گروه روابط بین الملل

 | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
گرایشهای این گروه به مطالعه روابط میان کشورها، نقش کشورهای مستقل، سازمان های بین دولتی، سازمان های غیردولتی بین المللی، سازمانهای مردم نهاد و شرکت های چندملیتی، م یپردازند. این گروه در حال حاضر متکفل گرایش های «روابط بین الملل » و «مطالعات سیاسی جهان اسلام » است و دارای 4 عضو هیأت علمی می باشد. مدیریت این گروه را جناب آقای دکتر محمدحسن خانی برعهده دارند.

دفعات مشاهده: 2728 بار | دفعات چاپ: 342 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر