پایان نامه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
 
سال دفاع استاد مشاور استاد راهنما نام دانشجو عنوان پایان نامه
۱۳۶۷ ‫محمود سریع‌القلم، اسعد اردلان ‫حسین موسوی خراسانی ‫حسین زنجانی ‫اسلام- سیاست و حکومت در جمهوری فدرال نیجریه
۱۳۶۸ ‫عبدالعلی بیگدلی، حسین موسوی خراسانی ‫داود باوند ‫محمدجواد آقاجری ‫جنوب سودان: اسلام در رویاروئی با مسیحیت
۱۳۶۸ ‫علی اکبر عبدالعلی قوام ‫هوشنگ مقتدر ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫سیاست خارجی اسرائیل در خاورمیانه عربی (۱۹۴۸ -۱۹۷۳)
۱۳۶۸ ‫هوشنگ مقتدر، محمدجواد شیخ‌الاسلامی ‫منوچهر محمدی ‫علی‌اکبر بصائری ‫سیر تکوینی انقلاب فلسطین در بعد ایدئولوژیک
۱۳۶۸ ‫داود باوند، رضاقلی نظام مافی ‫علی شمس اردکانی ‫محمد تقی زاده انصاری ‫سیاست نفتی ایالات متحده آمریکا در منطقه خلیج فارس ازسال۱۹۸۰ به بعد
۱۳۶۸ ‫حمید بهرامی احمدی، حسن مصطفوی ‫علی اصغر حلبی ‫بهرام منتظری ‫اندیشه سیاسی فارابی و ارتباط آن با مذهب تشیع
۱۳۶۸ ‫عبدالعلی بیگدلی، هوشنگ میرفخرائی ‫داود باوند ‫حمیدرضا ملک محمدی ‫ساختار نظامی ارتش اسرائیل و نقش آن در روند سیاستگزاری کشور
۱۳۶۸ ‫علی اکبر، داود باوند ‫هوشنگ مقتدر ‫امیرحسین طاهری ‫لیبی و روابط آن با کشورهای عربی همسایه
۱۳۶۸ ‫هوشنگ مقتدر، داود باوند ‫باقر میرعباسی ‫فرزاد ممدوحی ‫سازمان کنفرانس اسلامی در تئوری و عمل، موضع سازمان در قبال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
۱۳۶۸ ‫حمید بهرامی احمدی، حسین موسوی خراسانی ‫منوچهر محمدی ‫رضا سلامی ‫بررسی مقایسه‌ای نقش رهبران روحانی نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی
۱۳۶۸ ‫داود باوند، عبدالعظیم هاشمی نیک ‫بهزاد شاهنده ‫علی‌اصغر ناصری ‫سیاست و حکومت در اندونزی از سال۱۹۶۵
۱۳۶۸ ‫محمدجواد شیخ‌الاسلامی ‫داود باوند ‫غلامرضا دین محمدی ‫ساختارارتش پاکستان و موقعیت آن در سیاستگزاری کشور
۱۳۶۸ ‫علیرضا دیهیم، حمید بهرامی احمدی ‫هوشنگ مقتدر ‫محمدمهدی محمودی ‫حقوق بشر در جنگ و بازتاب آن در جنگ ایران و عراق
۱۳۶۸ ‫داود باوند، باقرمیرعباسی ‫علی شمس اردکانی ‫محمود مجلسین ‫سیر تحولات اوپک و مواضع ایران
۱۳۶۸ ‫داود باوند، منوچهر محمدی ‫علی‌اصغر حلبی ‫محسن شیخ‌الاسلامی ‫بررسی اعتقادی- سیاسی پیرامون وهابیت و نظام آل سعود
۱۳۶۸ ‫حسین موسوی خراسانی، علی اکبر ‫داود باوند ‫محسن عمادی ‫روابط سیاسی ایران و مصر پس از مرگ ناصر تاکنون
۱۳۶۸ ‫مصطفی ملکوتیان، عبدالعلی بیگدلی ‫منوچهر محمدی ‫قاسم فرج اللهی، ‫تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش توحید اسلامی در لبنان (طرابلس )
۱۳۶۸ ‫رضاقلی نظام مافی، احمد نقیب زاده ‫هوشنگ مقتدر ‫محسن کوچکی ‫امنیت دسته جمعی
۱۳۶۸ ‫حمید بهرامی احمدی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫محمد محمودیان ‫جنبش اسلامی مصر در دو دهه اخیر و عوامل تقویت کننده آن
۱۳۶۸ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫کمال طاهری ‫تحولات جنبش امل
۱۳۶۸ ‫داود باوند، حسین سیف زاده ‫هوشنگ مقتدر ‫مجتبی علی بابایی ‫تئوری موازنه قوا در روابط بین‌الملل
۱۳۶۸ ‫حمید بهرامی احمدی، رضاقلی نظام مافی ‫هوشنگ مقتدر ‫حسین زرین فام، ‫اسلام، سیاست و حکومت در پاکستان
۱۳۶۸ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫اسعد اردلان ‫مجتبی عطارزاده ‫سیاست خارجی شوروی در قبال جنگ ایران و عراق
۱۳۶۸ ‫هوشنگ مقتدر، رضاقلی نظام مافی ‫داود باوند ‫محمدعلی بصیری ‫کاربرد سلاحهای شیمیایی از جنگ جهانی اول تاکنون " مسائل تاریخی، حقوقی، سیاسی و دیدگاه اسلام "
۱۳۶۸ ‫حمیدبهرامی احمدی، هوشنگ مقتدر ‫حسین صفائی ‫جواد امام جمعه‌زاده ‫تابعیت مضاعف در دادگاههای بین‌المللی
۱۳۶۸ ‫داود باوند، احمد نقیب زاده ‫هوشنگ مقتدر ‫مهدی نوریان ‫بررسی جنایات جنگی
۱۳۶۸ ‫حمید بهرامی احمدی، عبدالعلی قوام ‫علی حجتی کرمانی ‫غلامرضا دوازده امامی ‫مشارکت سیاسی در اسلام
۱۳۶۸ ‫داود باوند، حسین سیف زاده ‫علیرضا ازغندی ‫بهرام نوازنی ‫عهدنامه مودت ایران و شوروی ۲۶ فوریه۱۹۲۱ : بررسی تحلیلی زمینه‌های انعقاد عهدنامه مودت و اثرات آن در تامین منافع ملی ایران
۱۳۶۸ ‫علی اکبر، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫علیرضا عنایتی ‫اسلام و مسلمانان در اسپانیا
۱۳۶۸ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫محمدعلی شیردل ‫سازمان وحدت آفریقا، موفقیتها و ناکامیها
۱۳۶۸ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫بهزاد شاهنده ‫ایرج میر ‫روابط ایران و چین ۱۳۵۷-۱۳۶۷)ه.ش )
۱۳۶۸ ‫جمشید ممتاز، بهزاد شاهنده ‫داود باوند ‫نقی طبرسا ‫شورای همکاری خلیج فارس
۱۳۶۸ ‫هوشنگ مقتدر، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫رضا نوبختی ‫قدرت مشروع و نتایج سیاسی آن
۱۳۶۸ ‫عبدالعلی بیگدلی، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫ارسلان قربانی شیخ نشین ‫روابط مصر و شوروی از سال ۱۹۵۵ تا سال۱۹۸۱
۱۳۶۸ ‫عبدالعلی بیگدلی، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫رضا سیمبر ‫معاهدات کمپ دیوید و پیامدهای ناشی از آن در منطقه خاورمیانه
۱۳۶۸ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫علی ترخانی ‫آپارتاید به عنوان یک مسئله بین‌المللی
۱۳۶۸ ‫رضاقلی نظام مافی، داریوش اخوان زنجانی ‫بهزاد شاهنده ‫اسماعیل تکیه سادات ‫سیاست چین نسبت به ویتنام از دهه۷۰
۱۳۶۸ ‫رضاقلی نظام مافی، داریوش اخوان زنجانی ‫حمید مهدیان ‫روح الله ناظم ‫واقعیتهای سیاسی موجود در روابط ایران و هند
۱۳۶۸ ‫داود باوند، هوشنگ مقتدر ‫عبدالعلی قوام ‫حسین حیرانی مقدم ‫طرح سیاست خارجی اتحاد شوروی در اشغال افغانستان
۱۳۶۸ ‫جواد شیخ الاسلامی، رضاقلی نظام مافی ‫یعقوب آژند ‫محمدرضا دهشیری ‫نقش آمریکا بعنوان نیروی سوم در سیاست خارجی ایران ۱۲۶۱)ه.ش/۱۸۸۳میلادی تا۱۳۲۵ ه.ش/۱۹۴۶میلادی )
۱۳۶۸ ‫داود باوند، اسعد اردلان ‫عبدالعلی قوام ‫حسین خاوری پور ‫وضع مسلمانان در شبه جزیره بالکان
۱۳۶۸ ‫حمید بهرامی احمدی، داود باوند ‫محمدرضا فاکر ‫جلال درخشه ‫مواضع سیاسی حضرت علی (ع) در قبال مخالفین خود (از رحلت حضرت رسول اکرم "ص" تا شهادت امام علی"ع")
۱۳۶۸ ‫هوشنگ مقتدر، اسعد اردلان ‫داود باوند ‫حبیب‌اله ابوالحسن شیرازی ‫ملیت های آسیای میانه
۱۳۶۸ ‫حمید بهرامی احمدی، رضاقلی نظام مافی ‫علی‌اصغر حلبی ‫محمد رسول الماسیه ‫اندیشه‌های سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۶۹ ‫حمید بهرامی احمدی، عبدالعلی بیگدلی ‫رضاقلی نظام مافی ‫هادی جاریانی ‫نقش رهبری در دو انقلاب اسلامی ایران و سسوسیالیستی چین تا پیروزی انقلاب
۱۳۶۹ ‫حمید بهرامی احمدی، رضاقلی نظام مافی ‫محمدرضا فاکر ‫ابراهیم برزگر ‫مبانی تصمیم گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره)
۱۳۶۹ ‫عبدالعلی بیگدلی، رضاقلی نظام مافی ‫هوشنگ مقتدر ‫حسینعلی مهرابی ‫ساختار و توان نظامی چین
۱۳۶۹ ‫داود باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫هوشنگ مقتدر ‫علی کریمی مله ‫عوامل تعیین کننده استراتژی آمریکا
۱۳۶۹ ‫محمدجواد شیخ‌الاسلامی، رضاقلی نظام مافی ‫داود باوند ‫محسن شاهنگیان ‫حکومت آتاتورک و سیاست تجدد خواهی در ترکیه
۱۳۶۹ ‫هوشنگ مقتدر، رضاقلی نظام مافی ‫داود باوند ‫مسعود اخوان کاظمی ‫هند ابرقدرت منطقه‌ای، سیاست خارجی و استراتژی نظامی هند در حوزه اقیانوس هند
۱۳۶۹ ‫علی اکبر، عبدالعلی بیگدلی ‫هوشنگ مقتدر ‫محمد آگاه ‫بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه
۱۳۶۹ ‫جلال‌الدین فارسی، عبدالصاحب یادگاری ‫منوچهر محمدی ‫مهران جعفری ‫سازمان آزادیبخش فلسطین از دیدگاه رهبری، تشکیلات، روابط با دیگر کشورها و آینده آن
۱۳۶۹ ‫رضاقلی نظام مافی، هوشنگ مقتدر ‫اسعد اردلان ‫احمد محمدخان ‫وضعیت پناهندگان افغانی در ایران و پاکستان
۱۳۶۹ ‫حمید بهرامی احمدی، داود باوند ‫صدرالدین قپانچی ‫حجت الله ایوبی ‫احزاب سیاسی از دیدگاه اسلام
۱۳۶۹ ‫احمد بهشتی، رضاقلی نظام مافی ‫محمدهادی عبدخدائی ‫اصغر مهدوی ‫استکبار از دیدگاه قرآن و عترت (ع)
۱۳۶۹ ‫عبدالعلی بیگدلی، رضاقلی نظام مافی ‫داود باوند ‫محسن اشجعی ‫تئوری جنگهای چریکی در نظریات مختلف روابط بین‌الملل
۱۳۶۹ ‫هوشنگ مقتدر، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫مسعود ایرج ‫سیاست و حکومت درالجزایر
۱۳۶۹ ‫حمید بهرامی احمدی، داود باوند ‫هوشنگ مقتدر ‫محمدرضا احمدی طباطبایی ‫عوامل فروپاشی نظامهای سیاسی از دیدگاه اسلام و مارکسیسم
۱۳۶۹ ‫جواد شیخ‌الاسلامی، داریوش اخوان زنجانی ‫داود باوند ‫محمد قربان‌زاده آهنگری ‫نقش عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه (پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران)
۱۳۶۹ ‫هوشنگ مقتدر، رضاقلی نظام مافی ‫حسین سیف زاده ‫عبدالله رمضان زاده ‫ارزیابی کارآیی و نقش خشونت در توسعه سیاسی
۱۳۶۹ ‫هوشنگ مقتدر، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫رضا افخمی ‫سیاست و حکومت در امارات عربی متحده
۱۳۶۹ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫هوشنگ مقتدر ‫ابوالقاسم قدمگاهی ‫تئوری بازدارندگی
۱۳۶۹ ‫اسعد اردلان، هوشمند میرفخرایی ‫علی‌اصغر حلبی ‫علی اکبر قضاوی ‫مفهوم دولت در اندیشه‌های سیاسی با تاکید بر نظریات هگل
۱۳۶۹ ‫غلامعلی سیار، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫فرامرز جنتی ‫بررسی جنگهای ایران و روس و تاثیر آن بر سیاست خارجی دوران قاجاریه
۱۳۶۹ ‫عبدالعلی بیگدلی، صدرالدین قپانچی ‫داود باوند ‫سعید شمس الدین آرانی ‫حزب بعث عراق و نقش آن در تحولات سیاسی آن کشور
۱۳۶۹ ‫داود باوند، باقر میرعباسی ‫هوشنگ مقتدر ‫علی صباغیان ‫نقش میانجیگری در حل و فصل اختلافات بین‌المللی
۱۳۶۹ ‫هوشنگ مقتدر، باقر میرعباسی ‫داود باوند ‫محمد حسینی ‫جایگاه اقیانوس هند در نظام استراتژی بازدارندگی (ایجاد منطقه صلح )
۱۳۶۹ ‫عنایت‌الله رضا، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫ابوالحسن خلج منفرد ‫روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در دهه اول انقلاب اسلامی (۱۳۶۷-۱۳۵۷)
۱۳۶۹ ‫هوشمند میرفخرایی، رضاقلی نظام مافی ‫حسین سیف‌زاده ‫مهرداد کیایی ‫بررسی میزان کارآئی اتحادیه عرب با عنایت به تئوری انتگراسیون
۱۳۶۹ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، غلامعلی سیار ‫داود باوند ‫حمید وحید ‫روابط آمریکا و عربستان سعودی۱۹۷۰-۱۹۸۵
۱۳۶۹ ‫علی اکبر، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫جمشید شریفیان ‫بحران پاکستان شرقی و تشکیل بنگلادش
۱۳۶۹ ‫علی اکبر، داود باوند ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫محمدحسین اسماعیلی سنگری ‫مناسبات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران- جمهوری فرانسه ۱۹۷۸ تا۱۹۸۸
۱۳۶۹ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫محمد شکرانی ‫عملکرد دولت محافظه کار خانم تاچر در رابطه با جهان اسلام ازسال۱۹۹۰-۱۹۷۹
۱۳۶۹ ‫رضاقلی نظام مافی، حمید بهرامی احمدی ‫علی اصغر حلبی ‫محسن شریف زاده ‫نقش انگلیس در پیدایش فرقه‌های مذهبی بابیت و بهائیت
۱۳۶۹ ‫داود باوند، هوشنگ مقتدر ‫داریوش اخوان زنجانی ‫حسینعلی هاشم آبادی ‫روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در دهه اخیر (۱۹۷۹-۸۹)
۱۳۶۹ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫قاسم نصر ‫ساختار نظامی مصر و صنایع دفاعی آن به عنوان یک الگوی جهان سوم
۱۳۶۹ ‫عبدالصاحب یادگاری، رضاقلی نظام مافی ‫حسین سیف زاده ‫جلال دهقانی فیروزآبادی ‫سیاست اسرائیل نسبت به اراضی اشغالی کرانه غربی رود اردن و نوار غزه (۱۹۶۷-۱۹۸۰)
۱۳۶۹ ‫محمدرضا فاکر، علی اکبر ‫عباسعلی عمیدزنجانی ‫مصطفی کواکبیان ‫دموکراسی در نظام ولایت فقیه
۱۳۶۹ ‫رضاقلی نظام مافی، هوشمند میرفخرایی ‫عبدالعلی قوام ‫محمدحسن یزدان کشکو ‫الگوهای آسیایی توسعه و نوسازی سیاسی (مدل ژاپن)
۱۳۶۹ ‫هوشنگ مقتدر، رضاقلی نظام مافی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علی کسائی ‫موضع انگلستان در قبال جنگ ایران و عراق
۱۳۶۹ ‫غلامعلی سیار، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علیرضا کاوه جبلی ‫سیاست خارجی امیر کبیر۱۸۴۸-۱۸۵۱ م
۱۳۶۹ ‫رضاقلی نظام مافی، هوشنگ مقتدر ‫علی اکبر ‫هرسیج حسین ‫توصیف، تجزیه و تحلیل پوزیتویسم (اثباتی گری) در علوم اجتماعی
۱۳۶۹ ‫حمید بهرامی احمدی، هوشنگ مقتدر ‫زین‌العابدین قربانی ‫بهمن مهربان بهمدانی ‫انقلاب اسلامی ایران و مسئله حج
۱۳۶۹ ‫علی اکبر، رضاقلی نظام مافی ‫هوشنگ مقتدر ‫خسرو مشهوری مقدم ‫بررسی مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی
۱۳۶۹ ‫حمید بهرامی احمدی، رضاقلی نظام مافی ‫هوشنگ مقتدر ‫ناصر جمال زاده ‫تئوریهای جنگ و ستیز در روابط بین الملل
۱۳۶۹ ‫هوشنگ مقتدر، داود باوند ‫علی اکبر ‫اکبر غفوری بنادکوکی ‫مشارکت سیاسی (جنبه های نظری و عملی)
۱۳۶۹ ‫عنایت الله رضا، جلال الدین فارسی ‫عبدالعلی قوام ‫محمد باقر خرمشاد ‫مطالعه تطبیقی تئوری انقلاب اسلامی و انقلاب مارکسیستی
۱۳۶۹ ‫داود باوند، هوشنگ مقتدر ‫علی اکبر ‫محمدرضا مجیدی ‫مفهوم قدرت و کاربرد آن در روابط بین‌الملل
۱۳۶۹ ‫حمید بهرامی احمدی، عبدالصاحب یادگاری ‫محمدجواد شیخ‌الاسلامی ‫مجید بزرگمهری ‫نهضت ضد استعماری و استقلال طلبانه شیعیان در عراق۱۳۳۶-۱۳۴۲ ه.ق برابر۱۹۱۸-۱۹۲۴م
۱۳۶۹ ‫اسعد اردلان، عبدالصاحب یادگاری ‫حسین موسوی خراسانی ‫توکل حبیب زاده ‫روند استقلال نامیبیا
۱۳۶۹ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫عبدالمطلب عبدالله ‫توازن قوا و نقش ایران در خلیج فارس
۱۳۶۹ ‫احمد ساعی، عبدالعلی بیگدلی ‫حسین سیف زاده ‫کاظم مهرنیا ‫بررسی عملکرد نوین امپریالیسم در تحول کیفی نظام بین‌الملل
۱۳۶۹ ‫غلامعلی سیار، هوشنگ میرفخرایی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫حسین فرزانه پور ‫بررسی مفهوم جنگ سرد روابط آمریکا و شوروی و تاثیر آن بر ایران
۱۳۶۹ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، غلامعلی سیار ‫داود باوند ‫کمال دهقانی فیروزآبادی ‫سیاست خارجی فرانسه در قبال ایران در دهه هشتاد
۱۳۶۹ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالصاحب یادگاری ‫علیرضا ازغندی ‫محمد نونژاد ‫جمهوری رضاخان و نقش قدرتهای خارجی در آن
۱۳۶۹ ‫حمید بهرامی احمدی، رضاقلی نظام مافی ‫هادی عبدخدائی ‫جلیلی، سعید ‫سیاست خارجی پیامبر (ص)
۱۳۶۹ ‫عبدالعلی بیگدلی، هوشنگ مقتدر ‫باقر میرعباسی ‫حسن دهبندی ‫بررسی جنبش عدم تعهد
۱۳۶۹ ‫عبدالعلی بیگدلی، غلامعلی سیار ‫علی اصغر حلبی ‫محمد عجم ‫موقعیت سیاسی و گرایشهای مذهبی در خراسان
۱۳۶۹ ‫عبدالعلی بیگدلی، رضاقلی نظام مافی ‫هوشنگ مقتدر ‫مصطفی امیدی ‫سیاست خارجی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر
۱۳۶۹ ‫جوادشیخ‌الاسلامی، اسعد اردلان ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫اسماعیل اقبال ‫نقش انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲
۱۳۶۹ ‫هوشنگ مقتدر، بهزاد اشتری ‫داود باوند ‫محسن امیدزمانی ‫استراتژی جمهوری اسلامی ایران در لبنان (۱۳۵۹-۱۳۶۹)
۱۳۶۹ ‫جواد شیخ‌الاسلامی، غلامعلی سیار ‫یعقوب آژند ‫محمدحسن رستگاری یزدی ‫تحلیل وقایع آذربایجان بعد از جنگ جهانی دوم
۱۳۶۹ ‫باقر میرعباسی، داریوش اخوان زنجانی ‫علیرضا ازغندی ‫یوسف ترابی ‫بررسی روابط اقتصادی و نظامی ایران و ایالات متحده آمریکا۱۳۴۸-۱۳۵۶)ه.ش)
۱۳۶۹ ‫داود باوند، احمد نقیب زاده ‫هوشنگ مقتدر ‫علی محسنی مشتقین ‫اصلاحات سیاسی گورباچف و ریشه‌های آن
۱۳۶۹ ‫داود باوند، هوشنگ مقتدر ‫رضاقلی نظام مافی ‫علیرضا محمدزاده کرمانی ‫سیاست خارجی چین در خلیج فارس از۱۹۶۸
۱۳۶۹ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، داریوش اخوان زنجانی ‫باقر میرعباسی ‫علی اصغر جمراسی ‫بررسی ساختار رژیم سیاسی و اوضاع اجتماعی فرهنگی مسلمانان در جمهوری پنجم فرانسه
۱۳۶۹ ‫علی اکبر، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫رحمن موذن نژاد ‫اسلام، سیاست و حکومت در مراکش
۱۳۶۹ ‫عبدالعلی بیگدلی، داریوش اخوان زنجانی ‫داود باوند ‫پیمان اسماعیلیان خامنه ‫سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس، دهه هشتاد
۱۳۷۰ ‫رضاقلی نظام مافی، هوشمند میرفخرایی ‫محمود سریع‌القلم ‫اکبر مهرپور ‫علل و عواقب گرایش ترکیه به اروپائی شدن
۱۳۷۰ ‫حمید بهرامی احمدی، حسین بشیریه ‫علی اصغر حلبی ‫غلامحسین سالاروند ‫اندیشه‌های سیاسی امام محمد غزالی
۱۳۷۰ ‫بهزاد اشتری، عبدالعلی بیگدلی ‫اسعد اردلان ‫محمدرضا قزل سفلی ‫مسائل سیاسی و اجتماعی کردستان
۱۳۷۰ ‫حسین بشیریه، عبدالعلی بیگدلی ‫محمود سریع‌القلم ‫محمدحسن فیاضی ‫بررسی عوامل موثر در دستیابی و عدم دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی (پیش بینی شده در قانون اساسی)
۱۳۷۰ ‫عبدالعلی بیگدلی، هوشنگ مقتدر ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫عبدالله خدابنده ‫سیاست و حکومت درافغانستان در دهه ۸۰ (با تاکید بر جنبش اسلامی افغانستان و تاثیر انقلاب اسلامی ایران)
۱۳۷۰ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫محمدحسین لطفی ‫هماهنگی اعضای جامعه اقتصادی اروپا (بازار مشترک) در سیاست خارجی در قبال جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۷۹ تا۱۹۸۹
۱۳۷۰ ‫هوشنگ مقتدر، عبدالعلی بیگدلی ‫یعقوب آژند ‫جواد آقازاده هریس ‫مراحل جداسازی افغانستان از ایران
۱۳۷۰ ‫جلال الدین مدنی، عبدالعلی بیگدلی ‫محمود کاشانی ‫علامرضا محمودی ‫بررسی سیاسی عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق (۱۹۷۵)
۱۳۷۰ ‫هوشنگ مقتدر، عباس شیبانی ‫رضاقلی نظام مافی ‫فرهاد نیلفروشان ‫مشارکت سیاسی خشونت آمیز در ایران از ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۸ مرداد۱۳۳۲
۱۳۷۰ ‫منصور مشکین پوش، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫فرشاد شریعت ‫مناسبات ایران وانگلیس (۱۹۳۳-۱۹۴۱)
۱۳۷۰ ‫داود باوند، حمید بهرامی احمدی ‫حسین سیف زاده ‫محسن برزگران ‫بیگانگی سیاسی و بررسی آن در افغانستان، ایران، ترکیه
۱۳۷۰ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، رضاقلی نظام مافی ‫هوشنگ مقتدر ‫محمود کرامتی شهری ‫بررسی سیاست خارجی میرزا حسین خان سپهسالار (مشیرالدوله)۱۲۷۵-۱۲۹۷)ه.ق)
۱۳۷۰ ‫اسعد اردلان، هوشمند میرفخرائی ‫داود باوند ‫محمد میرحسینی ‫روابط ایران و شوروی از ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۷ از کودتا تا بعد از به سلطنت رسیدن رضاخان
۱۳۷۰ ‫منوچهر احمدی، هادی خسروشاهی ‫احمد نقیب زاده ‫رضا موسوی ‫تحلیل جنبه‌های ناسیونالیسم در انقلاب فرانسه و بررسی آن در انقلاب اسلامی
۱۳۷۰ ‫عبدالعلی بیگدلی، اسعد اردلان ‫اکبر احمدی ‫محمد طباطبایی ‫علل فروپاشی حکومت عثمانی
۱۳۷۰ ‫جواد شیخ الاسلامی، غلامعلی سیار ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫پرویز وداد ‫روابط ایران و انگلیس بین سالهای۱۸۶۰-۱۹۲۱
۱۳۷۰ ‫اسعد اردلان، جلیل روشندل ‫هوشمند میرفخرائی ‫عبدالحسین مانیان ‫معامله نفت و اسلحه، اجرای دکترین نیکسون در ایران (۱۹۶۹-۱۹۷۷)
۱۳۷۰ ‫هوشنگ مقتدر، عبدالصاحب یادگاری ‫داود باوند ‫مرتضی عابدینی ورامینی ‫نقش نظامیان عراق در روند سیاستگزاری کشور
۱۳۷۰ ‫احمد نقیب زاده ‫حسین سیف زاده ‫مرتضی هزاوه‌ای ‫سیاست خارجی شوروی در خلیج فارس پس از جنگ دوم جهانی
۱۳۷۰ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫هوشنگ مقتدر ‫هادی فرجوند ‫سیاست و حکومت در بحرین
۱۳۷۰ ‫عبدالعلی بیگدلی، هوشمند میرفخرائی ‫محمود سریع‌القلم ‫محمدحسن خانی ‫ژاپن و خاورمیانه
۱۳۷۰ ‫داود باوند، علیرضا شیخ‌الاسلامی ‫حمید بهرامی احمدی ‫علی قنبرپور دیزبنی ‫بررسی نقش روشنفکران در انقلاب مشروطیت
۱۳۷۰ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫یعقوب آژند ‫زاهد غفاری هشجین ‫سید ضیاءالدین طباطبایی و نقش او در تحولات سیاسی ایران
۱۳۷۰ ‫عبدالعلی بیگدلی، اکبر احمدی ‫محمود سریع‌القلم ‫ا علیرضا یروش ‫بررسی انقلاب نیکاراگوا: زمینه‌های پیروزی و علل شکست دولت ساندینیست
۱۳۷۰ ‫حمید بهرامی احمدی، هوشنگ مقتدر ‫علی اصغر حلبی ‫امیر نادری ‫بررسی نظریات سیاسی ابن خلدون
۱۳۷۰ ‫هوشمند میرفخرایی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫مجید وحید ‫بررسی تطبیقی خشونت سیاسی
۱۳۷۰ ‫باقرمیرعباسی، عبدالعلی بیگدلی ‫اکبر احمدی ‫احمدرضا طباطبایی ‫سیاست و حکومت در برزیل با توجه به جایگاه مسلمانان در ساختاراجتماعی آن کشور
۱۳۷۰ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫هوشمند میرفخرائی ‫بهروز عطائی فر ‫ارتش و سیاست در کشورهای اسلامی
۱۳۷۰ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، عبدالعلی بیگدلی ‫هوشنگ مقتدر ‫محمد موسوی ‫روابط هند و پاکستان در دو دهه اول استقلال (۱۹۴۷-۷۲)
۱۳۷۰ ‫حسین بشیریه، منصوره اتحادیه (نظام مافی) ‫احمد نقیب زاده ‫علی اصغر نیامنش ‫زمینه‌های مساعد و نامساعد تحزب در ایران
۱۳۷۰ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اکبر احمدی ‫داود باوند ‫عباس حیدری بندرآبادی ‫بررسی روند قبام فلسطینی ها در سرزمینهای اشغالی (انتفاضه)و تاثیرات آن بر سیاست اسرائیل
۱۳۷۰ ‫جواد شیخ‌الاسلامی، یعقوب آژند ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫عباس کشاورز شکری ‫کاپیتولاسیون و اثرات سیاسی اجتماعی آن بر جامعه ایران
۱۳۷۰ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫شجاع احمدوند ‫اهمیت ژئوپولیتیکی خلیج فارس
۱۳۷۰ ‫اسعد اردلان، علی‌اصغر حلبی ‫رضاقلی نظام مافی ‫حسین سفاری ‫بررسی روند نظام تک حزبی در دهه آخر سلطنت پهلوی
۱۳۷۰ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اسعد اردلان ‫اکبر احمدی ‫محمدرضا سعیدآبادی ‫افزایش قیمت نفت و تاثیرات آن بر کمکهای مالی و فنی کشورهای عضو اوپک با تاکید بر نقش ایران۱۳۵۳-۱۳۵۷
۱۳۷۰ ‫حمید بهرامی احمدی، جلال‌الدین فارسی ‫داود باوند ‫توحید فام محمد ‫تحلیلی بر لیبرالیسم در نیمه دوم قرن بیستم و نقد آن
۱۳۷۰ ‫رضاقلی نظام مافی، اسعد اردلان ‫هوشنگ مقتدر ‫افشین عزیزیان ‫وحدت اروپا در تئوری و عمل (۱۹۷۰-۱۹۹۰)
۱۳۷۰ ‫داود باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫جواد شیخ‌الاسلامی ‫عبدالکریم ارسطو ‫غائله شیخ خزعل و نقش انگلستان در آن
۱۳۷۰ ‫داود باوند، علی رحمانی ‫غلامعلی سیار ‫محمدعلی محتشمی مهر ‫وحدت دو آلمان، امنیت آینده اروپا و جهان سوم
۱۳۷۰ ‫رضاقلی نظام مافی، قربانعلی دری نجف آبادی ‫محمود سریع‌القلم ‫فرامرز نیک سرشت ‫مقایسه تئوریهای وابستگی با دیدگاههای قرآن
۱۳۷۰ ‫اکبر احمدی، علی دوانی ‫یعقوب آژند ‫محمدرضا کرمی ‫نقش روحانیت بعنوان گروه فشار در دوره قاجار
۱۳۷۰ ‫عبدالعلی بیگدلی، بهزاد شاهنده ‫عبدالعلی قوام ‫محمد فتحعلی ‫حوزه آسیائی اقیانوس آرام، علل اهمیت آن به عنوان یک منطقه مهم استراتژیک در قرن حاضر و تاثیر آن بر آینده روابط بین الملل
۱۳۷۰ ‫حمید بهرامی احمدی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫علیرضا آقاحسینی ‫بررسی روند نوسازی در ایران از آغاز حکومت قاجاریه تا کودتای۱۲۹۹ ه.ش
۱۳۷۰ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫مصطفی دولتیار ‫رژیم حقوقی تنگه‌های مورد استفاده بین‌المللی با تاکید بر مسائل حقوقی تنگه هرمز
۱۳۷۰ ‫عبدالعلی بیگدلی، داود باوند ‫هوشمند میرفخرائی ‫اسماعیل حسینی ‫موضع گیری و نقش ایالات متحده آمریکا (سیاست خارجی) نسبت به جنگ عراق و ایران
۱۳۷۰ ‫رضاقلی نظام مافی ‫غلامعلی سیار ‫ناصر کمالی دولت آبادی ‫بررسی روابط شوروی با رژیم اشغالگر فلسطین
۱۳۷۰ ‫داود باوند، شیخ الاسلامی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫رسول شاهرضایی ‫روابط سیاسی ایران و آمریکا در دهه۷۰
۱۳۷۰ ‫داود باوند، هوشنگ مقتدر ‫عبدالعلی قوام ‫محمد حسین خوشوقت ‫تئوری تصمیم گیری در سیاست خارجی
۱۳۷۰ ‫حسین بشیریه ‫عباسعلی عمید زنجانی ‫محمدرضا حاتمی ‫قیام در مقابل حکومت ظلم (انقلاب) از دیدگاه اسلام
۱۳۷۰ ‫داوود باوند ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫نادر آزاد ‫روابط ایران و آلمان ۱۲۹۹-۱۳۲۰)) ه. ش
۱۳۷۰ ‫عبدالعلی بیگدلی، اکبر احمدی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫محمدرحیم آقائی پور ‫سیاست و حکومت در تونس
۱۳۷۰ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالصاحب یادگاری ‫عنایت اله یزدانی ‫نقش حاج میرزا آغاسی در اوضاع سیاسی- اجتماعی ایران
۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، داود باوند ‫هوشنگ مقتدر ‫علیرضا یوسفی ‫سیاست و حکومت در مالزی
۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، هوشمند میرفخرائی ‫داود باوند ‫مصطفی معینی آرانی ‫ساختار اجتماعی لبنان و آثار آن
۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، رضاقلی نظام مافی ‫محمدجواد شیخ‌الاسلامی ‫کریم حسین خانی ‫نقش محمدعلی فروغی در تاریخ سیاسی معاصر ایران
۱۳۷۱ ‫رضاقلی نظام مافی، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫علی اثنی عشری ‫سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال آفریقای جنوبی
۱۳۷۱ ‫حمید بهرامی احمدی، جواد شیخ‌الاسلامی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علی احمدی ‫نقش مدرس در تاریخ تحولات سیاسی ایران
۱۳۷۱ ‫رضاقلی نظام مافی، اسعد اردلان ‫هوشنگ مقتدر ‫اسماعیل باباپور ‫قواعد حقوق جنگ با تکیه بر جنگ دریایی
۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫محمدعلی جعفری نعیمی ‫اختلافات عراق و کویت و بحران خلیج فارس
۱۳۷۱ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اکبر احمدی ‫داود باوند ‫بهرام اخوان کاظمی ‫دکترین و سیاستهای دفاعی امنیتی فرانسه بعد از جنگ دوم جهانی و بازتاب آن بر جهان سوم
۱۳۷۱ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫فتاح احمدی ‫بررسی نقش سیاستهای غربی در بحران لبنان (۱۹۵۸-۱۹۹۰)
۱۳۷۱ ‫داود باوند، عبدالصاحب یادگاری ‫اکبر احمدی ‫علیرضا کاویانی ‫نقش پیمانهای منطقه‌ای پس از جنگ دوم جهانی در توسعه کشورهای خاورمیانه
۱۳۷۱ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، عبدالعلی بیگدلی ‫محمدجواد شیخ الاسلامی ‫مرتضی صبوری ‫سیاست خارجی دولت دکتر مصدق
۱۳۷۱ ‫داود باوند، اکبر احمدی ‫داریوش اخوان زنجانی ‫احمد جالینوسی ‫بررسی روند سیاست خارجی ایران در خلیج فارس، در دهه(۱۹۷۱-۱۹۷۹) ۷۰
۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، عبدالصاحب یادگاری ‫داود باوند ‫حمید ابهجی عزآبادی ‫مسئله جامو و کشمیر
۱۳۷۱ ‫عبدالصاحب یادگاری، اسعد اردلان ‫اکبر احمدی ‫رحمان فغان اوغانی ‫نقش میرزاعلی اصغرخان اتابک در تحولات سیاسی، اجتماعی ایران
۱۳۷۱ ‫حسین بشیریه، محمدجواد اردشیرلاریجانی ‫جواد طباطبایی نژاد ‫مصطفی اویسی ‫قدرت سیاسی از دیدگاه ماکیاولی
۱۳۷۱ ‫داود باوند، هوشمند میرفخرائی ‫اسعد اردلان ‫حجت اله درویش پور ‫بررسی پدیده ناسیونالیسم در جهان عرب
۱۳۷۱ ‫داود باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫محمود سریع القلم ‫حمیدرضا بداقی ‫بررسی روابط سیاسی ایران و ایالات متحده آمریکا ۱۳۳۲)ش.۱۹۵۳م.۱۳۴۷ش./۱۹۶۸م.)
۱۳۷۱ ‫رضاقلی نظام مافی، کاووس سیدامامی ‫یعقوب آژند ‫شیر الله مداحی ‫نقش اسدالله علم در تحولات سیاسی ایران
۱۳۷۱ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالصاحب یادگاری ‫عدنان قارونی ‫روند شکل گیری جنبشهای سیاسی کردستان عراق
۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، عبدالعلی بیگدلی ‫هوشنگ مقتدر ‫صمدعلی لکی زاده ‫روابط و سیاستهای متقابل جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا
۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، عبدالصاحب یادگاری ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علیرضا فرامرزیان ‫روابط آمریکا و اسرائیل و تاثیر آن در منطقه (۱۹۹۰ -۱۹۸۰)
۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، عبدالصاحب یادگاری ‫اکبر احمدی ‫محمد ابوالفتحی ‫سیاست خارجی اسرائیل در لبنان (۱۹۷۵-۱۹۹۱)
۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫کارنگ غفاری هشجین ‫توسعه مترقیانه روند تنش زدایی بین آمریکا و شوروی از ظهور گورباچف تا پایان جنگ سرد (۱۹۸۵-۱۹۹۱)
۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، رضاقلی نظام مافی ‫علی اصغر حلبی ‫علی مرشدی زاده ‫اندیشه‌های سیاسی محمد رشید رضا
۱۳۷۱ ‫غلامعلی سیار، رضاقلی نظام مافی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫محمد حسن وراثی ‫روابط ایران و انگلستان بین سالهای ۱۲۹۹-۱۳۱۲)ه .ش)
۱۳۷۱ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، کاووس سیدامامی ‫یعقوب آژند ‫حسن هاشمی ‫نقش قوام السلطنه در تحولات سیاسی ایران ۱۲۸۲-۱۳۰۲)ه.ش)
۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، عبدالعلی بیگدلی ‫یعقوب آژند ‫ناصر شفیعی ‫فضاهای باز سیاسی در دوره پهلوی، علل و نتایج آنها
۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، رضاقلی نظام مافی ‫هوشنگ مقتدر ‫علی محمد موسوی ‫تحول نقش دبیر کل سازمان ملل متحد و بررسی آثار آن در جنگ ایران و عراق
۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، اسعد اردلان ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علی خلیلی ‫بررسی روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی ایران و فرانسه ۱۳۵۷-۱۳۲۰)ه.ش)
۱۳۷۱ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، داود باوند ‫اکبر احمدی ‫کرامت اله طیبی ‫روابط سیاسی ایران و روسیه (۱۹۰۷-۱۹۱۷)
۱۳۷۱ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اکبر احمدی ‫یعقوب آژند ‫محمدحسن پیرو ‫تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس شهریور ۱۳۲۰تا مرداد۱۳۳۲
۱۳۷۱ ‫ابوالقاسم طاهری، رضاقلی نظام مافی ‫کاووس سیدامامی ‫بهمن تاجانی ‫نقش دولت در توسعه ملی با تاکید بر روند بازسازی در ایران
۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالصاحب یادگاری ‫علی طالع قمر ‫دولت و مذهب در اردن
۱۳۷۱ ‫فرهنگ رجایی، هوشنگ امیرمکری ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علیرضا دربیگی نامقی ‫بررسی پیدایش و نضج جبهه ملی اول (۱۳۲۸-۱۳۳۲)
۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، اسعد اردلان ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫نعمت الله توکل فر ‫بررسی تحلیلی قضیه قرارداد اروند رود ۱۳۱۶ (شط العرب) و رابطه آن با پیمان سعدآباد۰
۱۳۷۱ ‫عباس شیبانی، عزت الله سحابی ‫عباسعلی عمیدزنجانی ‫غلامرضا خواجه سروی ‫تعارض جناحهای سیاسی در دوره اول مجلس شورای اسلامی (۱۳۵۹-۱۳۶۳)
۱۳۷۱ ‫حسن مصطفوی، کاووس سیدامامی ‫محمود سریع القلم ‫حسن تلاشان ‫مقایسه زمینه‌های پیدایش نهضت تنباکو و انقلاب مشروطیت باتوجه به تئوریهای انقلاب
۱۳۷۱ ‫حمید بهرامی احمدی، رضاقلی نظام مافی ‫علی اصغر حلبی ‫غلامرضا تقوا ‫بررسی اندیشه‌های سیاسی عبدالرحمن کواکبی
۱۳۷۱ ‫ناصر هادیان، حمید بهرامی احمدی ‫محمود سریع القلم ‫حسین غریبی ‫رابطه انقلاب با توسعه سیاسی با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران
۱۳۷۱ ‫عبدالعلی قوام، هوشنگ امیرمکری ‫علی اکبر ‫محسن دیانت ‫جمهوری های آسیای میانی و نظم نوین جهانی
۱۳۷۱ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ابراهیم تیموری ‫داود باوند ‫مرتضی قانون ‫بررسی روابط ایران و اسرائیل ۱۹۴۸-۱۹۷۹)) با مروری بر پیشینه تاریخی یهودیان ایران
۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی ‫علی اکبر --- ‫یوتوپیا در اندیشه سیاسی
۱۳۷۱ ‫غلامرضا کوثری نژاد، رضاقلی نظام مافی ‫عبدالعلی قوام ‫حسن غمیلو ‫نقش بوروکراسی در توسعه سیاسی ایران
۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، عبدالصاحب یادگاری ‫اکبر احمدی ‫عدنان اشکوری ‫سیاست و حکومت در آرژانتین با توجه به جایگاه مسلمانان
۱۳۷۱ ‫حمید بهرامی احمدی، کاووس سیدامامی ‫رضاقلی نظام مافی ‫جواد احمدی ‫نقش اصناف، تجار و بازاریان در تحولات سیاسی ایران از ۱۳۴۰تاکنون
۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، عبدالصاحب یادگاری ‫اکبر احمدی ‫اکبر تقوی شوازی ‫گسیختگی امپراطوری اتحاد جماهیر شوروی از۱۹۸۵
۱۳۷۱ ‫رضاقلی نظام مافی، کاووس سیدامامی ‫یعقوب آژند ‫محمد امامی میبدی ‫تاریخچه احزاب سیاسی از مجلس دوم تا مجلس پنجم و روی کارآمدن رضاخان و بررسی علل ناپایداری احزاب
۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، هوشمند میرفخرایی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫غلامحسین درزی ‫سیاست خارجی شوروی در قبال ایران بین سالهای۱۳۲۰ - ۱۳۳۲
۱۳۷۱ ‫جواد شیخ‌الاسلامی، غلامعلی سیار ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫مسعود اسداللهی ‫نقش مستشاران نظامی آمریکا در تحولات سیاسی ایران (۱۳۳۸ -۱۳۵۸)
۱۳۷۱ ‫حسین بشیریه، محمود سریع القلم ‫حسین سیف زاده ‫محمدرضا حسینی ‫موانع توسعه فرهنگی در ایران ۱۳۲۰-۵۷)ه.ش)
۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، اسعد اردلان ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علی فولادی طرقی ‫بررسی فعالیتهای فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکت سوتیون) درایران
۱۳۷۱ ‫حمید بهرامی احمدی ‫ابراهیم جناتی ‫محمد موسوی بیوکی ‫حوزه عملکرد ولایت فقیه در تصمیم گیریهای سیاسی
۱۳۷۱ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالصاحب یادگاری ‫منوچهر قربانی کشککی ‫جنبش های اسلامی در عراق از سال ۱۹۵۸ تا۱۹۸۸
۱۳۷۱ ‫هوشمند میرفخرایی، عبدالصاحب یادگاری ‫محمود سریع القلم ‫محمدرضا معماری ‫بررسی تطبیقی دیدگاههای صلح پیرامون اختلافات اعراب و اسرائیل
۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، عبدالصاحب یادگاری ‫داود باوند ‫علی اصغر عامری بافقی ‫بررسی مفهوم صلح در روابط بین‌الملل با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد
۱۳۷۱ ‫عبدالعلی قوام، بهزاد شاهنده ‫محمود سریع‌القلم ‫مهدی حسنی ‫بررسی عوامل فرهنگی، سیاسی توسعه اقتصادی کره جنوبی
۱۳۷۱ ‫قربانعلی دری نجف آبادی، علی اصغر حلبی ‫عباسعلی عمیدزنجانی ‫محمدرضا مرندی ‫مبانی و شرایط مشروعیت نظام سیاسی دراسلام
۱۳۷۱ ‫عبدالصاحب یادگاری، رضاقلی نظام مافی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫مصطفی ابطحی ‫انگیزه‌های سیاسی، سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی، فنی، نظامی ایران به کشورهای مختلف در سالهای۱۳۵۲-۵۷
۱۳۷۲ ‫کاووس سیدامامی، اسعد اردلان ‫اکبر احمدی ‫علی اصغر داودی ‫نقش شورای امنیت در برخورد با بحرانهای بین‌المللی در نظام نوین جهانی
۱۳۷۲ ‫قربانعلی دری نجف آبادی، عبدالعلی بیگدلی ‫علی اصغر حلبی ‫محمود عرب پور ‫جمهوری اسلامی ایران و اتحاد سیاسی اسلام
۱۳۷۲ ‫اکبر احمدی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫محسن دانشمند ‫بررسی حاکمیت ایران برجزایر تنب و ابوموسی
۱۳۷۲ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫کاووس سیدامامی ‫بهروز دیلم صالحی ‫نخبه گرایی (الیتیسم) در جامعه شناسی سیاسی با تاکید بر مسائل ایران
۱۳۷۲ ‫داود باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫هوشنگ امیرمکری ‫محمدرضا سکوت ‫مواضع سیاسی متقابل ایران و تاجیکستان
۱۳۷۲ ‫کاووس سیدامامی، اکبر احمدی ‫داود باوند ‫اصغر پرتوی ‫امنیت آینده اروپا و تاثیر آن بر کشورهای جهان سوم
۱۳۷۲ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، هوشنگ مقتدر ‫سهراب شهابی ‫رضاعلی تپه رشی ‫سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و نقش آن در همبستگی منطقه‌ای
۱۳۷۲ ‫هوشمند میرفخرایی، اسعد اردلان ‫اکبر احمدی ‫نادر فرزندی ‫سیاست و حکومت در سومالی
۱۳۷۲ ‫هوشنگ مقتدر، هوشمند میرفخرائی ‫اسعد اردلان ‫اشکان عباسی تهرانی ‫روابط ترکیه و آمریکا از ۱۹۸۰ تا سال۱۹۹۲
۱۳۷۲ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اسعد اردلان ‫داود باوند ‫علی رزمی گنجی ‫بحران ملیتها در یوگسلاوی و پیامدهای سیاسی آن
۱۳۷۲ ‫هوشنگ امیرمکری، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫محمدکاظم کاوه پیشقدم ‫اندیشه‌های سیاسی در شاهنامه فردوسی
۱۳۷۲ ‫هوشنگ امیرمکری، رضاقلی نظام مافی ‫کاووس سیدامامی ‫قربانعلی سلیمان پور ‫فاشیسم در تئوری و عمل (بررسی و تجزیه و تحلیل اندیشه و عملکرد فاشیسم در قرن بیستم میلادی)
۱۳۷۲ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اکبر احمدی ‫هوشنگ مقتدر ‫علی قدمگاهی ‫تحلیل علل سرنگونی محمدرضا پهلوی
۱۳۷۲ ‫هوشنگ امیرمکری، کاووس سیدامامی ‫داود باوند ‫منصور طبیعی ‫بررسی روند دیوانسالاری و سیاستنامه نویسی در ایران با تاکید بر سیاستنامه خواجه نظام الملک
۱۳۷۲ ‫عبدالصاحب یادگاری، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫احمد امیدوار ‫بررسی تحلیلی سیاست و حکومت در عراق ۱۹۲۱-۱۹۵۸)) حکومت خاندان هاشمی
۱۳۷۲ ‫احمد علم الهدی، محمد محمدی ری شهری ‫حمید بهرامی احمدی ‫خسرو قنبری ‫ساخت روانی و جامعه شناسانه سازمان مجاهدین خلق ایران با نگاه به مباحث تکنیکی
۱۳۷۲ ‫کاووس سیدامامی، هوشنگ امیرمکری ‫ابوالقاسم طاهری ‫فرهاد محمدنژاد ‫نهادهای سیاسی حکومتی (قوه مقننه و قوه مجریه) و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۲ ‫اسعد اردلان، اکبر احمدی ‫هوشنگ مقتدر ‫احمدعلی شریفی زارچی ‫تحولات افغانستان پس از خروج نیروهای شوروی و تاثیر آن بر ترتیبات امنیتی منطقه
۱۳۷۲ ‫رضاقلی نظام مافی، اکبر احمدی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علیرضا اسماعیلی کلیشمی ‫بررسی روابط سیاسی ایران و ایالات متحده آمریکا۱۳۳۲)ش./۱۹۵۳م-۱۳۲۴ش./۱۹۴۵م)
۱۳۷۲ ‫عبدالعلی بیگدلی، رضاقلی نظام مافی ‫علی اصغر حلبی --- ‫اندیشه‌های سیاسی اقبال لاهوری
۱۳۷۲ ‫محسن کدیور، عبدالعلی بیگدلی ‫کاووس سیدامامی --- ‫بررسی تطبیقی تئوریهای انقلاب و انقلاب اسلامی
۱۳۷۲ ‫هوشمند میرفخرایی، منصور صفوتی ‫رضاقلی نظام مافی --- ‫روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوریهای قفقاز با تاکید بر جمهوری آذربایجان
۱۳۷۲ ‫داود باوند، هوشنگ امیرمکری ‫کاووس سیدامامی --- ‫قومیت و جنبشهای اجتماعی در تاریخ معاصر ایران
۱۳۷۲ ‫اسعد اردلان، عبدالصاحب یادگاری ‫ابوالقاسم طاهری ‫محسن میرحسینی چاهوکی ‫سیاست نفتی کشورهای صنعتی در قبال اوپک
۱۳۷۲ ‫ناصر فربد، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫اکبر احمدی ‫رضا دلاوری ‫نقش ارتش در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۲۹۹ تا۱۳۵۷ ه.ش
۱۳۷۲ ‫غلامرضا صدیق اورعی، عبدالحسین معزی ‫کاووس سیدامامی ‫زکریا جعفری ایمن آبادی ‫بررسی جامعه شناختی انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اختلاف نظرهای دو جناح اصلی
۱۳۷۲ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫عزیز نظافت ‫بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی جمهوری آذربایجان از ۱۹۸۵ تا به امروز
۱۳۷۲ ‫اکبر احمدی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫کاووس سیدامامی ‫امیرهوشنگ دباغی ‫تاثیر فرقه‌گرایی سیاسی بر جنبش های اجتماعی معاصر ایران
۱۳۷۲ ‫هوشنگ مقتدر، کاووس سیدامامی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫محمدمهدی پیران ‫عین الدوله صدراعظم دوران استبداد و رئیس الوزرا حکومت مشروطه
۱۳۷۲ ‫داود باوند، اسعد اردلان ‫هوشنگ مقتدر ‫احمد مرادی نسب ‫تحول نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد
۱۳۷۲ ‫هوشنگ مقتدر، اکبر احمدی ‫اسعد اردلان ‫صفا فاضلی ‫جایگاه سازمانهای بین‌المللی در نظام جدید بین‌الملل
۱۳۷۲ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫علی اصغر حلبی ‫سیروس سوزنگر ‫بررسی اندیشه‌ها و دیدگاههای سیاسی سیدقطب
۱۳۷۲ ‫عزت‌الله سحابی، حمید بهرامی احمدی ‫عباسعلی عمیدزنجانی ‫محمود شهیدی ‫بررسی رفتار سیاسی ملیون در دولت موقت انقلاب اسلامی ایران (رابطه دولت موقت با جبهه ملی و نهضت آزادی)
۱۳۷۲ ‫محمود سریع‌القلم، هوشنگ مقتدر ‫اسعد اردلان ‫مهدی خاله‌زاده ‫پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر خاورمیانه
۱۳۷۲ ‫کاووس سیدامامی، عبدالعلی بیگدلی ‫رضاقلی نظام مافی ‫عباس هاشمی ‫بررسی روند نوسازی در ایران از کودتای ۱۲۹۹ تا شهریور۱۳۲۰ ش
۱۳۷۲ ‫حمید بهرامی احمدی، عبدالعلی بیگدلی ‫محمدعلی گرامی ‫حسین رضایی ‫مبانی اصولی تایید مشروطه از دیدگاه علامه نائینی
۱۳۷۲ ‫حمید بهرامی احمدی، کاووس سیدامامی ‫رضاقلی نظام مافی ‫محمدحسن دیده‌گاه ‫نقش نخبگان سیاسی ایران در استقرار رژیم رضاخان
۱۳۷۲ ‫داود باوند، باقر عاقلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫جهاندار امیری ‫نقش پیشروان مطبوعات در نهضت ملی
۱۳۷۲ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫کاووس سیدامامی ‫علی اکبر کمالی اردکانی ‫بررسی مفهوم جامعه پذیری سیاسی (بانگاهی به روند جامعه پذیری سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی)
۱۳۷۲ ‫احمد علم الهدی، کاووس سیدامامی ‫محمود سریع القلم ‫کاظم جلالی ‫بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت مبتنی بر قرارداد اجتماعی و اسلام
۱۳۷۲ ‫محسن فرشاد یکتا، باقر میرعباسی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫مجید قربانی فراز ‫گلیسم وگلیسم های جدید، دیدگاهها و مواضع آنها در قبال مسائل اروپا و جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۲ ‫حمید بهرامی احمدی، هوشمند میرفخرایی ‫محمود سریع القلم ‫حسین موسوی ‫تحزب و توسعه سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۲ ‫اکبر احمدی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫عمرانی محمدرضا ‫آینده روابط جمهوری اسلامی ایران و گرجستان
۱۳۷۲ ‫علی اصغر حلبی، عزالدین سلیم ‫عبدالصاحب یادگاری ‫میثم دغلاوی ‫دراسه فی احداث العراق السیاسیه ایام حکومت عبدالکریم قاسم ۱۹۵۸-۶۳)م)
۱۳۷۲ ‫کاووس سیدامامی، هوشنگ امیرمکری ‫محمود سریع القلم ‫حسن شاه حسینی ‫مفهوم امنیت ملی و تحولات جدید بین‌المللی
۱۳۷۲ ‫هوشنگ امیرمکری، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫مرتضی عباسی ‫تئوری همگرائی در روابط بین‌الملل
۱۳۷۲ ‫داود باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫اکبر احمدی ‫محمد لطفی ‫امنیت بین‌الملل در پرتو تحولات پس از جنگ جهانی دوم
۱۳۷۲ ‫محمود کاشانی، عبدالعلی بیگدلی ‫جلال الدین مدنی ‫غضنفر اصل رکن آبادی ‫بررسی زندگی و مواضع سیاسی آیت الله کاشانی
۱۳۷۲ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، علی حجتی کرمانی ‫حمید بهرامی احمدی ‫محمد میرعلیمحمدی ‫بررسی مواضع احزاب و گروههای چپ گرا در جریان شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران
۱۳۷۲ ‫عبدالعلی بیگدلی، عبدالصاحب یادگاری ‫داود باوند ‫محمد میرسلیمانی بافقی ‫مشکلات ناشی از وحدت دو آلمان و بررسی الگوهای منتخب برای حل مسائل همگرایی در کشورهای جهان سوم
۱۳۷۲ ‫اکبر احمدی، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫سعید ملک محمدی ‫بررسی نقش اعضاء سابق حزب توده در تحکیم رژیم پهلوی پس از کودتای ۲۸ مرداد
۱۳۷۲ ‫هوشنگ مقتدر، جلیل زاهد ‫ابوالقاسم طاهری ‫علی عباسی شوازی ‫نقش رسانه‌ها در جنگ خلیج فارس
۱۳۷۲ ‫عبدالصاحب یادگاری، عبدالعلی بیگدلی ‫اکبر احمدی ‫رضا برزگر ‫سیاست و حکومت در عمان
۱۳۷۲ ‫جواد اژه‌ای ‫علی اصغر حلبی ‫سیدمحمد فردین جلالی ‫علل پذیرش ولایتعهدی مأمون  از طرف حضرت امام رضا(ع)
۱۳۷۳ ‫داود باوند، جواد اژه‌ای ‫علی اصغر حلبی ‫علیرضا کریمی ‫بررسی رابطه دیانت و سیاست در فلسفه اسلام و مسیحیت
۱۳۷۳ ‫داود باوند، اسعد اردلان ‫هوشنگ امیرمکری ‫احمدعلی نساجی زواره ‫بررسی مسائل سیاسی، اجتماعی ترکمنستان و روابط متقابل با ایران
۱۳۷۳ ‫عبدالعلی بیگدلی، باقر میرعباسی ‫هوشنگ مقتدر ‫مجتبی ستوده نیا ‫مقایسه عملکرد شورای امنیت در دو تجاوز عراق
۱۳۷۳ ‫حمید بهرامی احمدی، عبدالعلی بیگدلی ‫یعقوب آژند ‫حسین میرزائی ونی ‫بررسی نهضت شعوبیه و تاثیرات سیاسی، اجتماعی آن در ایران
۱۳۷۳ ‫داود باوند، اسعد اردلان ‫هوشنگ امیرمکری ‫احمدی محمود ‫بررسی مسائل سیاسی- اجتماعی قزاقستان و روابط متقابل با ایران
۱۳۷۳ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، رضاقلی نظام مافی ‫کاووس سیدامامی ‫شهرام شاهوردی ‫اصلاحات ارضی و پیامدهای سیاسی- اجتماعی آن در ایران
۱۳۷۳ ‫کاووس سیدامامی، رضاقلی نظام مافی ‫محمود سریع القلم ‫اصغر افتخاری ‫رابطه عقلانیت با توسعه یافتگی سیاسی- اجتماعی: بررسی تئوریک بااشاره به تجربیات آلمان و کره جنوبی
۱۳۷۳ ‫حمید بهرامی احمدی، کاووس سیدامامی ‫رضاقلی نظام مافی ‫فرهاد خوجینیان ‫سیاستهای نوسازی رضاخان و تاثیر آن بر عشایر ایران (۱۳۲۰-۱۲۹۹)
۱۳۷۳ ‫داود باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫باقر عاقلی ‫اسماعیل حسینی گلی ‫نقش مطبوعات در تحولات سیاسی دوران قوام السلطنه۱۳۲۱-۱۳۲۴-۱۳۲۶
۱۳۷۳ ‫مصطفی محقق داماد، قربان علی دری نجف آبادی ‫محمدباقر حجتی ‫محمود سازگاری اردکانی ‫اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی شهید مطهری (ره)
۱۳۷۳ ‫عبدالعلی بیگدلی، اسعد اردلان ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫محمدحسین مصلی نژاد ‫ساختار امنیتی خلیج فارس در پرتو نظم نوین جهانی با تکیه برایران
۱۳۷۳ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اکبر احمدی ‫داود باوند ‫مهدی ذاکریان امیری ‫مبانی نظری و عملی بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپای متحد از سال ۱۹۸۹ به بعد
۱۳۷۳ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، کاوه بیات ‫کاووس سیدامامی ‫جواد وندنوروز ‫جعفر پیشه‌وری و نقش او در فرقه دمکرات آذربایجان
۱۳۷۳ ‫حمید احمدی، یادگاری ‫داود باوند ‫محسن هاشمی ‫بررسی روند خیزش اسلامی در الجزایر
۱۳۷۳ ‫داود باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫باقر عاقلی --- ‫بررسی نقش سید حسن تقی زاده در تاریخ سیاسی معاصر ایران
۱۳۷۳ ‫باقر عاقلی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫اکبر احمدی ‫مسعود اسداللهی ‫سیرتکوین و رشد وزارت خارجه ایران از بدو تاسیس تا عصر حاضر
۱۳۷۳ ‫جواد شیخ‌الاسلامی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫باقر عاقلی ‫شهرام بلوریان، شهرام ‫مطبوعات سیاسی در دوران سلطنت رضاخان
۱۳۷۳ ‫حسین مصطفوی، عبدالعلی بیگدلی ‫عباسعلی عمیدزنجانی ‫طیب فرجی ‫موازین برخورد حکومت اسلامی با اهل ذمه و مرتدین
۱۳۷۳ ‫علی دوانی، کاووس سیدامامی ‫عباسعلی عمیدزنجانی ‫طاهر فرجی سلطان آباد ‫شیوه برخورد رسول خدا (ص) با ناآرامیهای داخلی در مدینه
۱۳۷۳ ‫اکبر احمدی، هوشنگ مقتدر ‫اسعد اردلان ‫حسن لاسجردی ‫بررسی نقش و مواضع ترکیه در جنگ تحمیلی ایران و عراق
۱۳۷۳ ‫حمید بهرامی احمدی، جواد منصوری ‫عبدالله جاسبی ‫علی داستانی بیرکی ‫حزب جمهوری اسلامی از تشکیل تا توقف فعالیتها
۱۳۷۳ ‫حمید بهرامی احمدی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫محمدناصر حقیقت ‫نقش فراماسونری در ظهور و تحکیم رژیم پهلوی
۱۳۷۳ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اکبر اکبری ‫اسعد اردلان ‫امیرسعید کرمی ‫نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحران کویت
۱۳۷۳ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اکبر احمدی ‫داود باوند ‫احمد قربانی ‫سیاست ایران در همکاری با سازمانهای تخصصی بین‌المللی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تاکید بر فائو
۱۳۷۳ ‫عبدالعلی بیگدلی، رضا قلی نظام مافی ‫اکبر احمدی ‫ساسان غدیری ‫وضعیت مسلمانان در هند با تاکید بر بحران مسجد بابری
۱۳۷۳ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫حمید امامی ‫تحولات سیاسی مصر در اثر گرایش به آمریکا و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه
۱۳۷۴ ‫باقر عاقلی، هوشنگ مقتدر ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫محمد اختریان ‫نقش امیر عباس هویدا درتحولات سیاسی- اجتماعی ایران (بهمن۱۳۴۳ - مرداد(۱۳۵۶
۱۳۷۴ ‫عباس شیبانی، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫فرشید سعیدی ‫سیاست خارجی دولت موقت
۱۳۷۴ ‫هوشنگ مقتدر، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫مصطفی محقق ‫مبانی و توسعه مترقیانه حقوق بین‌الملل بشر دوستانه
۱۳۷۴ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اسعد اردلان ‫داود باوند ‫هاشم پژوهش ‫مذاکرات ساف و اسرائیل و آینده آن
۱۳۷۴ ‫هوشنگ مقتدر، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علی لطیفیان ‫بررسی عملکرد روشنفکران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ (دوره پهلوی دوم)
۱۳۷۴ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫حمید بهرامی احمدی ‫محسن عبداللهی ‫بررسی اندیشه‌ها و دیدگاههای سیاسی اخوان الصفا
۱۳۷۴ ‫منوچهر موءتمنی، محسن کدیور ‫هوشنگ مقتدر ‫محمود استاجی دارینی ‫مقایسه رژیمهای پارلمانی و ریاستی وتاثیر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۴ ‫رضاقلی نظام مافی، کاووس سیدامامی ‫عبدالعلی قوام ‫اکبر ملکی زاده ‫بررسی نقش اعتماد متقابل مردم و حکومت در توسعه سیاسی
۱۳۷۴ ‫کاووس سیدامامی، محمد دشتی ‫علی اصغر حلبی ‫حسن سلامی ‫علل انحطاط و بی ثباتی حکومتها در نهج البلاغه
۱۳۷۴ ‫اکبر احمدی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫محمدصادق کریمی دروئی ‫مسائل امنیتی منطقه خاور دور و آسیای شرقی (درارتباط با چین و ژاپن بعد از جنگ سرد)
۱۳۷۴ ‫داود باوند ‫قاسم افتخاری ‫رضا بهشتی معز ‫مبانی تئوریک دمکراسی در غرب
۱۳۷۴ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫علی اصغر حلبی ‫ناصر صالحی نجف آبادی ‫بررسی اندیشه‌های سیاسی شیخ محمد عبده
۱۳۷۴ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫محمدعلی شریعتی زفره‌ای ‫زمینه‌های تجزیه‌طلبی در قفقازشمالی با تاکید بر چچن
۱۳۷۴ ‫اکبر احمدی ‫احمد علم الهدی ‫محمدصادق حسینی کجانی ‫مقایسه نظام دموکراتیک و نظام ولایت فقیه از دیدگاه فطرت انسانی
۱۳۷۴ ‫داود باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫هوشنگ مقتدر ‫داریوش طاهری ‫بررسی تئوریهای تصمیم گیری در بحران کویت
۱۳۷۴ ‫باقر عاقلی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫ابوالفضل شهیدی نژاد ‫نقش مثلث سیاسی (تیمورتاش، نصرت الدوله، داور) در تحکیم سلطنت پهلوی
۱۳۷۴ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اکبر احمدی ‫داود باوند ‫فریدون دهقانی ‫سیاست و حکومت در سودان از زمان روی کارآمدن ژنرال عمرالبشیر۱۹۸۹)) با توجه به روابط با حمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۴ ‫محسن کدیور، جعفر مرتضی عاملی ‫محمود سریع القلم ‫علی اکبر علیخانی ‫بررسی اندیشه های حضرت علی (ع) در زمینه توسعه سیاسی و کاربرد آن در جهان امروز
۱۳۷۴ ‫رحیمی بروجردی، جواد منصوری ‫شهابی ‫داوود آمری راد ‫روابط ایران و پاکستان بعد از انقلاب اسلامی (۵۷-۶۷)
۱۳۷۴ ‫حمید بهرامی احمدی، رضاقلی نظام مافی ‫جواد شیخ الاسلامی ‫محمدناصر حسینی علائی ‫دلایل مخالفت شیخ فضل‌الله نوری با مشروطیت
۱۳۷۴ ‫داود باوند، محمود سریع‌القلم ‫بهزاد شاهنده ‫رضا شاکری ‫تاثیر سیاست درهای باز بر سیاست خارجی چین در زمان دنگ شیائوپینگ با تاکید بر روابط با ایران
۱۳۷۴ ‫محمدهادی عبدخدایی، محمدهادی سمتی ‫هوشنگ مقتدر ‫منصور اشرف زاده ‫بررسی انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه نویسندگان و مفسرین غربی
۱۳۷۴ ‫هادی سمتی ‫کاووس سیدامامی ‫علی صبحدل ‫ایدئولوژی سیاسی طرفداران محیط زیست در دنیای معاصر
۱۳۷۴ ‫اکبر احمدی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫خان اوغلان خدایی ‫سیاست منطقه‌ای ترکیه پس از فروپاشی شوروی
۱۳۷۵ ‫کاووس سیدامامی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫مرتضی ابراهیمی ‫بررسی زمینه‌های همکاری اتحادیه کشورهای حوزه دریای خزر با تاکید بر انرژی و نقش و اهداف جمهوری اسلامی ایران در آن
۱۳۷۵ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، عبدالعلی بیگدلی ‫علی اصغر حلبی ‫محمدفاضل صدری ‫بررسی تطبیقی اندیشه‌های سیاسی خواجه نظام‌الملک طوسی و ماکیاولی
۱۳۷۵ ‫کاووس سیدامامی ‫داود باوند ‫اللهیار آقازاده ‫بررسی اندیشه های تاریخی سیاسی احمد کسروی با تکیه بر تاریخ آذربایجان
۱۳۷۵ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫اسعد اردلان ‫جلال موسوی سارسری ‫واکنش کشورهای عربی خاورمیانه در قبال جنگ ایران و عراق
۱۳۷۵ ‫کاووس سیدامامی، حمید بهرامی احمدی ‫باقر عاقلی ‫محمدرضا درخشنده ‫بررسی شعر سیاسی ایران در فاصله سالهای۱۲۸۵-۱۳۲۰ -ه.ش(بعد از مشروطه)
۱۳۷۵ ‫عبدالعلی بیگدلی ‫علی اصغر حلبی ‫محسن حافظی فر ‫بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه افلاطون و فارابی
۱۳۷۵ ‫حمید بهرامی احمدی ‫محسن کدیور ‫حیدر محمدی احمدآبادی