پایان نامه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
سال دفاع استاد مشاور استاد راهنما دانشجو عنوان اصلی
‫۱۳۶۸ ‫عبدالعلی بیگدلی، حسین موسوی خراسانی ‫داود باوند ‫محمدجواد آقاجری ‫جنوب سودان: اسلام در رویاروئی با مسیحیت
‫۱۳۶۸ ‫علی اکبر عبدالعلی قوام ‫هوشنگ مقتدر ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫سیاست خارجی اسرائیل در خاورمیانه عربی (۱۹۴۸ -۱۹۷۳)
‫۱۳۶۹ ‫حمید بهرامی احمدی، عبدالعلی بیگدلی ‫رضاقلی نظام مافی ‫هادی جاریانی ‫نقش رهبری در دو انقلاب اسلامی ایران و سسوسیالیستی چین تا پیروزی انقلاب
‫۱۳۷۰ ‫رضاقلی نظام مافی، هوشمند میرفخرایی ‫محمود سریع‌القلم ‫اکبر مهرپور ‫علل و عواقب گرایش ترکیه به اروپائی شدن
‫۱۳۷۰ ‫حمید بهرامی احمدی، حسین بشیریه ‫علی اصغر حلبی ‫غلامحسین سالاروند ‫اندیشه‌های سیاسی امام محمد غزالی
‫۱۳۶۹ ‫حمید بهرامی احمدی، رضاقلی نظام مافی ‫محمدرضا فاکر ‫ابراهیم برزگر ‫مبانی تصمیم گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره)
‫۱۳۷۰ ‫بهزاد اشتری، عبدالعلی بیگدلی ‫اسعد اردلان ‫محمدرضا قزل سفلی ‫مسائل سیاسی و اجتماعی کردستان
‫۱۳۷۰ ‫حسین بشیریه، عبدالعلی بیگدلی ‫محمود سریع‌القلم ‫محمدحسن فیاضی ‫بررسی عوامل موثر در دستیابی و عدم دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی (پیش بینی شده در قانون اساسی)
‫۱۳۶۹ ‫عبدالعلی بیگدلی، رضاقلی نظام مافی ‫هوشنگ مقتدر ‫حسینعلی مهرابی ‫ساختار و توان نظامی چین
‫۱۳۶۹ ‫داود باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫هوشنگ مقتدر ‫علی کریمی مله ‫عوامل تعیین کننده استراتژی آمریکا
‫۱۳۷۰ ‫عبدالعلی بیگدلی، هوشنگ مقتدر ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫عبدالله خدابنده ‫سیاست و حکومت درافغانستان در دهه ۸۰ (با تاکید بر جنبش اسلامی افغانستان و تاثیر انقلاب اسلامی ایران)
‫۱۳۷۰ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫محمدحسین لطفی ‫هماهنگی اعضای جامعه اقتصادی اروپا (بازار مشترک) در سیاست خارجی در قبال جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۷۹ تا۱۹۸۹
‫۱۳۶۸ ‫هوشنگ مقتدر، محمدجواد شیخ‌الاسلامی ‫منوچهر محمدی ‫علی‌اکبر بصائری ‫سیر تکوینی انقلاب فلسطین در بعد ایدئولوژیک
‫۱۳۷۰ ‫هوشنگ مقتدر، عبدالعلی بیگدلی ‫یعقوب آژند ‫جواد آقازاده هریس ‫مراحل جداسازی افغانستان از ایران
‫۱۳۷۰ ‫جلال الدین مدنی، عبدالعلی بیگدلی ‫محمود کاشانی ‫علامرضا محمودی ‫بررسی سیاسی عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق (۱۹۷۵)
‫۱۳۷۰ ‫هوشنگ مقتدر، عباس شیبانی ‫رضاقلی نظام مافی ‫فرهاد نیلفروشان ‫مشارکت سیاسی خشونت آمیز در ایران از ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۸ مرداد۱۳۳۲
‫۱۳۷۰ ‫منصور مشکین پوش، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫فرشاد شریعت ‫مناسبات ایران وانگلیس (۱۹۳۳-۱۹۴۱)
‫۱۳۷۰ ‫داود باوند، حمید بهرامی احمدی ‫حسین سیف زاده ‫محسن برزگران ‫بیگانگی سیاسی و بررسی آن در افغانستان، ایران، ترکیه
‫۱۳۷۰ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، رضاقلی نظام مافی ‫هوشنگ مقتدر ‫محمود کرامتی شهری ‫بررسی سیاست خارجی میرزا حسین خان سپهسالار (مشیرالدوله)۱۲۷۵-۱۲۹۷)ه.ق)
‫۱۳۷۰ ‫اسعد اردلان، هوشمند میرفخرائی ‫داود باوند ‫محمد میرحسینی ‫روابط ایران و شوروی از ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۷ از کودتا تا بعد از به سلطنت رسیدن رضاخان
‫۱۳۶۸ ‫داود باوند، رضاقلی نظام مافی ‫علی شمس اردکانی ‫محمد تقی زاده انصاری ‫سیاست نفتی ایالات متحده آمریکا در منطقه خلیج فارس ازسال۱۹۸۰ به بعد
‫۱۳۷۰ ‫منوچهر احمدی، هادی خسروشاهی ‫احمد نقیب زاده ‫رضا موسوی ‫تحلیل جنبه‌های ناسیونالیسم در انقلاب فرانسه و بررسی آن در انقلاب اسلامی
‫۱۳۷۰ ‫عبدالعلی بیگدلی، اسعد اردلان ‫اکبر احمدی ‫محمد طباطبایی ‫علل فروپاشی حکومت عثمانی
‫۱۳۶۹ ‫محمدجواد شیخ‌الاسلامی، رضاقلی نظام مافی ‫داود باوند ‫محسن شاهنگیان ‫حکومت آتاتورک و سیاست تجدد خواهی در ترکیه
‫۱۳۷۰ ‫جواد شیخ الاسلامی، غلامعلی سیار ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫پرویز وداد ‫روابط ایران و انگلیس بین سالهای۱۸۶۰-۱۹۲۱
‫۱۳۷۰ ‫اسعد اردلان، جلیل روشندل ‫هوشمند میرفخرائی ‫عبدالحسین مانیان ‫معامله نفت و اسلحه، اجرای دکترین نیکسون در ایران (۱۹۶۹-۱۹۷۷)
‫۱۳۷۰ ‫هوشنگ مقتدر، عبدالصاحب یادگاری ‫داود باوند ‫مرتضی عابدینی ورامینی ‫نقش نظامیان عراق در روند سیاستگزاری کشور
‫۱۳۶۹ ‫هوشنگ مقتدر، رضاقلی نظام مافی ‫داود باوند ‫مسعود اخوان کاظمی ‫هند ابرقدرت منطقه‌ای، سیاست خارجی و استراتژی نظامی هند در حوزه اقیانوس هند
‫۱۳۶۹ ‫علی اکبر، عبدالعلی بیگدلی ‫هوشنگ مقتدر ‫محمد آگاه ‫بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه
‫۱۳۷۰ ‫احمد نقیب زاده ‫حسین سیف زاده ‫مرتضی هزاوه‌ای ‫سیاست خارجی شوروی در خلیج فارس پس از جنگ دوم جهانی
‫۱۳۷۰ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫هوشنگ مقتدر ‫هادی فرجوند ‫سیاست و حکومت در بحرین
‫۱۳۷۰ ‫عبدالعلی بیگدلی، هوشمند میرفخرائی ‫محمود سریع‌القلم ‫محمدحسن خانی ‫ژاپن و خاورمیانه
‫۱۳۷۰ ‫داود باوند، علیرضا شیخ‌الاسلامی ‫حمید بهرامی احمدی ‫علی قنبرپور دیزبنی ‫بررسی نقش روشنفکران در انقلاب مشروطیت
‫۱۳۷۰ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫یعقوب آژند ‫زاهد غفاری هشجین ‫سید ضیاءالدین طباطبایی و نقش او در تحولات سیاسی ایران
‫۱۳۶۸ ‫حمید بهرامی احمدی، حسن مصطفوی ‫علی اصغر حلبی ‫بهرام منتظری ‫اندیشه سیاسی فارابی و ارتباط آن با مذهب تشیع
‫۱۳۷۰ ‫عبدالعلی بیگدلی، اکبر احمدی ‫محمود سریع‌القلم ‫ا علیرضا یروش ‫بررسی انقلاب نیکاراگوا: زمینه‌های پیروزی و علل شکست دولت ساندینیست
‫۱۳۷۰ ‫حمید بهرامی احمدی، هوشنگ مقتدر ‫علی اصغر حلبی ‫امیر نادری ‫بررسی نظریات سیاسی ابن خلدون
‫۱۳۶۹ ‫جلال‌الدین فارسی، عبدالصاحب یادگاری ‫منوچهر محمدی ‫مهران جعفری ‫سازمان آزادیبخش فلسطین از دیدگاه رهبری، تشکیلات، روابط با دیگر کشورها و آینده آن
‫۱۳۷۰ ‫هوشمند میرفخرایی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫مجید وحید ‫بررسی تطبیقی خشونت سیاسی
‫۱۳۷۰ ‫باقرمیرعباسی، عبدالعلی بیگدلی ‫اکبر احمدی ‫احمدرضا طباطبایی ‫سیاست و حکومت در برزیل با توجه به جایگاه مسلمانان در ساختاراجتماعی آن کشور
‫۱۳۷۰ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫هوشمند میرفخرائی ‫بهروز عطائی فر ‫ارتش و سیاست در کشورهای اسلامی
‫۱۳۷۰ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، عبدالعلی بیگدلی ‫هوشنگ مقتدر ‫محمد موسوی ‫روابط هند و پاکستان در دو دهه اول استقلال (۱۹۴۷-۷۲)
‫۱۳۷۰ ‫حسین بشیریه، منصوره اتحادیه (نظام مافی) ‫احمد نقیب زاده ‫علی اصغر نیامنش ‫زمینه‌های مساعد و نامساعد تحزب در ایران
‫۱۳۷۰ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اکبر احمدی ‫داود باوند ‫عباس حیدری بندرآبادی ‫بررسی روند قبام فلسطینی ها در سرزمینهای اشغالی (انتفاضه)و تاثیرات آن بر سیاست اسرائیل
‫۱۳۷۰ ‫جواد شیخ‌الاسلامی، یعقوب آژند ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫عباس کشاورز شکری ‫کاپیتولاسیون و اثرات سیاسی اجتماعی آن بر جامعه ایران
‫۱۳۶۸ ‫عبدالعلی بیگدلی، هوشنگ میرفخرائی ‫داود باوند ‫حمیدرضا ملک محمدی ‫ساختار نظامی ارتش اسرائیل و نقش آن در روند سیاستگزاری کشور
‫۱۳۶۹ ‫رضاقلی نظام مافی، هوشنگ مقتدر ‫اسعد اردلان ‫احمد محمدخان ‫وضعیت پناهندگان افغانی در ایران و پاکستان
‫۱۳۷۰ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫شجاع احمدوند ‫اهمیت ژئوپولیتیکی خلیج فارس
‫۱۳۶۹ ‫حمید بهرامی احمدی، داود باوند ‫صدرالدین قپانچی ‫حجت الله ایوبی ‫احزاب سیاسی از دیدگاه اسلام
‫۱۳۷۰ ‫اسعد اردلان، علی‌اصغر حلبی ‫رضاقلی نظام مافی ‫حسین سفاری ‫بررسی روند نظام تک حزبی در دهه آخر سلطنت پهلوی
‫۱۳۷۰ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اسعد اردلان ‫اکبر احمدی ‫محمدرضا سعیدآبادی ‫افزایش قیمت نفت و تاثیرات آن بر کمکهای مالی و فنی کشورهای عضو اوپک با تاکید بر نقش ایران۱۳۵۳-۱۳۵۷
‫۱۳۷۰ ‫حمید بهرامی احمدی، جلال‌الدین فارسی ‫داود باوند ‫توحید فام محمد ‫تحلیلی بر لیبرالیسم در نیمه دوم قرن بیستم و نقد آن
‫۱۳۷۰ ‫رضاقلی نظام مافی، اسعد اردلان ‫هوشنگ مقتدر ‫افشین عزیزیان ‫وحدت اروپا در تئوری و عمل (۱۹۷۰-۱۹۹۰)
‫۱۳۷۰ ‫داود باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫جواد شیخ‌الاسلامی ‫عبدالکریم ارسطو ‫غائله شیخ خزعل و نقش انگلستان در آن
‫۱۳۷۰ ‫داود باوند، علی رحمانی ‫غلامعلی سیار ‫محمدعلی محتشمی مهر ‫وحدت دو آلمان، امنیت آینده اروپا و جهان سوم
‫۱۳۷۰ ‫رضاقلی نظام مافی، قربانعلی دری نجف آبادی ‫محمود سریع‌القلم ‫فرامرز نیک سرشت ‫مقایسه تئوریهای وابستگی با دیدگاههای قرآن
‫۱۳۶۸ ‫علی اکبر، داود باوند ‫هوشنگ مقتدر ‫امیرحسین طاهری ‫لیبی و روابط آن با کشورهای عربی همسایه
‫۱۳۷۰ ‫اکبر احمدی، علی دوانی ‫یعقوب آژند ‫محمدرضا کرمی ‫نقش روحانیت بعنوان گروه فشار در دوره قاجار
‫۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، داود باوند ‫هوشنگ مقتدر ‫علیرضا یوسفی ‫سیاست و حکومت در مالزی
‫۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، هوشمند میرفخرائی ‫داود باوند ‫مصطفی معینی آرانی ‫ساختار اجتماعی لبنان و آثار آن
‫۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، رضاقلی نظام مافی ‫محمدجواد شیخ‌الاسلامی ‫کریم حسین خانی ‫نقش محمدعلی فروغی در تاریخ سیاسی معاصر ایران
‫۱۳۷۱ ‫رضاقلی نظام مافی، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫علی اثنی عشری ‫سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال آفریقای جنوبی
‫۱۳۷۱ ‫حمید بهرامی احمدی، جواد شیخ‌الاسلامی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علی احمدی ‫نقش مدرس در تاریخ تحولات سیاسی ایران
‫۱۳۷۱ ‫رضاقلی نظام مافی، اسعد اردلان ‫هوشنگ مقتدر ‫اسماعیل باباپور ‫قواعد حقوق جنگ با تکیه بر جنگ دریایی
‫۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫محمدعلی جعفری نعیمی ‫اختلافات عراق و کویت و بحران خلیج فارس
‫۱۳۷۱ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اکبر احمدی ‫داود باوند ‫بهرام اخوان کاظمی ‫دکترین و سیاستهای دفاعی امنیتی فرانسه بعد از جنگ دوم جهانی و بازتاب آن بر جهان سوم
‫۱۳۷۱ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫فتاح احمدی ‫بررسی نقش سیاستهای غربی در بحران لبنان (۱۹۵۸-۱۹۹۰)
‫۱۳۶۸ ‫هوشنگ مقتدر، داود باوند ‫باقر میرعباسی ‫فرزاد ممدوحی ‫سازمان کنفرانس اسلامی در تئوری و عمل، موضع سازمان در قبال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
‫۱۳۷۱ ‫داود باوند، عبدالصاحب یادگاری ‫اکبر احمدی ‫علیرضا کاویانی ‫نقش پیمانهای منطقه‌ای پس از جنگ دوم جهانی در توسعه کشورهای خاورمیانه
‫۱۳۷۱ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، عبدالعلی بیگدلی ‫محمدجواد شیخ الاسلامی ‫مرتضی صبوری ‫سیاست خارجی دولت دکتر مصدق
‫۱۳۷۱ ‫داود باوند، اکبر احمدی ‫داریوش اخوان زنجانی ‫احمد جالینوسی ‫بررسی روند سیاست خارجی ایران در خلیج فارس، در دهه(۱۹۷۱-۱۹۷۹) ۷۰
‫۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، عبدالصاحب یادگاری ‫داود باوند ‫حمید ابهجی عزآبادی ‫مسئله جامو و کشمیر
‫۱۳۷۱ ‫عبدالصاحب یادگاری، اسعد اردلان ‫اکبر احمدی ‫رحمان فغان اوغانی ‫نقش میرزاعلی اصغرخان اتابک در تحولات سیاسی، اجتماعی ایران
‫۱۳۷۱ ‫حسین بشیریه، محمدجواد اردشیرلاریجانی ‫جواد طباطبایی نژاد ‫مصطفی اویسی ‫قدرت سیاسی از دیدگاه ماکیاولی
‫۱۳۷۱ ‫داود باوند، هوشمند میرفخرائی ‫اسعد اردلان ‫حجت اله درویش پور ‫بررسی پدیده ناسیونالیسم در جهان عرب
‫۱۳۷۱ ‫داود باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫محمود سریع القلم ‫حمیدرضا بداقی ‫بررسی روابط سیاسی ایران و ایالات متحده آمریکا ۱۳۳۲)ش.۱۹۵۳م.۱۳۴۷ش./۱۹۶۸م.)
‫۱۳۷۱ ‫رضاقلی نظام مافی، کاووس سیدامامی ‫یعقوب آژند ‫شیر الله مداحی ‫نقش اسدالله علم در تحولات سیاسی ایران
‫۱۳۷۱ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالصاحب یادگاری ‫عدنان قارونی ‫روند شکل گیری جنبشهای سیاسی کردستان عراق
‫۱۳۶۸ ‫حمید بهرامی احمدی، حسین موسوی خراسانی ‫منوچهر محمدی ‫رضا سلامی ‫بررسی مقایسه‌ای نقش رهبران روحانی نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی
‫۱۳۷۰ ‫عبدالعلی بیگدلی، بهزاد شاهنده ‫عبدالعلی قوام ‫محمد فتحعلی ‫حوزه آسیائی اقیانوس آرام، علل اهمیت آن به عنوان یک منطقه مهم استراتژیک در قرن حاضر و تاثیر آن بر آینده روابط بین الملل
‫۱۳۷۰ ‫حمید بهرامی احمدی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫علیرضا آقاحسینی ‫بررسی روند نوسازی در ایران از آغاز حکومت قاجاریه تا کودتای۱۲۹۹ ه.ش
‫۱۳۷۰ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫مصطفی دولتیار ‫رژیم حقوقی تنگه‌های مورد استفاده بین‌المللی با تاکید بر مسائل حقوقی تنگه هرمز
‫۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، عبدالعلی بیگدلی ‫هوشنگ مقتدر ‫صمدعلی لکی زاده ‫روابط و سیاستهای متقابل جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا
‫۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، عبدالصاحب یادگاری ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علیرضا فرامرزیان ‫روابط آمریکا و اسرائیل و تاثیر آن در منطقه (۱۹۹۰ -۱۹۸۰)
‫۱۳۶۹ ‫احمد بهشتی، رضاقلی نظام مافی ‫محمدهادی عبدخدائی ‫اصغر مهدوی ‫استکبار از دیدگاه قرآن و عترت (ع)
‫۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، عبدالصاحب یادگاری ‫اکبر احمدی ‫محمد ابوالفتحی ‫سیاست خارجی اسرائیل در لبنان (۱۹۷۵-۱۹۹۱)
‫۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫کارنگ غفاری هشجین ‫توسعه مترقیانه روند تنش زدایی بین آمریکا و شوروی از ظهور گورباچف تا پایان جنگ سرد (۱۹۸۵-۱۹۹۱)
‫۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، رضاقلی نظام مافی ‫علی اصغر حلبی ‫علی مرشدی زاده ‫اندیشه‌های سیاسی محمد رشید رضا
‫۱۳۷۱ ‫غلامعلی سیار، رضاقلی نظام مافی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫محمد حسن وراثی ‫روابط ایران و انگلستان بین سالهای ۱۲۹۹-۱۳۱۲)ه .ش)
‫۱۳۶۸ ‫داود باوند، عبدالعظیم هاشمی نیک ‫بهزاد شاهنده ‫علی‌اصغر ناصری ‫سیاست و حکومت در اندونزی از سال۱۹۶۵
‫۱۳۷۰ ‫عبدالعلی بیگدلی، داود باوند ‫هوشمند میرفخرائی ‫اسماعیل حسینی ‫موضع گیری و نقش ایالات متحده آمریکا (سیاست خارجی) نسبت به جنگ عراق و ایران
‫۱۳۷۱ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، کاووس سیدامامی ‫یعقوب آژند ‫حسن هاشمی ‫نقش قوام السلطنه در تحولات سیاسی ایران ۱۲۸۲-۱۳۰۲)ه.ش)
‫۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، عبدالعلی بیگدلی ‫یعقوب آژند ‫ناصر شفیعی ‫فضاهای باز سیاسی در دوره پهلوی، علل و نتایج آنها
‫۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، رضاقلی نظام مافی ‫هوشنگ مقتدر ‫علی محمد موسوی ‫تحول نقش دبیر کل سازمان ملل متحد و بررسی آثار آن در جنگ ایران و عراق
‫۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، اسعد اردلان ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علی خلیلی ‫بررسی روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی ایران و فرانسه ۱۳۵۷-۱۳۲۰)ه.ش)
‫۱۳۷۱ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، داود باوند ‫اکبر احمدی ‫کرامت اله طیبی ‫روابط سیاسی ایران و روسیه (۱۹۰۷-۱۹۱۷)
‫۱۳۷۱ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اکبر احمدی ‫یعقوب آژند ‫محمدحسن پیرو ‫تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس شهریور ۱۳۲۰تا مرداد۱۳۳۲
‫۱۳۷۱ ‫ابوالقاسم طاهری، رضاقلی نظام مافی ‫کاووس سیدامامی ‫بهمن تاجانی ‫نقش دولت در توسعه ملی با تاکید بر روند بازسازی در ایران
‫۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالصاحب یادگاری ‫علی طالع قمر ‫دولت و مذهب در اردن
‫۱۳۷۱ ‫فرهنگ رجایی، هوشنگ امیرمکری ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علیرضا دربیگی نامقی ‫بررسی پیدایش و نضج جبهه ملی اول (۱۳۲۸-۱۳۳۲)
‫۱۳۶۸ ‫محمدجواد شیخ‌الاسلامی ‫داود باوند ‫غلامرضا دین محمدی ‫ساختارارتش پاکستان و موقعیت آن در سیاستگزاری کشور
‫۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، اسعد اردلان ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫نعمت الله توکل فر ‫بررسی تحلیلی قضیه قرارداد اروند رود ۱۳۱۶ (شط العرب) و رابطه آن با پیمان سعدآباد۰
‫۱۳۷۲ ‫کاووس سیدامامی، اسعد اردلان ‫اکبر احمدی ‫علی اصغر داودی ‫نقش شورای امنیت در برخورد با بحرانهای بین‌المللی در نظام نوین جهانی
‫۱۳۷۱ ‫عباس شیبانی، عزت الله سحابی ‫عباسعلی عمیدزنجانی ‫غلامرضا خواجه سروی ‫تعارض جناحهای سیاسی در دوره اول مجلس شورای اسلامی (۱۳۵۹-۱۳۶۳)
‫۱۳۷۲ ‫قربانعلی دری نجف آبادی، عبدالعلی بیگدلی ‫علی اصغر حلبی ‫محمود عرب پور ‫جمهوری اسلامی ایران و اتحاد سیاسی اسلام
‫۱۳۷۲ ‫اکبر احمدی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫محسن دانشمند ‫بررسی حاکمیت ایران برجزایر تنب و ابوموسی
‫۱۳۷۱ ‫حسن مصطفوی، کاووس سیدامامی ‫محمود سریع القلم ‫حسن تلاشان ‫مقایسه زمینه‌های پیدایش نهضت تنباکو و انقلاب مشروطیت باتوجه به تئوریهای انقلاب
‫۱۳۷۲ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫کاووس سیدامامی ‫بهروز دیلم صالحی ‫نخبه گرایی (الیتیسم) در جامعه شناسی سیاسی با تاکید بر مسائل ایران
‫۱۳۷۲ ‫داود باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫هوشنگ امیرمکری ‫محمدرضا سکوت ‫مواضع سیاسی متقابل ایران و تاجیکستان
‫۱۳۷۱ ‫حمید بهرامی احمدی، رضاقلی نظام مافی ‫علی اصغر حلبی ‫غلامرضا تقوا ‫بررسی اندیشه‌های سیاسی عبدالرحمن کواکبی
‫۱۳۷۲ ‫کاووس سیدامامی، اکبر احمدی ‫داود باوند ‫اصغر پرتوی ‫امنیت آینده اروپا و تاثیر آن بر کشورهای جهان سوم
‫۱۳۶۸ ‫علیرضا دیهیم، حمید بهرامی احمدی ‫هوشنگ مقتدر ‫محمدمهدی محمودی ‫حقوق بشر در جنگ و بازتاب آن در جنگ ایران و عراق
‫۱۳۶۸ ‫داود باوند، باقرمیرعباسی ‫علی شمس اردکانی ‫محمود مجلسین ‫سیر تحولات اوپک و مواضع ایران
‫۱۳۷۱ ‫ناصر هادیان، حمید بهرامی احمدی ‫محمود سریع القلم ‫حسین غریبی ‫رابطه انقلاب با توسعه سیاسی با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران
‫۱۳۷۲ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، هوشنگ مقتدر ‫سهراب شهابی ‫رضاعلی تپه رشی ‫سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و نقش آن در همبستگی منطقه‌ای
‫۱۳۷۲ ‫هوشمند میرفخرایی، اسعد اردلان ‫اکبر احمدی ‫نادر فرزندی ‫سیاست و حکومت در سومالی
‫۱۳۷۲ ‫هوشنگ مقتدر، هوشمند میرفخرائی ‫اسعد اردلان ‫اشکان عباسی تهرانی ‫روابط ترکیه و آمریکا از ۱۹۸۰ تا سال۱۹۹۲
‫۱۳۷۲ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اسعد اردلان ‫داود باوند ‫علی رزمی گنجی ‫بحران ملیتها در یوگسلاوی و پیامدهای سیاسی آن
‫۱۳۷۲ ‫هوشنگ امیرمکری، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫محمدکاظم کاوه پیشقدم ‫اندیشه‌های سیاسی در شاهنامه فردوسی
‫۱۳۷۲ ‫هوشنگ امیرمکری، رضاقلی نظام مافی ‫کاووس سیدامامی ‫قربانعلی سلیمان پور ‫فاشیسم در تئوری و عمل (بررسی و تجزیه و تحلیل اندیشه و عملکرد فاشیسم در قرن بیستم میلادی)
‫۱۳۷۲ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اکبر احمدی ‫هوشنگ مقتدر ‫علی قدمگاهی ‫تحلیل علل سرنگونی محمدرضا پهلوی
‫۱۳۷۲ ‫هوشنگ امیرمکری، کاووس سیدامامی ‫داود باوند ‫منصور طبیعی ‫بررسی روند دیوانسالاری و سیاستنامه نویسی در ایران با تاکید بر سیاستنامه خواجه نظام الملک
‫۱۳۷۱ ‫عبدالعلی قوام، هوشنگ امیرمکری ‫علی اکبر ‫محسن دیانت ‫جمهوری های آسیای میانی و نظم نوین جهانی
‫۱۳۶۸ ‫داود باوند، منوچهر محمدی ‫علی‌اصغر حلبی ‫محسن شیخ‌الاسلامی ‫بررسی اعتقادی- سیاسی پیرامون وهابیت و نظام آل سعود
‫۱۳۷۱ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ابراهیم تیموری ‫داود باوند ‫مرتضی قانون ‫بررسی روابط ایران و اسرائیل ۱۹۴۸-۱۹۷۹)) با مروری بر پیشینه تاریخی یهودیان ایران
‫۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی ‫علی اکبر --- ‫یوتوپیا در اندیشه سیاسی
‫۱۳۷۱ ‫غلامرضا کوثری نژاد، رضاقلی نظام مافی ‫عبدالعلی قوام ‫حسن غمیلو ‫نقش بوروکراسی در توسعه سیاسی ایران
‫۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، عبدالصاحب یادگاری ‫اکبر احمدی ‫عدنان اشکوری ‫سیاست و حکومت در آرژانتین با توجه به جایگاه مسلمانان
‫۱۳۷۱ ‫حمید بهرامی احمدی، کاووس سیدامامی ‫رضاقلی نظام مافی ‫جواد احمدی ‫نقش اصناف، تجار و بازاریان در تحولات سیاسی ایران از ۱۳۴۰تاکنون
‫۱۳۷۲ ‫عبدالصاحب یادگاری، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫احمد امیدوار ‫بررسی تحلیلی سیاست و حکومت در عراق ۱۹۲۱-۱۹۵۸)) حکومت خاندان هاشمی
‫۱۳۷۲ ‫احمد علم الهدی، محمد محمدی ری شهری ‫حمید بهرامی احمدی ‫خسرو قنبری ‫ساخت روانی و جامعه شناسانه سازمان مجاهدین خلق ایران با نگاه به مباحث تکنیکی
‫۱۳۷۲ ‫کاووس سیدامامی، هوشنگ امیرمکری ‫ابوالقاسم طاهری ‫فرهاد محمدنژاد ‫نهادهای سیاسی حکومتی (قوه مقننه و قوه مجریه) و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۷۲ ‫اسعد اردلان، اکبر احمدی ‫هوشنگ مقتدر ‫احمدعلی شریفی زارچی ‫تحولات افغانستان پس از خروج نیروهای شوروی و تاثیر آن بر ترتیبات امنیتی منطقه
‫۱۳۷۲ ‫رضاقلی نظام مافی، اکبر احمدی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علیرضا اسماعیلی کلیشمی ‫بررسی روابط سیاسی ایران و ایالات متحده آمریکا۱۳۳۲)ش./۱۹۵۳م-۱۳۲۴ش./۱۹۴۵م)
‫۱۳۶۸ ‫حسین موسوی خراسانی، علی اکبر ‫داود باوند ‫محسن عمادی ‫روابط سیاسی ایران و مصر پس از مرگ ناصر تاکنون
‫۱۳۷۲ ‫عبدالعلی بیگدلی، رضاقلی نظام مافی ‫علی اصغر حلبی --- ‫اندیشه‌های سیاسی اقبال لاهوری
‫۱۳۷۲ ‫محسن کدیور، عبدالعلی بیگدلی ‫کاووس سیدامامی --- ‫بررسی تطبیقی تئوریهای انقلاب و انقلاب اسلامی
‫۱۳۷۲ ‫هوشمند میرفخرایی، منصور صفوتی ‫رضاقلی نظام مافی --- ‫روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوریهای قفقاز با تاکید بر جمهوری آذربایجان
‫۱۳۷۲ ‫داود باوند، هوشنگ امیرمکری ‫کاووس سیدامامی --- ‫قومیت و جنبشهای اجتماعی در تاریخ معاصر ایران
‫۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، عبدالصاحب یادگاری ‫اکبر احمدی ‫اکبر تقوی شوازی ‫گسیختگی امپراطوری اتحاد جماهیر شوروی از۱۹۸۵
‫۱۳۷۲ ‫اسعد اردلان، عبدالصاحب یادگاری ‫ابوالقاسم طاهری ‫محسن میرحسینی چاهوکی ‫سیاست نفتی کشورهای صنعتی در قبال اوپک
‫۱۳۷۲ ‫ناصر فربد، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫اکبر احمدی ‫رضا دلاوری ‫نقش ارتش در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۲۹۹ تا۱۳۵۷ ه.ش
‫۱۳۷۲ ‫غلامرضا صدیق اورعی، عبدالحسین معزی ‫کاووس سیدامامی ‫زکریا جعفری ایمن آبادی ‫بررسی جامعه شناختی انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اختلاف نظرهای دو جناح اصلی
‫۱۳۷۲ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫عزیز نظافت ‫بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی جمهوری آذربایجان از ۱۹۸۵ تا به امروز
‫۱۳۷۲ ‫اکبر احمدی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫کاووس سیدامامی ‫امیرهوشنگ دباغی ‫تاثیر فرقه‌گرایی سیاسی بر جنبش های اجتماعی معاصر ایران
‫۱۳۶۸ ‫مصطفی ملکوتیان، عبدالعلی بیگدلی ‫منوچهر محمدی ‫قاسم فرج اللهی، ‫تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش توحید اسلامی در لبنان (طرابلس )
‫۱۳۷۲ ‫هوشنگ مقتدر، کاووس سیدامامی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫محمدمهدی پیران ‫عین الدوله صدراعظم دوران استبداد و رئیس الوزرا حکومت مشروطه
‫۱۳۷۲ ‫داود باوند، اسعد اردلان ‫هوشنگ مقتدر ‫احمد مرادی نسب ‫تحول نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد
‫۱۳۷۲ ‫هوشنگ مقتدر، اکبر احمدی ‫اسعد اردلان ‫صفا فاضلی ‫جایگاه سازمانهای بین‌المللی در نظام جدید بین‌الملل
‫۱۳۷۲ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫علی اصغر حلبی ‫سیروس سوزنگر ‫بررسی اندیشه‌ها و دیدگاههای سیاسی سیدقطب
‫۱۳۷۲ ‫عزت‌الله سحابی، حمید بهرامی احمدی ‫عباسعلی عمیدزنجانی ‫محمود شهیدی ‫بررسی رفتار سیاسی ملیون در دولت موقت انقلاب اسلامی ایران (رابطه دولت موقت با جبهه ملی و نهضت آزادی)
‫۱۳۷۲ ‫محمود سریع‌القلم، هوشنگ مقتدر ‫اسعد اردلان ‫مهدی خاله‌زاده ‫پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر خاورمیانه
‫۱۳۷۲ ‫کاووس سیدامامی، عبدالعلی بیگدلی ‫رضاقلی نظام مافی ‫عباس هاشمی ‫بررسی روند نوسازی در ایران از کودتای ۱۲۹۹ تا شهریور۱۳۲۰ ش
‫۱۳۷۰ ‫رضاقلی نظام مافی ‫غلامعلی سیار ‫ناصر کمالی دولت آبادی ‫بررسی روابط شوروی با رژیم اشغالگر فلسطین
‫۱۳۷۲ ‫حمید بهرامی احمدی، عبدالعلی بیگدلی ‫محمدعلی گرامی ‫حسین رضایی ‫مبانی اصولی تایید مشروطه از دیدگاه علامه نائینی
‫۱۳۷۲ ‫حمید بهرامی احمدی، کاووس سیدامامی ‫رضاقلی نظام مافی ‫محمدحسن دیده‌گاه ‫نقش نخبگان سیاسی ایران در استقرار رژیم رضاخان
‫۱۳۶۸ ‫رضاقلی نظام مافی، احمد نقیب زاده ‫هوشنگ مقتدر ‫محسن کوچکی ‫امنیت دسته جمعی
‫۱۳۷۰ ‫داود باوند، شیخ الاسلامی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫رسول شاهرضایی ‫روابط سیاسی ایران و آمریکا در دهه۷۰
‫۱۳۷۲ ‫داود باوند، باقر عاقلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫جهاندار امیری ‫نقش پیشروان مطبوعات در نهضت ملی
‫۱۳۷۰ ‫داود باوند، هوشنگ مقتدر ‫عبدالعلی قوام ‫محمد حسین خوشوقت ‫تئوری تصمیم گیری در سیاست خارجی
‫۱۳۷۲ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫کاووس سیدامامی ‫علی اکبر کمالی اردکانی ‫بررسی مفهوم جامعه پذیری سیاسی (بانگاهی به روند جامعه پذیری سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی)
‫۱۳۷۳ ‫اکبر احمدی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫خان اوغلان خدایی ‫سیاست منطقه‌ای ترکیه پس از فروپاشی شوروی
‫۱۳۷۲ ‫احمد علم الهدی، کاووس سیدامامی ‫محمود سریع القلم ‫کاظم جلالی ‫بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت مبتنی بر قرارداد اجتماعی و اسلام
‫۱۳۷۲ ‫محسن فرشاد یکتا، باقر میرعباسی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫مجید قربانی فراز ‫گلیسم وگلیسم های جدید، دیدگاهها و مواضع آنها در قبال مسائل اروپا و جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۷۳ ‫داود باوند، جواد اژه‌ای ‫علی اصغر حلبی ‫علیرضا کریمی ‫بررسی رابطه دیانت و سیاست در فلسفه اسلام و مسیحیت
‫۱۳۷۳ ‫داود باوند، اسعد اردلان ‫هوشنگ امیرمکری ‫احمدعلی نساجی زواره ‫بررسی مسائل سیاسی، اجتماعی ترکمنستان و روابط متقابل با ایران
‫۱۳۷۱ ‫رضاقلی نظام مافی، کاووس سیدامامی ‫یعقوب آژند ‫محمد امامی میبدی ‫تاریخچه احزاب سیاسی از مجلس دوم تا مجلس پنجم و روی کارآمدن رضاخان و بررسی علل ناپایداری احزاب
‫۱۳۶۸ ‫حمید بهرامی احمدی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫محمد محمودیان ‫جنبش اسلامی مصر در دو دهه اخیر و عوامل تقویت کننده آن
‫۱۳۷۲ ‫حمید بهرامی احمدی، هوشمند میرفخرایی ‫محمود سریع القلم ‫حسین موسوی ‫تحزب و توسعه سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۷۳ ‫عبدالعلی بیگدلی، باقر میرعباسی ‫هوشنگ مقتدر ‫مجتبی ستوده نیا ‫مقایسه عملکرد شورای امنیت در دو تجاوز عراق
‫۱۳۷۳ ‫حمید بهرامی احمدی، عبدالعلی بیگدلی ‫یعقوب آژند ‫حسین میرزائی ونی ‫بررسی نهضت شعوبیه و تاثیرات سیاسی، اجتماعی آن در ایران
‫۱۳۷۳ ‫داود باوند، اسعد اردلان ‫هوشنگ امیرمکری ‫احمدی محمود ‫بررسی مسائل سیاسی- اجتماعی قزاقستان و روابط متقابل با ایران
‫۱۳۷۳ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، رضاقلی نظام مافی ‫کاووس سیدامامی ‫شهرام شاهوردی ‫اصلاحات ارضی و پیامدهای سیاسی- اجتماعی آن در ایران
‫۱۳۷۳ ‫کاووس سیدامامی، رضاقلی نظام مافی ‫محمود سریع القلم ‫اصغر افتخاری ‫رابطه عقلانیت با توسعه یافتگی سیاسی- اجتماعی: بررسی تئوریک بااشاره به تجربیات آلمان و کره جنوبی
‫۱۳۷۲ ‫اکبر احمدی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫عمرانی محمدرضا ‫آینده روابط جمهوری اسلامی ایران و گرجستان
‫۱۳۷۳ ‫حمید بهرامی احمدی، کاووس سیدامامی ‫رضاقلی نظام مافی ‫فرهاد خوجینیان ‫سیاستهای نوسازی رضاخان و تاثیر آن بر عشایر ایران (۱۳۲۰-۱۲۹۹)
‫۱۳۷۱ ‫اسعد اردلان، هوشمند میرفخرایی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫غلامحسین درزی ‫سیاست خارجی شوروی در قبال ایران بین سالهای۱۳۲۰ - ۱۳۳۲
‫۱۳۷۳ ‫داود باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫باقر عاقلی ‫اسماعیل حسینی گلی ‫نقش مطبوعات در تحولات سیاسی دوران قوام السلطنه۱۳۲۱-۱۳۲۴-۱۳۲۶
‫۱۳۶۸ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫کمال طاهری ‫تحولات جنبش امل
‫۱۳۷۳ ‫مصطفی محقق داماد، قربان علی دری نجف آبادی ‫محمدباقر حجتی ‫محمود سازگاری اردکانی ‫اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی شهید مطهری (ره)
‫۱۳۷۴ ‫باقر عاقلی، هوشنگ مقتدر ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫محمد اختریان ‫نقش امیر عباس هویدا درتحولات سیاسی- اجتماعی ایران (بهمن۱۳۴۳ - مرداد(۱۳۵۶
‫۱۳۷۳ ‫عبدالعلی بیگدلی، اسعد اردلان ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫محمدحسین مصلی نژاد ‫ساختار امنیتی خلیج فارس در پرتو نظم نوین جهانی با تکیه برایران
‫۱۳۷۳ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اکبر احمدی ‫داود باوند ‫مهدی ذاکریان امیری ‫مبانی نظری و عملی بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپای متحد از سال ۱۹۸۹ به بعد
‫۱۳۷۳ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، کاوه بیات ‫کاووس سیدامامی ‫جواد وندنوروز ‫جعفر پیشه‌وری و نقش او در فرقه دمکرات آذربایجان
‫۱۳۷۲ ‫علی اصغر حلبی، عزالدین سلیم ‫عبدالصاحب یادگاری ‫میثم دغلاوی ‫دراسه فی احداث العراق السیاسیه ایام حکومت عبدالکریم قاسم ۱۹۵۸-۶۳)م)
‫۱۳۷۳ ‫حمید احمدی، یادگاری ‫داود باوند ‫محسن هاشمی ‫بررسی روند خیزش اسلامی در الجزایر
‫۱۳۷۲ ‫کاووس سیدامامی، هوشنگ امیرمکری ‫محمود سریع القلم ‫حسن شاه حسینی ‫مفهوم امنیت ملی و تحولات جدید بین‌المللی
‫۱۳۷۲ ‫هوشنگ امیرمکری، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫مرتضی عباسی ‫تئوری همگرائی در روابط بین‌الملل
‫۱۳۷۳ ‫داود باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫باقر عاقلی --- ‫بررسی نقش سید حسن تقی زاده در تاریخ سیاسی معاصر ایران
‫۱۳۶۸ ‫داود باوند، حسین سیف زاده ‫هوشنگ مقتدر ‫مجتبی علی بابایی ‫تئوری موازنه قوا در روابط بین‌الملل
‫۱۳۷۱ ‫جواد شیخ‌الاسلامی، غلامعلی سیار ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫مسعود اسداللهی ‫نقش مستشاران نظامی آمریکا در تحولات سیاسی ایران (۱۳۳۸ -۱۳۵۸)
‫۱۳۷۳ ‫باقر عاقلی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫اکبر احمدی ‫مسعود اسداللهی ‫سیرتکوین و رشد وزارت خارجه ایران از بدو تاسیس تا عصر حاضر
‫۱۳۷۳ ‫جواد شیخ‌الاسلامی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫باقر عاقلی ‫شهرام بلوریان، شهرام ‫مطبوعات سیاسی در دوران سلطنت رضاخان
‫۱۳۷۴ ‫عباس شیبانی، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫فرشید سعیدی ‫سیاست خارجی دولت موقت
‫۱۳۷۳ ‫حسین مصطفوی، عبدالعلی بیگدلی ‫عباسعلی عمیدزنجانی ‫طیب فرجی ‫موازین برخورد حکومت اسلامی با اهل ذمه و مرتدین
‫۱۳۷۳ ‫علی دوانی، کاووس سیدامامی ‫عباسعلی عمیدزنجانی ‫طاهر فرجی سلطان آباد ‫شیوه برخورد رسول خدا (ص) با ناآرامیهای داخلی در مدینه
‫۱۳۷۲ ‫داود باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫اکبر احمدی ‫محمد لطفی ‫امنیت بین‌الملل در پرتو تحولات پس از جنگ جهانی دوم
‫۱۳۷۴ ‫هوشنگ مقتدر، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫مصطفی محقق ‫مبانی و توسعه مترقیانه حقوق بین‌الملل بشر دوستانه
‫۱۳۷۲ ‫محمود کاشانی، عبدالعلی بیگدلی ‫جلال الدین مدنی ‫غضنفر اصل رکن آبادی ‫بررسی زندگی و مواضع سیاسی آیت الله کاشانی
‫۱۳۷۴ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اسعد اردلان ‫داود باوند ‫هاشم پژوهش ‫مذاکرات ساف و اسرائیل و آینده آن
‫۱۳۶۸ ‫حمید بهرامی احمدی، رضاقلی نظام مافی ‫هوشنگ مقتدر ‫حسین زرین فام، ‫اسلام، سیاست و حکومت در پاکستان
‫۱۳۷۴ ‫هوشنگ مقتدر، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علی لطیفیان ‫بررسی عملکرد روشنفکران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ (دوره پهلوی دوم)
‫۱۳۷۴ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫حمید بهرامی احمدی ‫محسن عبداللهی ‫بررسی اندیشه‌ها و دیدگاههای سیاسی اخوان الصفا
‫۱۳۷۴ ‫منوچهر موءتمنی، محسن کدیور ‫هوشنگ مقتدر ‫محمود استاجی دارینی ‫مقایسه رژیمهای پارلمانی و ریاستی وتاثیر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۷۳ ‫اکبر احمدی، هوشنگ مقتدر ‫اسعد اردلان ‫حسن لاسجردی ‫بررسی نقش و مواضع ترکیه در جنگ تحمیلی ایران و عراق
‫۱۳۷۱ ‫حسین بشیریه، محمود سریع القلم ‫حسین سیف زاده ‫محمدرضا حسینی ‫موانع توسعه فرهنگی در ایران ۱۳۲۰-۵۷)ه.ش)
‫۱۳۷۴ ‫رضاقلی نظام مافی، کاووس سیدامامی ‫عبدالعلی قوام ‫اکبر ملکی زاده ‫بررسی نقش اعتماد متقابل مردم و حکومت در توسعه سیاسی
‫۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، اسعد اردلان ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علی فولادی طرقی ‫بررسی فعالیتهای فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکت سوتیون) درایران
‫۱۳۷۴ ‫کاووس سیدامامی، محمد دشتی ‫علی اصغر حلبی ‫حسن سلامی ‫علل انحطاط و بی ثباتی حکومتها در نهج البلاغه
‫۱۳۷۴ ‫اکبر احمدی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫محمدصادق کریمی دروئی ‫مسائل امنیتی منطقه خاور دور و آسیای شرقی (درارتباط با چین و ژاپن بعد از جنگ سرد)
‫۱۳۷۲ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، علی حجتی کرمانی ‫حمید بهرامی احمدی ‫محمد میرعلیمحمدی ‫بررسی مواضع احزاب و گروههای چپ گرا در جریان شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران
‫۱۳۶۸ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫اسعد اردلان ‫مجتبی عطارزاده ‫سیاست خارجی شوروی در قبال جنگ ایران و عراق
‫۱۳۷۴ ‫داود باوند ‫قاسم افتخاری ‫رضا بهشتی معز ‫مبانی تئوریک دمکراسی در غرب
‫۱۳۷۴ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫علی اصغر حلبی ‫ناصر صالحی نجف آبادی ‫بررسی اندیشه‌های سیاسی شیخ محمد عبده
‫۱۳۷۳ ‫حمید بهرامی احمدی، جواد منصوری ‫عبدالله جاسبی ‫علی داستانی بیرکی ‫حزب جمهوری اسلامی از تشکیل تا توقف فعالیتها
‫۱۳۷۲ ‫عبدالعلی بیگدلی، عبدالصاحب یادگاری ‫داود باوند ‫محمد میرسلیمانی بافقی ‫مشکلات ناشی از وحدت دو آلمان و بررسی الگوهای منتخب برای حل مسائل همگرایی در کشورهای جهان سوم
‫۱۳۷۴ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫محمدعلی شریعتی زفره‌ای ‫زمینه‌های تجزیه‌طلبی در قفقازشمالی با تاکید بر چچن
‫۱۳۷۴ ‫اکبر احمدی ‫احمد علم الهدی ‫محمدصادق حسینی کجانی ‫مقایسه نظام دموکراتیک و نظام ولایت فقیه از دیدگاه فطرت انسانی
‫۱۳۷۵ ‫کاووس سیدامامی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫مرتضی ابراهیمی ‫بررسی زمینه‌های همکاری اتحادیه کشورهای حوزه دریای خزر با تاکید بر انرژی و نقش و اهداف جمهوری اسلامی ایران در آن
‫۱۳۷۴ ‫داود باوند، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫هوشنگ مقتدر ‫داریوش طاهری ‫بررسی تئوریهای تصمیم گیری در بحران کویت
‫۱۳۷۳ ‫حمید بهرامی احمدی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫محمدناصر حقیقت ‫نقش فراماسونری در ظهور و تحکیم رژیم پهلوی
‫۱۳۷۱ ‫حمید بهرامی احمدی ‫ابراهیم جناتی ‫محمد موسوی بیوکی ‫حوزه عملکرد ولایت فقیه در تصمیم گیریهای سیاسی
‫۱۳۶۸ ‫هوشنگ مقتدر، رضاقلی نظام مافی ‫داود باوند ‫محمدعلی بصیری ‫کاربرد سلاحهای شیمیایی از جنگ جهانی اول تاکنون " مسائل تاریخی، حقوقی، سیاسی و دیدگاه اسلام "
‫۱۳۶۸ ‫حمیدبهرامی احمدی، هوشنگ مقتدر ‫حسین صفائی ‫جواد امام جمعه‌زاده ‫تابعیت مضاعف در دادگاههای بین‌المللی
‫۱۳۷۴ ‫باقر عاقلی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫ابوالفضل شهیدی نژاد ‫نقش مثلث سیاسی (تیمورتاش، نصرت الدوله، داور) در تحکیم سلطنت پهلوی
‫۱۳۷۵ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، عبدالعلی بیگدلی ‫علی اصغر حلبی ‫محمدفاضل صدری ‫بررسی تطبیقی اندیشه‌های سیاسی خواجه نظام‌الملک طوسی و ماکیاولی
‫۱۳۷۴ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اکبر احمدی ‫داود باوند ‫فریدون دهقانی ‫سیاست و حکومت در سودان از زمان روی کارآمدن ژنرال عمرالبشیر۱۹۸۹)) با توجه به روابط با حمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۷۴ ‫محسن کدیور، جعفر مرتضی عاملی ‫محمود سریع القلم ‫علی اکبر علیخانی ‫بررسی اندیشه های حضرت علی (ع) در زمینه توسعه سیاسی و کاربرد آن در جهان امروز
‫۱۳۷۵ ‫کاووس سیدامامی ‫داود باوند ‫اللهیار آقازاده ‫بررسی اندیشه های تاریخی سیاسی احمد کسروی با تکیه بر تاریخ آذربایجان
‫۱۳۷۵ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫اسعد اردلان ‫جلال موسوی سارسری ‫واکنش کشورهای عربی خاورمیانه در قبال جنگ ایران و عراق
‫۱۳۷۳ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اکبر اکبری ‫اسعد اردلان ‫امیرسعید کرمی ‫نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحران کویت
‫۱۳۷۵ ‫کاووس سیدامامی، حمید بهرامی احمدی ‫باقر عاقلی ‫محمدرضا درخشنده ‫بررسی شعر سیاسی ایران در فاصله سالهای۱۲۸۵-۱۳۲۰ -ه.ش(بعد از مشروطه)
‫۱۳۷۲ ‫اکبر احمدی، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫سعید ملک محمدی ‫بررسی نقش اعضاء سابق حزب توده در تحکیم رژیم پهلوی پس از کودتای ۲۸ مرداد
‫۱۳۷۴ ‫رحیمی بروجردی، جواد منصوری ‫شهابی ‫داوود آمری راد ‫روابط ایران و پاکستان بعد از انقلاب اسلامی (۵۷-۶۷)
‫۱۳۶۸ ‫داود باوند، احمد نقیب زاده ‫هوشنگ مقتدر ‫مهدی نوریان ‫بررسی جنایات جنگی
‫۱۳۷۵ ‫عبدالعلی بیگدلی ‫علی اصغر حلبی ‫محسن حافظی فر ‫بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه افلاطون و فارابی
‫۱۳۷۵ ‫حمید بهرامی احمدی ‫محسن کدیور ‫حیدر محمدی احمدآبادی ‫بررسی مفهوم قدرت از دیدگاه امام علی (ع)
‫۱۳۷۱ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالصاحب یادگاری ‫منوچهر قربانی کشککی ‫جنبش های اسلامی در عراق از سال ۱۹۵۸ تا۱۹۸۸
‫۱۳۷۵ ‫صادق آئینه وند، عبدالعلی بیگدلی ‫علی حجتی کرمانی --- ‫بررسی و نقد اندیشه‌های سیاسی- اجتماعی و تحولات فکری- عملی مودودی
‫۱۳۷۳ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، اکبر احمدی ‫داود باوند ‫احمد قربانی ‫سیاست ایران در همکاری با سازمانهای تخصصی بین‌المللی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تاکید بر فائو
‫۱۳۷۵ ‫هوشنگ مقتدر ‫باقر عاقلی ‫میرسعید نگارنده ‫نقش حزب توده در تحولات سیاسی ایران در سالهای ۱۳۲۰-۱۳۳۲ ه.ش
‫۱۳۷۵ ‫اکبر احمدی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علیرضا ظهره‌وند ‫تاثیرات دوگانه ارتش در تحکیم یا تزلزل پایه‌های سیاسی حکومت پهلوی
‫۱۳۷۵ ‫داود باوند ‫عبدالعلی قوام ‫عباس تقوایی ‫بررسی تحول مفهوم حاکمیت در نیمه دوم قرن بیستم
‫۱۳۷۵ ‫حمید بهرامی احمدی، حسین بشیریه ‫محسن کدیور ‫محمدکاظم جعفری ‫تحدید قدرت سیاسی از دیدگاه شیعه
‫۱۳۷۲ ‫هوشنگ مقتدر، جلیل زاهد ‫ابوالقاسم طاهری ‫علی عباسی شوازی ‫نقش رسانه‌ها در جنگ خلیج فارس
‫۱۳۶۸ ‫حمید بهرامی احمدی، عبدالعلی قوام ‫علی حجتی کرمانی ‫غلامرضا دوازده امامی ‫مشارکت سیاسی در اسلام
‫۱۳۷۵ ‫داود باوند ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫بیژن آزادپور ‫علل عدم اجرای کامل قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد
‫۱۳۷۱ ‫هوشمند میرفخرایی، عبدالصاحب یادگاری ‫محمود سریع القلم ‫محمدرضا معماری ‫بررسی تطبیقی دیدگاههای صلح پیرامون اختلافات اعراب و اسرائیل
‫۱۳۷۶ ‫محسن کدیور، محمود تقی زاده داوری ‫عباسعلی عمیدزنجانی ‫حسین حقایقی ‫بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه علامه نائینی و شیخ فضل ا... نوری
‫۱۳۷۵ ‫باقر عاقلی ‫کاووس سیدامامی ‫علی محمدصالحی ‫بررسی مسئله مشروعیت در حکومت پهلوی دوم (۱۳۲۰-۵۷)
‫۱۳۷۵ ‫قربانعلی دری نجف آبادی ‫عباسعلی عمیدزنجانی ‫بهرام نصراللهی زاده ‫نقش آراء عمومی در نظام سیاسی امامت از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع)
‫۱۳۷۳ ‫عبدالعلی بیگدلی، رضا قلی نظام مافی ‫اکبر احمدی ‫ساسان غدیری ‫وضعیت مسلمانان در هند با تاکید بر بحران مسجد بابری
‫۱۳۷۶ ‫حمید احمدی ‫داود باوند ‫علی رنجبران ‫نقش منابع آب در کشمکش های سیاسی خاورمیانه
‫۱۳۷۵ ‫کاووس سیدامامی ‫حسین بشیریه ‫حسن مجیدی ‫جامعه مدنی در ایران۱۳۲۰-۱۳۵۷
‫۱۳۷۰ ‫حسین بشیریه ‫عباسعلی عمید زنجانی ‫محمدرضا حاتمی ‫قیام در مقابل حکومت ظلم (انقلاب) از دیدگاه اسلام
‫۱۳۷۵ ‫احمد بخشایشی اردستانی ‫کاووس سیدامامی ‫مسعود دیان اردستانی ‫نقش وسایل ارتباط جمعی در جنگ دوم خلیج فارس
‫۱۳۶۸ ‫داود باوند، حسین سیف زاده ‫علیرضا ازغندی ‫بهرام نوازنی ‫عهدنامه مودت ایران و شوروی ۲۶ فوریه۱۹۲۱ : بررسی تحلیلی زمینه‌های انعقاد عهدنامه مودت و اثرات آن در تامین منافع ملی ایران
‫۱۳۷۱ ‫اکبر احمدی، عبدالصاحب یادگاری ‫داود باوند ‫علی اصغر عامری بافقی ‫بررسی مفهوم صلح در روابط بین‌الملل با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد
‫۱۳۷۶ ‫عباس نبوی، حسین بشیریه ‫عباسعلی عمید زنجانی ‫محمود بیات ‫جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام (از دیدگاه تشیع)
‫۱۳۷۵ ‫عباس نبوی ‫محسن کدیور ‫توحید محرمی ‫نظارت بر قدرت سیاسی در اسلام (شیعه)
‫۱۳۷۵ ‫عطاءالله عسگرخانی ‫حسین بشیریه ‫فریبرزمحرم خانی ‫بررسی علل تغییر انقلاب مشروطه به دیکتاتوری پهلوی
‫۱۳۷۴ ‫حمید بهرامی احمدی، رضاقلی نظام مافی ‫جواد شیخ الاسلامی ‫محمدناصر حسینی علائی ‫دلایل مخالفت شیخ فضل‌الله نوری با مشروطیت
‫۱۳۷۶ ‫سعید حجاریان ‫ابومحمد عسگرخانی ‫رضا براتی ‫مبانی نظری و عملی جنگ روانی
‫۱۳۷۶ ‫کاووس سیدامامی ‫حسین بشیریه ‫فریدون رزمی بخشکندی ‫بررسی پدیده استبداد پذیری در جامعه ایران (مطالعه موردی دوره پهلوی)
‫۱۳۷۱ ‫عبدالعلی قوام، بهزاد شاهنده ‫محمود سریع‌القلم ‫مهدی حسنی ‫بررسی عوامل فرهنگی، سیاسی توسعه اقتصادی کره جنوبی
‫۱۳۷۶ ‫داود باوند ‫حمید بهرامی احمدی ‫حمیدی، محمدحسن ‫عملگرایی (پراگماتیسم) دراندیشه سیاسی- اجتماعی سعدی
‫۱۳۷۴ ‫داود باوند، محمود سریع‌القلم ‫بهزاد شاهنده ‫رضا شاکری ‫تاثیر سیاست درهای باز بر سیاست خارجی چین در زمان دنگ شیائوپینگ با تاکید بر روابط با ایران
‫۱۳۶۸ ‫علی اکبر، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫علیرضا عنایتی ‫اسلام و مسلمانان در اسپانیا
‫۱۳۷۱ ‫قربانعلی دری نجف آبادی، علی اصغر حلبی ‫عباسعلی عمیدزنجانی ‫محمدرضا مرندی ‫مبانی و شرایط مشروعیت نظام سیاسی دراسلام
‫۱۳۷۶ ‫داود باوند ‫حمید بهرامی احمدی ‫رامین گل نهالی ‫بررسی روند شکل گیری جریانات اسلامگرایانه در جمهوری ترکیه
‫۱۳۷۷ ‫حسین مهرپور، ابراهیم متقی ‫داود باوند ‫سعید میرترابی حسینی ‫بررسی روابط رژیم شاه با سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر (۱۳۵۰-۵۷)
‫۱۳۷۶ ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫کاووس سیدامامی ‫مجید ملکان ‫فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم و کثرت گرایی (پلورالیسم) سیاسی درایران (۱۳۳۲-۱۳۵۷)
‫۱۳۷۷ ‫حسین بشیریه ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫اصغر میرزائی ‫نقش ناصرالملک در تحولات سیاسی ایران در دوره نایب السلطنگی و انحراف مشروطه
‫۱۳۷۶ ‫محمدجواد لاریجانی ‫عباسعلی عمید زنجانی ‫محمدناصر تقوی ‫بررسی مصلحت در نظام سیاسی اسلام
‫۱۳۷۷ ‫داود باوند ‫حمید احمدی ‫ابراهیم غفاری خلف محمدی ‫تاثیرات دخالتهای جمهوری فدراتیو روسیه بر تحولات سیاسی جمهوری تاجیکستان از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا امروز
‫۱۳۷۷ ‫کاووس سیدامامی ‫باقر عاقلی ‫تقی نجاری راد ‫نقش ساواک در سیاستهای داخلی رژیم پهلوی از ۱۳۴۲ تا۱۳۵۷
‫۱۳۷۵ ‫داود باوند، حمید بهرامی احمدی ‫یعقوب آژند ‫رضا شاکری ‫بررسی نهضت سربداران و پیامدهای سیاسی- اجتماعی آن
‫۱۳۷۷ ‫حمید بهرامی احمدی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫مهرزاد دانش ‫علل سیاسی و اجتماعی همسویی نیروهای مذهبی و ملی در آستانه انقلاب اسلامی ایران
‫۱۳۶۸ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫محمدعلی شیردل ‫سازمان وحدت آفریقا، موفقیتها و ناکامیها
‫۱۳۷۵ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫اسعد اردلان ‫مرتضی شمس ‫رؤیای دولت کرد
‫۱۳۷۶ ‫جواد علم‌الهدی ‫عباسعلی عمیدزنجانی ‫محمدصادق کوشکی ‫نخبگان در دیدگاه امام خمینی (ره)
‫۱۳۶۹ ‫عبدالعلی بیگدلی، رضاقلی نظام مافی ‫داود باوند ‫محسن اشجعی ‫تئوری جنگهای چریکی در نظریات مختلف روابط بین‌الملل
‫۱۳۷۶ ‫محمدهادی سمتی ‫حسین بشیریه ‫عبدالامیر نبوی ‫علل شکل گیری اندیشه سیاسی در جوامع در حال گذار
‫۱۳۷۵ ‫محمود سریع‌القلم ‫کاووس سیدامامی ‫جمشید روشن ‫جامعه پذیری سیاسی نوجوانان تهران (با تاکید بر نقش وزارت آموزش و پرورش)
‫۱۳۷۵ ‫داود باوند ‫اکبر احمدی ‫محمدرضا مولائی ‫بررسی روابط سیاسی ایران و عراق (از روی کارآمدن حزب بعث تا پیروزی انقلاب اسلامی۱۳۴۷-۱۳۵۷ ه.ش)
‫۱۳۷۷ ‫محسن الویری ‫عباسعلی عمید زنجانی ‫اکبر اشرفی ‫رابطه بین مذهب و سیاست در اندیشه حضرت امام صادق (ع)
‫۱۳۷۷ ‫داود باوند ‫علی اکبر ولایتی ‫مصطفی ملکی ‫سیاست اسرائیل در آسیای مرکزی و قفقاز و تاثیر آن بر ایران
‫۱۳۷۵ ‫کاووس سیدامامی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫مجید سائلی کرده ده ‫بررسی تطبیقی ابعاد سیاسی قوانین انتخابات مجلس شورای ملی و اسلامی درادوار مختلف تاریخ معاصر سیاسی ایران
‫۱۳۷۵ ‫داود باوند ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫احمدرضا شاه علی ‫تاثیر جنگ خلیج فارس بر روند دموکراتیزه شدن جامعه کویت
‫۱۳۷۴ ‫محمدهادی عبدخدایی، محمدهادی سمتی ‫هوشنگ مقتدر ‫منصور اشرف زاده ‫بررسی انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه نویسندگان و مفسرین غربی
‫۱۳۷۶ ‫حمید احمدی ‫داود باوند ‫حیدر مدرس عسگری ‫بررسی مبانی تاریخ سیاسی و حقوقی اختلافات ارضی و مرزی بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس
‫۱۳۷۷ ‫داود باوند ‫فرهاد عطائی ‫فرزاد صمدلی ‫علل شکل گیری و تطویل بحران قره‌باغ کوهستانی
‫۱۳۷۷ ‫محمدرضا دهشیری، امیرمحمد حاجی یوسفی ‫علی اکبر ولایتی ‫امیررضا مشهدی اکبری ‫جمهوری اسلامی ایران و استراتژی چند جانبه گرایی: علل تغییر مواضع
‫۱۳۷۳ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫حمید امامی ‫تحولات سیاسی مصر در اثر گرایش به آمریکا و تاثیر آن بر منطقه خاورمیانه
‫۱۳۷۸ ‫محمدباقر خرم شاد ‫حمید احمدی ‫تقی میقانی ‫زمینه‌ها و پیامدهای گروگان گیری در ایران
‫۱۳۷۸ ‫فرهاد عطایی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫محمدحسین دائمی ‫استقلال بحرین و استرداد جزایر سه گانه دهانه خلیج فارس
‫۱۳۷۷ ‫سعید زیباکلام ‫حسین بشیریه ‫محمد میرشفیعی ‫تجزیه گفتمان کاتولیسیزم قرون ۱۵ و۱۶ میلادی و ظهور جنبش اصلاح دین
‫۱۳۷۷ ‫جلال دهقانی فیروزآبادی ‫ابومحمد عسگرخانی ‫علی فلاحی ‫همگرایی و واگرایی در اروپا (جنبشهای ناسیونالیستی و ضد ناسیونالیستی)
‫۱۳۶۹ ‫هوشنگ مقتدر، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫مسعود ایرج ‫سیاست و حکومت درالجزایر
‫۱۳۷۷ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، امیرمحمد حاجی یوسفی ‫محمد هاشمی ‫حسن زارعی محمودآبادی ‫علل تجدید نظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطیت از دیدگاه سیاسی و حقوقی
‫۱۳۷۸ ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫داود باوند ‫مجتبی حسینی ‫ناتو در پرتو تحولات نظام نوین جهانی
‫۱۳۷۸ ‫کیومرث اشتریان ‫حجت الله ایوبی ‫پدرام سعید ‫بررسی رفتار رای دهندگان تهرانی درانتخابات دوره‌های چهارم و پنجم مجلس سورای اسلامی
‫۱۳۷۷ ‫علی‌اکبر ولایتی، رحیم صفوی ‫ابومحمد عسگرخانی ‫غلامرضا غلامی ابرستان ‫استراتژی امام خمینی (ره) در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۷۸ ‫علیرضا عنایتی ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫جلالی علیرضا ‫تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر روابط دولت- ملت عربستان سعودی و پیامدهای آن بر روابط دو کشور
‫۱۳۷۷ ‫کاووس سیدامامی ‫مهدی محسنیان راد ‫عباس ناصری طاهری ‫بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر رفتار سیاسی (مطالعه موردی هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری)
‫۱۳۷۸ ‫جلال درخشه ‫بهزاد شاهنده ‫علیرضا طلابی مزرعه‌نو ‫انقلاب فرهنگی در چین و تاثیر آن بر سیاست خارجی آن کشور (آموزه هایی از فرهنگ انقلاب، انقلاب فرهنگی و سیاست خارجی چین)
‫۱۳۷۸ ‫محمود تقی زاده داوری ‫عباسعلی عمیدزنجانی ‫حسین فرخ ‫آزادیهای سیاسی از دیدگاه امام علی (ع)
‫۱۳۷۸ ‫داود باوند ‫نسرین مصفا ‫عماد موحدخواه ‫بررسی عملکردهای اقتصادی و پیامدهای سیاسی و فرهنگی حضور جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا
‫۱۳۷۸ ‫داود باوند ‫حمید احمدی ‫مرتضی بحرانی ‫جنبش های سیاسی- اجتماعی بحرین و تاثیر انقلاب اسلامی بر آنها
‫۱۳۶۸ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫بهزاد شاهنده ‫ایرج میر ‫روابط ایران و چین ۱۳۵۷-۱۳۶۷)ه.ش )
‫۱۳۷۷ ‫حامد صدقی ‫حمید احمدی ‫راضی امیری تهرانی زاده ‫شیعیان در دولت معاصر عراق: علل حاشیه‌ای شدن شیعیان در ساختار سیاسی عراق
‫۱۳۷۸ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫محمود نوذری ‫رژیم های اقتدارگرای- بوروکراتیک و تحول اقتصادی- اجتماعی مطالعه موردی: حکومت رضا شاه
‫۱۳۶۹ ‫حمید بهرامی احمدی، داود باوند ‫هوشنگ مقتدر ‫محمدرضا احمدی طباطبایی ‫عوامل فروپاشی نظامهای سیاسی از دیدگاه اسلام و مارکسیسم
‫۱۳۷۸ ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫داود باوند ‫احمد صادقی ‫علل توسعه روابط ایران و روسیه پس از فروپاشی شوروی
‫۱۳۷۸ ‫داود باوند ‫هوشنگ مقتدر ‫محمدکمال سروریان ‫مستثنیات فسخ یکجانبه قراردادهای بین‌المللی با تاکید بر قراردادهای اقتصادی ایران با آلمان و ژاپن
‫۱۳۷۸ ‫ناصر جمالزاده ‫حسین بشیریه ‫رضا حامدی ‫مبانی نظری اندیشه تساهل سیاسی در غرب و نقد آن از دیدگاه اسلام
‫۱۳۷۶ ‫حسن مصطفوی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫حسین بشیریه ‫امیرمسعود شهرام نیا ‫چگونگی پیدایی و نضج اندیشه پارلمانتاریسم در ایران
‫۱۳۷۸ ‫عباس نبوی ‫محمود تقی زاده ‫محسن عموشاهی ‫رابطه رهبری و مرجعیت در نظریه ولایت فقیه (بررسی توصیفی آراء باتاکید بر اندیشه‌های امام خمینی (ره))
‫۱۳۷۷ ‫محمدرضا مجیدی ‫فرهاد عطایی ‫مرتضی نعمتی زرگران ‫نقش ارتش پاکستان در بحران افغانستان
‫۱۳۶۷ ‫محمود سریع‌القلم، اسعد اردلان ‫حسین موسوی خراسانی ‫حسین زنجانی ‫اسلام- سیاست و حکومت در جمهوری فدرال نیجریه
‫۱۳۷۹ ‫فرهاد عطایی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫مهدی ربانی دولت آبادی ‫تبلور ناسیونالیسم در شعر سیاسی ایران (دوران مشروطه تا کودتای رضاخان)
‫۱۳۷۸ ‫کاووس سیدامامی ‫حجت اله ایوبی ‫محمدرضا شریف ‫تحول فرهنگ سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی
‫۱۳۷۹ ‫احمد بادکوبه ‫یعقوب آژند ‫حمید خوشنویس ‫جریان های سیاسی دوران امام سجاد (ع) و موضع گیری های آن حضرت در قبال آن
‫۱۳۸۷ ‫محمد حسن‌خانی ‫اصغر افتخاری ‫یوسف قرشی ‫پیامدهای سیاسی - امنیتی عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای
‫۱۳۷۸ ‫محمدجواد ظریف ‫داود هرمیداس باوند ‫میرمحسن موسوی ‫رژیم حقوقی دریای خزر
‫۱۳۷۹ ‫حسین بشیریه ‫حجت اله ایوبی ‫محبوب شهبازی ‫بررسی روند مردم سالاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران (بررسی تطبیقی انتخابات دوره های مختلف ریاست جمهوری) " دوره اول الی هفتم"
‫۱۳۷۸ ‫حجت اله ایوبی ‫هادی سمتی ‫محمود اسماعیلی ‫صورت بندی شکافهای اجتماعی در عصر پهلوی دوم و تاثیر آن بر انقلاب اسلامی
‫۱۳۶۸ ‫جمشید ممتاز، بهزاد شاهنده ‫داود باوند ‫نقی طبرسا ‫شورای همکاری خلیج فارس
‫۱۳۶۸ ‫هوشنگ مقتدر، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫رضا نوبختی ‫قدرت مشروع و نتایج سیاسی آن
‫۱۳۷۹ ‫هوشنگ مهدوی ‫محمدباقر خرمشاد ‫علیرضا رشیدفر ‫تحلیلی بر تکوین تفکر ملت سازی در ایران: نقش آذربایجان
‫۱۳۷۴ ‫هادی سمتی ‫کاووس سیدامامی ‫علی صبحدل ‫ایدئولوژی سیاسی طرفداران محیط زیست در دنیای معاصر
‫۱۳۷۵ ‫جلال درخشه ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫مهدی سلطانی گرد فرامرزی ‫بررسی سیاستهای رژیم پهلوی در قبال مذهب و نیروهای مذهبی ( علل و پیامدها) (۱۳۲۰ -۱۳۵۷ )
‫۱۳۷۸ ‫حمید بهرامی ‫فرهاد عطایی ‫احمد درستی ‫بررسی اشعار سیاسی در ایران از شهریور ۱۳۲۰ تا بهمن۱۳۵۷
‫۱۳۸۶ ‫محمدحسن خانی ‫فرهاد عطائی ‫جواد علی پور ‫نقش قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ۱۹۹۲ - ۲۰۰۶))
‫۱۳۷۲ ‫عبدالصاحب یادگاری، عبدالعلی بیگدلی ‫اکبر احمدی ‫رضا برزگر ‫سیاست و حکومت در عمان
‫۱۳۸۰ ‫عباس شیبانی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫حمیدرضا احمدی آسوری ‫نقش شورای انقلاب در تحولات سیاسی انقلاب اسلامی ایران
‫۱۳۶۸ ‫عبدالعلی بیگدلی، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫ارسلان قربانی شیخ نشین ‫روابط مصر و شوروی از سال ۱۹۵۵ تا سال۱۹۸۱
‫۱۳۷۹ ‫محمدحسن خانی ‫محمدرضا دهشیری ‫مهران صفری ‫همکاریهای سه جانبه ایران، یونان و ارمنستان: زمینه ها، اهداف و چشم انداز آینده
‫۱۳۷۹ ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫علیرضا خیری ‫تنش زدایی و تاثیر آن بر روابط ایران و شوروی  ۱۳۴۱ -۱۳۵۷))
‫۱۳۷۹ ‫حجت اله ایوبی ‫حسین بشیریه ‫احمدعلی زارعشاهی ‫جامعه مدنی درایران تحلیل دیدگاه های مختلف
‫۱۳۸۰ ‫جلال درخشه ‫محمدرضا طباطبایی ‫اصغر صادقی یکتا ‫بررسی اصلاحات سیاسی در سیره و منظر امیر المؤمنین علی (ع)
‫۱۳۷۷ ‫علی اکبر ولایتی ‫ابومحمد عسگرخانی ‫محمدصالح فدوی ‫اصول سیاست خارجی آلمان پس از وحدت
‫۱۳۷۹ ‫توکل حبیب زاده ‫هرمیداس داود باوند ‫منصور مظفری ‫بررسی علل سیاسی عدم ایفای مسئولیت بین المللی دولتها در چارچوب کنوانسیون کویت
‫۱۳۷۹ ‫داود باوند ‫امیر حاجی یوسفی ‫مهدی رحمانی ‫پیامدهای مداخله ایالات متحده در بحران بوسنی و هرزگوین
‫۱۳۷۹ ‫کاووس سیدامامی ‫مهدی محسنیان راد ‫علی اکبر تاج مزینانی ‫رفتار سیاسی جوانان در ایران (انتخابات ریاست جمهوری، شوراها، مجلس خبرگان)
‫۱۳۷۹ ‫محمدرضا ملک محمدی ‫محمد رضا دهشیری ‫حسین صادقی ‫مقایسه عملکرد دوگانه سازمان ملل در قبال دو بحران کویت و بوسنی و هرزگوین
‫۱۳۸۰ ‫محمدحسن خانی ‫حجت اله ایوبی ‫محمد قاسم دانش بختیاری ‫بررسی مقایسه ای سیاست خارجی ایران و پاکستان در قبال افغانستان
‫۱۳۶۹ ‫جواد شیخ‌الاسلامی، داریوش اخوان زنجانی ‫داود باوند ‫محمد قربان‌زاده آهنگری ‫نقش عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه (پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران)
‫۱۳۷۹ ‫محسن الویری ‫ناصر جمالزاده ‫حسن خوش چشم آرانی ‫موانع سلطه سیاسی شیعه در ایران قبل از صفویه
‫۱۳۸۰ ‫جلال درخشه ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫عبدالرحمن حسنی فر ‫بررسی زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ظهور اندیشه پساصهیونیسم
‫۱۳۸۰ ‫هوشنگ مهدوی ‫محسن الویری ‫مرتضی رحیمی محمدآبادی ‫بررسی عوامل سیاسی موثر بر گسترش تشیع در عصر ایلخانان
‫۱۳۸۱ ‫محمدحسن خانی ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫محمد کاظمی ‫علل شکست مذاکرات صلح اعراب و اسراییل در دهه ۱۹۹۰ میلادی
‫۱۳۷۸ ‫ناصر جمالزاده ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫محمدعلی قائمی ‫نقش عقاید و باورهای شیعی در تحولات سیاسی- اجتماعی سالهای ۱۳۴۰ -۱۳۵۷ ایران
‫۱۳۸۱ ‫محمدباقر خرمشاد ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫حبیب ساسانی ‫مقایسه تطبیقی سیاستهای قوام السلطنه و مصدق در قبال حزب توده
‫۱۳۷۹ ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫محمدرضا دهشیری ‫سجاد ستاری ‫استراتژی ناتو در بحران کوزوو: بررسی مواضع ایالات متحده، فرانسه و انگلستان
‫۱۳۸۰ ‫محمدعلی خرمشاد ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫حسن سعیدی ‫نقش اشرف در سیاست داخلی و خارجی پهلوی دوم
‫۱۳۸۱ ‫حسین بشیریه ‫ناصر جمالزاده ‫مهدی مزینانی ‫تطبیق نظریه فرآیندی انقلاب کرین برینتون بر انقلاب اسلامی ایران
‫۱۳۶۸ ‫عبدالعلی بیگدلی، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫رضا سیمبر ‫معاهدات کمپ دیوید و پیامدهای ناشی از آن در منطقه خاورمیانه
‫۱۳۸۱ ‫محمدباقر خرمشاد ‫حسین بشیریه ‫محمد ناظری ‫علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۸۱ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫سید حسن افتخار زاده ‫علی بختیاری زاده ‫نقش سیاسی و اقتصادی شبکه بهائیت در حکومت پهلوی دوم
‫۱۳۸۰ ‫ناصر جمالزاده ‫محمدرضا طباطبایی ‫مصطفی شیری ‫رابطه اخلاق و سیاست از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع)
‫۱۳۸۱ ‫حمید بهرامی احمدی ‫سید محمدرضا احمدی طباطبایی ‫مهدی تقوی رفسنجانی ‫ویژگیهای کارگزاران حکومتی در دوران حکومت امیرالمومنین علی(ع): رویکردی جامعه شناسی
‫۱۳۷۹ ‫محمدحسن خانی ‫بهزاد شاهنده ‫علی حیدری ‫روابط سیاسی- اقتصادی ایران و ژاپن (با نگرش به دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی)
‫۱۳۸۱ ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫محمدرضا دهشیری ‫فاضل فیضی ‫نقد و بررسی سیاست خارجی آمریکا در دهه نود ۱۹۹۳-۲۰۰۱)) در قبال مذاکرات صلح خاورمیانه
‫۱۳۸۱ ‫جلال درخشه ‫محمدرضا طباطبایی احمدی ‫رضا اسحاقی جردوی ‫امنیت و آزادی از دیدگاه امام علی (ع)
‫۱۳۸۱ ‫عبدالعلی قوام ‫فرهاد عطایی ‫داود کیانی ‫بررسی عوامل موثر در تحول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال روسیه
‫۱۳۸۱ ‫حسن خانی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫حمیدرضا سلیمان نژاد ‫بررسی سیر تحولات روابط ایران و مصر در سالهای ۱۳۲۰-۱۳۶۸))
‫۱۳۶۹ ‫هوشنگ مقتدر، رضاقلی نظام مافی ‫حسین سیف زاده ‫عبدالله رمضان زاده ‫ارزیابی کارآیی و نقش خشونت در توسعه سیاسی
‫۱۳۸۱ ‫سید احمد طباطبایی ‫ناصر جمالزاده ‫رحمان میاح ‫بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه شیعه و اهل سنت
‫۱۳۸۱ ‫محمدفرهاد عطایی ‫محمدحسن خانی ‫محمد خسروانی ‫بررسی روند تحولات مناسبات ایران و اتحادیه اروپا: سالهای۱۳۷۲-۱۳۸۰
‫۱۳۸۱ ‫ابراهیم فیاض ‫مصطفی پور محمدی ‫رشید جعفرپور کلوری ‫فرهنگ اسلامی در عصر جهانی شدن
‫۱۳۸۱ ‫حمیدرضا ملک محمدی ‫کیومرث اشتریان ‫محمد عادل پناهی ‫نظامهای انتخاباتی و ثبات سیاسی: الگویی برای اصلاح نظام انتخاباتی در ایران
‫۱۳۸۱ ‫سید محمدرضا طباطبایی ‫جلال درخشه ‫محمدرضا اخضریان کاشانی ‫بازشناسی مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی شیعه با تاکید بر سیره و دیدگاه امیرالمومنین علی (ع)
‫۱۳۸۱ ‫ناصر جمالزاده ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫فرشاد فتوت ‫بررسی نقش تشکلهای کارگری در بیان منافع کارگران در جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۸۱ ‫ناصر جمالزاده ‫محمدباقر خرمشاد ‫محمد شجاعیان ‫تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر شکل گیری و تکامل رهیافتهای فرهنگی در تبیین انقلابهای اجتماعی
‫۱۳۸۰ ‫کاووس سیدامامی ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫علی گل محمدی ‫موانع تحقق اصلاحات سیاسی در نیمه دوم قرن نوزدهم در ایران ، بررسی مقایسه ای اصلاحات امیرکبیر و انقلاب میجی در ژاپن
‫۱۳۸۰ ‫محمدحسن خانی ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫جعفر سطوتی ‫علل و انگیزه سازمان های بین المللی از تشدید توجه به مسئله جوانان در دو دهه ۱۹۸۰ و۱۹۹۰
‫۱۳۷۹ ‫فرهاد عطایی ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫محمداسماعیل امینی ‫روابط استراتژیک ترکیه- اسرائیل در دهه ۱۹۹۰چشم انداز آینده
‫۱۳۶۹ ‫هوشنگ مقتدر، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫رضا افخمی ‫سیاست و حکومت در امارات عربی متحده
‫۱۳۸۲ ‫محمدرضا احمدی طباطبایی ‫جلال درخشه ‫علی محمد بابایی زارج ‫بازشناسی مفهوم امت و ملت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
‫۱۳۸۲ ‫فرهاد عطایی ‫محمدحسن خانی ‫نصرالله سلطانی ‫روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ۱۳۷۱ - ۱۳۸۰ ه.ش
‫۱۳۸۲ ‫مصطفی پورمحمدی ‫حمید احمدی ‫محمدعلی صائب ‫اعتدال سیاسی در اسلامگرایی مصری دهه نود استراتژی یا تاکتیک
‫۱۳۸۲ ‫زهرا مصطفوی ‫سید محمدرضا احمدی طباطبایی ‫مسعود نوربخش ‫تحول در الگوی مشارکت سیاسی زنان در ایران از آغاز نهضت امام خمینی (ره) تا سال۱۳۷۹
‫۱۳۸۲ ‫فرهاد عطایی ‫ناصر جمالزاده ‫مرتضی شریفیان ‫بازتاب انقلاب اسلامی بر انتفاضه فلسطین
‫۱۳۸۲ ‫ناصر جمال زاده، سید عباس حسینی قائم مقامی ‫محمدرضا مهدوی کنی ‫اصغر افتخاری ‫جایگاه مصلحت در حکومت اسلامی با تاکید بر دیدگاه شیعه
‫۱۳۶۹ ‫داود باوند، عبدالعلی بیگدلی ‫هوشنگ مقتدر ‫ابوالقاسم قدمگاهی ‫تئوری بازدارندگی
‫۱۳۸۲ ‫جلال درخشه ‫محمدرضا احمدی طباطبایی ‫محمود سلیمی ‫جایگاه اخلاق در سیاستنامه نویسی در تاریخ ایران
‫۱۳۸۱ ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫محمدرضا دهشیری ‫محمدرضا بیدگلیان ‫بررسی علل عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان
‫۱۳۷۸ ‫حسین بشیریه، غلامحسین ابراهیمی دینانی ‫محمدرضا مهدوی کنی ‫محمدرضا احمدی طباطبایی ‫رابطه اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی اسلام و بازتاب آن در آراء فارابی، غزالی و خواجه نظام الملک طوسی
‫۱۳۸۰ ‫کاووس سیدامامی ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫مرتضی شمسی ‫نقش دستگاههای فرهنگی در استمرار استیلا در عصر جهانی شدن
‫۱۳۸۲ ‫جلال درخشه ‫فرشاد شریعت ‫فرامرز تقی لو ‫نقد و بررسی تطبیقی نظریه آرمانشهر فارابی با اندیشه حکومت شیعی در زمان غیبت
‫۱۳۸۲ ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫فرهاد عطایی ‫مهدی عباس زاده فتح آبادی ‫عوامل موثر در تشکیل و استمرار دولت اسرائیل
‫۱۳۸۲ ‫کیومرث اشتریان، امیر حاجی احمدی ‫محمدباقر خرمشاد ‫محمدرضا شمس آبادی ‫جایگاه مشارکت نیروهای اجتماعی در نظام اداری و سیاسی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر وزارت جهاد کشاورزی)
‫۱۳۸۲ ‫اصغر افتخاری ‫ناصر جمالزاده ‫محمدرضا باقری خوزانی ‫دین و سیاست در عصر جهانی شدن، چالش های فراروی جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۶۹ ‫اسعد اردلان، هوشمند میرفخرایی ‫علی‌اصغر حلبی ‫علی اکبر قضاوی ‫مفهوم دولت در اندیشه‌های سیاسی با تاکید بر نظریات هگل
‫۱۳۸۲ ‫محمدحسن خانی ‫فرهاد عطایی ‫حسنعلی ماروسی ‫موانع همگرایی در منطقه خلیج فارس
‫۱۳۸۲ ‫محمد امجد ‫محمدحسن خانی ‫محمدجواد هراتی ‫روابط ایران و آمریکا در دوران نخست وزیری علی امینی
‫۱۳۸۲ ‫اصغر افتخاری ‫محمدفرهاد عطایی ‫رضا موسوی ‫جهانی شدن سیاست و تاثیر آن بر مفهوم امنیت ملی
‫۱۳۸۲ ‫فرهاد عطایی ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫علی آدمی ابرقویی ‫اهداف سیاسی- امنیتی آمریکا در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز پس از فروپاشی شوروی
‫۱۳۸۲ ‫حمید بهرامی احمدی‌؛ پورمحمدی ‫مهدوی کنی ‫محمدرضا حاتمی ‫مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه شیعه
‫۱۳۸۲ ‫فرشاد شریعت، اصغر افتخاری ‫کاووس سیدامامی ‫محمدمهدی انصاری ‫نقش مطبوعات در روابط میان جناح های سیاسی پس از۱۳۷۶
‫۱۳۸۲ ‫کاووس سیدامامی ‫جهان بزرگی ‫جلینی، محمدرضا ‫بررسی و تحلیل جامعه شناختی جنگهای و بحرانها در زمان امام علی (ع)
‫۱۳۸۲ ‫جلال درخشه، ناصر جمالزاده ‫محمدرضا مهدوی کنی، سید محمدرضا احمدی طباطبایی ‫نجف لک زایی ‫سیاست دینی و نظم سلطانی با تاکید بر اندیشه سیاسی علمای شیعه در عصر صفویه
‫۱۳۸۲ ‫محمدحسن خانی ‫محمود سریع القلم ‫حسن شعبانلو کمری ‫بررسی مناسبات جمهوری اسلامی ایران با مالزی: زمینه های گسترش همکاری و موانع
‫۱۳۶۸ ‫رضاقلی نظام مافی، عبدالعلی بیگدلی ‫داود باوند ‫علی ترخانی ‫آپارتاید به عنوان یک مسئله بین‌المللی
‫۱۳۸۲ ‫حجت‌الاسلام علم‌الهدی ‫حمید احمدی ‫موسی محمدی ‫پیوند دمکراسی و ایدئولوژی در فلسفه سیاسی امت در اندیشه‌های شریعتی
‫۱۳۸۲ ‫عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالصاحب یادگاری ‫محمدرضا ثمری ‫نقش مصر در خاورمیانه از ۱۹۷۰تا پایان جنگ ایران و عراق
‫۱۳۸۲ ‫فرشاد شریعت ‫سعید زیباکلام ‫علی عابدی رنانی ‫بررسی آراء السدیر مکینتایر در نقد مبانی لیبرالیسم
‫۱۳۸۳ ‫سعید جلیلی ‫جلال درخشه ‫موسی سلیمی ‫تبیین جایگاه مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
‫۱۳۸۳ ‫محمدعلی تسخیری ‫جلال درخشه ‫مجید مختاری ‫الگوهای وحدت اسلامی از دیدگاه مصلحان دینی معاصر
‫۱۳۸۳ ‫محمدتقی امجد ‫فرهاد عطائی ‫طاهر زارعی ‫جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی آمریکا در قبال اسرائیل ۱۹۴۸ -۱۹۷۹))
‫۱۳۸۳ ‫فرهاد عطائی ‫محمدحسن خانی ‫اصغر اکبری پورکانی ‫روابط ایران و چین در دهه ۸۰ و۹۰ میلادی
‫۱۳۸۳ ‫فرهاد عطائی ‫محمدحسن خانی ‫مهدی جاودانی مقدم ‫روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه عرب در پرتو تحولات جدید در خاورمیانه
‫۱۳۸۳ ‫فرزین وش ‫حاجی یوسفی ‫جعفر خیامیم ‫نقش دولت در توسعه کشورهای جهان سوم مقایسه ایران و کره جنوبی۱۹۶۰-۱۹۷۰
‫۱۳۷۶ ‫مصطفی ملکیان ‫حسین بشیریه ‫محمدمهدی مجاهدی ‫مطالعه انتقادی وجوه هنجاری رشته علوم سیاسی: رهیافتی روش شناختی
‫۱۳۶۹ ‫غلامعلی سیار، عبدالعلی بیگدلی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫فرامرز جنتی ‫بررسی جنگهای ایران و روس و تاثیر آن بر سیاست خارجی دوران قاجاریه
‫۱۳۸۱ ‫جلال درخشه ‫سعید زیباکلام ‫محمدرضا طاهری ‫بررسی مبانی نظری آراء سیاسی- اجتماعی جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد
‫۱۳۸۳ ‫محمدرضا مجیدی ‫حسین بشیریه ‫حسین شریفی ‫بررسی آثار جهانی شدن فرهنگ و ارتباطات بر حاکمیت دولتهای ملی (با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران)
‫۱۳۸۳ ‫ناصر جمالزاده ‫مصطفی پورمحمدی ‫جعفر برهانی ‫جایگاه و نقش عالمان و روحانیون در حکومت ولایی از دیدگاه امام‌خمینی
‫۱۳۸۳ ‫فرهاد عطایی ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫محمد تراهی ‫جایگاه هولوکاست در پروژه صهیونیسم
‫۱۳۷۰ ‫داوود باوند ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫نادر آزاد ‫روابط ایران و آلمان ۱۲۹۹-۱۳۲۰)) ه. ش
‫۱۳۸۴ ‫جلال درخشه ‫ناصر جمالزاده ‫فرزاد جهان‌بین ‫بررسی مواضع سیاسی علمای شیعه در قبال حکومت از نهضت عدالتخانه تا کودتای رضاخان ۱۲۸۳-۱۲۹۹)ه.ق)
‫۱۳۸۳ ‫ممحدحسن خانی ‫امیرمحمد حاج یوسفی ‫احسان موحدیان ‫مقایسه سیاست خارجی دولتهای کلینتون و بوش در قبال جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۷۷ ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫باوند ‫عباسعلی رهبر ‫جایگاه سازمان کنفرانس اسلامی در نظم نوین جهانی
‫۱۳۸۳ ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫محمد امجد ‫ابوذر گوهری مقدم ‫سیاست خارجی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر: مبارزه با تروریسم
‫۱۳۸۳ ‫سیدعلی رضابهشتی ‫جلال درخشه ‫حسن بوژمهرانی ‫نقد و بررسی نظریه عدالت جان رولز
‫۱۳۶۸ ‫رضاقلی نظام مافی، داریوش اخوان زنجانی ‫بهزاد شاهنده ‫اسماعیل تکیه سادات ‫سیاست چین نسبت به ویتنام از دهه۷۰
‫۱۳۶۸ ‫رضاقلی نظام مافی، داریوش اخوان زنجانی ‫حمید مهدیان ‫روح الله ناظم ‫واقعیتهای سیاسی موجود در روابط ایران و هند
‫۱۳۸۳ ‫اسداله بادامچیان ‫جلال درخشه ‫علی غلامعلی پور گرم ‫نقش جمعیت موتلفه اسلامی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بررسی مواضع و تحولات آن پس از انقلاب
‫۱۳۸۳ ‫فرهاد عطایی ‫محمدحسن خانی ‫محمدامین روحانی نژاد ‫اهداف ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز در دهه ۱۹۹۰ و تاثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر جمهوری آذربایجان و ترکمنستان)
‫۱۳۸۳ ‫غلامرضا خواجه سروی ‫ناصر جمالزاده ‫حسین ایوبیان ‫آسیب شناسی و ارزیابی دو دهه اول انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر اندیشه‌های امام خمینی (ره)
‫۱۳۷۹ ‫محمدحسن خانی ‫محمدرضا مجیدی ‫محمد رحیمی ‫تاثیر رقابت هند و پاکستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۸۳ ‫فرهاد عطایی ‫محمدحسن خانی ‫بهنام سرخیل ‫سیاست خارجی جرج دبلیو بوش در خلیج فارس
‫۱۳۸۳ ‫غلامرضا خواجه سروی ‫جلال درخشه ‫جلیل دارا ‫نقش بحران هویت در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران (دوران پهلوی دوم)
‫۱۳۸۳ ‫اصغر افتخاری ‫محمدحسن خانی ‫احسان رازانی ‫پیامدهای حضور نظامی آمریکا در عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۸۳ ‫فرهاد عطایی ‫محمدحسن خانی ‫رضا جنیدی ‫آینده همگرایی اروپا و تاثیر آن بر نظام بین‌الملل و جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۸۱ ‫عماد افروغ ‫صادق زیباکلام ‫حسن علیزاده ‫گفتمان عقب ماندگی در ایران دوره قاجار
‫۱۳۸۳ ‫محمد امجد ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫نقی مختاری دولت آبادی ‫مقایسه سیاستهای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در خاورمیانه ۱۹۹۰-۲۰۰۴))
‫۱۳۶۹ ‫عبدالعلی بیگدلی، صدرالدین قپانچی ‫داود باوند ‫سعید شمس الدین آرانی ‫حزب بعث عراق و نقش آن در تحولات سیاسی آن کشور
‫۱۳۸۲ ‫بشیریه ‫حاجی یوسفی ‫مهدی کاظمیان ‫تحول گفتمانی صهیونیسم
‫۱۳۷۸ ‫داود هرمیداس باوند ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫محسن اسلامی ‫لابی صهیونیسم در ایالات متحده آمریکا با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری از کندی تا کلینتون
‫۱۳۸۴ ‫محمدحسن خانی ‫فرهاد عطایی ‫علی موذنی ‫جایگاه خاورمیانه در سیاست خارجی چین
‫۱۳۸۴ ‫مهدی طائب‌؛ سعید جلیلی ‫اصغر افتخاری ‫هادی آجیلی ‫تحلیل صهیونیسم براساس ویژگیهای منفی قوم یهود در قرآن کریم
‫۱۳۸۴ ‫جلال درخشه ‫غلامرضا خواجه سروی ‫احسان جوانمرد ‫بررسی رفتار سیاسی شهید مطهری در فرآیند انقلاب اسلامی ایران
‫۱۳۸۳ ‫عطائی ‫حمید احمدی ‫رضا زمانی ‫تاثیر جنگ سرد بر روابط ایران و جهان عرب در دوران محمدرضا شاه پهلوی با تاکید بر مصر و عربستان
‫۱۳۸۴ ‫حسام الدین آشنا، فرشاد شریعت ‫سید کاووس سیدامامی ‫حمید نساج ‫غربی سازی در ایران و ترکیه در عهد رضاشاه و آتاتورک: رهیافت انتقادی
‫۱۳۷۹ ‫حجت الله ایوبی ‫عباسعلی عمید زنجانی ‫محمدجواد جاوید ‫قدرت سیاسی مشروع و نامشروع از منظر قرآن مجید
‫۱۳۸۰ ‫محمدرضا احمدی طباطبائی ‫جلال درخشه ‫غلامرضا خسروی ‫زوال مشروعیت سیاسی از دیدگاه امام علی (ع)
‫۱۳۶۸ ‫داود باوند، هوشنگ مقتدر ‫عبدالعلی قوام ‫حسین حیرانی مقدم ‫طرح سیاست خارجی اتحاد شوروی در اشغال افغانستان
‫۱۳۸۴ ‫سید محمدرضااحمدی طباطبائی ‫غلامرضا خواجه سروی ‫حسن هاشمیان‌فر ‫گونه شناسی رفتار سیاسی مراجع شیعه در سالهای ۱۳۳۲ تا۱۳۵۷
‫۱۳۸۴ ‫مهدی ذاکریان ‫فرهاد عطایی ‫احسان تابش ‫تاثیر عربستان سعودی بر خاورمیانه از جنگ اول خلیج فارس تا اشغال عراق
‫۱۳۸۴ ‫اصغر افتخاری ‫محمدحسن خانی ‫رضا سلیمانی ‫بررسی سیاست خارجی دولت خاتمی دیپلماسی تنش زدایی و گفتگوی تمدنها۱۳۷۶-۱۳۸۴))
‫۱۳۸۴ ‫جلال درخشه ‫محمدرضا طباطبائی ‫میثم صفائیان ‫نقش نخبگان سیاسی در دولت سازی دوره رضاخان (با تاکید بر نقش تیمورتاش)
‫۱۳۸۴ ‫سید محمدرضا احمدی طباطبایی ‫محمدحسن خانی ‫محمئود هاشمی چمکردانی ‫بررسی تطبیقی مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات فلسطین و چچنستان
‫۱۳۸۱ ‫قائم مقامی ‫جلال درخشه ‫محمدطیب صحرائی ‫آسیب شناسی حکومت دینی با تاکید و بررسی بحرانهای موجود در حکومت امیرالمومنین علی (ع)
‫۱۳۸۴ ‫کاووس سیدامامی ‫فرهاد عطایی ‫محمد حمشیدی ‫تاثیر راست مسیحی بر سیاست خارجی آمریکا۱۹۸۰ - ۲۰۰۵
‫۱۳۸۴ ‫فرشاد شریعت ‫غلامرضا خواجه سروی ‫روح الله نصراللهی ‫تحول اندیشه سیاسی در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی۱۳۵۷
‫۱۳۸۵ ‫فرشاد شریعت ‫سعید زیباکلام ‫مجتبی عزیزی ‫ارزیابی آراء مایکل سندل در مورد دموکراسی لیبرال
‫۱۳۶۹ ‫داود باوند، باقر میرعباسی ‫هوشنگ مقتدر ‫علی صباغیان ‫نقش میانجیگری در حل و فصل اختلافات بین‌المللی
‫۱۳۸۴ ‫ناصر جمالزاده ‫فرشاد شریعت ‫مهدی عابدی ‫انقلاب اسلامی ایران به مثابه یک متن و تبیین‌های هرمونتیک
‫۱۳۸۴ ‫جلال درخشه ‫غلامرضا خواجه سروی ‫روح الله لطفی زاد ‫نقش جریان مذهبی در ملی شدن صنعت نفت
‫۱۳۸۵ ‫محمدحسن خانی ‫فرهاد عطایی ‫محمد اللهیاری فومنی ‫چالشهای منطقه‌ای و بین‌المللی فراروی ایران هسته‌ای و راهکارهای مواجهه با آن
‫۱۳۸۵ ‫محمدرضا حاتمی ‫محمدحسن خانی ‫حامد میرزابابایی ‫جایگاه آفریقای سیاه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (باتاکید بر آفریقا جنوبی)
‫۱۳۸۵ ‫اصغر افتخاری ‫فرهاد عطایی --- ‫تروریسم و تحول مفهوم امنیت در روابط بین‌الملل
‫۱۳۸۲ ‫محمدباقر خرم‌شاد ‫کاووس سیدامامی ‫علی اکبر عسگری تلاوت ‫نقش صدا و سیما در شکل‌دهی به رفتار سیاسی مردم در انتخابات مجلس ششم
‫۱۳۸۵ ‫ناصر جمال‌زاده ‫جلال درخشه ‫حمیدرضا اسمعیلی ‫نسبت دین و سیاست در اندیشه نیروهای مذهبی در تاریخ معاصر ایران (از مشروطه تا انقلاب اسلامی)
‫۱۳۸۵ ‫هادی فرجوند ‫محمدحسن خانی ‫علی فلاحی سیف‌الدین ‫نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کنترل فعالیت‌های هسته‌ای در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از سال۱۹۹۰
‫۱۳۸۵ ‫مهدی ذاکریان ‫محمدحسن خانی ‫مهدی فارسی عباس‌آبادی ‫نقش سازمان‌ملل در نظام بین‌المللی با تاکید بر تحولات پس از یازدهم سپتامبر
‫۱۳۸۰ ‫جلال درخشه ‫حجت‌الله ایوبی --- ‫بررسی جامعه شناختی علل شکل‌گیری حزب کارگزاران سازندگی ایران
‫۱۳۷۱ ‫عبدالصاحب یادگاری، رضاقلی نظام مافی ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫مصطفی ابطحی ‫انگیزه‌های سیاسی، سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی، فنی، نظامی ایران به کشورهای مختلف در سالهای۱۳۵۲-۵۷
‫۱۳۸۵ ‫غلامرضا خواجه‌سروی ‫اصغر افتخاری ‫ابوذر یاسری ‫تعارض هویت و منافع ملی رژیم اسراییل و جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۸۵ ‫محمدرضا احمدی‌طباطبایی ‫فرشاد شریعت ‫جواد حیدری ‫نقد سیمون وی از مکاتب سیاسی معاصر (لیبرالیسم، کمونیسم و فاشیسم)
‫۱۳۸۵ ‫فرشاد شریعت ‫سعید زیبا کلام ‫علی خلیلی ‫آزادی از نظر آیزایابرلین و نقد مک فرسون و تیلور بر آن
‫۱۳۸۵ ‫جلال درخشه ‫خواجه سروی ‫علی همایونفر ‫تاثیرپذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی(ره)
‫۱۳۸۵ ‫ناصر جمال‌زاده ‫اصغر افتخاری ‫حمید هاشمی ‫علت کاوی منازعات، تطبیق نظریه‌ی تهاجم - دفاع، بر سیاست‌های امنیتی پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۸۵ ‫فرهاد عطائی ‫اصغر افتخاری ‫محمود بابائی ‫ترتیبات امنیتی (خلیج فارس ) پس از ۱۱ سپتامبر
‫۱۳۸۶ ‫فرشاد شریعت ‫جلال درخشه ‫محمد تنگستانی‌نژاد ‫بررسی رویکرد انتقادی سی. بی. مک فرسون بر نظریه لیبرال دمکراسی
‫۱۳۸۵ ‫فرشاد شریعت ‫اصغر افتخاری ‫فائز دین پرست ‫تحلیل گفتمانی ولایت فقیه در نظام‌سیاسی ایران
‫۱۳۶۹ ‫هوشنگ مقتدر، باقر میرعباسی ‫داود باوند ‫محمد حسینی ‫جایگاه اقیانوس هند در نظام استراتژی بازدارندگی (ایجاد منطقه صلح )
‫۱۳۸۶ ‫کاووس سیدامامی ‫فرهاد عطایی ‫علی ایلخانی پور ‫پیامد های سیاسی - امنیتی طرح خاورمیانه بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۸۵ ‫غلامرضا خواجه‌سروی ‫محمد حاجی‌یوسفی ‫رزاق بهیارمقدم ‫مطالعه مقایسه‌ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال طرح صلح خاورمیانه از ۱۹۹۱ تا۲۰۰۴
‫۱۳۸۶ ‫توکل حبیب‌زاده ‫محمد حسن‌خانی ‫محسن مجرد ‫جنگ پیش دستانه: جایگاه آن در حقوق بین‌الملل و تاثیر آن برروابط بین‌الملل
‫۱۳۷۵ ‫عبدالعلی بیگدلی ‫محسن کدیور ‫عباس مقتدایی خوراسگانی ‫ویژگیهای حکومت نامطلوب از دیدگاه قرآن
‫۱۳۸۶ ‫علی کریمی‌مله ‫ناصر جمالزاده ‫مهدی رضوی ‫بررسی ظهور و افول جنبش‌های قومی در ایران‌؛ در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی: (با ت‍‌کید بر دو قوم کرد و عرب)
‫۱۳۸۶ ‫جلال درخشه ‫ناصر جمالزاده ‫مهدی بهمنی ‫وضعیت سیاسی - اجتماعی شیعیان عراق از ۱۹۹۰ تا۲۰۰۶
‫۱۳۸۶ ‫کاووس سیدامامی ‫محمدحسن خانی ‫رستم روانبخش ‫نقش نومحافظه‌کاران در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران
‫۱۳۸۶ ‫حسام‌الدین آشنا ‫فرشاد شریعت ‫حسن حسینی ‫ابعاد استراتژی‌های سیاسی و فرهنگی آمریکا در خاورمیانه  ۲۰۰۰)تا۲۰۰۸ )
‫۱۳۸۶ ‫اصغر افتخاری ‫فرهاد عطایی ‫مهدی شکرپور ‫گفتمان امنیتی جمهوری اسلامی ایران۱۳۵۷-۱۳۴۸
‫۱۳۶۹ ‫عنایت‌الله رضا، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫ابوالحسن خلج منفرد ‫روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در دهه اول انقلاب اسلامی (۱۳۶۷-۱۳۵۷)
‫۱۳۸۶ ‫فرشاد شریعت ‫ناصر جمالزاده ‫علی تراشی ‫بررسی الگوهای رفتاری جمهوری اسلامی ایران در قبال اقدامات مداخله جویانه ایالات متحده آمریکا در ایران ۱۹۷۹ - ۲۰۰۵))
‫۱۳۸۶ ‫غلامرضا خواجه‌سروی ‫محمدرضا طباطبایی ‫رضا باقری ‫سیاست دینی و روند نوسازس سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۸۶ ‫محمدرضا احمدی طباطبائی ‫محمدحسن خانی ‫امید عبدالهی ‫فرآیند تصمیم‌گیری پرونده هسته‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۸۶ ‫محمدرضا طباطبایی ‫جلال درخشه ‫احمد ترحمی بهابادی ‫مبانی فکری و اندیشه سیاسی نهضت اخوان‌المسلمین (از انقلابی‌گری تا اعتدال)
‫۱۳۸۶ ‫محمدرضا احمدی طباطبایی ‫جلال درخشه ‫علیرضا شیروی ‫سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان، پس از سقوط طالبان
‫۱۳۸۰ ‫محمدحسن خانی ‫محمدرضا مجیدی ‫عبدالفتاح عیدی ‫عوامل داخلی و خارجی منجر به وقوع نسل‌کشی در سال ۱۹۹۴ در رواندا
‫۱۳۸۶ ‫جلال درخشه ‫محمدرضا احمدی طباطبایی ‫یاسم گورابی ‫آیت‌الله العظمی بروجردی: حیات سیاسی و اندیشه‌های اصلاحی
‫۱۳۸۶ ‫اصغر افتخاری ‫محمد حسن‌خانی ‫محسن پیریایی ‫مطالعه تطبیقی سیاست خارجی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران (بررسی موردی حقوق بشر، تروریسم و پرونده هسته‌ای)
‫۱۳۸۶ ‫اصغر افتخاری ‫کمال خرازی و محمدحسن خانی ‫حمزه صفوی همامی ‫مؤلفه‌های ت‍‌ثیرگذار بر روند تدوین و اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۸۶ ‫جلال درخشه ‫غلامرضا خواجه‌سروی ‫محمد صادق نصرت‌پناه ‫مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی(رحمه‌الله‌علیه)
‫۱۳۶۹ ‫هوشمند میرفخرایی، رضاقلی نظام مافی ‫حسین سیف‌زاده ‫مهرداد کیایی ‫بررسی میزان کارآئی اتحادیه عرب با عنایت به تئوری انتگراسیون
‫۱۳۸۷ ‫ناصر جمالزاده ‫جلال درخشه ‫رضا پارسا ‫نظریه وحدت اسلامی در اندیشه علمای شیعه با ت‍‌کید بر آراء سیدجمال‌الدین اسدآبادی، آیت‌الله بروجردی، امام خمینی(ره)، آیت الله خامنه‌ای و شهید مطهری
‫۱۳۸۷ ‫جلال درخشه ‫محمد حسن‌خانی ‫علیرضا کوهکن ‫نقش ایپک در سیاست خارجی خاورمیانه‌ای ایالات متحده آمریکا مطالعه موردی ایران
‫۱۳۸۶ ‫اصغر افتخاری ‫محمود سریع‌القلم ‫ناصر اسدی نظری ‫دیپلماسی اجبار: بررسی مقایسه‌ای سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال عراق، لیبی و ایران
‫۱۳۸۷ ‫کاووس سید امامی ‫جلال درخشه ‫مجید امامی ‫بررسی مقایسه‌ای الگوی روابط دولت و ملت در عصر پهلوی دوم و عصر انقلاب اسلامی
‫۱۳۸۷ ‫جلال درخشه ‫اصغر افتخاری ‫ابوالحسن حسین‌زاده جاغرق ‫الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی(ره)
‫۱۳۸۷ ‫محمد حسن‌خانی ‫کاووس سید امامی ‫ابوالفضل عموئی ‫درآمدهای نفتی و آرمان خواهی دولت در ایران معاصر
‫۱۳۷۷ ‫ناصر جمالزاده ‫محمود تقی‌زاده داوری ‫محسن ذبیح‌نیا مقدم ‫آزادی سیاسی در اسلام و (بروز مفاهیم نوین تا آزادی در عصر جدید)
‫۱۳۸۷ ‫قربانعلی دری نجف آبادی و محمد هادی سمتی ‫کاووس سید امامی ‫عامر ضیاء فیروزآبادی ‫اثرات سیاستهای آموزشی بر توسعه سیاسی (با دیدگاه تطبیقی ایران و ژاپن)
‫۱۳۸۷ ‫جلال درخشه ‫ناصر جمال‌زاده ‫سیروس خندان ‫نقش روحانیت شیعه در اندیشه بازگشت به اسلام اصیل در ایران معاصر (1320-57) با ت‍‌کید بر اندیشه‌های امام خمینی و آیت‌الله مطهری
‫۱۳۸۷ ‫ناصر جمال‌زاده ‫محمدرضا احمدی طباطبائی ‫عبدالحمید افروخته ‫اندیشه سیاسی سلفی‌گری در اسلام معاصر با تاکید بر طالبان و القاعده
‫۱۳۶۹ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، غلامعلی سیار ‫داود باوند ‫حمید وحید ‫روابط آمریکا و عربستان سعودی۱۹۷۰-۱۹۸۵
‫۱۳۸۷ ‫رسول موسوی ‫محمدحسن خانی ‫محمدمهدی نصوحیان ‫عملکرد اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی و پیامدهای سیاسی - امنیتی آن در جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۸۸ ‫اصغر افتخاری ‫کاووس سیدامامی ‫رضا منتظری ‫اعتماد سیاسی در فرهنگ سیاسی دانشجویان: مطالعه پیمایشی دانشجویان دانشگاههای تهران
‫۱۳۸۸ ‫ناصر جمال‌زاده ‫جلال درخشه ‫علی مرتضوی امامی‌زواره ‫انقلاب اسلامی ایران و اسلام‌گرایی در اندونزی
‫۱۳۸۷ ‫محمدحسن‌خانی ‫اصغر افتخاری ‫حامد عبدوس ‫انقلاب‌های رنگی به عنوان تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۸۸ ‫جلال درخشه ‫حجت‌الله ایوبی ‫مجید رسولی ‫بسترها و راهکارهای نهادینه شدن احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۸۸ ‫غلامرضا خواجه‌سروی ‫جلال درخشه ‫حمزه نجاتی آرانی ‫بررسی چالش‌های سیاسی مذهبی فراروی بیداری اسلامی در خاورمیانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطالعه موردی (مصر، عربستان سعودی و عراق)
‫۱۳۸۱ ‫احمد علم‌الهدی ‫محمدحاجی یوسفی ‫عبدالمجید اسماعیلی ‫توسعه از نگاه قرآن و سنت در حکومت اسلامی با ت‍‌کید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۸۶ ‫کاووس سیدامامی ‫اصغر افتخاری ‫محسن ردادی ‫مولفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی در اسلام
‫۱۳۸۸ ‫حجت‌الله ایوبی ‫غلامرضا خواجه‌سروی ‫مجید رفیعی ‫نقش نظام حزبی در کارآمدی نظام سیاسی با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۶۹ ‫علی اکبر، عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫داود باوند ‫جمشید شریفیان ‫بحران پاکستان شرقی و تشکیل بنگلادش
‫۱۳۸۸ ‫مصطفی دلشاد تهرانی ‫غلامرضا خواخه‌سروی ‫علی دهقانی شکوری ‫الگوی تلفیق اخلاق و سیاست در سیره نبوی (ص)
‫۱۳۸۶ ‫جلال درخشه ‫غلامرضا خواجه‌سروی ‫علیرضا اسدی ‫ابعاد ت‍‌ثیر پذیری انقلاب اسلامی ایران از نهضت حسینی
‫۱۳۸۸ ‫توکل حبیب‌زاده ‫محمدحسن‌خانی ‫محمدمحمود رضاپور ‫بررسی تبعات سیاسی - حقوقی امضای معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای توسط ایران
‫۱۳۸۹ ‫محمدحسن‌خانی ‫جلال درخشه ‫حنیف غفاری ‫پیامدهای سیاسی و امنیتی جنگ۲۲ روزه در خاورمیانه
‫۱۳۸۹ ‫اصغر افتخاری ‫جلال درخشه ‫محمد جمیری ‫تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش‌های شیعی عربستان
‫۱۳۸۷ ‫اصغر افتخاری ‫فرشاد شریعت ‫احمد خالقیان ‫نسبت میان مؤلفه‌های هویتی و نظام ولایت فقیه در ایران
‫۱۳۸۶ ‫غلامرضا خواجه سروی ‫کاووس سید امامی ‫حمید هوشنگی ‫بررسی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در قبال قومیت کرد (1357-1384)
‫۱۳۸۹ ‫فرشاد شریعت ‫محمدرضا احمدی طباطبایی ‫محمد پروانه ‫الگوی جهان‌گرایی اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی
‫۱۳۶۸ ‫جواد شیخ الاسلامی، رضاقلی نظام مافی ‫یعقوب آژند ‫محمدرضا دهشیری ‫نقش آمریکا بعنوان نیروی سوم در سیاست خارجی ایران ۱۲۶۱)ه.ش/۱۸۸۳میلادی تا۱۳۲۵ ه.ش/۱۹۴۶میلادی )
‫۱۳۶۹ ‫علی اکبر، داود باوند ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی ‫محمدحسین اسماعیلی سنگری ‫مناسبات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران- جمهوری فرانسه ۱۹۷۸ تا۱۹۸۸
‫۱۳۸۹ ‫فرهاد عطایی ‫محمد حسن خانی ‫روح الله قاسمیان ‫چشم انداز روابط جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیچ فارس، پیوستن ایران و عراق‌؛ موانع و راهکارها
‫۱۳۸۸ ‫کاووس سیدامامی ‫جلال درخشه ‫مهدی مظفری نیا ‫نقش دولت در توسعه: مطالعه موردی جمهوری اسلامی
‫۱۳۸۹ ‫محمد رضا احمدی طباطبائی ‫جلال درخشه ‫مهدی بشارت ‫اصول و مبانی مکتب سیاسی نجف
‫۱۳۸۹ ‫جلال درخشه ‫ناصر جمالزاده ‫علی نورانی یگانه ‫اندیشه سیاسی حسن حنفی و جایگاه آن در اندیشه سیاسی معاصر اهل سنت
‫۱۳۸۹ ‫فرشاد شریعت ‫اصغر افتخاری ‫صالح اسکندری ‫مفهوم شهروندی و جایگاه آن در قرآن و سنت نبوی (ص)
‫۱۳۸۹ ‫ناصر جمال‌زاده ‫محمدرضا احمدی طباطبایی ‫مهدی باقری ‫مفهوم و جایگاه سعادت در اندیشه سیاسی ـ اجتماعی علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی
‫۱۳۸۹ ‫ناصر جمال‌زاده ‫محمدرضا احمدی طباطبایی ‫علی حجتی ‫نقش آخوند خراسانی در نهضت مشروطه ایران
‫۱۳۸۷ ‫غلامرضا خواجه‌سروی ‫ناصر جمالزاده ‫مجید بذرافکن ‫نقش روشنفکران در تحولات سیاسی و اجتماعی دوره ناصرالدین شاه
‫۱۳۸۹ ‫حسن مجیدی ‫فرشاد شریعت ‫مهدی نادری باب اناری ‫نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی و نیکولو ماکیاولی
‫۱۳۸۹ ‫اصغر افتخاری ‫محمد حسن‌خانی ‫محمدمسعود صادقی ‫تحلیل هزینه - فایده سیاست حمایت همه جانبه از اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و ت‍‌ثیر آن بر منافع ملی آمریکا
‫۱۳۶۹ ‫عبدالرضا هوشنگ مهدوی، هوشنگ مقتدر ‫داود باوند ‫محمد شکرانی ‫عملکرد دولت محافظه کار خانم تاچر در رابطه با جهان اسلام ازسال۱۹۹۰-۱۹۷۹
‫۱۳۸۹ ‫اصغر افتخاری ‫کاووس سید امامی ‫علی بغیری شاهرودی ‫نقش انگاره‌های بین‌الاذهانی در امنیت بین‌الملل در وضعیت جنگ: بررسی موردی جنگ ایران ـ عراق
‫۱۳۸۹ ‫کاووس سیدامامی ‫جلال درخشه ‫محمدمهدی حسینی فائق ‫بررسی ابعاد اسلام هراسی در بریتانیا پس از یازده سپتامبر
‫۱۳۸۹ ‫اصغر افتخاری ‫محمد حسنخانی ‫میثم بشیری لحاقی ‫راهبرد ایالات متحده امریکا در عراق نوین با تاکید بر توافق نامه امنیتی و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران (2010-2003)
‫۱۳۸۹ ‫رحیم صفوی ‫محمدحسن خانی ‫حسین صفریان ‫مطالعه تطبیقی نهضت ملی شدن صنعت نفت و دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در ایران
‫۱۳۸۹ ‫حسن مجیدی ‫علی‌اکبر علیخانی ‫روح الله فیض اللهی ‫عقلانیت سیاسی در سیره امام علی (علیه السلام)
‫۱۳۸۹ ‫محمدرضا احمدی طباطبایی ‫فرشاد شریعت ‫محمد بهرام‌پور ‫نقد و بررسی نظریه لیبرالیسم سیاسی جان رالز
‫۱۳۸۹ ‫حسن مجیدی ‫جلال دهقانی فیروزآبادی ‫وحید نوری ‫سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم
‫۱۳۸۸ ‫علی‌اکبر ولایتی ‫جلال درخشه ‫کسری صادقی زاده ‫اسلام سیاسی و آینده آن در فلسطین اشغالی
‫۱۳۸۹ ‫فرشاد شریعت ‫محمدرضا احمدی طباطبایی ‫مهدی رسولی فیض ‫اندیشه سیاسی افضل‌الدین کاشانی
‫۱۳۹۰ ‫توکل حبیب‌زاده ‫محمد حسن‌خانی ‫حامد اسفندیاری ‫ظرفیت نظریه‌های روابط بین‌الملل در تحلیل تحولات حقوق بین‌الملل
‫۱۳۶۹ ‫رضاقلی نظام مافی، حمید بهرامی احمدی ‫علی اصغر حلبی ‫محسن شریف زاده ‫نقش انگلیس در پیدایش فرقه‌های مذهبی بابیت و بهائیت
‫۱۳۸۹ ‫کاووس سید امامی ‫اصغر افتخاری ‫مهدی ذوالفقاری ‫ابعاد عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (بررسی موردی پرونده هسته‌ای)
‫۱۳۸۴ ‫حسام‌الدین آشنا ‫امیرمحمد حاجی یوسفی ‫علی دیواندری ‫نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و فرهنگ
‫۱۳۸۹ ‫کاووس سید امامی ‫محمدحسن خانی ‫مهدی اسدی ‫بررسی سیاست خارجی جدید ترکیه و ت‍‌ثیرات منطقه‌ای آن با ت‍‌کید بر جمهوری اسلامی ایران
‫۱۳۸۹ ‫فرشاد شریعت ‫حسن مجیدی ‫امید شفیعی قهفرخی ‫مقایسه نظریه دولت ابن رشد قرطبی و توماس آکوئیناس
‫۱۳۸۹ ‫اصغر افتخاری ‫محمد حسن‌خانی ‫مصطفی غفاری ساروی ‫دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام
‫۱۳۸۹ ‫اصغر افتخاری ‫جلال درخشه ‫مجتبی باباخانی ‫بازتاب اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) در وصیت‌نامه شهدای دانشجو
‫۱۳۹۰ ‫محمدهادی همایون ‫جلال درخشه ‫علی شرف پور ‫راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گفتمان مهدویت
‫۱۳۸۹ ‫اصغر افتخاری ‫جلال درخشه ‫علی جعفری هرستانی ‫نقش رهبری امام خمینی (ره) در بسیج نیروهای سیاسی در انقلاب اسلامی ایران 1341-1357)ه.ش)
‫۱۳۸۹ ‫عباس مصلایی‌پور ‫اصغر افتخاری ‫محمد دریکوند ‫قدرت معنوی در قرآن کریم
‫۱۳۶۸ ‫داود باوند، اسعد اردلان ‫عبدالعلی قوام ‫حسین خاوری پور ‫وضع مسلمانان در شبه جزیره بالکان
‫۱۳۸۹ ‫عباس مصلایی‌پور ‫اصغر افتخاری ‫حسین محمدی سیرت ‫اصول مدیریت بحران در قرآن کریم با ت‍‌کید بر قصص انبیاء اولوالعزم(ع)
‫۱۳۸۹ ‫فرشاد شریعت ‫غلامرضا خواجه‌سروی