پایان نامه دکتری

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
تاریخ دفاع استاد مشاور استاد راهنما دانشجو عنوان اصلی
۱۳۶۸ رضاقلی نظام مافی، اسعد اردلان داود باوند محمد رحیم عیوضی نقش سوریه در روند جنگ تحمیلی
۱۳۷۷ محمدهادی سمتی، حسین بشیریه کاووس سیدامامی محمدرحیم عیوضی علل رویگردانی طبقات متوسط شهری و روستایی از رژیم محمدرضا شاه
۱۳۷۸ حسین بشیریه، غلامحسین ابراهیمی دینانی محمدرضا مهدوی کنی محمدرضا احمدی طباطبایی رابطه اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی اسلام و بازتاب آن در آراء فارابی، غزالی و خواجه نظام الملک طوسی
۱۳۷۹ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، فرهاد عطایی محمود سریع القلم علی اکبر قضاوی عوامل جامعه شناختی موثر در انزوای جمهوری اسلامی ایران و راههای خروج از آن
۱۳۷۹ اسداله فرزین وش، فرهاد عطائی قاسم افتخاری محمد تقی زاده انصاری رابطه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و توسعه صادرات معدنی
۱۳۷۹ فرهاد عطایی، امیرمحمد حاجی یوسفی حمید احمدی مسعود اسداللهی اسلام گرایی در یک جامعه تکثر گرای طائفه ای تاثیرات دوگانه انقلاب اسلامی ایران و جامعه طائفه ای لبنان بر جنبش حزب ا...
۱۳۷۹ محمدهادی سمتی حسین بشیریه فرشاد شریعت عوامل اجتماعی سیاسی و اقتصادی موثر بر اندیشه سیاسی جان لاک
۱۳۷۹ حسین بشیریه، حسین مهرپور حجت اله ایوبی علی صباغیان حق حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۹ عباسعلی عمید زنجانی، کاووس سیدامامی حمید احمدی اصغر پرتوی نقش ملی گرایی و اسلام در ایجاد هویت مشترک ملت سازی در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۹ ناصر جمالزاد، حاتم قادری غلامحسین ابراهیمی دینانی ایرج میر رابطه دین و سیاست (تبار شناسی تفسیرهای مختلف از نظریه عمومی وحدت دین و سیاست در اسلام: امام محمد غزالی و خواجه نصیر الدین طوسی)
۱۳۷۹ عباسعلی عمیدزنجانی، حمید احمدی بهرامی حسین بشیریه جلال درخشه تحول اندیشه سیاسی علمای شیعه ایران بین سالهای۱۳۲۰-۱۳۵۷
۱۳۸۰ عبدالرضا هوشنگ مهدوی‌؛ محمدفرهاد عطایی کاووس سیدامامی زاهد غفاری هشتجین تئوری توطئه در فرهنگ سیاسی معاصر ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی
۱۳۸۰ حسین بشیریه. فرهاد عطایی کاووس سیدامامی مجید توسلی رکن آبادی جهانی شدن و توسعه سیاسی: روند جهانی شدن و مقاومت در مقابل آن (ایران و ترکیه دهه های۱۹۸۰-۱۹۹۰ )
۱۳۸۱ حمید احمدی، مهدی توسلی کاووس سیدامامی محمدجواد آغاجری انقلاب اسلامی ایران و تحرک سیاسی شیعیان پاکستان
۱۳۸۱ مسعود اسلامی، محمدحسن خانی سعیده لطفیان هادی فرجوند اثرات پایان جنگ سرد بر رژیم بین المللی خلع سلاح کشتار جمعی و پیامدهای آن برای امنیت ملی ایران
۱۳۸۱ عبدالله نصری، جلال درخشه غلامعلی حداد عادل جهاندار امیری بررسی تحولات روشنفکری مذهبی در ایران۱۳۲۰-۱۳۵۷
۱۳۸۱ حسین بشیریه احمد علم‌الهدی سعید جلیلی بیان اندیشه سیاسی اسلام در قرآن
۱۳۸۲ ناصر جمال زاده، سید عباس حسینی قائم مقامی محمدرضا مهدوی کنی اصغر افتخاری جایگاه مصلحت در حکومت اسلامی با تاکید بر دیدگاه شیعه
۱۳۸۲ ناصر جمالزاده، کاووس سیدامامی امیرمحمد حاجی یوسفی علامرضا خواجه سروی رقابت و ثبات در نظام های سیاسی مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۸۲ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، امیرمحمد حاجی یوسفی حسین بشیریه حمید وحید شکافهای اجتماعی و توسعه نیافتگی سیاسی در عصر پهلوی
۱۳۸۲ جلال درخشه ، سید محمدرضا احمدی طباطبایی جمال زاده ، پاکتچی علی محسنی مبانی و گستره آزادی سیاسی در اندیشه و رفتار حضرت علی (ع)
۱۳۸۲ حمید بهرامی احمدی‌؛ پورمحمدی مهدوی کنی محمدرضا حاتمی مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه شیعه
۱۳۸۲ جلال درخشه، ناصر جمالزاده محمدرضا مهدوی کنی، سید محمدرضا احمدی طباطبایی نجف لک زایی سیاست دینی و نظم سلطانی با تاکید بر اندیشه سیاسی علمای شیعه در عصر صفویه
۱۳۸۲ کاووس سید امامی و امیر محمد حاجی‌یوسفی حسین بشیریه کاظم جلالی بررسی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی مجلس شورای اسلامی
۱۳۸۴ محمدحسن خانی، سید عباس عراقچی جمشید ممتاز، فرهاد عطائی نقی طبرسا حاکمیت بر جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ و راهبردهای تداوم آن در چارچوب سیاست خارجی ایران
۱۳۸۵ امیرمحمد حاجی یوسفی، حسام الدین آشنا جلال درخشه محمود شفیعی تعامل فرهنگ و سیاست در جمهوری اسلامی ایران
۱۳۸۵ علی رضائیان و امیرمحمد حاج‌یوسفی کاووس سیدامامی یوسف ترابی اجماع نخبگان سیاسی و توسعه: جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۷ - ۱۳۸۲))
۱۳۸۵ کاوس سیدامامی و محمدهادی زاهدی‌وفا امیرمحمد حاجی‌یوسفی مرتضی هزاوی تاثیرپذیری سیاست‌های توسعه در ایران معاصر از الگوهای مسلط غربی
۱۳۸۸ کاووس سید امامی ، فرشاد شریعت ناصر جمالزاده احمد درستی دگرگونی ساخت دولت در ایران پیش مدرن (از صفویه تا مشروطه) ۱۳۲۴-۹۰۷)- ه‍ـ - ق/۱۹۰۵ - ۱۵۰۱ م)
۱۳۸۸ ناصر جمالزاده و محمدرضا احمدی طباطبایی کاووس سید امامی عبدالمطلب عبدالله مطالعه رفتار رای دهی شهروندان تهرانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و ارائه الگوی بومی
۱۳۸۹ سید کاووس سیدامامی و حسن خانی جلال درخشه محمدرضا اخضریان کاشانی گفتمان عدالت در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران از سال 1368 تا سال 1388
۱۳۸۹ جلال درخشه فرشاد شریعت محمدجواد نوروزی عرفی گرایی و فرایند شکل گیری جمهوری اسلامی ایران
۱۳۸۹ بهزادپورسید ،فرشاد شریعت محمدرضا احمدی طباطبایی سید محمدتقی آل غفور تأثیر سیاست ها و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران  بر ثبات و مشارکت سیاسی
۱۳۹۰ کاووس سید امامی جلال درخشه منصور طبیعی گردش نخبگان و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۲ جلال درخشه غلامرضا خواجه سروی رشید جعفرپور کلوری مطالعه تطبیقی فرهنگ سیاسی ایران در دوره قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
۱۳۹۳ محمدرضا احمدی طباطبائی، حسن مجیدی فرشاد شریعت مهدی نادری مبانی نظری آزادی‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۴ محمد مهدی اعتصامی ، محمد رضا احمدی طباطبایی جلال درخشه محمد صادق نصرت پناه عدالت در حکمت سیاسی متعالیه: امام خمینی، علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت‌الله جوادی آملی
۱۳۹۴ جلال درخشه، کاوس سیدامامی اصغر افتخاری محسن ردادی سرمایه‌ی اجتماعی عدالت‌محور در اندیشه‌های امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای و کاربست آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
۱۳۹۴ حسن مجیدی،محمدرضا احمدی طباطبایی فرشاد شریعت امید شفیعی قهفرخی لوازم سیاسی انگاره خوشبختی در اندیشه‌های لیبرال و فلسفه نوصدرایی، با تأکید بر جان لاک و شهید مرتضی مطهری
۱۳۹۶ فرشاد شریعت، حسن مجیدی محمدرضا احمدی طباطبائی علی خلیلی نسبت عدالت و آزادی؛  مطالعه تطبیقی آراء شهید مطهری و جان رالز
۱۳۹۶ محمدرضا احمدی طباطبایی، سعید جلیلی فرشاد شریعت محمدرضا طاهری مبانی نظری عدالت توزیعی در اسلام و لیبرالیسم؛  مطالعه تطبیقی آراء آیت الله جوادی آملی و جان رالز
۱۳۹۶ محمد حسن خانی، علی کریمی کاوس سیدامامی حمید هوشنگی سیاست‌گذاری عادلانه مدیریت تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۶ علی حسینی،اصغر افتخاری، ابوذر گوهری مقدم محمد حسن خانی حسین محمدی سیرت نسبت منافع ملی و مبانی ایدئولوژی اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ارائه‌ الگوی مطلوب
۱۳۹۶ محمدرضا احمدی طباطبایی،محمدمهدی اعتصامی جلال درخشه مرتضی فخاری عدالت در اندیشه سیاسی شیعه از منظر وظیفه‌گرایی و نتیجه‌گرایی: امام خمینی، علامه طباطبایی، شهید مطهری
۱۳۹۶ جلال درخشه،  حسن مجیدی محمدرضا احمدی طباطبایی مهدی اسدی جایگاه نخبگان سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
 
 

دفعات مشاهده: 2419 بار | دفعات چاپ: 438 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار | 0 نظر