اعضای هیئت علمی دانشکده

ریاست دانشکده
دکتر علی غلامی

رئیس دانشکده
و عضو گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

1355gholamigmail.com

دانشیار
معاونت‌ها

دکتر هادی طحان‌نظیف

 معاون آموزشی
و عضو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

tahanisu.ac.ir

استادیار

دکتر سیدمحمدهادی راجی
  معاون پژوهشی
و عضو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل
rajiisu.ac.ir استادیار
دکتر سلمان عمرانی

 معاون تحصیلات تکمیلی
و عضو گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

emraniisu.ac.ir

استادیار
مدیران گروه

دکتر غلامحسین الهام

مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

dr.elhamut.ac.ir

دانشیار

دکتر سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی

مدیر گروه حقوق خصوصی

m_sm_51yahoo.com

دانشیار

دکتر توکل حبیب‌زاده

مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل

habibzadehisu.ac.ir

دانشیار
سایر اعضای هیئت علمی
دکتر محسن اسماعیلی عضو گروه حقوق خصوصی m.esmaeiliisu.ac.ir دانشیار
دکتر مقصود ایمانی عضو گروه حقوق خصوصی imaniisu.ac.ir استادیار 
دکتر بهزاد پورسید عضو گروه حقوق خصوصی behzad_1433yahoo.com استادیار
دکتر طاهر حبیب‌زاده عضو گروه حقوق خصوصی t.habibzadehisu.ac.ir استادیار
دکتر حسین خلف‌رضایی عضو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل h_kh_ryahoo.com استادیار
دکتر علی صابری تولایی عضو گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی ali.saberiisu.ac.ir استادیار
دکتر جعفر صادق‌منش عضو گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی sadeghmaneshisu.ac.ir استادیار
دکتر علیرضا عالی‌پناه عضو گروه حقوق خصوصی alipanah_ayahoo.com استادیار
دکتر سیدمحمدمهدی غمامی عضو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل ghamamyisu.ac.ir استادیار
دکتر محمدعلی مهدوی‌ثابت عضو گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

alimahdavi.fr

استادیار

دفعات مشاهده: 4854 بار | دفعات چاپ: 399 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر