جلسه شماره ۱۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰

۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدامین حاکمی با عنوان «بازتبیین جایگاه مردم در حکومت اسلامی مبتنی بر مفهوم تقلید» به راهنمایی دکتر راجی و مشاوره دکتر مجتبی عزیزی به تصویب رسید و مقرر شد: نکات مطرح در جلسه قبل زیر راهنما اعمال شود. 
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدمحمدحسین عاملیان با عنوان «سازوکار تعیین و تسلیم دیه در ایران با نگاهی به عملکرد کشورهای یمن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی» به راهنمایی دکتر عمرانی و مشاوره حجهالاسلام زنجانی به تصویب شد و مقرر گردید:‌ فرضیه‌ها تلخیص شود. 
۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای امیر نعیمی با عنوان «تحلیل و آسیب‌شناسی حقوق جریان‌های حاکم بر حقوق زنان در ایران» به راهنمایی دکتر توکل حبیب‌زاده و مشاوره دکتر محمد تقی کرمی تصویب شد و مقرر گردید:‌ محتوای فصل اول در پلان بازنویسی شود. 
۴- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدعلیرضا عامل با عنوان «آسیب‌شناسی جرم جاسوسی در قوانین موضوعه ایران» به راهنمایی دکتر صادق‌منش و مشاوره دکتر عمرانی به تصویب شد و مقرر گردید:‌ الف) سوال اصلی منطبق با عنوان پایان‌نامه بازنویسی شود. ب) پلان بازنویسی شود. پ) تفاوت جاسوس و جاسوسی و امکان مجازات جاسوس بدون ارتکاب فعل جاسوسی در بیان مساله و پلان مورد توجه قرار گیرد. 
۵- درخواست تغییر استاد مشاور پایان‌نامه آقای محمدحسین شعبانی  مورد بررسی قرار گرفت و دکتر پورسید به عنوان مشاور تعیین شدند. 
۶- درخواست تغییر عنوان آقای محمد مقنی مورد بررسی قرار گرفت و با تغییر عبارت «فقه اسلامی» به «فقه امامیه» در عنوان موافقت شد.

دفعات مشاهده: 68 بار | دفعات چاپ: 0 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۱۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰

۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدامین حاکمی با عنوان «امکان‌سنجی مفهوم تقلید در عرصه حکومت اسلامی» به راهنمایی دکتر راجی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از اصلاح موارد زیر مجدد در شورای دانشکده مطرح شود: الف) مبنای نظریه تقلید (نظیر رجوع عالم به جاهل، شرط اعلمیت) در تبیین موضوع مورد توجه قرار گیرد. ب) نظریات رقیب (بیعت، ولایت، امامت، قرارداد اجتماعی،...) مورد نقد و بررسی قرار گیرد. پ)‌ سازوکار انتخاب مرجع تقلید و نسبت آن با انتخاب رهبر بررسی شود.
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد سماوی با عنوان «ماهیت، وضعیت و احکام استفاده از مدلینگ در تبلیغات بازرگانی مبتنی بر فقه امامیه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا» به راهنمایی دکتر طاهر حبیب‌زاده و مشاوره دکتر قانع تصویب شد و مقرر گردید: الف) سوال اصلی اصلاح شود. ب)‌ فرضیه‌ها تلخیص شود. پ) در پیشنهاده از حروف فارسی استفاده شود. ت) روش پژوهش اصلاح شود.
۳- درخواست تغییر استاد راهنما و مشاور پایان‌نامه آقای مجتبی دهقانی فیروزآبادی مورد بررسی قرار گرفت و دکتر مصطفوی به عنوان راهنما و دکتر راجی به عنوان مشاور تعیین شدند.
۴- پیشنهاده رساله دکتری آقای محمدصادق آزادفر با عنوان «مداخله نظام کیفری ایران در امور اقتصادی با تاکید بر ارائه الگوی مطلوب» به راهنمایی دکتر غلامی و مشاوره دکتر سعدی، دکتر نعمتی و دکتر فرید محسنی تصویب شد و مقرر گردید: الف) سوال اصلی و فرضیه‌ها اصلاح شود. ب) اشاره به اعلامیه‌های حقوق بشر فاقد توجیه است؛ فلذا حذف شود. پ) در بیان مساله به تفاوت جرم و تخلف و نیز مقررات‌گذاری به صورت تفصیلی پرداخته شده که به نظر می‌رسد ارتباطی به عنوان مصوب ندارد. ت)‌ زیرعنوان‌های فصل سوم پلان پیشنهادی ارتباطی به آسیب‌شناسی ندارد. متناسب با عنوان بازنویسی شود. ث) منطق مداخله کیفری در امور اقتصادی در پلان اصلاح شود. ج) در فهرست منابع نام همه نویسندگان هر منبع ذکر شود. همچنین نام مترجم کتاب «مبانی تحلیل اقتصادی حقوق» به اشتباه به عنوان نویسنده درج شده است.

دفعات مشاهده: 276 بار | دفعات چاپ: 18 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۱۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶

۱- درخواست آقای محمد مقنی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد گزارشی از تفاوت این پایان‌نامه با پایان‌نامه‌های مشابه به شورای دانشکده ارائه شود.

۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای مجتبی دهقانی فیروزآبادی با عنوان «بررسی ماهیت و شروط قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی» به راهنمایی دکتر پورسید و مشاوره دکتر جعفریان به تصویب رسید و مقرر شد موارد ذیل زیر نظر استاد راهنما اصلاح و به تایید مدیر گروه برسد: الف) یک سوال اصلی و دو سوال فرعی ارائه شود و به ازای هر سوال یک فرضیه نظیر مکتوب گردد. ب) گزارش ایران‌داک تحویل شود. پ) پایان‌‌نامه آقای هادی دهنوی در پیشنهاده و پایان‌نامه مورد توجه قرار گیرد.

۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد سماوی با عنوان «ماهیت، وضعیت و احکام استفاده از تمثال فیزیک ایده‌آل انسان (مدلینگ) در تبلیغات بازرگانی مبتنی بر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا» به راهنمایی دکتر طاهر حبیب‌زاده مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از اصلاح موارد زیر مجدداً در شورای دانشکده مطرح شود: الف) عنوان زیر نظر استاد راهنما اصلاح شود. (از عبارت مدلینگ استفاده شود) ب) سوالات و فرضیات مطابق با عنوان بازنویسی شود. یک سوال اصلی و دو سوال فرعی به همراه فرضیه‌های نظیر هر یک ارائه شود. پ) بیان مساله بازنویسی شده و به ابعاد حقوقی و فقهی موضوع اشاره شود. ت) در بیان مساله به سابقه پژوهش در حقوق آمریکا پرداخته شود. ث) استاد مشاور با رویکرد فقهی به شورای دانشکده پیشنهاد شود.

۴- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدرضا رحمتی با عنوان «نیابت قضایی در دعاوی حقوقی و آثار آن» به راهنمایی دکتر پورسید و مشاوره دکتر حمدالهی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از تایید اصلاحات زیر توسط استاد راهنما مجدداً در شورای دانشکده مطرح شود: الف) نوآوری پژوهش برجسته گردیده و وجوه تمایز آن با عناوین مشابه (اعم از دعاوی حقوقی و کیفری) در بیان مساله تشریح شود. ب) پلان پایان‌نامه آقای سعید نادری مطلق و پایان‌نامه‌های مشابه به ضمیمه پیشنهاده به شورای دانشکده ارائه شده و تمایز آنها با عنوان پیشنهادی مشخص شود. پ) روش پژوهش بازنویسی شود.

۵- پیشنهاده پایان‌نامه آقای سیدمحمد حسینی با عنوان «صاحبان شهرت و مناسب در سنجه حریم خصوصی از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه» به راهنمایی دکتر الهام و مشاوره دکتر پورعلی به تصویب رسید و مقرر شد اصلاحات زیر به تایید استاد راهنما برسد: الف) سوال اصلی پژوهش و فرضیه نظیر آن مشخص گردد. حداکثر دو سوال فرعی ارائه شده و فرضیه‌های نظیر آنها بازنویسی شود. ب) ابهام موجود در سوال اصلی مرتفع شود. پ) روش پژوهش بازنویسی شود. ت) در پلان «بخش» به «مبحث» تغییر کند.

۶- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد حقانی‌فر با عنوان «نقد و ارزیابی تحولات قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷» به راهنمایی دکتر عالی‌پناه و مشاوره دکتر طاهر حبیب‌زاده به تصویب رسید و مقرر شد فرضیه‌های نظیر سوالات پژوهش ارائه شود.

۷- طرح پیشنهادی پایان‌نامه آقای محمد شبعانی با عنوان «بیمه مسئولیت حرفه‌ای وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا» به راهنمایی دکتر اسماعیلی و مشاوره دکتر عسکری به تصویب رسید و مقرر شد از تعداد سوالات فرعی کاسته شود.

۸- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدعلی پالوج با عنوان «بررسی چارچوب و نقش حقوقی صندوق‌های ضمانت صادرات بر توسعه تجارت و مقایسه آن بیمه‌های بازرگانی» به راهنمایی دکتر پورسید و مشاوره دکتر عیوضلو به تصویب رسید و مقرر شد اصلاح زیر با نظر استاد راهنما اصلاح و به تایید مدیر گروه برسد: الف) پلان بازنویسی شده و با جزپیات ارائه شود. ب) فرضیات به صورت نظیر به نظیر سوالات ارائه شود.

 ۹- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد قاری با عنوان «امکان‌سنجی و سازوکار جمع‌سپاری قانون‌نویسی در نظام حقوقی ایران» به راهنمایی دکتر طحان نظیف و مشاوره دکتر غمامی به تصویب رسید.

۱۰- پیشنهاده پایان‌نامه آقای وحید حیدری با عنوان «مبانی و سازوکارهای تطبیق مصوبات شوراهای عالی با قوانین در نظام حقوقی ایران» به راهنمایی دکتر طحان نظیف و مشاوره دکتر غمامی به تصویب رسید.


دفعات مشاهده: 346 بار | دفعات چاپ: 32 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲

۱- پیشنهاده رساله دکتری آقای ولی‌الله حیدرنژاد با عنوان «نظام حقوقی مطلوب مشاغل سخت و زیان آور در ایران با مطالعه تطبیقی الگوهای اروپایی» به راهنمایی دکتر غمامی و مشاوره دکتر راجی و دکتر مولابیگی به تصویب رسید و مقرر شد: فرضیه تلخیص گردد.

۲- پیشنهاده رساله دکتری آقای امیرحسین اصل زعیم با عنوان «الگوی مطلوب حاکم بر عوارض شوراهای محلی با تاکید بر حفظ حقوق عامه» به راهنمایی دکتر غمامی و دکتر رستمی و مشاوره دکتر راجی و مولابیگی به تصویب رسید و مقرر شد موارد ذیل زیر نظر استاد راهنما اصلاح و به تایید مکتوب مدیر گروه و اساتید راهنما برسد: الف) مبانی اسلامی و فقهی در بیان مساله و پلان بازنویسی و تقویت شود. ب) عناوین مرتبط با مبانی اسلامی در پلان بازنویسی شود.پ) مربوط به روش تحقیق کاملا بازنویسی شود. ت) فرضیه اول اصلاح شود. از مقدمه‌چینی پالایش شود. ث) مبانی در بخش نخست متمرکز شود. مبانی اسلامی از بخش دوم به بخش اول منتقل شود. ج) عناوین پلان اصلاح و تدقیق شود. چ) در بخش چهارم صرفاً به بایسته‌های ارائه الگوی مطلوب پرداخته شده، حال آنکه در این فصل باید الگوی مطلوب ارائه شود. صرف بیان بایسته‌ها قابل قبول نیست.

۳- پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمد احمدی با عنوان «ملاحظات اجتماعی قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران» به راهنمایی دکتر غمامی و مشاوره دکتر خیامی به تصویب رسید.


دفعات مشاهده: 311 بار | دفعات چاپ: 24 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۱۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

۱- پیشنهاده رساله دکتری آقای ولی‌الله حیدرنژاد با عنوان «رژیم حقوقی مطلوب مشاغل سخت و زیان آور در حقوق ایران، با مطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا» با ارائه دانشجو مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از اصلاح موارد زیر، طرح مجدد در گروه مورد بررسی قرار گیرد: الف) مبانی پژوهش بازنگری و تقویت شود. ب) نظریه‌پردازی در سطح رساله دکتری در طرح مورد توجه قرار گیرد. پ) ایرادات متعدد نگارشی و ویرایشی مرتفع شود. ت) تیم راهنمایی مورد بازنگری قرار گیرد.

۲- پیشنهاده رساله دکتری آقای امیرحسین اصل زعیم با عنوان «الگوی مطلوب حاکم بر عوارض شهرداری‌ها با تاکید بر حفظ حقوق عامه» مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به عدم احراز نوآوری در طرح، مقرر شد جهت تقویت مبانی و نظریه‌پردازی مجددا در گروه مورد بررسی قرار گیرد.


دفعات مشاهده: 243 بار | دفعات چاپ: 27 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

۱- پیشنهاده رساله دکتری آقای میلاد قطبی با عنوان «دادخواهی حقوق اقتصادی شهروندان و سازوکارهای آن؛ با تاکید بر رویه قضایی ایران» به راهنمایی دکتر حبیب زاده و مشاوره دکتر غمامی و دکتر مولابیگی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد: الف)‌ بیان مساله به صورت طبقه‌بندی شده و مفصل بازنویسی شود. معیارها و مبانی قابلیت دادخواهی مورد بررسی قرار گیرد. ب) سوال بازنویسی شود. پ) یک فصل مستقل به مبانی اختصاص یابد. ت) منابع فارسی و لاتین بیشتری گردآوری شود. ث) رویکردها و نظریات رقیب نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. ج) ایرادات نگارشی و ویرایشی اصلاح شود.

۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای موسی میرزایی با عنوان «خوانش پیامدگرایانه از جرایم علیه امنیت در فقه و حقوق ایران؛ آثار و الزامات» به راهنمایی دکتر الهام و مشاوره دکتر صادق‌منش به تصویب رسید و مقرر شد: الف) یک سوال اصلی ارائه شده و یک فرضیه نظیر آن بیان شود. ب)‌ روش تحقیق اصلاح و بازنویسی شود. پ)‌ ایرادات پلان اصلاح شود. (مبحث یا گفتارهای یک قسمتی حذف یا اصلاح شود.)

دفعات مشاهده: 936 بار | دفعات چاپ: 193 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

- پیشنهاده رساله دکتری آقای ابوالفضل قلی‌زاده با عنوان «نقش بازیگران خط مشی در سیاست‌گذاری جنایی؛ با تاکید بر سیاست جنایی ایران» به راهنمایی دکتر غلامی و مشاوره دکتر الهام و دکتر سیدمجتبی امامی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد پیشنهاده زیر نظر استاد راهنما و مشاوران بازنویسی شود. 

دفعات مشاهده: 855 بار | دفعات چاپ: 190 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

جلسه شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۱- پیشنهاده رساله دکتری آقای عمار امیری آرانی با عنوان «مبانی و حدود حقوق شهروندی اقلیت‌های موضوع اصل چهاردهم قانون اساسی در نظام حقوقی ایران در پرتو آموزه‌های اسلامی» مجددا مورد بررسی قرار گرفت و به سبب عدم احراز نوآوری در آن به تصویب نرسید. مقرر شد: الف)‌ دانشجو در جلسه آتی شورای دانشکده حاضر شده و از ایده خود دفاع کند. ب) با عنایت به شباهت پلان و محتوای عنوان پیشنهادی با رساله دکتری آقای سیدمصطفی میرمحمدی،‌ علاوه بر ضمیمه کردن پلان رساله مزبور،‌ وجه تمایز آن مشخص شود. وجه بیان شده در نامه دانشجو (تفاوت حقوق شهروندی و حقوق انسانی) کافی تشخیص داده نشد. پ) وجه تمایز بیان شده با کتاب خانم فاطمه فهیمی قابل قبول شناخته نشد. پلان کتاب به پیشنهاده ضمیمه گردد. ت) علاوه بر بیان وجه تمایز پیشنهاده با مباحث جلد دوم کتاب «تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مبتنی بر اصول قانون اساسی» نوشته آقای عباس کعبی، پلان کتاب به پیشنهاده ضمیمه گردد.
 
۲- پیشنهاده پایان‌نامه آقای نویدرضا کیوانی با عنوان «قرارداد تأمین سرمایه جمعی در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا» به راهنمایی دکتر طاهر حبیب‌زاده و مشاوره دکتر مرتضی شهیدی به تصویب رسید و مقرر شد نکات زیر پس از اصلاح به تایید استاد راهنما و مدیر گروه برسد: الف) ایرادات ویرایشی اصلاح شود. ب)‌ سوالات فرعی حذف شده و حداکثر دو سوال اصلی به همراه دو فرضیه متناظر با آنها ارائه شود. پ)‌ روش تحقیق اصلاح شود. ت)‌ پلان به صورت فصل‌بندی و همراه با جزئیات ارائه شود.

۳- 
پیشنهاده پایان‌نامه آقای محمدصادق اصغری با عنوان «مبانی، احکام و آثار وصیت بر شخص حقوقی» به راهنمایی دکتر عالی‌پناه و مشاوره دکتر          به تصویب رسید و مقرر شد نکات ذیل زیر نظر استاد راهنما اصلاح شود: الف) مبانی در فصول پلان منعکس شود. ب)‌ سوال فرعی حذف شده و حداکثر دو سوال اصلی به همراه دو فرضیه متناظر با آنها ارائه شود.
 
۴- پیشنهاده رساله دکتری آقای ولی‌الله حیدرنژاد با عنوان «رژیم حقوقی مطلوب مشاغل سخت و زیان‌آور در حقوق ایران، با مطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا» مورد بررسی قرار گرفت. شورای دانشکده ضمن تقدیر زحمات دانشجو در بیان جزئیات، نوآوری متناسب با رساله دکتری را احراز نکرد و در نتیجه به تصویب نرسید.

دفعات مشاهده: 846 بار | دفعات چاپ: 171 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر

مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی


دفعات مشاهده: 1695 بار | دفعات چاپ: 204 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر