامی و طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، به صورت ویژه توجه شود. ث)‌ روش تحقیق، سوالات و فرضیه تحقیق، بازنویسی شود. اصلاحات زیر نظر استاد راهنما انجام شود.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد خلیلی با عنوان «بایسته‌های تقنینی اعمال حق بر آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز با رویکرد تطبیقی» به راهنمایی دکتر سیدمحمدمهدی غمامی و مشاوره دکتر اصغر افتخاری، مشروط به لحاظ موضوع زیر به تصویب رسید: در بررسی تطبیقی موضوع، چرایی انتخاب کشورهای مذکور در پیشنهاده، توجیه شود.

 
توجه:
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به ارائه مدارک زیر است و بدیهی است مسئولیت عدم تحویل مدارک به عهده دانشجو خواهد بود:
 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش
- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- ایمیل آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده: 5karimpooorgmail.com

دفعات مشاهده: 484 بار | دفعات چاپ: 54 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴

۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدمحمدحسن جوادیان با عنوان اصلاحی «چالش ها و الگوی مطلوب حمایت از گزارش دهندگان فساد در حقوق کیفری ایران (با تأکید بر نقد و ارزیابی پیش نویس لایحه قانونی حمایت از افشاگران فساد)» به راهنمایی دکتر غلامی و مشاوره دکتر کوهی اصفهانی، مشروط به نظرداشت موارد زیر و منوط به تایید استاد راهنما و مشاور به تصویب رسید: الف)‌ متناسب با اصلاح عنوان، پیشنهاده اصلاح شود. ب) رویکرد پایان نامه و پلان، به جای تمرکز بر کلیات مبارزه با فساد و... که پیش‌تر کار شده، بر حقوق کیفری متمرکز شود و مباحثی همچون تعارض میان جرائم کیفری (همچون افترا و نشر اکاذیب) با اقدام به افشای فساد با تأکید بر عنصر معنوی جرم، پر رنگ شود. پ) یک فصل پایان نامه به بررسی لایحه موجود (=لایحه قانونی حمایت از افشاگران فساد) و نقد آن و ارائه الگوی مطلوب تخصیص یابد. ت) کلمات کلیدی اضافه شود. ث)‌ سؤال نخست و فرضیه نظیر آن، اصلاح شود.
۲- پیشنهاده رساله دکتری آقای حسین امینی با عنوان اصلاحی «الگوی مطلوب عناصر و ساختار سبک نگارش نظرات شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات؛ با رویکرد تطبیقی» به راهنمایی دکتر طحان‌نظیف و مشاوره دکتر توکل حبیب‌زاده و دکتر کدخدائی، مشروط به شرایط زیر و منوط به تایید راهنما و مشاوران به تصویب رسید: الف) اصلاح عنوان در سوال و فرضیه منعکس شود. ب) آقای دکتر پاکتچی، به عنوان استاد مشاور به مجموعه اساتید راهنما و مشاور اضافه شود. پ)‌ سؤالات فرعی و فرضیه های متناظر به آنها به پیشنهاده اضافه شود. ت)‌ منابع فارسی ناظر بر موضوع زبان‌شناسی و همچنین منابع ناظر بر نظرات شورای نگهبان به فهرست منابع افزوده شود. ث) در گفتار هشتم از مبحث دوم فصل دوم، به تفاوت میان سبک فقها و حقوقدانان، و بالنتیجه تفاوت سبک نگارش نظر فقهی و حقوقی پرداخته شود. ج) در بیان فرضیه از گزاره های بسیط استفاده شود. چ) در پیشنهاده، بر استفاده از آرای دادگاه های قانون اساسی (در نظام های حقوقی مرسوم) و آرای شورای نگهبان و بررسی تطبیقی آنها در رساله تاکید شود.
۳- پیشنهاده اصلاحی پایان‌نامه آقای علی جلیل‌زاده، در راستای تغییر عنوان پایان‌نامه به عنوان «ارزیابی انتقادی مکتب اثبات گرایی حقوقی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی» (به راهنمایی دکتر طحان‌نظیف و مشاوره دکتر جوانعلی‌آذر) بررسی و به تصویب رسید.
۴- پیشنهاده پایان‌نامه آقای علیرضا نعیمی با عنوان «بررسی تطبیقی مسئولیت حقوقی شرکت‌های فناوری اطلاعات در قبال داده‌های کاربران در حقوق ایران و اتحادیه اروپا با رویکرد نقد و بررسی طرح حمایت از داده‌های شخصی» به تصویب رسید و مقرر شد استاد راهنما و مشاور از سوی گروه به شورای دانشکده پیشنهاد شوند.

 
توجه:
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به ارائه مدارک زیر است و بدیهی است مسئولیت عدم تحویل مدارک به عهده دانشجو خواهد بود:
 • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
 • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
 • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
 • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
 • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش
- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: 
https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- ایمیل آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده: 5karimpooorgmail.com

دفعات مشاهده: 644 بار | دفعات چاپ: 70 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر